Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod? | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod? | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod?

Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod?
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag: In hoeverre moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod in de stad? De komende weken behandelen we weer andere thema’s.

Eerder stelden we de vragen:
Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van woningbouw?
Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht?
Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen?
Kijk voor het thema groen bij het dossier van DUIC.

In hoeverre moet de gemeente Utrecht bijdragen aan de diversiteit van het woningaanbod in de stad?

SP: Heel veel mensen willen graag in Utrecht wonen. De SP vindt het van groot belang dat er voor iedereen een plekje is: arm en rijk, oud en jong. Dat betekent een goede mix afspreken in alle nieuwbouwprojecten die op stapel staan en dat gaat prima. Het betekent ook dat je ervoor moet zorgen dat delen van de bestaande stad niet onbetaalbaar worden en dat je in wijken als Overvecht en Kanaleneiland huizen bijbouwt voor de midden- en hogere inkomens. Ook dat gebeurt volop. In de jonge stad Utrecht komen er overigens steeds meer ouderen bij. Levensloopbestendig bouwen dus, toegankelijkheid beter regelen en voldoende voorzieningen om de hoek. Niet alleen de huisarts en de bibliotheek, maar ook niet te vergeten beter openbaar vervoer.

PvdA: Diversiteit is wat een wijk leuk maakt. Kijk naar Lombok, misschien wel de populairste wijk van Utrecht. Daar vind je een geweldige mix van Utrechters, huizen en winkels. Het is een plek waar alle soorten mensen die Utrecht rijk is, door elkaar heen samenleven. Dat kan alleen als er een divers woningaanbod is. Met woningen voor rijk en minder rijk. Met studentenkamers, toegankelijke woningen voor mensen met een fysieke beperking, senioren- en gezinswoningen. Het liefst zo veel mogelijk gemengd. Zo ziet onze ideale, ongedeelde stad eruit.

CDA: De gemeente Utrecht moet ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is bij alle woningtypen. Op initiatief van het CDA is onlangs het Actieplan Middenhuur door het college aan de gemeenteraad voorgelegd (en aangenomen). Hierdoor kunnen we als gemeente regels opleggen aan ontwikkelaars over de hoogte van huurprijzen en de oppervlakten. Te vaak zagen we dat de huurprijzen van middeldure huurwoningen snel boven de 950 euro per maand gingen. Verder is het niet alleen belangrijk dat er diversiteit is in het totale woningaanbod in de gemeente Utrecht. Het is ook belangrijk dat er per wijk een divers aanbod is. Zo vindt het CDA Utrecht dat het percentage sociale huurwoningen in Overvecht en Kanaleneiland te hoog is. Juist deze wijken zijn gebaat bij meer diversiteit, bijvoorbeeld door daar meer middeldure huur- en koopwoningen te bouwen. In Leidsche Rijn is er wel meer ruimte voor sociale huurwoningen.

Student & Starter: Het tekort aan betaalbare woningen wordt door veel mensen gezien als het grootste probleem in Utrecht. Student & Starter vindt dan ook dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het divers houden van de woningmix. De gemeente dient de regie te houden over wat er wordt gebouwd in de stad, zodat we belangrijke waarden als duurzaamheid en betaalbaarheid niet uit het oog verliezen.

D66: Mensen maken de wijk. Daarom is het goed dat er in alle wijken een  een prettige mix is van woningtypen, architectuur, en vooral van huishoudens. Per wijk moet daarom gekeken worden naar wat er al bestaat. D66 wil dat er woningen komen voor verschillende inkomensgroepen, met verschillende grootten en prijsklassen. We zien dat er vooral heel veel behoefte is aan woningen die betaalbaar zijn voor middeninkomens. Mensen met een middeninkomen komen er nu nauwelijks nog tussen op de Utrechtse woningmarkt. Starters, stellen en jonge gezinnen worden op die manier onnodig de stad uitgejaagd. Op wijkniveau willen we dat er ook voldoende sociale huurwoningen zijn. In Overvecht zijn er te veel, in Leidsche Rijn te weinig. Daar moet meer balans in komen.

VVD: Betaalbaarheid binnen je budget is voor iedereen die een woning zoekt belangrijk. Het is voor Utrecht van belang woningen te bouwen om mensen met verschillende beroepen en banen in de stad te kunnen laten wonen in verschillende fasen van hun carrière en leven. Hierbij is de juiste mix van woningen in de stad als geheel van belang. Niet iedereen hoeft op de Neude te kunnen wonen. We willen de diversiteit bevorderen op het niveau van straat, woonblok of appartementencomplex. Diversiteit werkt alleen als dit op een kleine schaal wordt toegepast. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er minder nieuwe (sociale) goedkope huurwoningen in de wijken Overvecht en Kanaleneiland worden gebouwd en nieuwbouw daar vooral koop en (middel)dure huur zal zijn. In andere wijken kunnen wel sociale huurwoningen worden toegevoegd, zonder dat het totaal aan sociale huurwoningen in de stad stijgt. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken willen wij dat de gemeente stuurt op een goede mix tussen koop en huur, en tussen goedkoop, middelduur en duur. Dit komt de leefbaarheid uiteindelijk ten goede. Wij vinden dat zowel de private als de sociale (lees: gesubsidieerde) sector verantwoordelijkheid heeft om te bouwen voor een leefbare stad op de langere termijn. Wie investeert, mag daar ook netjes aan verdienen.

Partij voor de Dieren: De gemeente Utrecht moet er volgens de Partij voor de Dieren voor waken dat Utrecht geen elitestad wordt, zoals bijvoorbeeld Londen of New York. Dus draag zorg voor sociale huurwoningen, tiny houses en andere creatieve manieren om mensen te huisvesten. Gemene deler moet wat ons betreft wél altijd duurzaam en groen zijn, zodat de generaties na ons ook op een gezonde manier in Utrecht kunnen wonen, met goede luchtkwaliteit, veel groen en ruimte om te spelen en te ontspannen.

GroenLinks: GroenLinks is trots op de diversiteit van onze stad. Die zien we terug in woonprojecten waar jongeren samen wonen met vluchtelingen (Plan Einstein), met ouderen (de Saffier) of samen met mensen met een verleden in de maatschappelijke opvang (Majella Wonen). Dit soort projecten zien we graag meer in Utrecht. Het verkopen van monumentale woningen en sociale woningen in populaire buurten past niet bij een diverse stad. GroenLinks wil dat het mogelijk blijft voor mensen met een kleine beurs om in populaire buurten te wonen. Zo voorkomen we dat je inkomen je postcode bepaald. Door afspraken met woningcorporaties én commerciële verhuurders willen we de stijging van de huren beperken, zodat woningen voor meer mensen bereikbaar blijven. Ten slotte zetten we bij nieuwe bouwprojecten in op een goede mix aan woningen, waar een diversiteit aan woonvormen mogelijk is.

Piratenpartij: Diversiteit van het woningaanbod in de verschillende wijken is erg belangrijk. Zo zijn er in Overvecht te veel sociale huurwoningen en in andere wijken veel te weinig. Een mix van verschillende woningtypes binnen een wijk zorgt er voor dat mensen uit hun sociale bubbel stappen. Het maakt het makkelijker om mensen te ontmoeten die anders in het leven staan en zorgt voor wederzijds begrip en acceptatie. De Piratenpartij Utrecht vindt dat er snel meer sociale huurwoningen moeten komen, maar hierbij moet er op gelet worden in welke wijk deze worden gebouwd. De Piratenpartij Utrecht ziet het als taak van de gemeente om actief er voor te zorgen dat de diversiteit van het woningaanbod in elke wijk beter wordt.

Stadsbelang: De gemeente moet leidend zijn, niet een beetje bijdragen. Er is duidelijk behoefte aan diversiteit in de verschillende wijken in Utrecht, omdat inwoners het liefst in hun eigen wijk blijven wonen. Ouderen zijn op zoek naar passende woonruimte, die willen best verhuizen uit hun ruime gezinswoning. Het gebrek aan een betaalbaar kleiner alternatief in de wijk zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. De gemeente kan bij het verlenen van een vergunning opleggen dat er een bepaald type woning gebouwd moet worden. Aangezien er ruim voldoende vraag is, kan de gemeente de markt in haar voordeel laten werken. Stadsbelang Utrecht wil dat de gemeente uitgaat van de behoeft van de inwoners van Utrecht. Zowel in de bestaande bouw alsook bij nieuwbouwontwikkelingen dient een evenwichtige balans te worden gerealiseerd in de samenstelling van de woningvoorraad. Eenzijdige wijken, als Overvecht of Kanaleneiland mogen niet meer gerealiseerd worden. Maar ook wijken met een overmaat aan koopwoningen zoals in Oost zijn niet wenselijk. Indien mogelijk dient de gemeente meer regie te voeren op de samenstelling van de woningvoorraad.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Gekoppelde berichten

5 Reacties

Reageren
 1. Juliette

  Grappig dat het nu al 4 dagen over min of meer hetzelfde onderwerp gaat, maar er steeds een nieuw topic over geopend wordt, omdat de mening kennelijk be-paalde mensen niet aan staat.

  Conclusie is, minder macht bij de vastgoedwereld; of zelfs de macht weg bij hen. De gemeente danst alleen nog maar naar de pijpen van het grote en foute geld uit de vastgoedsector.. De gemeente moet niet naar hun pijpen dansen. Meer sociale huur, wachtlijsten moeten van 10 naar 5 jaar en meer middeldure huur voor doorstroming. Niet alleen de rijksten in het centrum of op de goede plekken in de stad..

 2. Duncan S.

  @pvda: Lombok een goede mix van winkels? De Kanaalstraat biedt juist een zeer eenzijdig aanbod van kebab en arabische bakkerijen en supermarkten. De verdeling van bewoners van Lombok is wel een mooie mix tussen rijk en arm, allochtoon en autochtoon, maar de Kanaalstraat is daar totaal geen goede afspiegeling van. Mooi dat dit ook is aangegeven in de Wijkvisie die onlangs is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Meer diversiteit in het winkelaanbod, met een focus op goede ondernemers, gezond eten en wat minder afhaalkebab.

 3. martin Hendriks

  Stemmmen op D66 ? dat noooit meer !!!

 4. Arjan den Boer

  Alle Utrechtse partijen lijken ongeveer hetzelfde te zeggen over divers woningaanbod: wonen voor iedereen. Maar de praktijk is: afname sociale huurwoningen, verdubbeling wachtlijst, hogere huren.

 5. Mark

  Er is een oplossing voor de wachttijd: De wachttijd gaat pas lopen vanaf het moment dat je reageert. Elke week reageren en verplicht accepteren bij toewijzing.
  Doorstromen blijft uiteraard wel een lastige.

  Ik irriteer mij dood dat er gezinnen bij mij in de straat wonen (sociale huur) die geen enkele prikkel hebben om maar te gaan werken, omdat ze anders meer moeten gaan betalen etc. terwijl wij (koophuis, zelfde type) 3x zoveel betalen per maand. Een sociaal stelsel is aardig, maar er moet wel wat tegenover staan. Diversiteit is wat mij betreft dus onzinnig en werkt niet, behalve dat het irritatie opwekt. Dan maar in een sociale bubbel…

  Alle nieuwe bouwplannen…Utrecht wordt inderdaad te druk, maar of dat komt door de toename van woningen of dat het door bizarre verkeersmaatregelen komt, laat zich raden.

  Vraag en aanbod bepaalt: de stad wordt duurder, dat is dan maar jammer voor degene die het niet kunnen betalen. Er is genoeg betaalbaars te vinden, alleen niet binnen de singel. Moet de gemeente dit serieus tegengaan?

  Diversiteit…….zucht. Heeft goed gewerkt de afgelopen 40 jaar

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).