Nieuw horecaplan Utrecht: ‘Wat willen we met de stad?’ | De Utrechtse Internet Courant Nieuw horecaplan Utrecht: ‘Wat willen we met de stad?’ | De Utrechtse Internet Courant

Nieuw horecaplan Utrecht: ‘Wat willen we met de stad?’

Nieuw horecaplan Utrecht: ‘Wat willen we met de stad?’
Archieffoto DUIC
De regels voor de horeca in Utrecht worden soepeler, tenminste als het aan de gemeente Utrecht ligt. Wethouder Jeroen Kreijkamp van Economie en Financiën presenteerde het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 waarin meer ruimte voor horeca en verschillende concepten wordt gemaakt. Bewoners zijn bang voor een centrum dat alleen nog maar uit horeca zal bestaan en ondernemers voor oneerlijke concurrentie.

De regels voor de horeca in Utrecht worden soepeler, tenminste als het aan de gemeente Utrecht ligt. Wethouder Jeroen Kreijkamp van Economie en Financiën presenteerde het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 waarin meer ruimte voor horeca en verschillende concepten wordt gemaakt. Bewoners zijn bang voor een centrum dat alleen nog maar uit horeca zal bestaan en ondernemers voor oneerlijke concurrentie.

Egbert Wesselink schuift een aantal dozen aan de kant in de etnografische winkel van zijn vrouw – een overvol pand aan Achter Sint-Pieter. Hij neemt plaats op de bank. Aan de muur een grote verzameling Afrikaanse maskers. Hij vertelt enthousiast over de exotische verzameling en is duidelijk trots op de winkel. “Dit zijn de winkels die Utrecht zo mooi en interessant maken: kwalitatief en hoogwaardig. Dit is een grotere verrijking voor de stad dan weer een lunchroom”, verzucht hij. Hij is bezorgd over de weg die de gemeente inslaat met de nieuwe plannen. “Kijk eens om je heen, dit is een van de mooiste stukjes Utrecht. Aan het eind van de straat heb je de Pausdam. Daar kijken de eeuwen op je neer! Met dit beleid kunnen daar gemakkelijk drie cafés komen. Dat begint op hoererij te lijken.”

Volgens een groep binnenstadbewoners, die zich hebben verenigd in de actiegroep ‘Behoud leefbaarheid binnenstad Utrecht’, krijgt de horeca in de binnenstad ruim baan en komt daardoor de leefbaarheid in de knel. Wesselink heeft zich aangesloten bij de actiegroep nadat er een online petitie werd geopend. Hij woont sinds 1975 in de binnenstad en is bezorgd om de toekomst van het historische centrum. Hij haalt het voorbeeld van Amsterdam aan, waar de groeiende stroom aan toerisme zwaar op het centrum drukt. Daar is men bang voor ‘Venetiaanse’ taferelen waar de lokale bevolking al een tijd terug plaats maakte voor toeristen. “Het gaat om een kernvraag. Wat willen we met de stad? Voor mij zit de leefbaarheid in diversiteit en niet het stimuleren van alleen maar horeca – zoals in dit kader naar voren komt. Je moet niet alleen een broodje kaas kunnen halen in de binnenstad, maar ook een brood en een stuk kaas. Het is in Amsterdam doorgedrongen dat het weefsel van de stad ziek is geworden door zoveel ruimte te geven aan uitgaan en toerisme en er geen enkele winkel meer voor de bewoner te vinden is. Ik vind dat een verarming.”

Veranderende vraag

Een belangrijk punt uit het Ontwikkelingskader is de mogelijkheid voor mengvormen bij de detailhandel. In Utrecht maken steeds meer traditionele winkels plaats voor nieuwe winkelconcepten. Een belangrijk onderdeel van die nieuwe concepten is vaak ondersteunende horeca. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een boekenwinkel waar ook koffie wordt geschonken. Volgens Wesselink wordt er teveel vanuit een economisch beleid en de consument gedacht. “Ik vind het oppervlakkig: omdat er vraag naar horeca is, moeten we er maar meer van hebben. De binnenstad wordt ook gemaakt door de stille plekjes. De afgelopen zes jaar is er elke week minimaal één horecavergunning verleend in Utrecht. Daarmee willen ze doorgaan. En er worden geen kwalitatieve of kwantitatieve normen aan gesteld.”

‘Je moet niet zeuren want je woont in de binnenstad’

In het kader staat te lezen dat het winkellandschap ingrijpende veranderingen en vernieuwingen ondergaat. Traditionele winkels hebben onvoldoende antwoord op de groei van internetaankopen of veranderende consumentenwensen. “Het Ontwikkelingskader draagt bij aan een gezonde groei van de stad en speelt in op deze trends en ontwikkelingen. Daarbij staat de balans tussen levendigheid en leefbaarheid centraal”, zei wethouder Jeroen Kreijkamp bij de presentatie van het plan. De actiegroep denkt echter dat die leefbaarheid – die volgens hen toch al onder druk staat – verder in de knel zal komen. “Door het afschaffen van verschillende categorieën horeca (café, restaurant, bar/dancing) en de horeca in winkels op elk moment wordt ’s middags en ’s nachts alles mogelijk”, schrijven de bewoners in de petitie.

De actiegroep wil geen ruimere openingstijden, niet nog meer overlast en geen oneerlijke concurrentie voor bestaande restauranthouders door toevoeging van terrassen en horeca in winkels.

Koffie in een spijkerbroekenwinkel

Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht en horecaondernemer, ziet ook een veranderende stad met een groeiend aantal inwoners en bezoekers, maar geeft ook toe dat er al veel horeca is in de stad. “In de binnenstad vind ik het aanbod groot. Zeker als je ziet wat er allemaal bijkomt in het nieuwe Hoog Catharijne. Wat mij betreft is dat allemaal prima, maar het is wel veel.” De eigenaar van Buurten en Buurten in de Fabriek zegt dat een levendige stad als Utrecht om een divers horeca-aanbod vraagt, maar zet wel vraagtekens bij de mogelijkheid/uitbreiding voor ondersteunde horeca in retail. “Er wordt veel naar retail geschreven in dit plan. Als ik een spijkerbroekenwinkel heb en ik wil koffie verkopen, dan kan ik die kop koffie makkelijk voor een euro aanbieden. Maar dat kunnen de horecaondernemers niet want dat is ons verdienmodel. Aan de andere kant mag ik geen fles wijn of een boek verkopen in mijn restaurant Buurten. Wij willen als horeca gelijke monniken gelijke kappen. Het blijft een stukje oneerlijke concurrentie.”

Wat overlast betreft is Derksen wel een andere mening toegedaan dan de actiegroep. Hij vindt vooral de vele regels in het beleid onnodig. “Er wordt veel tegemoet gekomen aan omwonenden. Ik vind dat je als horecabedrijf zelf zorg moet dragen dat de buurt er geen last heeft van de horeca, maar er juist blij mee is. Dat handhavingsbeleid moet niet te rigide worden dichtgetimmerd. De gemeente stimuleert met name daghoreca. Dat heeft met angst voor overlast te maken, waar gewoon beter op gehandhaafd zou moeten worden. Een groeiende stad, tevens studentenstad vraagt om een divers aanbod, dus faciliteer dan ook die mogelijkheid.”

Horeca in de wijken

Ook in de woonwijken zal ondernemen in de horeca gemakkelijker worden gemaakt door meer vergunningen te verstrekken. “Het biedt een belangrijke sociale functie en zorgt voor een prettige buurtbeleving en gevoel van saamhorigheid. In een stad waar een groot aantal bewoners een gevoel van eenzaamheid kennen zou horeca in de directe omgeving mogelijk dit gevoel kunnen wegnemen. Aan ondernemers om hier de handschoen op te pakken en sfeer in de buurt of wijk te verder te verbeteren”, is te lezen in de horecaplannen. Het gaat dan om lichtere vormen van horeca zoals een lunchroom die ook in de avonduren geopend is. Dit zou de buurtfunctie versterken en een belangrijke rol moeten spelen in de sociale cohesie.

Derksen vindt het een positieve ontwikkeling, maar had nog wel wat extra mogelijkheden willen zien. “Wat mij betreft hadden de openingstijden (tot 23.00 uur) nog wel wat opgerekt kunnen worden.” De druk op de binnenstad zou beter kunnen worden verdeeld over de stad. Met de doorontwikkeling van het centrum over de singels heen, de opleveringen in en rond het stationsgebied en de bouw en invulling van Leidsche Rijn Centrum is die ontwikkeling al ingezet.

De klagende burger

In de plannen worden voor bestaande restaurants ‘beperkte activiteiten’ mogelijk door vier dagen per jaar een vrijstelling aan te vragen voor ‘vermaak-activiteiten’ zoals een DJ of band. Alleen ondernemers die actief rekening houden met hun omgeving komen hiervoor in aanmerking. Derksen vindt het te weinig: “Vier keer per jaar mag ik een DJ inhuren, maar als ik een nieuw concept neer wil zetten red ik dat niet. Dan wil ik elke zondag live muziek.” Bij aangeven van overlast door omwonenden kan de vrijstellingsvergunning echter direct worden ingetrokken. Derksen plaatst daar vraagtekens bij: “Er wordt erg aan de omwonenden de gelegenheid gegeven om daar tegenin te gaan.”

‘Geen dan ook de bestaande horecaondernemers meer ruimte’

“In de inleiding van de plannen staat dat de nieuwe ondernemer vraagt om meer ruimte om te ondernemen buiten de oude vergunningsruimte”, vervolgt Derksen. “Geen grenzen meer van wat kan en niet kan, geef dan ook de bestaande horecaondernemers meer ruimte om invulling te geven aan de wenselijke combinaties onder een dak. Bijvoorbeeld een restaurant die iets wil doen met een singer-songwriter, een proeverij met chefkok of een bandje. Geef ondernemers de ruimte om te ondernemen, en daar waar nodig moet er gehandhaafd worden. Dit draagt ook bij aan de diversiteit in het aanbod.”

Wesselink vindt juist dat in het nieuwe beleid gedaan wordt alsof er twee groepen tegenover elkaar staan, de hippe ondernemer en de klagende burger. “Gemeente én Koninklijke Horeca leggen de problemen graag bij bewoners neer. Die moeten maar gaan klagen als er overlast is en krijgen dan al snel het verwijt je moet niet zeuren want je woont in de binnenstad, maar de effecten van de horeca zijn voor bewoners enorm. Maar het is de taak van de gemeente om zijn burgers te beschermen. Hiertegenover woonde een gezin met een baby, maar die zijn verhuisd omdat het te luidruchtig wordt. Er worden iedere week drie baby’tjes geboren in de binnenstad. Dat soort bewoners wordt door het voorgenomen beleid weggejaagd. Is dat leefbaarheid? Een gezonde stad is een diverse stad; de sluizen openzetten voor de horeca leidt tot stedelijk monocultuur.”

Tot 10 november kunnen belanghebbenden via een zienswijze hun visie geven op het ontwikkelingskader. Daarna wordt het kader behandeld in de raad.

27 Reacties

Reageren
 1. Natte Otter

  Je moet niet zeuren want je woont in de binnenstad.

 2. JdV

  Tegen de horeca: Je moet niet zeuren want je zaak zit in de binnenstad

 3. EchtUtrechtse

  Ik woon niet in de binnenstad, dus ik heb makkelijk praten qua overlast, maar er is nu wel echt genoeg horeca in de Utrechtse binnenstad!
  Als je een paar weken niet in de stad bent geweest, verbaas je je erover dat er weer allerlei horeca bij is gekomen. Drinkt er dan niemand meer thuis koffie of een biertje?
  Je snapt niet, zeker qua prijzen, dat er zoveel horeca levensvatbaar is.

  Ik pleit voor minder horeca in plaats van meer!

 4. City

  Ik zeur niet
  Een amsterdamse binnenstad, overvol,,massatoerisme
  Rockfestivals etc…zo moet het dus niet

  Wonen en horeca kan met respect voor elkaars wensen , heel goed
  Bewoners en horeca,,samen in overleg
  Zo moet het

 5. A.j. Bus

  Utrecht moet meer toeristen aantrekken dus meer horeca

 6. Yvonne

  Ik ben wel benieuwd naar de daadwerkelijke cijfers: hoeveel café’s, restaurants, koffietentjes etc. heeft Utrecht per inwoner, vergeleken met andere steden in Nederland?
  Mijn eigen gevoel zegt dat het aanbod aan de lage kant is ten opzichte van de vraag: het is momenteel bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om op vrijdagavond spontaan ergens te gaan eten, alle restaurants zitten bomvol. Een biertje drinken met wat vrienden? Zelfde verhaal, nergens plek. Als binnenstadbewoner zou ik zelf dus graag méér horeca zien. Wel zou het mooi zijn als de gemeente voorrang zou kunnen geven aan kleinschalige, onafhankelijke zaken i.p.v. ketens (hetzelfde geldt voor het winkelaanbod), hoewel ik niet weet of dat wettelijk gezien mogelijk is.

 7. Anton

  Meer horeca en meer soorten winkels.

 8. Luuk Upuuk

  Een hoop van die met veel tam-tam geopende nieuwe horeca is na een half jaar al weer van naam/eigenaar veranderd of staat leeg…. Het is allemaal op de korte termijn en trendy.

 9. JdV

  De horeca moet niet zeuren. Je kiest er zelf voor om midden in een stad tussen de bewoners je zaak te openen. Als je dat niet wil ga je toch lekker in de polder of op het platteland zitten, tussen de koeien? Heb je ook geen last van buren/bewoners. Precies hetzelfde argument wat te pas en te onpas wordt gebruikt tegen klagende stadsbewoners kun je ook toepassen op de horeca. Gevalletje boontje komt om zijn loontje.

 10. M. Mijr

  Een link naar het ontwikkelingskader staat al in het artikel. Hierbij ook de link naar de petitie voor geïnteresseerden. https://anderehorecaplanutrecht.petities.nl

 11. Kno arts

  Voorbeeld!!
  Jl weekend “”locatie stadhuisplein

  Vrijdag zaterdag tot een uur in de nacht

  Een rock festival,,,met keiharde muziekboxen op 10 meter afstand van woonkamers

  Waanzin
  Omwonenden trilden hun huis uit,,,keiharde bonkherrie

  Dat kan helemaal niet op het stadhuisplein
  Wie daar een vergunning voor afgeeft is wereldvreemd

 12. Barend

  Een gezonde binnenstad kent een evenwichtige mix van wonen, werken, winkelen en uitgaan. Dat evenwicht dreigt in Utrecht volstrekt uit balans te raken. Door het anti-autobeleid komen werken, wonen en winkelen al in de verdrukking, door het ‘geef-de-horeca-de-ruimte’-beleid dreigen ook de laatste bewoners de binnenstad uitgejaagd te worden. Binnenstad Utrecht: binnenkort een groot horeca-plein.

 13. cas

  Het goede is dat ze in Amsterdam nu inzien dat hun beleid tot een verschraling heeft geleid in de binnenstad en daar nu regels voor gaan opstellen.
  Als Utrecht vooruit kijkt zullen ze nu maatregelen nemen om een evenwichtige samenstelling te bewerkstelligen. Alleen doen ze nu juist het tegen over gestelde…..

 14. Henk

  Los van de vraag of bewoners of ondernemers het voor het zeggen (moeten) hebben in de binnenstad:

  De huidige trend om van de grote steden de centra om te zetten van woongebieden naar horeca gebieden is op termijn heel onverstandig omdat je een soort monocultuur creëert. Monoculturen zijn in de regel erg kwetsbaar.

  De economie gaat immers altijd volgens een conjunctuur. Het is dus een gegeven dat er een moment komt dat de economie weer slecht zal gaan. Wat als het een periode zelfs heel erg slecht gaat? De binnenstad zal een soort spookstad worden van cafes en restaurants die leeg blijven. Omdat er bijna geen bewoners overblijven zal herstel extra moeilijk worden. Een leeg centrum is nou eenmaal niet aantrekkelijk om heen te gaan voor mensen van buiten.

  Aan de politiek: probeer dus het centrum divers te houden. Niet alleen horeca, maar ook bewoners uit verschillende bevolkingsgroepen.

 15. Cico

  Dit is mij uit het hart gegrepen! Ik bestudeer graag de levensloop van steden, het is ook mijn vak. Soms doet het een beetje pijn als Utrecht weer oude fouten maakt (unieke plekken in de verkoop gooien, zie HC).
  Natuurlijk moet er gewoond en gegeten worden, maar in een historische stad van 2000+ jaar oud moet je zorgvuldig plannen. Generieke hamburgertenten, restaurants en blokkendozen met lellen van balkons heb je overal, je stad wordt inwisselbaar.

 16. Katja

  Bewoners en horeca samen in overleg ? Kan niet, totaal tegengestelde belangen.
  Bovendien verzuip je in de diverse horeca in Utrecht. Er is behoefte aan een onderscheidend winkelaanbod zodat duidelijk is “Ik ben in Utrecht en niet in een van de vele op elkaar lijkende vreetsteden”.

 17. isabelle

  Horeca als inzet tegen eenzaamheid van bewoners. Hmm…ik denk even aan oude en/of kapitaalarme mensen die dan vervolgens in een lunchroom/horeca-overdaggelegenheid in de buurt weer contact gaan leggen. Ik woon in Wittevrouwen. Effe denken hoor:

  1. Iedereen zit met zijn snufferd op een laptop/smartphonescherm te staren;
  2. Kopje koffie met een broodje is rond de 8-10 Euro. Daar moeten arme mensen een week lang boodschappen van doen.

  Overigens mogen bejaarden met een rollator wel hun nek breken over de tafels, stoelen, fietsen en moederdierbakken die overal op de stoep staan.

 18. Marije

  Lijkt me logisch dat er meer ruimte voor horeca wordt gelaten nu de stad groeit en er simpelweg meer mensen een avondje uit willen.

  Het is toch goed mogelijk om de binnenstad te beschermen door slechts mondjesmaat vergunningen te verlenen, en juist wel nieuwe mogelijkheden te bieden buiten het centrum? Buurt horeca is automatisch gericht op stadsbewoners en dat lijkt me een redelijk uitgangspunt. Er zijn best plekken te bedenken waar een soort kleinschalige horeca straten/centra kunnen ontstaan:

  -Rotsoord (is al groeiende)
  -Leidsche Rijn (idem dito)
  -Beginstuk Straatweg, zo rond Gijs en dat pleintje schuin aan de overkant
  -Omgeving Cartesiusweg en bedrijventerrein daar
  -Uithof
  -Kanaalstraat

  Horeca buiten het centrum is niet aantrekkelijk voor dagjesmensen/toeristen, dus dan kan die bangmakerij over het voorbeeld van Amsterdam ook eens ophouden. Utrecht is geen Amsterdam en zal het ook nooit worden. Hebben wij een Van Gogh Museum, Rijks? Wereldberoemde nachtleven/hoerenbuurt? Al decennialang naamsbekendheid over de hele wereld? Hou op zeg.

 19. Bram de Goede

  ik zeur niet, ik heb de binnenstad verlaten, dat gaan meer betrokken inwoners doen. In de jaren 80 ben ik in de binnenstad gaan wonen, eerst in Haarlem, daarna in Utrecht, de stad liep toen leeg, weinig mensen wilde er wonen, de binnensteden zouden gesloopt worden. Ik heb actief geholpen de oude stad te redden en dat is gelukt. De leefbaarheid wordt nu weer langzaam gesloopt. Actieve burgers zoeken hun heil elders, de stad van de feesten blijft wezenloos achter.

 20. Peter

  Je ziet het toch al een paar jaar de verkeerde kant op gaan? Het is erg leuk dat Utrecht terecht zo populair wordt bij tioeristen maar kijk alsjeblieft naar wat er in Amsterdam gebeurt en probeer dat op tijd bij te sturen in plaats van dezelfde fouten te herhalen.

 21. Helena

  Zorgelijk.
  De aanstelling in 2016 van de voor IAMsterdam verantwoordelijke als Directeur Marketing Utrecht, deed al het ergste vermoeden. Zie uw eerdere bericht:
  https://www.duic.nl/cultuur/amsterdammer-nieuwe-directeur-utrecht-marketing/

 22. LR

  De binnenstad van Utrecht staat al jaren onder druk. Meer horeca houdt in dat meer mensen vertrekken en dat is zowiezo iets dat al op gang is gekomen. Door de angetrokken markt is kopen en huren in de binnenstad op dit moment voor starters onbetaalbaar. Degene die dat wel kunnen opbrengen bebbben meestal een auto, maar die mag alleen in de binnenzak mee want je kan nergens fatsoenlijk parkeren. Er worden immers alleen parkeerplaatsen verwijderd zodat elk oud barrel van een fiets daar lukraak het aangezicht kan bederven en je er je nek over breken.
  Klaarblijkelijk moet dat door horeca worden opgevuld. Ja de binnenstad gaat er met deze plannen echt op vooruit (/sarcasme).

 23. Piraat Sjoerd

  Absurd dat Jeroen Kreijkamp kan besluiten over winkels terwijl zijn vrouw zelf een winkel heeft. Iemand wel eens gehoord van #belangenverstrengeling?

 24. Sjaak

  @LR: mensen vertrekken? Dat is dan wsl de reden dat de huizenprijzen zo enorm aan het dalen zijn… oh nee, wacht…

  @piraat Sjoerd: interessante info. Welke winkel?

 25. herman

  Wees blij dat de stad leeft, er komen kroegen bij, anderen sluiten weer, zo dat gaat dat al honderden jaren.
  Ook die bijzondere winkels zijn er ooit niet geweest, toen gekomen en gaan nu misschien weer.

  Een levendige binnenstad verandert gelukkig constant!

 26. BdV

  Ik voel een neerwaartse spiraal aankomen. Of zitten we er al middenin?

 27. Pieter

  Fijn om weer eens wat genuanceerdere reacties te mogen lezen. Dank hiervoor! Pieter Conemans, ondernemer en bewoner binnenstad.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).