Verkiezingen in Utrecht: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd? - De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen in Utrecht: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd? - De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen in Utrecht: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Verkiezingen in Utrecht: Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen.  Deze keer behandelen we het thema; groen in de stad.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is er meer dan 6500 keer gestemd op een van de opties bij de poll om onderwerpen te bepalen die worden voorgelegd aan de verschillende Utrechtse partijen.  Deze keer behandelen we het thema; groen in de stad.

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag; Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

Al eerder gaven politieke partijen ook antwoord op: Hoe verhouden natuur en groen in de stad zich tot de economische ontwikkeling van Utrecht?
In hoeverre moet de gemeente Utrecht subsidies verstrekken aan particulieren om ze te helpen verduurzamen?
Hoe moet het gebruik van de huidige stadsparken ingevuld worden; zijn ze vooral bedoeld als groene rustplekken of als evenemententerreinen? 

De komende weken behandelen we weer andere thema’s, het eerstvolgende thema is woningbouw.

Mag er natuurgebied verdwijnen uit Amelisweerd?

GroenLinks Nee, zeker niet voor de verbreding van de A27. Deze voor de stad belangrijke groene plek wil GroenLinks eerder versterken dan verminderen. Het verminderen van natuurgebied Amelisweerd staat haaks op waar de bewoners van Utrecht behoefte aan hebben. Elk weekend wordt er volop gewandeld, gepicknickt en gespeeld. Het heeft daarbij ook grote cultuurhistorische en ecologische waarde. De verbreding van de A27 bedreigt niet alleen het bos, maar geeft ook extra geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de woonwijken langs deze snelweg. GroenLinks is dus tegen de verbreding van de A27.

PvdA Amelisweerd is een uniek natuurgebied met niet alleen een ruime diversiteit aan flora en fauna, maar ook een rijke culturele geschiedenis. Als PvdA Utrecht zijn we daarom altijd tegen verbreding van de A27 geweest. Wij steunen daarom alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd alsnog te dwarsbomen.

ChristenUnie Nee, groen is voor de ChristenUnie van vitaal belang. Bovendien is de verbreding van de A27 onnodige geldverspilling, omdat de files ook op andere manier zijn op te lossen. Het Rijk wil 1,2 miljard euro uittrekken voor verbreding van de snelweg ter hoogte van Amelisweerd: naar tweemaal zeven rijstroken. De ChristenUnie heeft zich op elk niveau (Rijk, provincie en gemeente) ingezet voor twee keer zes rijstroken. Dat kost veel minder geld en spaart de natuur. Op dit moment zijn de keuzes voor Amelisweerd al door de Tweede Kamer vastgesteld. Vooralsnog lijkt deze politieke strijd daarom gespeeld, hoewel wij de reële momenten voor aanpassing met beide handen zullen aangrijpen.

Partij voor de Dieren Nee, de Partij voor de Dieren wil absoluut niet dat er natuurgebied verdwijnt uit Amelisweerd. Al helemaal niet voor de verbreding van de A27 die helemaal niet verbreed zou moeten worden. Dit voor dier en mens zo waardevolle natuurgebied is uniek in Utrecht. De al zo kostbare en bedreigde natuur in Utrecht mag niet opgeofferd worden aan asfalt. Verbreding gaat ten koste van de gezondheid van mensen, het dierenwelzijn en de luchtkwaliteit. Daarom blijft de PvdD zich ervoor inzetten dat ook de gemeente dit signaal aan de minister blijft afgeven, en deelnemen aan protesten om de verbreding tegen te gaan. Dat zullen we blijven doen, want het is nog niet te laat.

VVD Utrecht De verbreding van de A27 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Utrecht en de regio te garanderen. Dit zal deels ten koste gaan van de rand van natuurgebied Amelisweerd. Spijtig, maar door een goede inpassing van deze wegverbreding kan de aansluiting tussen de stad en de omgeving verbeteren. Net als bij de verbreding van de A2 zijn er kansen om aan de oostzijde de natuur meer te betrekken bij de stad. Doordat de A27 deels wordt overkapt, ontstaat een nieuw park dat tegen de stad aan ligt. De VVD wil dat de gemeente en het Rijk proberen om de bomen die langs de A27 moeten verdwijnen te verplaatsen naar andere wijken in de stad. We denken dan ook aan plaatsen waar de gemeente zieke bomen moet kappen.

Student & Starter Nee. Student & Starter vindt het zonde als de A27 verbreed wordt en dit ten koste gaat van de natuur in Amelisweerd. Wij zien meer heil in maatregelen die een deel van de huidige forenzende automobilisten verleiden om andere keuzes te maken. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld beter voor kiezen de (elektrische) fiets te pakken of het OV te nemen. Ook als je in de stad woont, vinden wij dat je de mogelijkheid moet hebben om te ontspannen in de natuur. Wij beschouwen Amelisweerd als een stukje natuurerfgoed dat rijk is aan flora en fauna waarvan het leefgebied beschermd moet worden.

Piratenpartij Nu niet en nooit niet! De Piratenpartij Utrecht vindt het onacceptabel dat er Utrechts groen wordt opgeofferd om landelijke verkeersproblemen op te lossen. Amelisweerd is een prachtig natuurgebied dat jaarlijks door vele Utrechters wordt bezocht. Vanuit onze inwoners komt een heel duidelijk geluid: Amelisweerd moet blijven. Raadsleden zijn er om de stem van de inwoners te laten horen in de raad, het wordt tijd dat ze dit nu ook echt gaan doen, met respect voor de inwoners en respect voor groen.

DENK Dit is wat ons betreft niet nodig. De snelweg kan verbreed worden ‘binnen de bak’ door meer maar smallere rijstroken te creëren, waar dan minder hard (80) gereden mag worden.

Seniorenpartij Wij vinden dat zoveel mogelijk natuurgebied behouden moet blijven. En liefst nog wat erbij. Dit met goede mogelijkheden om daar te komen en goed toegankelijk voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. En of er dan natuurgebied moet verdwijnen uit Amelisweerd is in onze ogen niet aan de orde. Wel zou het op wat slimmere manieren ingericht kunnen worden zodat je het natuurgebied kan behouden en tevens ruimte kan creëren  om de snelweg uit te breiden, zoals overkappingen boven de snelweg waar dan meer groen voor terug zou kunnen komen daar boven op 

CDA Natuurgebied Amelisweerd is ooit door de gemeente aangekocht als recreatiegebied voor de groter wordende stad. Veel bewoners genieten er ook van, het is dan ook niet primair een natuurgebied, maar een recreatiegebied. De natuurwaarde is wel een kwaliteit die het juist ook aantrekkelijk maakt. In een groeiende stad zijn natuur- en recreatieruimte hard nodig. Wij staan achter de huidige visie op de landgoederen die probeert de bestaande kwaliteit te behouden en te versterken.

D66 D66 Utrecht was en blijft tegen de verbreding van de A27 buiten de bestaande tunnelbak. De verbreding brengt onherstelbare schade toe aan het kwetsbare natuurgebied in Amelisweerd. Bovendien is de verbreding buiten de bak niet nodig vanuit het perspectief van bereikbaarheid, daarvoor kunnen we beter investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

SP Het verdwijnen van natuurgebied in Amelisweerd is volgens ons niet los te zien van de verbreding van de A27. Een bizar duur en onnodig kabinetsplan. Met verlaging van de maximumsnelheid biedt de huidige bak met 2 keer 6 rijstroken voldoende capaciteit. Een flink deel van het budget voor dit project kan beter ingezet worden om het openbaar-vervoerssysteem te verbeteren. Dus: nee, geen uitbreiding A27, geen verlies van natuurgebied in Amelisweerd.

Stadsbelang NEE, Stadsbelang Utrecht is voor een groen en leefbaar Utrecht. We streven ernaar om de komende vier jaar per jaar vier hectare groen extra te gaan realiseren in de gemeente. Tevens doen wij de belofte aan inwoners van Utrecht om bij alle bouwplannen een hoge prioriteit te geven aan groen in die plannen. Alleen in het geval van groencompensatie willen wij het gesprek aangaan om delen van het huidige groen in Amelisweerd op een verantwoorde manier te verplaatsen. De inwoners van Utrecht hebben het laatste woord in het maken van de keuze. Stadsbelang Utrecht vindt dat inwoners van Utrecht een bepalende stem moeten krijgen in het besluit.

(Alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd.)

Gekoppelde berichten

16 Reacties

Reageren
 1. Angelique

  Dit is nogal een sturende vraagstelling!
  Het stukje Amelisweerd wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd door aanplant en bovendien komt er een ecoduct.
  Op deze manier zijn het geen interessante vragen, maar hoor ik de politieke mening van de redactie.
  Vraag dan: bent u voor of tegen verbreding van de A27 bij Amelisweerd, zoals die nu gepland is.

 2. Kees

  @Angelique: eens over de sturende vraagstelling. Maar je alternatief is niet veel beter/relevanter. De gemeentelijke overheid gaat (gelukkig) niet over het rijkswegennet. Dat doet de landelijke overheid.
  Wat de lokale partijen er van vinden, is dan ook niet relevant.

  Ik vind het interessanter om te weten hoe men de stad bereikbaar wil houden komende decennia: de Uithoflijn zit al aan de max als deze in gebruik wordt genomen, wegen worden versmald (‘stadsboulevards’), bussen rijden nu al in file door de stad en de bouw op de Uithof, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone e.d. gaat alleen maar door.

 3. Ben

  Tunnelbak maken en natuur er bovenop!

 4. paul

  vrienden, dit besluit is al lang genomen door de landelijke overheid en de gemeente utrecht kan zich daar niet meer tegen verzetten. het is een sturende vraag ten gunste van de lot-van-hooijdonk anti-bereikbaarheid lobby (tenzij je komt fietsen, maar die kun je dan weer niet parkeren). slechte beurt van DUIC

 5. Frits

  Nieuwe wegen, nieuw verkeer.

  Dit oude gezegde gaat nog steeds op.

  Telkens berekend Rijkswaterstaat hoe breed een weg moet worden “zodat er echt heeeeeel lang geen files meer staan” en vervolgens loopt het binnen een paar jaar weer helemaal vast.

  Alle wegen rondom Utrecht zijn nu al.aangepakt – resultaat? Er is nog meer asfalt nodig..

  En VVD, geloof niet in praatjes over een tunnel. Ga anders even in De Liemers vragen hoe het is afgelopen met de door Rijkswaterstaat beloofde tunnel onder het natuurgebied bij het Pannerdensch Kanaal.

 6. JdV

  @Frits: Uiteraard. Net zoals: Nieuwe scholen, nieuwe leerlingen. En wat te denken van : Nieuwe ziekenhuizen, nieuwe patienten. Wat de aanleg van voorzieningen leidt per definitie altijd tot meer gebruik, toch? En, beste Frits, uiteraard is het volkomen logisch om stug door te blijven gaan met een wegennetwerk dat dateert uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, toen er miljoenen minder auto’s en inwoners waren. Helemaal geen reden om extra wegen aan te leggen hoor, die 5 miljoen extra Nederlanders en 2 miljoen auto’s die we er sinds die tijd bij hebben gekregen.
  Laten we nou eens consequent zijn. Geen extra wegen? Dan ook geen extra huizen, scholen, ziekenhuizen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringen. Want, volgens Frits, als je het bouwt wordt het gebruikt. En dat is niet de bedoeling, toch ?

 7. Piet

  Het gaat daar natuurlijk niet alleen om de natuur ofschoon dit wel heel belangrijk is. Het gaat ook om het leefklimaat van de aangrenzende wijken van utrecht. Rijsnweerd, lunetten voordorp veemarkt etc etc.
  Autorijden zal steeds meer aan banden worden gelegd dus of je betaald en het wordt een luxe goed of je staat in de file of pakt het openbaar vervoer.
  Daarnaast zal over 30 jaar met het autonoom rijden het wegdek veel effecienter ingezet kunnen worden en zal deze verbreding weer worden teruggedraaid.

 8. Peter

  Over twintig jaar rijden auto’s zelf en kunnen alle wegen worden versmald.

 9. herman

  Mobiliteit is belangrijk en een goede infrastructuur is een keiharde voorwaarde voor meer welvaart.

  Die bak is veel te smal en de omliggende wegen ook, bovendien wordt die bredere bak deels overkapt en komt er natuur op.
  Per saldo worden we er dus allemaal beter van!

 10. Katja

  Men kan steeds meer via internet werken, wat is de meerwaarde dat iedereen maar in een auto ergens naar toe gaat, met tijdverlies en milieuschade tot gevolg ?
  Totaal achterhaald concept, alleen vrachtverkeer (want goederen moeten ergens naar toe) is noodzakelijk (kwaad).

 11. Theo

  Landsbelang gaat boven plaatselijks belang tevens loopt Utrecht oost vol met sluipverkeer.
  En als de overkapping nog langer wordt is dit een prachtige koppeling tussen stad en natuur.

 12. piet

  @herman precies wat je zegt de omliggende wegen zijn te smal waardoor het verkeer in de bak stil komt te staan maar daar heeft de bak geen oorzaak aan.

 13. Wim Vreeswijk

  In het verleden heb ik GL al meerdere malen kunnen betrappen op een aandrang voor nog veel meer inwoners op dezelfde 94,2 vierkante kilometers, wellicht ingegeven door de inwonertal gerelateerde fractiesubsidie. Want anders kan ik dit idee niet verklaren. Dezelfde kwantitatieve ambitie heeft echter dan ook een stevige prijs. Namelijk uiteindelijk minder groen voor meer inwoners dus een negatieve spiraal voor onze leefbaarheid, mobiliteit, geluidshinder, luchtverontreiniging en respectievelijke gezondheidsklachten. En dat moeten we niet willen, denk ik. Ik heb het dan nog niet over het voorgestelde megadure idee van de aanleg van een extra ecoduct zodat eekhoorns e.d. veilig van ene naar de andere groenstrook kunnen springen. Dit ecoduct kost zomaar miljoenen euro’s dure belastingcenten. Is het dan ook niet veel simpeler, maar ook diervriendelijker om gewoon wederzijds langs onze snelwegen een betaalbaar hek te plaatsen zodat onze eekhoorns braaf op hun eigen groenstrook blijven vertoeven en niet levensgevaarlijk hoeven over te steken?

 14. Wouter

  @katja:
  De realiteit is dat er nog wel degelijk fysieke beroepen zijn. Een loodgieter kan echt niet op afstand een lekkage fixen. Iemand die in Rotterdam haven werkt gaat daar echt niet in zijn kraan wonen. Op het Utrecht Science Park hebben ze allerlei specialistische apparatuur staan waar de duizenden onderzoekers enkel op locatie mee kunnen werken, en het UMC (met 12.000 mensen in dienst) kan ook niet even zijn werknemers vanuit huis laten werken. Dit lijstje gaat nog wel even door.

  Als digitale werker kan ik verder melden dat het fysiek samenkomen op 1 centrale werklocatie inderdaad niet altijd nodig is, maar wel degelijk een grote meerwaarde heeft. De betrokkenheid is groter en allerlei lichaamstaal en spontane reacties worden gefilterd door de nu beschikbare digitale oplossingen.

  @Piet & @Peter:
  Totdat (bijna) al het verkeer over is zal dit niet tot een efficiëntie winst leiden maar juist extra ruimte innemen. Wij als mensen rijden vaak onverantwoord dicht op elkaar. Automatische systemen zullen bij gemengd verkeer niet zulke risico’s nemen – de rechtszaken zouden niet ophouden – en dus zal in eerste instantie het ruimtegebruik toenemen.

 15. Tiny

  @kees
  “Wat de lokale partijen er van vinden, is dan ook niet relevant.”
  Toch wel. Een project als de A27 heeft (grote) invloed op gezondheid Utrechtse inwoners (lucht, geluid), economie, (on) bereikbaarheid in, rond en van de stad, recreatieve voorzieningen, stedelijke ontwikkeling en eigendom van de gemeente Utrecht. Allemaal zaken die ook onder (o.a. wettelijk vastgestelde) verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De relevantie is dus groot. Dat het Rijk daar botweg doorheen ploegt, deels met crisiswetgeving, is wat anders.

  @JdV jaren 60 en 70? Leef je onder een steen of heb je een ziekelijke behoefte om desinformatie te verspreiden? Meest recente verbreding A27 is van 2012 (net zoals alle andere rijkswegen in de regio sinds 2010 extra rijstroken kregen). Je loopt dus ca. 50 jaar achter.

  @Wim Ecoduct? Volgens Rijkswaterstaat is het vooral een (groene) verbinding. Er is vast genoeg ruimte om eekhoorns relaxed over te laten steken, maar het vooral voor Utrechters bedoeld.

  Door velen, ook/zelfs het CPB (specifiek over de A27), is bepleit vooral te wachten. Want hoewel er zeker baten te verwachten zijn, zijn er ook enorme kosten (en risico’s daarbovenop). Net als bij je eigen huishoudboekje geldt dat je pas verdient als het onder de streep positief is. Ook zonder die overkapping is dat een moeilijk verhaal.

 16. Tiny

  @kees
  “Wat de lokale partijen er van vinden, is dan ook niet relevant.”
  Niet relevant? Een project als de A27 heeft (grote) invloed op gezondheid Utrechtse inwoners (lucht, geluid), economie, (on) bereikbaarheid in, rond en van de stad, recreatieve voorzieningen, stedelijke ontwikkeling en eigendom van de gemeente Utrecht. Allemaal zaken die ook onder (o.a. wettelijk vastgestelde) verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De relevantie is dus groot. Dat het Rijk daar botweg doorheen ploegt, deels met crisiswetgeving, is wat anders.

  @JdV jaren 60 en 70? Leef je onder een steen of heb je een ziekelijke behoefte om desinformatie te verspreiden? Meest recente verbreding A27 is van 2012 (net zoals alle andere rijkswegen in de regio sinds 2010 extra rijstroken kregen). Je loopt dus ca. 50 jaar achter.

  @Wim Ecoduct? Volgens Rijkswaterstaat is het vooral een (groene) verbinding. Er is vast genoeg ruimte om eekhoorns relaxed over te laten steken, maar het vooral voor Utrechters bedoeld.

  Door velen, ook/zelfs het CPB (specifiek over de A27), is bepleit vooral te wachten. Want hoewel er zeker baten te verwachten zijn, zijn er ook enorme kosten (en risico’s daarbovenop). Net als bij je eigen huishoudboekje geldt dat je pas verdient als het onder de streep positief is. Ook zonder die overkapping is dat een moeilijk verhaal.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).