Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente Utrecht zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod? | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente Utrecht zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod? | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente Utrecht zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod?

Verkiezingen: In hoeverre moet de gemeente Utrecht zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod?
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, en de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, en de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: ‘Cultuursubsidies’.

Eerder stelden we deze vragen rond dit thema:

In hoeverre moet de gemeente Utrecht grote podia en festivals, zoals TivoliVredenburg en het NFF, met subsidies ondersteunen?

Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen?

Bekijk onze vorige vragen aan de Utrechtse politiek in het overzicht.

In hoeverre moet de gemeente Utrecht zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod – ook als blijkt dat een instelling weinig wordt bezocht?

DENK Diversiteit is een kracht en dat moet het uitgangspunt zijn. De gemeente gaat dit via subsidiëring stimuleren. Ook een diversiteitsprijs zal daarbij een instrument zijn. Daarnaast pleit DENK Utrecht voor diversiteitsmanagers die zowel de gemeentelijke organisatie bijstaan als de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. DENK Utrecht pleit tevens voor de oprichting voor een Museum voor Migratie Culturen in Utrecht en voor een groot Monument voor de Gastarbeider. Dit als erkenning voor de rijke en diverse culturen die Utrecht maken tot wat de stad nu is: een prachtige cultuurrijke gemeente waar iedereen met plezier kan wonen. Want Utrecht is van ons Allemaal!

PvdA Met een innovatief en vernieuwend cultureel aanbod moet Utrecht toonaangevend zijn voor de regio. Hierbij horen experimenten met verschillende vormen van cultuur, die misschien niet altijd aanslaan bij een breed publiek. Juist deze vormen van kunst kunnen vaak niet bestaan zonder subsidie. De PvdA vindt het een taak van de gemeente om diversiteit in het culturele aanbod te stimuleren en daar zijn soms maatschappelijke investeringen voor nodig.

Piratenpartij Cultuur gaat om meer dan financiële kosten en baten. Als blijkt dat een instelling het niet zelfstandig vol kan houden, moet er eerst worden gekeken hoe de gemeente kan ondersteunen. Ondersteuning is echter breder dan alleen een subsidie. Dit kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden door het budget voor stadspromotie anders in te zetten. De keuze voor lokale initiatieven zal ervoor zorgen dat Utrecht nog bruisender wordt. Dat gaat geen extra geld kosten. Door waar nodig flexibeler om te gaan met regelgeving en door niet te focussen op grote, dure, evenementen, komt er meer ruimte voor meer culturele diversiteit. Waar willen we in investeren: een kortdurende, megalomane wielerwedstrijd, of in Utrechtse culturele diversiteit voor de lange termijn? De Piratenpartij Utrecht kiest voor het laatste.

GroenLinks GroenLinks vindt de bezoekersaantallen van culturele instellingen belangrijk, maar het is niet het enige waar wij naar willen kijken. De publiekstrekkers van de toekomst moeten in Utrecht de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Sinds de landelijke bezuinigingen op cultuur in 2011 is er minder ruimte voor (jong) talent om ervaring op te doen. Afgestudeerden van de HKU of andere opleidingen hebben daardoor vaak weinig kansen om na hun opleiding aan de slag te gaan. GroenLinks zou graag juist in deze doelgroep willen blijven investeren.

Stadsbelang Utrecht Stadsbelang Utrecht heeft maar 1 doelgroep, dat zijn de inwoners van Utrecht. Het aanbod van cultuur in Utrecht moet afgestemd zijn op de behoefte van de inwoners. Het Nederlands Volksbuurt museum in wijk C, is een goed voorbeeld van een museum dat kan rekenen op de steun van Stadsbelang Utrecht. De subsidie aan het aboriginals museum in Utrecht kon dat bijvoorbeeld niet. Vooraf is niet altijd bekend of een museum kan rekenen op de interesse van de inwoners van de stad. Daarom willen wij nieuwe musea een opstartsubsidie geven. Als blijkt dat er voldoende interesse is, dan moet het museum geleidelijk op eigen benen staan. Een subsidie mag nooit meer dan 50% van de omzet zijn. Dan kunnen we als gemeente beter de exploitatie zelf doen en dat is niet de bedoeling.

ChristenUnie Diversiteit in het culturele aanbod is voor de ChristenUnie belangrijk, maar het is niet de taak van de gemeente om een instelling in de lucht te houden die alleen op subsidie kan overleven en nauwelijks bezoekers trekt. In dat geval kan de subsidie beter worden besteed! De ChristenUnie wil werken aan meer diversiteit door te investeren in de cultuurhuizen en culturele initiatieven in de wijken en door ‘diversiteit’ prominenter op te nemen in de subsidievoorwaarden.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat er diversiteit is in het culturele aanbod, en dat dit ook door de gemeente wordt gestimuleerd. Kijk naar de wereldmuziek, die met het verdwijnen van Rasa een belangrijk podium mist. Daarom zijn we blij dat de gemeente mede op ons verzoek toch budget heeft vrijgemaakt om wereldmuziek in Utrecht mogelijk te maken. Of kijk naar ’t Hoogt, waar ‘kleine’ films en initiatieven worden georganiseerd die je anders niet zou zien. Ook culturele activiteiten met een klein publiek willen we ondersteunen, juist omdat zij iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Als alle culturele activiteiten hetzelfde zouden zijn en er alleen op gericht zijn om een groot publiek te trekken, wordt het aanbod wel erg eenzijdig.

VVD Utrecht Het aantal bezoekers is niet de enige of de bepalende maatstaf voor het succes van een activiteit, soms kan je er bewust voor kiezen om iets bijzonders mogelijk te maken voor een klein publiek. Wat de VVD betreft is dat dan altijd wel een eerste stap naar een duurzamer financieringsmodel voor nieuwe activiteiten. Wij denken namelijk wel dat er draagvlak nodig is voor structureel verlieslatende programmering. Dat kan draagvlak zijn door bezoekers, of door bijvoorbeeld private sponsoring. We zijn echt mordicus tegen het subsidiëren van activiteiten die ook door marktpartijen zonder subsidie mogelijk zijn. Een gelijk speelveld is immers belangrijk, juist ook voor culturele instellingen. Daarom willen we ook dat gesubsidieerde instellingen marktconforme tarieven hanteren en willen we een eigen inkomstennorm (zoals die ook al lang en zonder problemen bestaat voor landelijk gesubsidieerde instellingen) zodat er ook binnen de sector geen ongelijk speelveld meer is tussen lokaal en landelijk gefinancierde culltuuraanbieders.

Student & Starter Wat betreft Student & Starter moet juist diversiteit het uitgangspunt zijn wanneer het gaat om cultuur. Hoewel er een taak ligt bij de cultuursector om creatief ondernemerschap te tonen, moet de gemeente zich niet alleen stuk staren op bezoekersaantallen. Ook kleinere activiteiten in de wijken kunnen van grote waarde zijn voor inwoners en daarom pleit Student & Starter onder meer voor het aanstellen van een cultuurmakelaar in elke wijk. Door middel van een divers cultureel aanbod spreken we meer groepen met verschillende achtergronden aan in de stad. Student & Starter denkt dat cultuur op deze manier kan bijdragen aan een inclusief Utrecht.

D66 Utrecht Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders. D66 wil dat iedereen op zijn manier van cultuur kan genieten, zowel in het beleven als in het zelf maken van kunst. Natuurlijk kijkt D66 naar publieksbereik van individuele culturele instellingen, maar wij kijken vooral naar het grotere verhaal. Bereikt de sector als geheel genoeg Utrechters? D66 is er trots op dat we zo’n breed aanbod hebben in Utrecht. Van het internationaal vermaarde Festival Oude Muziek tot plekken waar jongeren in hun eigen wijk hun talent kunnen ontdekken, zoals het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland. De gemeente moet er voor blijven zorgen dat cultuur voor iedereen is.

CDA Utrecht Diversiteit moet er zeker zijn, maar je moet daar niet in doorslaan. Er zijn op dit moment teveel organisaties die nauwelijks bezoekers trekken of een relevante bijdrage leveren aan de stad, maar wel tonnen subsidie per jaar krijgen. Als je het subsidieadvies leest zie je bij verschillende organisaties (bijv. BAK, Impact, Casco, Hoogt) dat ze veel geld krijgen, terwijl het bereik in de stad heel beperkt is of de bedrijfsvoering onzeker. Wat het CDA betreft gaan we in de komende periode publieksbereik een veel belangrijk onderdeel laten zijn van de subsidiekeuzes.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

1 Reactie

Reageren
  1. Berend

    Zeg dit niet vaak, maar ben het eens met de VVD. Als er onvoldoende draagvlak is voor een bepaalde culturele instelling, dan moet deze niet met subsidie in leven worden gehouden. ‘Diversiteit’ is geen doel op zich, maar een mogelijk gevolg van voldoende ruimte voor organisatoren/creatievelingen om hun ideeën te ontplooien en voldoende vraag naar dit soort initiatieven vanuit de gemeenschap. Het is aan de gemeente om de juiste randvoorwaarden te scheppen (geen betuttelende regeltjes, niet te moeilijk doen over vergunningen), niet om de subsidiekraan steeds verder open te draaien teneinde een zo ‘divers’ mogelijk cultuurlandschap te scheppen. De cultuursector moet zelf ook manieren vinden om voldoende inkomsten te genereren, denk bijv. aan de mogelijkheid van crowdfunding.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).