Verkiezingen in Utrecht: Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen in Utrecht: Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht? | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen in Utrecht: Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht?

Verkiezingen in Utrecht: Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht?
Utrecht gezien vanaf de Apollo Residence in Utrecht-Oost. Foto: DUIC
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Op DUIC.nl is meer dan vijfduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. In deze editie het thema: ‘Woningbouw’ (stemmen: 622). 

Vandaag geven partijen antwoord op de vraag: Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht en waarom specifiek deze? De komende weken behandelen we weer andere thema’s.

Gisteren stelden we de vraag: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van woningbouw?
Kijk voor het thema groen bij het dossier van DUIC.

Welke woningtypes, voor welke doelgroepen, zijn het hardst nodig in Utrecht en waarom specifiek deze?

SP Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. De grootste tekorten zitten in de studentenhuisvesting, de sociale huur en de categorie net daarboven, de zogeheten ‘middenhuur’. Tussen 2001 en 2014 zijn er dik zesduizend sociale huurwoningen verdwenen door sloop, verkoop en liberalisatie. De afgelopen periode is onder SP-wethouder Paulus Jansen gelukkig de omslag gemaakt naar meer sociale huur, maar er moet nog veel meer bij. Ook zijn er afspraken gemaakt over energiebesparing. Voor de middenhuur is door Jansen geregeld dat de huren en de huurverhogingen gematigd worden en dat je ook een huis krijgt met fatsoenlijke woonruimte voor de fikse prijzen tussen 710 en 950 euro. Tot en met 2021 komen er bijna vierduizend studentenwoningen bij, waarmee de tekorten op dat vlak vrijwel worden opgelost.

PvdA Om de diversiteit te behouden die Utrecht zo mooi maakt, is het nodig dat er in alle prijssegmenten wordt gebouwd. In de oude wijken maar ook nieuwe projecten zoals in de Merwedekanaalzone. Utrecht moet een plek blijven waar gezinnen, studenten en ouderen een woning kunnen vinden zonder daar een vermogen voor hoeven neer te tellen.

CDA CDA Utrecht zet zich vooral in voor meer woningen voor gezinnen en ouderen én meer middeldure huurwoningen. Gezinnen zijn belangrijk, omdat zij van een enorme maatschappelijke en economische meerwaarde zijn voor de stad. Er vertrekken steeds meer gezinnen uit Utrecht. Vooral doordat er te weinig geschikte en betaalbare woningen zijn. Dit moet anders. In sommige wijken (zoals Tuindorp) is een tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en willen daar de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. Woningen moeten daarom zo gebouwd worden dat ook ouderen erin kunnen wonen. In Utrecht is er veel vraag naar middeldure huurwoningen (710 – 950 euro per maand). Deze woningen zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat de doorstroming vanuit de sociale huursector wordt gestimuleerd. Hierdoor komen meer sociale huurwoningen vrij voor mensen die deze echt nodig hebben. Ook zijn middeldure huurwoningen belangrijk voor starters op de woningmarkt. Het CDA Utrecht heeft een amendement ingediend om het aantal middeldure huurwoningen in de Merwedekanaalzone te verhogen. Gelukkig werd dit voorstel unaniem door de gemeenteraad gesteund.

Student & Starter Wij zien dat veel jonge mensen in de knel komen bij het vinden van een betaalbare woning in Utrecht. Dat begint al bij het eindeloos hospiteren voor een studentenwoning, maar het vinden van een starterswoning is misschien nog wel een groter probleem. Jonge Utrechters hebben vaak te weinig wachttijd opgebouwd voor een sociale huurwoning en verdienen niet genoeg voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Student & Starter stelt daarom dat we vooral moeten inzetten op meer sociale huur en meer middenhuur.

D66 In Utrecht is behoefte aan alle woningtypen. Studentenhuizen, starters- en gezinswoningen. Verder willen wij niet voor specifieke doelgroepen bouwen. Wij willen dat er genoeg woningen zijn voor alle inkomensgroepen in de stad. Nu zijn vooral de middeninkomens de dupe van de woningmarkt. Slechts 7 procent van de woningen in Utrecht zijn in het middenhuursegment, en betaalbare koopwoningen zijn ook zeer schaars. Door meer middenhuur- en betaalbare koopwoningen te bouwen kunnen meer mensen doorstromen vanuit sociale woningen. Starters, ouderen en gezinnen kunnen zo in Utrecht aan een woning komen.

VVD Utrecht is populair en dat maakt de vraag naar woningen in alle doelgroepen groot. Bij de invulling van projecten kijken we daarom naar alle doelgroepen. Bijzondere aandacht is nodig voor starters en middeninkomens. De VVD wil dat bijvoorbeeld een leraar of een verpleegkundige ook in de stad kan wonen. Extra studentenhuisvesting is belangrijk voor Utrecht. Het helpt studenten, maar verlicht ook de druk op de rest van de woningmarkt. De VVD steunt daarom de ombouw van kantoren en vernieuwende initiatieven zoals een studentenhotel. Ook de bouw van starterswoningen en groepswoningen voor jongeren kan de druk op studentenkamers verlagen. Voor ouderen zijn meer verschillende soorten woningen nodig. Lang zelfstandig wonen is vaak wenselijk, maar ook andere keuzes moeten mogelijk zijn. Veel ouderen willen blijven wonen in hun eigen wijk. Een goede spreiding van de verschillende soorten woningen is daarom belangrijk. De gemeente kan dit bereiken door flexibele bestemmingsplannen en het koppelen van vraag en aanbod.

GroenLinks GroenLinks maakt zich er hard voor dat iedereen betaalbaar kan wonen in Utrecht. Voor de student die een kamer zoekt en voor de oudere die graag met zorg in de eigen buurt wil blijven wonen. Voor de leraar die net te veel verdient voor een sociale huurwoning, de tweeverdieners op zoek naar een koopwoning en het gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Het knelt in Utrecht het sterkst voor mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen en Utrechters die op zoek zijn naar een middeldure woning. Daarom zet GroenLinks zich extra in voor deze woningen.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Utrecht geen stad wordt voor alleen mensen met een grote portemonnee, zoals nu al steeds meer het geval is en zoals je ook ziet in steden als Amsterdam, Londen en New York. Mensen met minder geld worden uit de stad ‘gedreven’ door steeds hogere huizenprijzen, zowel voor koop- als huurwoningen. We pleiten daarom voor een aanpak om te voorkomen dat huizen onbetaalbaar worden voor ‘gewone Utrechters’. Daarnaast willen we dat áls er gebouwd wordt, er minimaal 40% aan sociale woningbouw komt. Ook willen we dat er meer meergeneratiewoningen komen, zodat er beter voor ouderen en jongeren gezorgd kan worden. Er is ook steeds meer interesse in tiny houses. Dat is een duurzamer manier van wonen die niet veel plaats inneemt.

Piratenpartij Sociaal reguliere huurwoningen zijn op dit moment het hardst nodig in Utrecht, omdat hier het grootste tekort bestaat. Ook aan (betaalbare) studentenwoningen is in Utrecht een groot tekort. De gemeente moet samen met de universiteit en hogeschool in gesprek gaan om te kijken hoe ze dit kunnen oplossen. Het probleem verschuiven door gezinswoningen om te dopen tot studentenwoning is geen oplossing.

Stadsbelang Stadsbelang Utrecht zet zich in voor inwoners van Utrecht. Dat betekent dat wij ons puur en alleen richten op de woningbehoefte van inwoners van Utrecht. De grootste uitdaging zit bij de ouderen die geen passende woonruimte kunnen vinden. Door hen goed te voorzien in hun woningbehoefte, openen we de markt in zijn geheel. Dat geldt zowel voor huur als koopwoningen. Scheefhuurders willen meestal wel verhuizen maar hebben geen mogelijkheden om te verhuizen. Als we zorgen voor betaalbare middeldure woningen, dan opent dat ook weer de markt voor de starters. Er zijn op dit moment 53.000 sociale huurwoningen in Utrecht. Slechts 39.000 bewoners hebben recht op deze woningen, de rest kan/wil niet

(Alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Gekoppelde berichten

6 Reacties

Reageren
 1. Ertje

  Alles bij elkaar optellende moet er dus voor alle groepen meer gebouwd worden. Even los van alle argumenten die natuurlijk best valide zijn voor zowel de startende leraar, de student, de wil-in-de-stad-blijven-wonen oudere, de doorstromende gezinnen, etc. etc. vraag ik me af hoe dat moet passen met al die bezoekers die ook nog eens afkomen op de uitbreidende horeca en andere voorzieningen in die razend populaire stad. Onsje minder bouwen zou misschien van wat meer realiteitszin getuigen. Aan alle woon- en ondernemers-wensen voldoen gaat hoe dan ook niet gebeuren en een keuze voor behoud van wat rust en ruimte zou mijn stem verdienen.

 2. Katja

  Woningen tussen de 150.000 en 200.000, want alleen die zijn nog te betalen met een inkomen van ca. 35.000 bruto.

 3. JdV

  Doorstroming komt alleen op gang als er gebouwd wordt voor mensen die een tweede of derde stap willen en kunnen maken op de woningmarkt. Dan komen er namelijk goedkopere woningen aan de onderkant vrij. Kijk naar het succes van Zijdebalen en Parkhaven. Bouw duurdere eengezinswoningen en appartementen. Kijk ook naar de demografische ontwikkelingen in NL. Er komen de komende jaren verl ouderen bij en er komen steeds minder jongeren. Nu bouwen voor jongeren is bouwen voor de leegstand van de toekomst.

 4. Wim Vreeswijk

  Uit een analyse van De Nederlansche Bank (DNB) zijn Henk en Ingrid er in de afgelopen 15 jaar niet of nauwelijks erop vooruit gegaan. Van de economische groei profiteerden vooral de bedrijven en de veel te grote overheid met haar 915.000 ambtenaren. Zo blijkt uit een vergelijk met die van andere eurolanden als Finland, Duitsland, Frankrijk en grote economieën als Canada, de VS en Engeland. De particuliere consumptie is in de afgelopen 15 jaar maar met een paar procent gestegen, veel minder dan in andere landen. Dit betekent dus ook onder meer dat er veel meer betaalbaar gebouwd moet gaan worden in Utrecht en ook veel meer leegstaande kantoorpanden getransformeerd moeten worden naar betaalbare woonruimte, zoals appartementen.

 5. Dieter

  @ Wim Vreeswijk

  Precies zoals de Partij voor de Dieren voorstelt dus……

 6. EchtUtrechtse

  Knarrenhofjes moeten er komen voor de door de gemeente geachte zelfredzame ouderen. Google maar, ze zijn er al in Zwolle!
  Welke partij gaat dit initiëren?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).