Verkiezingen: Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen? | De Utrechtse Internet Courant Verkiezingen: Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen? | De Utrechtse Internet Courant

Verkiezingen: Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen?

Verkiezingen: Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen?
Het Domplein in Utrecht. Foto: Robert Oosterbroek
Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op 21 maart 2018 mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad, de komende weken zullen de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll ‘Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: ‘Cultuursubsidies’.

Bekijk onze vorige vragen aan de Utrechtse politiek in het overzicht.

Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan culturele instellingen?

DENK Het gaat niet om veel of weinig, maar om de intenties van cultuursubsidies. Wij merken dat grote groepen niet deelnemen aan de grote cultuurpodia in Utrecht. Ze worden niet gehoord bij het bepalen van de programma’s en zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in het personeelsbestand op verschillende functieniveaus. Maar ze betalen wel mede de subsidies. Hier moet verandering in komen, want culturele diversiteit gaat juist de cultuursector aan. Daarnaast wil DENK ruimhartig investeren in cultuurhuizen in de wijk die toegankelijk zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of seksuele geaardheid; een plek waar mensen zich op een laagdrempelige manier thuis voelen.

PVDA Het aantal Utrechters groeit en het bedrag dat de gemeente aan cultuur uitgeeft, moet wat de PvdA betreft meegroeien. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor Utrecht. De grote musea, de stadschouwburg en Tivoli, maar ook de muziekschool, het wijkmuseum en het kleine theatergezelschap. Die belangrijke maatschappelijke rol vraagt om investeringen. Juist in cultuur in de wijken, want dat zorgt voor levendigheid in de wijk en geeft bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Piratenpartij Utrecht Wij zijn van mening dat bij subsidies aan culturele instellingen de inhoud van het project leidend moet zijn, in plaats van direct op de financiën te focussen. Kennis over lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt wereldbeeld en zorgt voor meer wederzijds begrip. Cultuur is een belangrijke factor in onze gemeente. Lokale initiatieven krijgen wat ons betreft altijd voorrang. Juist bij culturele initiatieven is het belangrijk om met een open blik te kijken naar de inherente waarde van het project. Een subsidie moet je niet alleen toewijzen op basis van hoe de stad ermee op de kaart gezet kan worden. Er moet er bij de toewijzing ook gekeken worden naar de waarde voor lokale inwoners.

GroenLinks GroenLinks is er trots op dat we de afgelopen jaren het budget voor cultuur op niveau hebben gehouden in Utrecht. De komende jaren zal het aantal inwoners van Utrecht flink toenemen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het budget voor cultuur meegroeit met de stad. Wij willen de komende jaren investeren in kleinere culturele projecten in de wijken, talentontwikkeling en het vergroten van de diversiteit in onze culturele sector. Zodat iedereen kan genieten en mee kan doen aan cultuur in de stad en in de eigen wijk.

Stadsbelang Utrecht De gemeente heeft als doelstelling opgenomen om meer culturele instellingen te gaan subsidiëren. Dat vindt Stadsbelang Utrecht geen goed uitgangspunt. Het uitgangspunt van het cultuurbeleid moet de behoefte van de inwoners van Utrecht zijn. Subsidies zijn bedoeld als stimulans, niet als een vangnet. Op dit moment worden er zelfs instellingen buiten Utrecht ondersteund met geld dat bedoeld is voor instellingen in Utrecht. Stadsbelang Utrecht vind dat ronduit belachelijk. Inwoners van Utrecht betalen hiervoor de rekening. De gemeente moet meer budget besteden om culturele ondernemers in Utrecht te helpen. Het budget dat jaarlijks aan culturele instellingen kan worden besteed is ruim voldoende. Binnenkort komt er weer 200.000 euro extra beschikbaar vanuit de subsidie van ’t Hoogt.

ChristenUnie Met een cultuurbegroting van meer dan 140 euro per inwoner geeft de gemeente meer geld uit aan cultuur dan aan sport. Dit is veel geld, maar hiervoor gebeuren ook mooie dingen: zo kunnen kinderen op muziekles, zijn er in elke wijk laagdrempelige culturele activiteiten en telt Utrecht allerlei bijzondere musea en podia. Nu de stad groeit, is het logisch dat ook het cultuurbudget meegroeit. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij herverdeling van subsidies zorgen we ervoor dat kinderen, arm en rijk, in hun eigen wijk deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld muziek-, dans- en schilderles – daar profiteren uiteindelijk de meeste Utrechters van.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd in cultuur en culturele instellingen in Utrecht. Dit geldt met name voor de kleinere culturele initiatieven en voor cultuur in de wijken. Wij vinden de groei van Utrecht geen doel op zich, maar als er sprake is van groei, dan moet het cultuurbudget minstens net zo hard meegroeien. De PvdD wil dat de gemeente cultuur ondersteunt vanwege de intrinsieke waarde ervan voor inwoners en makers en niet om er goede sier mee te maken naar de rest van de wereld (het trekken van een groot internationaal publiek). Daarnaast wil de PvdD dat de gemeente investeert in cultuur- en muziekonderwijs op scholen, in kunst en erfgoed.

VVD Utrecht Bij subsidies is het lastig te bepalen wat teveel of te weinig is. De sector wil altijd méér en de politiek heeft moeilijke keuzes te maken over het geld van ons allemaal. De vraag is: wat is er nodig voor een goede culturele infrastructuur in een groeiende gemeente? Op initiatief van de VVD zijn er afgelopen jaar sectoranalyses gemaakt van het hele Utrechtse cultuurveld. Met behulp van deze sectoranalyses kunnen we pollitieke keuzes maken voor een volgende cultuurnota. De VVD is daarbij voor het maken van scherpe keuzes en het daarnaast ook makkelijker maken voor cultuurbedrijven om zelf ook wat te verdienen. We kiezen daarbij liever voor 5 dingen echt goed doen (bijvoorbeeld met fatsoenlijke beloning als eis voor met subsidie gesteunde instellingen) dan 8 dingen half.

Student & Starter Te weinig. Cultuur levert de stad economisch meer op dan dat het de gemeente kost, zo is gebleken uit onderzoek. Daarnaast brengt cultuur de onmeetbare waarde van een gezonde, interessante en diverse stad met zich mee. Student & Starter wil dat er ruim baan wordt gemaakt voor kunst en cultuur in Utrecht. Ons cultuurbudget is te klein in vergelijking met andere grote steden in Nederland. Student & Starter vindt mede daarom dat het budget fors omhoog moet, dat er een speciale subsidie moet komen voor jonge creatievelingen en dat bedrijfsruimte voor creatieve broedplaatsen moet worden gegarandeerd middels een minimum aantal beschikbare vierkante meters.

D66 De afgelopen jaren heeft Utrecht tegen de landelijke trends in niet bezuinigd op cultuur. Daardoor heeft Utrecht een rijk en divers cultureel aanbod. Het maakt Utrecht een fijne plek om te wonen. Daar is D66 trots op. Van het geld dat Utrecht uitgeeft aan cultuur, profiteert bovendien ook ondernemend Utrecht mee. Veel mensen die naar het theater gaan, eten eerst in de stad nog een hapje. Een bezoekje aan een museum combineren veel toeristen met een uurtje shoppen. Nu er meer mensen komen te wonen in Utrecht, vindt D66 dat ook het cultuurbudget omhoog moet. Om cultuur toegankelijk te houden voor iedereen, maar ook om de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en andere culturele professionals te verbeteren.

CDA Cultuur is ontzettend belangrijk in de stad en gelukkig hebben we in Utrecht een groot en breed aanbod op cultuurgebied. Dat hoort ook bij een grote stad als Utrecht. Het CDA ziet tegelijkertijd dat de afgelopen jaren er teveel geld is uitgetrokken om tekorten aan te vullen en om clubs te subsidiëren waar nauwelijks bezoekers komen. Binnen het budget willen we dan ook nieuwe prioriteiten leggen, bijvoorbeeld bij amateurcultuur en wijkcultuurhuizen. Het cultuurbudget kan daarmee de komende jaren op de nullijn, zodat we ook kunnen investeren in andere belangrijke zaken als zorg, veiligheid en betaalbare woningen.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

Gekoppelde berichten

19 Reacties

Reageren
 1. JdV

  Cultuursubsidies dienen in principe geheel te verdwijnen.

 2. Scherpschutter

  Subsidies hebben in de kern als doel om organisaties in leven te roepen of houden die een goed of dienst produceren waar normaliter onvoldoende mensen uit vrije wil in ieder geval de kostprijs willen betalen. Bespottelijk natuurlijk…

  Iedere vorm van subsidieverstrekking door overheidsinstellingen zou dan ook verboden moeten worden! Het valt niet aan belastingbetalers uit te leggen dat hun geld wordt afgepakt door de Gemeente, vervolgens wordt weggegeven aan organisaties die producten/diensten leveren waar geen vraag naar is, waar er tegelijk ook nog belastingbetalers (bedrijven) zijn die zich geconfronteerd zien met een valse concurrent die nota bene leeft van hun geld en omzet kost….

  Te triest voor woorden natuurlijk dat er niet één zogenaamd ‘volksvertegenwoordigende’ partij is die er een voorstander van is om het van burgers afgepakte geld voortaan in de zakken van diezelfde burger te laten, en die burger zelf te laten bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Weet u ook direct weer waar u staat als burger, nietwaar?

 3. Kees

  @ JdV

  Wat een onzin, cultuursubsidies zijn bewezen goed voor de mens. Zeker wanneer het aankomt op amateurvormen. Mensen ontmoeten elkaar, dat zorgt voor sociale cohesie.

  Daarnaast dragen verschillende cultuurvormen bij aan de ontwikkeling van de mens. Mensen worden er bewezen intelligenter, meer empathisch van, leren te begrijpen dat er meer dan 1 waarheid is en dat je door meer ogen naar de wereld kan kijken. Best wel nuttig in deze tijden.

  Zolang het bedrijfsleven een veelvoud van subsidies ontvangt dat in de culturele sector wordt uitgedeeld, terwijl de markt juist een ‘markt’ is die zichzelf zou moeten bedruipen, mag er gewoon geld en ook meer geld naar de culturele sector, als dat geld maar niet in de broekzakken van ‘slimme’ managers en slimme kapitalistische vastgoedboeren verdwijnt (zoals bijvoorbeeld bij de plannen voor iBeb ++ en de Kade het geval was).

 4. Herman

  Er gaat veel te veel geld naar cultuur.

  De cultuursector is goed georganiseerd en de betrokkenen zijn hoog opgeleid en beschikken over een goed netwerk. daarom gaat er onevenredig veel goed naar activiteiten waar slechts een kleine groep profijt van heeft.

  De grote groep betaalt wel belastinggeld maar krijgt er weinig voor terug.

 5. Scherman

  @ Herman

  Dat is precies wat de blinde subsidievlek, het netwerk van de VVD je probeert wijs te maken, zij stelen en roven in de tussentijd de hele staatskas leek.

  Cultuursubsidies zijn er voor iedereen, iedereen kan gebruikmaken van culturele activiteiten. Wanneer mensen dat niet doen is dat hun eigen keuze.

 6. Ronald

  Daar hebben we Kees, de anti-vastgoed demagoog weer: “cultuursubsidies zijn bewezen goed voor de mens”, “mensen worden er bewezen intelligenter van”. Beste Kees, bronnen graag en niet zo maar in het luchtledige roeptoeteren in een poging je betoog kracht te geven.

 7. Geertsen

  Volgens mij valt het prima uit te leggen aan burgers dat er subsidies gaan naar culturele en recreatieve voorzieningen om deze enigszins betaalbaar te houden, zodat ook mensen die wat minder te besteden hebben daar gebruik van kunnen maken. Daar hebben heel veel mensen profijt van.

  Hou toch eens op met dat idiote idee dat iedere euro belastinggeld weer aan iedere burger ten goede zou moeten komen. Iedereen heeft verschillende behoeften op ieder gebied, zowel op het gebied van cultuur als zorg. De een gaat graag naar het theater, de ander tikt liever de hele dag zure anti-establishment reacties op DUIC. Wees blij dat we daar uit kunnen kiezen en begrijp dat veel mensen weer andere dingen kiezen.

 8. Henk

  Geld naar cultuur is pure luxe. Net zo goed als dat iemand geen luxe producten zou moeten kopen als hij niet kan voorzien in zijn primaire behoeften zou de gemeente eerst eens de basisproblemen die spelen moeten oplossen voordat er geld naar dit soort luxe projecten gaan. Er zijn nog steeds grote problemen in Utrecht wat betreft huisvesting, armoede, bereikbaarheid, criminaliteit, vervuiling, scholingsachterstand etc etc..

  Uiteindelijk kan je je geld maar 1 keer uitgeven en kan je met de bedragen die naar cultuur gaan enorm veel bereiken op deze deelgebieden. Gemiste kans…

 9. Truus

  @ henk

  Huisvesting onbetaalbaar en lange wachtlijsten: bewust beleid van de rechtsere partijen (met name VVD) + PvdA om alles aan de markt over te laten. Subsidies die naar wonen gaan, verdwijnen in managementlagen van woningbouwcoöperaties, die ook de winst van de huren en de verkoop van voormalige huurwoningen opstrijken. Oude woningen worden verkocht of gesloopt en daar komen relatief dure (en minder) huizen voor in de plaats. Dat is de oorzaak van enorme wachtlijsten.

  Geen cent naar armoedebeleid: Bewust beleid VVD, succes is een keuze, geen succes hebben dus ook, aldus de VVD.

  Criminalitet> hoge cijfers: doet de VVD al jaren niks meer aan. Aansturen van politie is bewust bij gemeente en burgemeester weggehaald, want de landelijke politie moest er komen. Dat daar weer onnodige managementalgen zijn en dat daar corruptie plaats heeft, op grote schaal, dat mag geen raadsel heten. De burgemeester kan echter niet meer bepalen aan welke lokale zaken hij prioriteit geeft.

  Vervuiling: doet de VVD (en d’66 dus ook) geen reet aan. Alles voor de economie, en maatregelen tegen vervuiling zijn toch zo lastig voor de ondernemers, die wel miljoenen aan subsidies opstrijken, net zoals de landbouwsector overigens.

  Het geld dat aan cultuur wordt uitgegeven is een schijntje. Geld dat er overigens wel gewoon is hoor. De verdeling van het geld is gewoon slecht geregeld in ons land.

  Cultuur is geen luxe, maar een basbehoefte van mensen. Mensen luisteren naar muziek, gaan naar de film. Allemaal zaken die er zonder subsidie helemaal niet zouden zijn. Denk daar maar eens over na.

 10. Bertje 030

  In Utrecht is een relatief kleine groep “cultuurliefhebbers” die uitstekend de weg weten als het gaat om subsidies.
  Het kunstmatig blijven subsidiëren van TivoliVredenburg is ook zo`n bodemloze put, de gebruiker betaald is een goed alternatief hiervoor.

 11. Mark

  Ik zie subsidie voor cultuur (meestal!!!!) als een cadeautje voor degene die ook de meeste belasting betalen. Daargelaten uiteraard een hoop onzinprojecten. Betaal je veel belasting, maak je normaliter weinig gebruik van faciliteiten die uit belastinggeld betaald worden. Daar mag best wel eens wat tegenover staan. Bovendien is het een schijntje op het totale overheidsuitgavebudget.

 12. jos stelling

  Kijk vooral uit voor het “cultuurmanagement” dat met speciale en vooral vele/wollige/onleesbare “teksten” heel goed de weg weet, zo precies weet hoe zichzelf in stand te houden en daarmee voorkomt dat het op de goede en noodzakelijke plekken terecht komt.

 13. IDV

  Subsidie is gewoon een verkeerd woord, waar sommige mensen (zoals hierboven een paar zijn aan te wijzen) veel te snel van in een stuip schieten: “Help, er gaat geld naar iets waar ik persoonlijk niet direct een voordeel van heb!”

  Noem het organisatie-investering, of facilitair budget; zonder dit is er gewoonweg veel minder aanbod waar je als burger je ‘eigen’ geld aan kan uitgeven, en verschraalt alles. Krijgen kansarme mensen *nog* minder kansen om eens muziek te maken met anderen, om samen bijeen te komen om verhalen te leren schrijven, of om hun kinderen kennis te laten maken met coole vormen van theater.

 14. henk

  @Truus

  “Mensen luisteren naar muziek, gaan naar de film. Allemaal zaken die er zonder subsidie helemaal niet zouden zijn. Denk daar maar eens over na.”

  Sorry hoor, maar lees dit zelf eens terug. Dit is gewoon onzin.

  Een bedrag van vele miljoenen Utrecht een “schijntje” noemen, is natuurlijk ook van de zotte. Bovendien, al was het bedrag een euro, het punt is dat het geld veel beter te besteden is.

 15. Truus

  @ henk

  Misschien moet je zelf eens nadenken

  Nagenoeg alle films (ook grote publieksfilms) worden via nationale en internationale fondsen/ subsidieregelingen en belastingvrijstellingen gefinancierd. Canada bijvoorbeeld draagt nogal veel bij, maar ook het Nederlands Filmfonds bijvoorbeeld. Films zijn nogal duur om te maken.

  Wist je dat op zo’n beetje ieder concertkaartje in Nederland subsidie zit, omdat kaartjes anders 3 tot 4x zo duur zouden zijn. Ook bij populaire acts en bijvoorbeeld volkszangers, als ze in de lokale theaters en podia spelen.

  Maar goed, rechtse roeptoeters roepen vooral veel over zaken waar ze de ballen verstand van hebben, dat is lekker makkelijk namelijk.

  En nogmaals.

  Jij vindt het wel normaal dat de Jaarbeurs en Kleppierre/ Corio en andere grote multinationals uit de belastingpot snoepen? Het veelvoud van wat er in Nederland naar cultuur gaat ja. En inderdaad. Een paar miljoen is niet veel op miljardenbegrotingen. Je moest eens weten hoeveel geld een gemeente als Utrecht op jaarbasis uitgeeft en waaraan. Dan zul je zien dat een heel groot deel van het geld terecht komt bij mensen, instanties en bedrijven waarvan we eigenlijk juist vinden dat die zichzelf zouden moeten bedruipen ipv bijvoorbeeld amateurtoneelgezelschappen die een heel ander doel hebben dan winst maken

 16. Henk

  @Truus

  Nu zeg je weer heel wat anders. Niemand beweert hier dat er geen financiering naar verschillende projecten gaan. Jij beweert echter: “Mensen luisteren naar muziek, gaan naar de film. Allemaal zaken die er zonder subsidie helemaal niet zouden zijn.” En dat is gewoon onjuist. Het merendeel van de films en muziek is prima mogelijk zonder de subsidie. Dat SOMMIGE vormen of genres die niet populair zijn niet mogelijk zouden zijn, of dat sommige concerten of bioscopen duurder zouden moeten zijn zonder subsidies is niet het punt hier.

  De rest van het verhaal is irrelevant voor deze discussie. Als je tegen subsidies bent, zou je voor het “snoepen van multinationals uit de belastingpot zijn”? Dat is ook fout, maar weer een heel andere discussie.

  Ik vind het vreemd dat bij discussies over subsidie voor cultuur de voorstanders als voor-argument dit soort wantoestanden er bij betrekken om zo maar te doen voorkomen alsof er niks mis is met de subsidies. : “Er is zo veel fout in Nederland, met zo veel miljarden die verdwijnen. Wat maken die paar miljoen dan uit voor de cultuur subsidies?”. Een vreemde redenatie…

 17. Henk

  @Truus

  “Maar goed, rechtse roeptoeters roepen vooral veel over zaken waar ze de ballen verstand van hebben, dat is lekker makkelijk namelijk.”

  Je weet helemaal niet wat ik gestemd heb. En het zou je ook verbazen. Wel erg jammer om zo te reageren. Als iemand het niet met je eens is dan is hij een “rechtse roeptoeter zonder verstand van zaken”.

  Dit zijn precies de reacties waarmee je de polarisering tussen links en rechts mee vergroot. Zelf overtuigt zijn van je eigen gelijk terwijl je de ander wegzet als dom en onwetend.

 18. Truus

  @ Henk

  en weer reageer je als de 1) de gebeten hond en 2) als een roeptoeter zonder kennis van zaken.

  Wat begrijp je niet aan aan de zin “nagenoeg alle films en nagenoeg alle concertkaartjes worden gesubsidieerd”? Dus ook grote publieksfilms en grote publiekstrekkers op muziekgebied. Die zouden dus anders niet toegankelijk optreden.

  Dus niet alleen specifieke zonderlijke genres, maar nagenoeg alle.

  En het punt is dus juist dat cultuur geld verdient vanuit de overheid, omdat anders veel uitingen er niet zouden zijn.

  Er zou eens wat aan de geld slurpende managementlagen in de culturele sector gedaan moet worden, niet aan de geldstromen zelf.

  Weet je wat grappig is? De meeste zakkenvullende lui in de culturele sector hebben een VVD (of salon socialistische PvdA) signatuur (maar die laatste gedragen zich als VVD’ers). Daar heeft echt progressief links over het algemeen weinig mee van doen.

 19. Cico

  Ik heb niet zo’n zin om mee te gaan in die eeuwige rechtse framing van ‘cultuur is weggegooid geld’. Nogal kort door de bocht, als je realiseert in hoeverre cultuur je stad op de kaart zet. Geen geld naar cultuur? Sloop de Dom maar, die wordt op dit moment gerenoveerd met gemeenschapsgeld.

  Dat ontspanning en prikkeling van de geest goed is voor de mens, daar hoef je geen ‘bronnen en bewijzen’ voor op te zoeken. Het is echt te makkelijk om de complete cultuursector af te serveren als onzinnig gedoe voor de elite, waarna die vermoeiende discussie ontstaat.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).