Verkiezingen: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?
 | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?
 | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?


Verkiezingen: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. De komende dagen het thema: ‘Bereikbaarheid’.

Bekijk onze vorige vragen aan de Utrechtse politiek in het overzicht.

Wat zijn de komende vier jaar de grootste uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid van de Utrechtse binnenstad?

Partij voor de Dieren: De binnenstad wordt steeds drukker en dat betekent dat er simpelweg onvoldoende plaats is voor alle vormen van vervoer. Door auto’s te weren uit de binnenstad wil de Partij voor de Dieren meer ruimte geven aan voetgangers, fietsers en fietsparkeren en openbaar vervoer. Daardoor loopt het verkeer in en om Utrecht niet vast, verbetert de luchtkwaliteit en de leefbaarheid voor mens en dier. We pleiten bijvoorbeeld voor het beter gebruiken van P&Rs, zodat mensen met het OV of een leenfiets naar de binnenstad kunnen. Er zijn genoeg manieren om Utrecht in en uit te komen zonder auto, daarom moet er bij nieuwbouw niet meer  uitgegaan worden van een parkeerplaats per woning, maar moet ruimte gegeven worden aan andere vormen van vervoer. Het is onhoudbaar om de stad altijd met alle vervoermiddelen bereikbaar te laten zijn.

PvdA: Niet alleen de bereikbaarheid van de Binnenstad staat onder druk, ook de rest van de stad ondervindt de gevolgen van de groei van onze stad. Het is een hele puzzel om iedereen soepel door de stad te kunnen laten bewegen. De bereikbaarheid staat bovendien op gespannen voet met het milieu en de gezondheid van de Utrechters. De luchtkwaliteit is bijvoorbeeld nog steeds ondermaats. Dat los je op met keuzes waar niet alle automobilisten blij mee zijn. Tegelijkertijd moeten we ook kijken naar nieuwe manieren van vervoer. Bevoorrading van horeca in de Binnenstad door elektrische boten bijvoorbeeld, ontlast de wegen en is relatief milieuvriendelijk. We zullen inventief moeten zijn om de stad begaanbaar te houden voor het groeiende aantal inwoners.

SP: De grootste uitdaging is de versterking van het OV-netwerk, uitbouwen van alle stations tot OV-knooppunten waartussen lijnen liggen. Geen geldverspilling door een tram door de binnenstad, maar versterking busnetwerk. Daarnaast is fietsparkeren een belangrijke uitdaging.

VVD: Bestemmingsverkeer goed en snel op z’n plek krijgen, dus goede invalsroutes en voldoende parkeerplaatsen om bestemmingsverkeer in de buurt van de bestemming te laten parkeren. Een betere inregeling van de verkeerslichten voor fietser en veel meer bewaakte en onbewaakte stallingen voor de fiets in de binnenstad.  Verkeersveiligheid verbeteren onder meer door meer 30 km zone’s en streng handhaven op idioot rijgedrag.

Student en Starter: Utrecht heeft als één van de snelstgroeiende steden te maken met alsmaar meer mensen die van A naar B moeten komen. Tijd voor een andere insteek: de focus moet niet liggen op automobilisten, maar op voetgangers en fietsers. We investeren in openbaar vervoer, doen serieus onderzoek naar extra tram- en metrolijnen en een treinstation op de Uithof, stimuleren deelauto’s en spelen in op zelfrijdende auto’s. Ook als het gaat om een bereikbare binnenstad moeten we focussen op het autovrij maken. De ruimte die nu gebruikt wordt voor stilstaande auto’s kunnen we stukken beter benutten. Binnen de ring moeten we vol inzetten op ov-bereikbaarheid. De ligging van Utrecht is wat betreft treinreizen heel gunstig, en daar is verdere winst te behalen.

D66: Utrecht groeit de komende jaren de komende jaren naar meer dan 400.000 inwoners. Dat zorgt voor meer verkeer. D66 wil de stad bereikbaar houden. Maar als iedereen de auto neemt, staan we voortdurend in de file. Bovendien is dit slecht voor de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van Utrechters. Meer verkeer betekent ook meer onveilige situaties. Verkeersveiligheid is dan ook een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. D66 is dé fietspartij, en zet in op de fiets voor vervoer in de stad. Wij willen meer fietsenstallingen en meer fietspaden. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan. D66 wil een tweede Intercitystation op het Utrecht Science Park. Hiermee wordt het Science Park beter bereikbaar. Zo hoeven studenten en werknemers op het Science Park en Rijnsweerd niet via het drukke Utrecht Centraal te reizen. Ook wordt het Utrecht Science Park wordt met de tram bereikbaar (via de Uithoflijn).

CDA: Nieuwe woningen en kantoren rond het stationsgebied zullen veel extra bezoekers trekken, terwijl ook de oude binnenstad populair blijft. Het is de uitdaging om te zorgen dat al die bezoekers op hun bestemming kunnen komen zonder dat het helemaal vast komt te staan. De huidige plannen zijn daarvoor niet voldoende, die zullen op de schop moeten dus! 

PVV: De Partij voor de Vrijheid Utrecht is voor goede bereikbaarheid van de binnenstad van Utrecht.  Met de fiets en openbaar vervoer, maar óók met de auto. Fietspaden moeten vooral veiliger, nu de drukte alsmaar toeneemt. Toch zijn sommige inwoners afhankelijk van de auto, zoals gehandicapten en ouderen. Daarom moet meer worden ingezet op (gehandicapten-) parkeerplaatsen in de binnenstad.

GroenLinks: Utrecht is een aantrekkelijke stad en zeker in de binnenstad willen steeds meer mensen zijn. GroenLinks-wethouders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een aantrekkelijke en bereikbare stad. We pakken de uitdaging aan om ruimte te geven voor de groei van de stad, zonder dat de overlast van het autoverkeer toeneemt. Zeker naar en in de binnenstad geeft GroenLinks voorrang aan fiets en voetganger, en een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Schone vormen van vervoer zorgen ervoor dat Utrecht bereikbaar blijft voor veel mensen, en de stad groen en leefbaar blijft.

ChristenUnie: Bereikbaarheid met de auto zien wij niet als uitdaging, de ChristenUnie wil het autoverkeer in en naar de Binnenstad afremmen. De uitdaging is dus het weren van de auto. Behalve bestemmingsverkeer, zullen dagjesmensen hun auto’s aan de randen van de stad moeten parkeren en verder gaan met het OV of een leenfiets. Bereikbaarheid met de fiets is wel degelijk een uitdaging, bijvoorbeeld op knooppunt Vredenburg: daar komen per dag twintigduizend fietsers langs. Met de groei van de stad worden dat er meer en meer. Daarom wil de CU een goed alternatief voor de binnenstadroute over Vredenburg en verder, zoals via de Westtunnel en ten zuiden middels een extra tunneltje tussen CS en station Vaartsche Rijn. De veiligheid van fietsers moet omhoog, auto’s mogen niet harder dan 30km/u als zij een rijbaan delen met fietsers (dus zonder verhoging voor het fietspad, we noemen dat niet-vrijliggend). Ook wil de ChristenUnie parkeren op de Oudegracht opheffen: bewoners krijgen een vergunning voor de parkeergarages zoals de Springweg. Deze wordt niet langer toegankelijk voor dagjesmensen. De Oudegracht wordt ingericht als een mooie fiets- én wandelroute met ruimte voor parkeren van de fiets: het onzalige idee van dit college om de fietsers van de Oudegracht te halen gaat snel van tafel.

Piratenpartij: Om de binnenstad bereikbaar te houden en de omliggende wijken en buurten niet onevenredig te belasten, is er veel meer samenhang nodig tussen de verschillende verkeersplannen. Wanneer er in één wijk zaken worden veranderd, heeft dit een direct effect op andere wijken. Daarom zijn wij voor een overkoepelend verkeersplan waarin ook de rol van het openbaar vervoer en de transferia wordt meegenomen.

DENK: De binnenstad moet bereikbaar blijven, voorlopig ook per auto. Er moeten echter ook alternatieven komen voor de auto. Op de korte termijn meer en beter zichtbare taxistandplaatsen. Op de lange termijn een snelle OV-verbinding naar grote woonwijken als Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. De fietsverbinding kan sowieso beter, bijvoorbeeld met de aanleg van vloeiend geasfalteerde fietspaden.

Seniorenpartij: Het ad hoc nemen van maatregelen, zonder de totale context te overzien of wat nog erger is dat men zonder te willen weten wat de gevolgen van de maatregelen zouden kunnen zijn, deze maatregelen omwille van louter politiek gewin door te voeren.

Stadsbelang: De inwoners van Utrecht zijn de files in de stad zat en Stadsbelang Utrecht ook. Je rijdt tegenwoordig sneller rond de stad dan van de snelweg naar huis. Het vastlopen van het verkeer komt omdat de gemeente geen keuze maakt, het is van alles een beetje. Stadsbelang Utrecht kiest voor de inwoners van Utrecht. Geen doorgaande wegen door woonwijken, de wijken zijn voor bewoners. Wij kiezen voor het knippen van wegen, niet voor het knijpen en weer een nieuwe file laten ontstaan. Goede toegangswegen van en naar het centrum. Parkeren doen bezoekers van de stad in de vele P&R’s en parkeergarages. Stadsbelang Utrecht kiest voor elektrisch goederenvervoer naar de binnenstad, vervuilende vrachtwagens komen er niet meer in.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

28 Reacties

Reageren
 1. arbeider

  Nou….de winkels in de binnenstad kunnen hun borst nat maken!

  De binnenstad wordt alleen nog bereikbaar voor fietsers ( veelal studenten, yuppies) en men verplicht de gewone werkende Utregters, ouderen en gezinnen de fiets te pakken. Dat is lekker met een graadje of 20. als je al mobiel kan zijn…maar dat is maar een paar maanden per jaar. Pak bijvoorbeeld nu maar eens de fiets of met de regen…..dat doe je niet voor je plezier, laat staan als je spullen mee moet nemen.
  Slotsom: velen zullen de binnenstad en dus ook de winkels gaan vermijden waardoor er veel faillisementen zullen ontstaan.in het Centrum.

  Pimp je net de binnenstad op voor miljarden, komen er geen bezoekers meer.

  Cityplaza in Nieuwegein en Bisonspoor in Maarssenbroek lachen in hun vuistje.

 2. cas

  Ik vind vooral het intercitystation van D66 leuk… De lijn tussen ambitie en dwaasheid is dun, maar hier valt het kwartje wel heel duidelijk een bepaalde kant op.

  Verder zijn de visies veelal er kortzichtig. Op enkele na.

 3. Martin

  @arbeider ik woon mijn levenlang in Utrecht, en heb nog nooit een auto gehad. Weet je wat ik ontdekt heb? Er rijden bussen…. Heb je ook geen parkeerproblemen. De bus is ook nog eens goedkoper dan parkeren.

 4. utrechtsevogel

  Wie gaat er nou serieus naar de binnenstad om dingen te kopen die zo groot zijn dat ze niet op de fiets of in de trein meegenomen kunnen worden? Die ene keer dat je een wasmachine of een doos met 50 boeken gaat kopen, kan het voor niks bezorgd worden. Kijk nou eens hoeveel mensen er op een willekeurige dag in de binnenstad rondlopen. Als die allemaal met de auto willen komen, sta je 3 uur heen en 3 uur terug in de file.
  Dus:
  – gratis elektrische bussen en (zelfrijdende) busjes laten rijden vanaf station en gratis p-garages aan de rand van de stad
  – enorme hoge parkeertarieven in een paar overgebleven p-garages in de binnenstad voor de gekken die toch per se met de auto willen komen
  – Voor gehandicapten en andere minder mobielen: gratis parkeren in de binnenstad

  Hoe gaan we dat betalen? Alle vrijgekomen p-plaatsen en p-garages in de binnenstad die nu afgebroken verkopen voor woningbouw. Ik heb het net uitgerekend op een bierviltje, kan makkelijk.

  opgelost. iedereen blij.

 5. Lombokker

  Een zeer treffende foto bij dit artikel, die duidelijk een van de knelpunten weergeeft. Namelijk dat je als fietser of voetganger bij groen licht niet fatsoenlijk kunt oversteken omdat de boel wordt geblokkerd door auto’s die bumper aan bumper stilstaan.

  Het grote probleem is het gebrek aan handhaving van de verkeersregels. Het valt mij op dat de VVD de enige partij is die daar een mening over geeft. De andere partijen denken kennelijk dat het plaatsen van een paar verkeersborden automatisch het gewenste effect oplevert.

 6. cas

  @ Martin, ooit weleens uit de stad geweest? Of gewerkt in een plaatsje dat niet heel groot is, niet gunstig ligt of überhaupt slecht te bereiken is met OV?
  Er wonen nog weleens mensen in een stad die ergens anders werken en met de auto naar hun werk gaan. immers zijn 90% van de vervoersbewegingen met de auto sneller.

 7. Wim Vreeswijk

  De bereikbaarheid van de binnenstad wordt alleen maar beter of minder slecht als er een acute stop komt op de bevolkingsgroei van de reeds tjokvolle stad Utrecht. Utrecht is nu al op 6 gemeentes ná de meest overbevolkte gemeente van Nederland met 380 gemeenten. Wat we nu doen is alleen maar symptoombestrijding en het steeds meer betuttelen van de burger met allerlei onnodige regelgeving, dus steeds verder afknijpen van de leefbaarheid voor iedereen. Ook het verkeersgedrag van fietsers èn automobilisten die elkaar steeds vaker in de weg zitten, wordt hierdoor ook steeds irritanter. En dan hebben we het nog niet over de veiligheid voor voetgangers.

 8. Harry

  Mensen denken jullie nou echt dat er geluisterd wordt? In een tijd waar gevoelens belangrijker zijn dan meetbare feiten heeft het echt geen zin om ook maar ergens op te stemmen. Het begint steeds meer op een crèche te lijken waar de persoon of partij de het hardste schreeuwt zijn zin krijgt.

  Neem nou de weinig sociale religie Klimaat wat inmiddels een allesoverheersend dogma is met uitsluiting van de zwakkere tot gevolg. Inmiddels kan 10% van de bevolking hun energienota niet meer betalen. Of de exorbitante stijging van de sociale huurlasten. Sociaal is duidelijk uit en is al 3 kabinetten geleden bij het grofvuil gezet. Een jawel daar zijn bijna alle partijen verantwoordelijk voor. Dus wat nu?

  Alleen bij invoering van een bindend referendum ben ik nog bereid met dit weinig democratische circus mee te doen. Ik zal dus nog 1 keer een kruisje zetten maar dan om tegen de sleepwet te stemmen.

  Wellicht toch maar naar Zwitserland verkassen.

 9. MichielK

  Wat een onzin, arbeider. Waarom zou de fiets alleen een optie zijn voor yuppen en studenten en niet voor de ´gewone werkende Utrechters´ (sic)? Ik zie werkelijk niet in waarom mensen met de auto naar de binnenstad zouden willen om te gaan winkelen (op die ene keer dat je je nieuwe TV gaat ophalen na dan). Daarbij is de bus/fiets/benenwagen een stuk voordeliger dan de auto, juist voor de ‘gewone hardwerkende Utrechter’ geen onbelangrijk punt lijkt me.

  Schone lucht is belangrijk voor ons aller gezondheid en iets waarop we allemaal recht hebben. De keerzijde van de medaille is wel dat we ook allemaal de plicht hebben daaraan bij te dragen, dus ga er eens op uit zonder auto zou ik zeggen…

 10. Berend

  @arbeider: Hahahaha. De winkels draaien ook voornamelijk op ‘studenten en yuppies’. Mensen die wat te besteden hebben. Veel mensen van buiten de stad ook. Die komen al massaal met openbaar vervoer en fiets. Van ‘Utregters’ (de laag geschoolde volkse types waarvan er nog maar enkele duizenden zijn) of ‘arbeiders’ moeten zij het echt niet hebben.

  Verder stelt u zich enorm aan. Zo erg is het niet om de fiets te pakken. Ook niet als het regent. Voor de ouderen zijn er uitstekende busverbindingen.

 11. Scherpschutter

  Detailhandel Nederland: “1 op de 4 steden in Nederland wil het centrum autovrij/autoluw maken”. Van Woerkom trekt aan de noodbel en waarschuwt voor het economische tranendal dat de linkse utopie zal creëren:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1739073/linkse-autovrije-droom-rampzalig-voor-plaatselijke-economie

  Utrecht: 13 van de 14(!) partijen willen het centrum autovrij/autoluw maken…Ongekend!

  Er is ook op dit vlak niets te kiezen hier. Het Kartel had, heeft en houdt de touwtjes strak in handen en is vastberaden om het centrum compleet om zeep te helpen. Een nieuwe economische aanslag van ongekende proporties lijkt in aantocht.

  Wie redt Utrecht?

 12. Ben

  Ik snap dat je autos wilt ontmoedigen, maak het OV dan goedkoper, vroeger was het 1,60 voor een kaartje nu betaal je 5 euro als je heen en weer wilt gaan, als je dan een auto voor de deur hebt kan je die 5 euro net zo goed in je auto gooien als benzine.
  Ik vraag me ook af of iemand die het statement van de christenunie geschreven heeft, ook zijn auto parkeert in de de bijlmer van Amsterdam en daarna per fiets naar de binnenstad van amsterdam gaat fietsen met dit weer, als diegene een dagje daar gaats shoppen. Waarschijnlijk niet, die wilt natuurlijk ook zo dicht mogelijk bij de binnenstad parkeren. Dus beetje opportunistisch.

 13. Scherpschutter

  @MichielK 2/3/2018 – 12:39
  Ik zie werkelijk niet in waarom mensen met de auto naar de binnenstad zouden willen om te gaan winkelen (op die ene keer dat je je nieuwe TV gaat ophalen na dan).
  ———–
  Gemak en comfort, MichielK! Heerlijk in je persoonlijke warme (of koele) coconnetje vol leder en andere luxe naar je bestemming. Sigaretje in de mond, eigen muziekje uit de stereo… Uitstappen, stukje lopen, als je klaar bent zo weer instappen, geen gesjouw met aankopen en weg. Als ik ergens niet met de auto kan komen dan ga ik niet.

  Ik weiger echt om als een stuk vee plaats te moeten nemen in een overvolle, luide en smerige bus of tram, onder het ‘genot’ van etens- en lichaamsgeuren waar je liever niet mee geconfronteerd wordt, nadat je 15 minuten in de regen, hitte of ijskou hebt staan wachten bij een bushok, waar je al 15 minuten over deed om te bereiken. Ook nog gezeik met allemaal digitale pasjes die je moet hebben en saldo uiteraard, controleurs. Wat een gedoe is dat zeg….

  Ik snap werkelijk niet dat iemand zo’n ongelofelijke hekel aan zichzelf heeft om op deze manier een stadscentrum te bezoeken!

 14. Beestje

  Allemaal praatjes voor de vaak. Zolang ze het hele Jaarbeursgebied blijven volplempen met hoogbouw (WTC, hotels, ontspanning (megabioscoop) en de Jaarbeurs in de stad blijft,zal het alleen maar erger worden. Er zijn al te veel fouten gemaakt (en worden in de nabije toekomst gemaakt) die onherstelbaar zijn. Bovendien is er een beleid van nog meer horeca en verruiming winkelwet. Nog meer faciliteiten voor recreatie en toerisme en Utrecht is binnen een paar jaar Klein Amsterdam. Tel uit je winst.

 15. Uitzwaaicommissie

  @Harry: oké doei. Lees voor je vertrekt nog even dit succesverhaal over verkeer in Zwitserse steden!

  http://lenews.ch/2018/02/12/bad-traffic-geneva-and-zurich-rank-among-europes-worst/

 16. Cico

  Oude Gracht geheel autovrij, bestemmingsverkeer daargelaten. Nu is het een mengvorm van UNESCO werelderfgoed en een parkeerveld.

 17. Cico

  Met je sigaretje in de mondhoek naar de ‘stereo’ luisteren? Wow kan het nog meer jaren ’80?

 18. Gertrud

  Haha Scherpschutter, hoe doe je dat met je hekel aan saldo en digitale pasjes in de auto? Doe je met zelfgemaakte cupcakes aan ruilhandel bij een benzinestation in plaats van gewoon betalen met je pinpas?

  “Als ik ergens niet met de auto kan komen dan ga ik niet.” Dat is het goede nieuws van je verhaal: Utrecht is gewoon niet jouw plek. Ik stel voor dat je op het

  Oja, je Telegraaf-stukje van een lobbyclubje van winkeliers maakt weinig indruk. De doelstelling van Detailhandel Nederland is “om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen.” Dat is overduidelijk niet het algemeen belang. Een winkel voor wie het rampzalig is als je er niet met de auto kunt komen moet niet in de binnenstad gaan zitten, kwestie van logisch nadenken.

 19. Freddy

  Grootste uitdaging is:
  iedereen of met OV of op de fiets en/of lopend naar centrum.

 20. Joost

  Klopt de reactie van de ouderenpartij wel of is daar ergens iets misgegaan?

 21. sjaak

  Waar is de tijd gebleven dat je handig met de auto door de Steenweg en Lange Elizabethstraat kon rijden. Sinds dat niet meer kan is het de winkels enorm slecht vergaan en staat het water ze aan de lippen.
  Ik zeg: Bakkerstraat, Mariastraat en Steenweg weer open voor het autoverkeer!!

 22. Mia Amram

  Als je het autoverkeer wilt afremmen, prima, maar zorg dan wel eerst voor een goede tram/metroverbinding door het centrum. En liefst ook goede parkeervoorzieningen in een ring rondom. Anders ga je een totaal andere binnenstad krijgen omdat het voor veel winkeliers niet meer rendeert. We verliezen dan klanten aan bijv. het nieuwe Leidsche Rijn centrum bijv. waar je straks gratis kunt parkeren en wat gemakkelijk te bereiken is met de auto. Als je een centrum wilt hebben vol horeca en winkelketens, enkel bedoeld voor fietsers, studenten en dagjesmensen ga dan vooral zo door met eenzijdige, kortzichtige anti-auto maatregelen.

 23. Karel

  @arbeider Wat een onzin. Autoluw maken binnensteden en terugdringen parkeren in steden hebben detailhandel in stadscentra afgelopen decennia niet geschaad, integendeel. Sowieso is alleen goed openbaar vervoer een oplossing voor vervoersproblemen, aangezien er in en om het centrum domweg geen ruimte is voor veel auto’s.

 24. Toine Goossens

  HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

  Alleen een combinatie van de visies van Student en Starter en SP geeft Utrecht zicht op het oplossen van de chaos in de binnenstad. Alleen zij komen met een visie op het opbouwen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

  Het probleem van de binnenstad is de beroerde OostWest verbinding, tussen CS/HC en de Uithof en alles wat daar achter ligt.
  Het verminderen van het autoverkeer op de OostWest route levert niets meer op. Daar rijden vrijwel geen auto´s meer. Na aanpassing van de Wittevrouwenstraat zijn de alternatieven op.

  De capaciteit van de OostWest verbinding wordt ernstig gehinderd door de vele bussen die van de middeleeuwse wegen gebruik maken. Daar zit de pijn.

  SenS komt met een groot nieuw OV knooppunt op de Uithof. Een nieuwe OV terminal waar al de verbindingen ten oosten van de stad bij elkaar komen. Dat is perfect in combinatie met een zeer snelle verbinding met de CS OV terminal. Wie de plannen voor Rijnsweerd bekijkt ziet dat een nieuwe HOV tussen de Uithof en CS vanaf Rijnsweerd ondergronds naar CS toe moet; alleen dan kan de reistijd ultra kort zijn.
  De essentie is dat de 2 OV terminals door een verbinding van luttele minuten feitelijk één grote OV terminal worden. Dat voedt vervoersstromen en maakt het meeste OostWest busverkeer door de binnenstad overbodig.

  De SP wil juist meer bussen, foute boel SP, maar door een bovengrondse HOV door de binnenstad af te wijzen, zal de SP deze3 oplossing zeker steunen.

  D66 is ook voor een OV terminal op de Uithof. Loffelijk zou je zeggen. Maar in hun visie is dat een zelfstandige terminal die CS moet ontlasten! Een grotere logistieke blunder kan ik niet noemen. D66 begrijpt er niks van.
  Ook de PvdD wil meer klassiek OV vervoer in de binnenstad. GL en DENK noemen hoogwaardig OV, maar gaan daar verder niet op in.
  De standpunten van de andere partijen over dit kernprobleem zijn vaag tot uitermate vaag.

  Milieu en gezondheid

  PvdA en D66 hebben hun huiswerk niet gedaan. Dit thema staat bij hen nog prominent in het programma. Ai, even niet opgelet toen wethouder Lot van Hooijdonk, 2 maanden geleden diverse onderzoeksrapporten publiceerde. Ook vergeten om op de milieukaarten van het RIVM te kijken en te lezen dat Utrecht de schoonste stad van Nederland is. Dodelijk dames en heren, u dient bij de tijd te blijven.

  Veiligheid

  Komt in vrijwel alle programma’s aan de orde, maar iedereen relateert dat aan auto’s. Allen de PVV noemt de veiligheid van de fietspaden nadrukkelijk. D rest van de partijen heeft niet op zitten letten.
  Al jaren uiten de Utrechtse burgers hun zorg over de veiligheid op de fietspaden.

  De ANWB, de belangrijkste mobiliteitsvereniging van Nederland, vroeg het aan haar leden. De Utrechtse fietsonveiligheid is bijna 30% hoger dan het landelijk gemiddelde, zo concluderen de 4.392.838 leden van de ANWB.
  Nee Utrecht stuurt liever op het kompas van de FietsersBond, met haar 30.000 leden. Hoe gek wil je het maken. D66 heeft de pretentie de fietspartij te zijn, maar het woord fietsveiligheid kent zij niet.

  Meer fietsveiligheid betekent voor de ANWB burger:
  * Meer vrijliggende fietspaden en geen vermenging van auto-, bus- en fietsverkeer.
  * Het handhaven van verkeersregels en verkeersgedrag op fietspaden. Het onveiligheidsgevoel van, vooral, kwetsbare fietsers is enorm hoog.

  https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezingen-2018?utm_source=em_gmrv&utm_medium=email&utm_campaign=em_gmrv&utm_content=button

  Toegankelijkheid binnenstad

  De enige partij die de gebrekkige toegankelijkheid van de binnenstad voor niet mobiele bewoners aankaart is de PVV. Diep treurig dat de andere partijen dat volstrekt over het hoofd zien.
  Het aantal niet mobiele bewoners neemt sterk toe. Voor hen is de binnenstad een NO GO zone. De gemeente pretendeert de meest toegankelijke binnenstad van Nederland te willen zijn. Als het aan de dominante partijen ligt blijft de binnenstad een jongerenpretpark.

  Goede ideeën

  1. Verplaats de auto’s van de zuidelijke binnenstadbewoners naar de Springweggarage en stop het parkeren op de Oudegracht. (CU)
  De ChristenUnie geeft geen oplossing voor het winkelend publiek. Dat is ernstig omdat de Springweggarage de enige plek is waar je kunt parkeren om de oude binnenstad in te gaan. Klepierre zal dit idee omhelzen.
  Ook komt de partij niet met een oplossing voor het Vismarktknelpunt. De Oudegracht als doorgaande fietsroute is alleen mogelijk als er op de Vismarkt een wandelverbod komt. (en winkel- en horecapanden worden verboden).
  Goed idee, maar weinig zinvol.
  2. Handhaving op idioot rijgedrag (SP)
  Niet uitgewerkt hoe dat te doen, maar voor de binnenstad een van de meer zinvolle ideeën. Nog aan toevoegen: beïnvloeden van positief rijgedrag.
  3. Meer fietsenstallingen en groene zone fietsverkeer (VVD). Betekent wel dat fietsers moeten stoppen voor rood licht. Dat vereist de handhaving die de SP bepleit.
  4. Alle mobiliteit faciliteren is onhoudbaar. (PvdD). Sterke constatering, ben ik het volledig mee eens. Deze partij blijft echter in de mantra ‘geen auto’s’ hangen, terwijl die allang niet meer het probleem zijn. Domme en zeer slecht doordachte uitwerking.
  5. Extra OostWest fietsroutes om het Vreeburg en Lange Viestraat te ontlasten. (CU).
  6. Geen stilstaande auto’s in de binnenstad. (SenS)
  En geen stilstaande fietsen meer. Wat is de Drift een zaligheid geworden.

  Zeer slechte ideeën….

  1. Minder auto’s per woning. (PvdD) Dat kun je voor de binnenstad nauwelijks serieus beweren. Je kunt daar vrijwel niet met een auto wonen.

 25. arbeider

  @ Utrechtse vogel lees rare vogel
  @ Martin….fijn dat je met de fiets rijdt, alleen niet iedereen vind dat leuk of kan dat lichamelijk aan, dus dring het dan een ander ook niet op, dat doen Groen Links en D66 toch al…laat iedereen in zijn waarde!
  @ Berend….foei man….dus Utregters zijn laaggeschoolde volkse types? je discrimineert hiermee een nog steeds hele grote groep autochtone bewoners man. Dit soort uitspraken en denkwijze split de bevolking en de politiek in de stad, ….we motte dus gewoon onze bek houwe van de nieuwe bewoners die o zo graag rust willen hebben in een grote stad….nou…aan me nooit niet! wen er maar aan of pak de fiets en trek de provincie in….veel groen en rust….

  @Scherpschuuter…..bingo!

 26. Wim Vreeswijk

  Ook de vele wegversmallingen met gemengd verkeer (auto, fiets) en bermverbreding in onze stad, zoals o.a. op de Maliesingel en de Tolsteegsingel veroorzaken steeds grotere risico’s en kansen op zeer ernstige verkeersongelukken. Daar is totaal niet over nagedacht door de verantwoordelijk wethouder Verkeer.

 27. Sjaak

  @vreeswijk: fijn dat je zo met de fietsers bent begaan!

 28. Danny

  Met steeds meer mensen op hetzelfde stukje aarde betekent steeds minder persoonlijke vrijheid. De ruimte moet efficiënt gebruikt worden. Als iedereen weer gaat fietsen en bewegen (ook door OV reizen beweeg je meer) komen er minder mensen met problemen aan het bewegingsapparaat. En altijd maar het argument dat het meer tijd kost met OV. Waarom hebben we altijd maar haast? In de bus, tram of trein kun je ook gewoon even uitrusten en naar buiten kijken en het leven overdenken. De mens is niet op aarde om altijd maar te haasten en altijd maar te kopen / consumeren. Ik ben trots op Utrecht dat al jaren consequent voor de fiets en het OV kiest. Wat mij betreft het centrum met de auto alleen voor minder validen en bevoorrading.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).