Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen? | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen? | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen?

Verkiezingen in Utrecht: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen?
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag: Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen om de groei van de stad op te vangen? De komende weken behandelen we weer andere thema’s.

Eerder stelden we de vragen:
Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van woningbouw?
Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht?
Kijk voor het thema groen bij het dossier van DUIC.

Hoe moet de gemeente bijdragen aan het creëren van voldoende woningen om de groei van de stad op te vangen?

SP: Zorgen dat er voldoende locaties voor de bouw beschikbaar komen. Niet alleen op eigen gemeentelijke grond, maar ook bij projecten van de ‘markt’. Dat kan door afspraken te maken met de ontwikkelaars en bouwers en daarnaast tempo te maken met het papierwerk, zeg maar de bestemmingsplannen, de vergunningen en alles wat daarbij hoort. Het is enorm belangrijk dat de prima afspraken met de woningbouwcorporaties worden voortgezet en ook zij de gelegenheid krijgen om te bouwen. Dat kan nog wel een slagje beter. En niet te vergeten vanaf het begin de mensen te betrekken die al wonen in de omgeving, maar ook de mensen die er graag willen wonen. Als een plan breed gedragen wordt, is dat goed voor het tempo waarin het uitgevoerd kan worden.

PvdA: De populariteit van Utrecht is begrijpelijk want het is een prachtige stad. Mensen wonen hier graag of willen hier komen wonen. Maar groei is geen doel op zich. Er moet worden gebouwd zodat er voldoende goede, betaalbare woningen zijn voor Utrechters. Zij moeten er dan wel op kunnen rekenen dat die woningen in een wijk staan met voldoende scholen, winkels, parken en andere voorzieningen. De wijk moet bereikbaar zijn, er moet zorg beschikbaar zijn kinderen moeten een potje kunnen voetballen. Bijbouwen is nodig maar een fijne wijk is minstens zo belangrijk.

CDA: De gemeente moet de groei van de stad opvangen door inbreiding (bouwen binnen de bestaande stad), maar ook door uitbreiding (bouwen buiten de bestaande stad). Inbreiding kan bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone en het Stationsgebied. Dat zijn plekken, dichtbij de stad en het openbaar vervoer, waar vooral ruimte is voor appartementen. Om ook aan de vraag naar betaalbare gezinswoningen te kunnen voldoen, is óók uitbreiding nodig. CDA Utrecht vindt dat de gemeenteraad in de komende vier jaar plannen moet maken om woningen te bouwen in de polder Rijnenburg. Zeker omdat Leidsche Rijn bijna af is.

Student & Starter: Ten eerste moet de gemeente natuurlijk de bouw van nieuwe woningen aanjagen, maar daarnaast vindt Student & Starter dat het Utrechtse woonbeleid een stuk innovatiever kan. Laat groepen mensen samenwonen middels ‘friendscontracten’, gebruik braakliggende grond voor tijdelijke woningen en maak slimmer gebruik van de ruimte middels groene hoogbouw. Ideeën genoeg dus. Tijd om aan de slag te gaan!

D66: Het tekort aan woningen in Utrecht is erg groot. Daarom zijn er keihard nieuwe woningen nodig. In Utrecht zijn gelukkig nog een aantal plekken waar we veel woningen kunnen bouwen. Dit kan bijvoorbeeld in het Beurskwartier, de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek. We willen de nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen. Dus niet in de waardevolle natuurgebieden buiten de stad. Ook moeten we beter gebruikmaken van braakliggende terreinen in de stad. Zoals bij Papendorp en oude industriezones. Daar is veel ruimte voor tijdelijke woningen en we willen dat de gemeente daarover afspraken maakt met de grondeigenaren.

VVD: Wij willen dat de gemeente zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de vraag naar woningen, bijvoorbeeld met de uitgifte van grond en het mogelijk maken van wijzigingen in bestemmingsplannen. Maar actieve grondpolitiek – de gemeente koopt grond en verkoopt deze weer aan een ontwikkelaar – is geen gemeentetaak. De financiële risico’s zijn te groot. Het mogelijk maken van extra woningen in het bestemmingsplan is wél een gemeentetaak. Wij vinden dat de gemeente open moet staan voor goede initiatieven uit de markt door wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Zo kan de gemeente bijdragen aan de bouw van meer woningen en exorbitante prijsstijgingen enigszins beperken. De gemeente is terughoudend met (vergaande) marktinterventies en opereert binnen landelijke regelgeving. In de private sector kan de gemeente betaalbare woningen garanderen door bij de uitgifte van nieuwe gronden of bestemmingen prijs- en kwaliteitsafspraken te maken met ontwikkelaars en die mee te nemen in haar keuzes. We willen dat in de private huursector ook voor gezinnen middeldure huurwoningen worden gebouwd. Zo blijft wonen in de stad Utrecht betaalbaar voor iedereen. We zijn voorstander van inbreiding (het bouwen binnen de bestaande stad) maar vinden ook in Rijnenburg vanaf 2030 de eerste woningen opgeleverd moeten worden.

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren vindt dat allereerst de leegstand van kantoor- en bedrijvenpanden (nog steeds zo’n 11%) gebruikt moet worden voor het creëren van woningen. Wees creatief en flexibel met bestemmingsplannen en investeer in nieuwe, duurzame woningen op die plekken waar geen bedrijvigheid meer is. Ook pleiten we ervoor dat Utrecht in overleg treedt met omliggende gemeenten over het huisvesten van mensen. Helaas is de ruimte in Utrecht stad beperkt en als je steeds meer mensen op steeds kleinere oppervlakten kwijt wilt, gaat dit ten koste van de leefbaarheid van de stad voor mensen, het groen in de stad en de dieren. Wij vinden het belangrijk dat er genoeg ‘ademruimte’ (letterlijk en figuurlijk) overblijft, zodat iedereen op een prettige manier in Utrecht kan wonen.

GroenLinks: GroenLinks wil dat de groei aan woningen in de stad wordt opgevangen in gebieden zoals bij het Merwedekanaal, de Cartesiusdriehoek en het Beurskwartier bij het station. Dit zijn gebieden waar veel woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook in Leidsche Rijn komen er nog de nodige woningen bij. GroenLinks wil dat de gemeente daarbij actief de regie neemt, zo nodig zelf grond aankoopt en afspraken maakt met ontwikkelaars. De gemeente bouwt zelf geen woningen, maar door deze actieve opstelling zorgen we er wel voor dat er genoeg – en genoeg verschillende – woningen bij komen. Zo zorgen we dat er voor elk budget woningen bij komen.

Piratenpartij: De Piratenpartij Utrecht ziet het groeien van de stad niet als een doel. Utrecht is al prachtig, waarom moet het alsmaar groeien? Wel moet de gemeente woningen gaan bijbouwen om het bestaande tekort op te lossen. Prioriteit hierbij is het tekort aan sociale huurwoningen en studentenwoningen. Het slopen van woningen om vervolgens nieuwe, duurdere woningen te bouwen ziet de Piratenpartij Utrecht niet als oplossing. Dit ontwricht de wijk op een onherstelbare manier. Er moet worden ingezet op renoveren, niet op slopen.

Stadsbelang Utrecht: Allereerst moet de gemeente opkomen voor de belangen van haar eigen inwoners. Een belangrijk gedeelte van dit probleem komt door de onrealistische wens van dit college. Men wil koste wat kost 400.000 inwoners huisvesten in 2030. Dat is helemaal niet nodig en geeft alleen de huidige inwoners van Utrecht maar problemen. Zoals eerder aangegeven moet de gemeente zich richten op middenhuur en het ontgrendelen van de markt. Er zijn ruimvoldoende mogelijkheden om dit te gaan realiseren in de stad, zoals bijvoorbeeld in Rijnenburg. We moeten versneld die gebieden gaan ontwikkelen. Het uitbreiden van de mogelijkheden om drie kamers te mogen verhuren, geeft ook ruimte op de woningmarkt. Studenten hebben helemaal geen behoefte aan zelfstandige woonruimte. Die woningen kunnen daarmee gebruikt worden voor starters.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Gekoppelde berichten

4 Reacties

Reageren
 1. Lauk

  Minder marktwerking, meer regie door de gemeente met als doel: betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. Je kunt niet blijven verdichten. Niet iedereen kan op de mooiste plekje wonen; maar voorkom dat de mooiste plekjes naar de dikste portemonnee gaan. Zo is het van groot belang dat er ook in de binnenstad betaalbare woningen blijven, anders krijgt de binnenstad nog meer een elitair karakter. Contingenten afspreken met prijsbeperking. Teveel projectontwikkelaars en huisbazen verdienen aan de schaarste. Dat kan, nee moet anders. De oplossingen komen niet van de markt; dat geloofsartikel moet maar eens op de schop!

 2. Wim Vreeswijk

  Hooguit transformatie van leegstaande kantoorkolossen in betaalbare appartementen. Voor de rest een echte bouwstop omdat Utrecht met 3651 inwoner per km2 al meer dan overvol is en zeer ten koste gaan van de leefbaarheid en groenvoorzieningen.

 3. Ron

  @ Lauk

  Binnenstad elitair karakter? Studenten- en startersgetto hoor, opgehokt in ruimtes van minimale omvang. Was het maar wat meer elitair daar, zou de diversiteit zeeer ten goede komen.

 4. Henk

  @lauk me eens. De gemeente moet alle huizen op minder dan 5km van de dom opkopen, opknappen en voor maximaal 100 euro per maand verhuren aan mensen waarvan de gemeente vindt dat ze het verdienen daar te wonen. Weg met de marktwerking. 100% overheidsregie. Dan komt alles goed

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).