Opinie: Waarom de bewoners van de Croeselaan niet willen verhuizen | De Utrechtse Internet Courant Opinie: Waarom de bewoners van de Croeselaan niet willen verhuizen | De Utrechtse Internet Courant

Opinie: Waarom de bewoners van de Croeselaan niet willen verhuizen

Opinie: Waarom de bewoners van de Croeselaan niet willen verhuizen
Op deze kaart is goed te zien hoe het stadscentrum en het Beurskwartier er in de toekomst uitzien. Let ook op de doorgetrokken Leidsche Rijn.
De gemeente kiest voor hoogbouw in het toekomstige Beurskwartier van de stad. Op dit terrein naast de Jaarbeurs aan de Croeselaan moeten hiervoor meerdere woningen verdwijnen en bewoners noodgedwongen verhuizen. Zij hebben hier nooit voor gekozen en zijn teleurgesteld. Bewoner Thijs de Bekker schrijft voor DUIC een open brief waarin hij uitlegt hoe de plannen in zijn beleving tot stand zijn gekomen. 

De gemeente kiest voor hoogbouw in het toekomstige Beurskwartier van de stad. Op dit terrein naast de Jaarbeurs aan de Croeselaan moeten hiervoor meerdere woningen verdwijnen en bewoners noodgedwongen verhuizen. Zij hebben hier nooit voor gekozen en zijn teleurgesteld. Bewoner Thijs de Bekker schrijft voor DUIC een open brief waarin hij uitlegt hoe de plannen in zijn beleving tot stand zijn gekomen. 

 

Van CU 2030 tot CU later.
Ambities rond het Beurskwartier maken een petitie zo belangrijk

Als men over de plannen van de gemeente Utrecht schrijft dan lijkt het wel verplicht om te beginnen met: “Utrecht is constant in beweging, onze stad groeit snel en er moeten snel tienduizenden woningen bij”. Het is een verplicht nummer zodat ook u als lezer de druk voelt.

Het is een introductie om het te doen lijken alsof we zonder ruimte zitten, alsof sloop en hoogbouw onze enige alternatieven zijn. En alsof dit even snel besloten kan worden om maar gauw die oplossing in de lucht te vinden, om onze identiteit als Utrecht maar even aan de kant te zetten.

Maarja, zo zit het dus niet. Flauw genoeg is er nog ruimte zat. Zeker nu Utrecht zich steeds meer focust op een kennismaatschappij waar industrie minder en minder deel van uitmaakt. Dus laten we beginnen: Beide zijden van de Cartesiusweg, Rotsoord, de Europalaan, Papendorp, het voormalig Demka terrein, achter de 2e Daalsedijk, tussen de Koningsweg en Lunetten, Kromhoutkazerne, Archimedeslaan, Lage Weide, en ja natuurlijk het parkeerterrein van de Jaarbeurs. En dan zijn we nog maar net begonnen met opnoemen, ook staan de vastgoedjongens te trappelen bij Rijnenburg.

Dus laten we nu met zijn allen even vaststellen dat Utrecht helemaal niet vol is. Het gebied bij de Jaarbeurs is alleen een stukje waar de gemeente zich wil profileren. Dat dit een grote verandering in de stad zou betekenen dat was ook al duidelijk en wij hebben hier als stad over mogen stemmen in 2002. De uitkomst was net zo duidelijk, minder hoogbouw, versteende gebouwen en een geleidelijke overgang naar de wijken. Je zou denken een versterking van onze identiteit vergeleken met het bestaande centrum.

De bouw van het gebied rond de Veilinghaven is een goed voorbeeld van zo’n overgang, passend tussen bestaande gebouwen in de Dichterswijk. De versteende gebouwen, haven, horeca en hergebruik van kranen zijn een toegevoegde waarde in onze stad. Dus het zou logisch zijn dit door te trekken richting het station.

Wie de eerste selectie plannen zag toen deze ter tafel kwamen in augustus, zag in een aantal deze logica weer terug. Maar het gaat razend snel bij onze plannenmakers. Ze gingen inspiratie opdoen in Londen, Frankfurt  en namen ons zelfs mee naar de Amsterdamse Zuidas en Rotterdam.  Er werd openlijk gesproken over een “Skyline” maar wij wilden liever praten over bijvoorbeeld een terugkomst van een sporthal of een gebouw dat lijkt op de voormalige Veemarkthal aan de Croeselaan.

In drie maanden waren er van acht plannen nog maar één over. Torenflats en een parkje in de schaduw. En hoewel er diverse keren door ambtenaren was gezegd dat onze huizen aan de Croeselaan toch echt niet weg hoefden, waren ze ineens verdwenen in de plannen.

Wij als bewoners gingen direct het gesprek aan. We kwamen met alternatieve plannen. Succesvol Stedenbouwkundige Paul Kurtsjens vroegen we om een alternatief plan te maken. Hij was enthousiast en ging aan de slag. Het resultaat mocht er ook zijn. Echter werd zijn plan binnen 45 minuten van tafel geschoven door de ambtenaren van de gemeente.

De gesprekken die de Gemeente wilde aangaan, waren dus helemaal geen gesprekken. Het was voorlichting. Utrecht nodigde honderden mensen uit, (waaronder bijzonder veel projectontwikkelaars) om mee te denken. Maar de hoeveelheid argumenten werden slim genoeg gereduceerd tot een plan wat al lang vast stond. Natuurlijk kwamen er warmhoudertjes vanuit de ambtenarij, zelfs een idee om onze woningen na te bouwen iets verder op. Maar op papier kwamen ze niet.

Het gevolg voor ons is dat wij onze prachtige huizen van de hand van architect Peter van der Wart, moeten gaan verlaten. De architect die misschien veel van Utrecht een gezicht heeft gegeven maar helaas niet zo bekend is geworden. (kijk op www.croeselaanmoetblijven.nl voor foto’s van onze prachtige jaren 30 woningen) Sommigen van ons wonen hier al generaties lang, en de binding tussen de gezinnen is enorm sterk.

Het gevolg voor de stad is dat dit plan van zogenaamde conceptie tot besluit er even in een paar maanden doorheen wordt gedrukt. Want geen enkele partij wil toch volgende jaar in verkiezingstijd een impopulair onderwerp als hoogbouw een issue maken? Dit terwijl de bouw pas zou starten in 2023.

Het klinkt allemaal zo mooi. Ongeveer 3500 woningen erbij en vooral “duurzaam”. Maar de bouw gaat tien tot vijftien jaar duren. Terwijl de gemeente autoverkeer sterk wil reduceren, gaan we dus juist meer bouwverkeer voor een langere periode toevoegen. Dit terwijl we al zo veel bouwoverlast ondervinden als stad. En dan is het resultaat dat er flats voor de Dom staan met een stukje groen in de schaduw? En is hoogbouw wel echt duurzaam? Onze lessen uit het verleden tonen aan dat dit niet zo is.

Veel Utrechters neem je dan het Utrechtse uitzicht af en ons nemen ze een gedeelde toekomst om samen te wonen af. Utrecht is de enige stad die van zijn burgers heeft gevraagd 25 jaar te wachten “want dan wordt het mooi”, en nu komen hier nog vele jaren bij?

Tijd voor een ander plan, of tijd dat Utrechters zich misschien opnieuw uitspreken over hun centrum? De kans is groot dat ze de uitkomsten wederom naast zich neerleggen. Maar wij geven niet op, teken onze petitie, denk mee en hopelijk kan je onze buur worden. Maar dan niet in megalomane hoogbouw om in de ambitie van een aantal ambtenaren en wethouder te voldoen.

Wij houden van Utrecht, jij toch ook? CU later 😉

Thijs de Bekker

Gekoppelde berichten

52 Reacties

Reageren
 1. Tijntje

  Ik heb niets tegen (levendige!) hoogbouw op de plek van de Jaarbeurs P, maar waarom de bestaande bebouwing en deze bewoners moeten vertrekken is me echt een raadsel. Is het nou zou moeilijk om de ruimte in te vullen met behoud van deze bebouwing? Overigens hadden de initiatiefnemers van de petitie er goed aan gedaan om zich te focussen op het (voorkomen van) de sloop van de bestaande bebouwing, en zich niet daarnaast ook anti-hoogbouw op te stellen.

 2. Sjaak

  Toen ik in 1987 op de Croeselaan woonde was er al sprake van afbraak van de woningen tbv het toenmalige UCP. Dus echt onverwacht kunnen deze plannen niet zijn.
  Flauw en tendentieus om het woord “profileren” te gebruiken wanneer het gaat om plannen van de gemeente mbt nieuwbouw in het stationsgebied.

 3. Antoine

  Meneer De Bekker, speak voor jezelf aub en niet voor de bewones van de Croeselaan.
  Er zijn zat mensen aan de Croeselaan, waaronder ik zelf, die het een goed plan vinden.
  U doet net alsof ruimte in Utrecht niet schaars is, en noemt enkele locaties op, waaonder zelfs polder Rijnenburg.
  Echter: u snapt toch ook wel dat de omgeving van het station waardevoller en geliefder is vanwege de ligging nabij centrum en CS?
  Veel mensen zouden daar graag wonen!!

 4. ACTK

  Wat hier gebeurd is het verplaatsen van het stadscentrum van Utrecht van de ene kant van het spoor naar de andere kant. Uitsluitend gedreven door commerciële belangen. Met de wensen van de bewoners (van de hele stad en deze specifieke buurt) wordt geen rekening gehouden. Als deze ontwikkelingen in dit tempo zo doorgaan is het oude stadshart binnen 20 jaar niet meer dan een toeristische trekpleister, Venetië van Nederland. Alle business verplaatst zich via HC naar de overzijde van het spoor.
  Terecht maken bewoners bezwaar tegen de sloop van hun huizen. Terecht maken ze bezwaar tegen de hoogbouw die onnodig over de stad wordt uitgespreid als melkkoe voor bouwend Nederland. Dit zijn stuk voor stuk ondoordachte opgedrongen plannen die de bevolking maar moet slikken. Met straks leegstand van kantoren aan de randen van de stad tot gevolg, verpaupering aldaar.
  Er is een niet geringe kans dat de plannenmakers straks wel wat water bij de wijn doen om de oude woningen te laten staan. In de wetenschap dat u voorlopig in een bouwput komt te wonen en daarna op de vlucht zult slaan vanwege de veranderde cultuur om u heen is het een leuke manier om water bij de wijn te doen. Menigeen zal een dergelijke concessie als geweldig ervaren om 10 jaar later te mogen constateren dat men alsnog de hele boel opkoopt en plat gooit. ‘Iedereen blij’.
  U doet er verstandig aan niet uitsluitend uw buurt te willen redden, maar de hele stad. Dat is nogal ambitieus. Maar het is nodig. En een belangrijk voordeel: Er zijn meer mensen die zich zorgen maken over Utrecht dan over uw buurt. Utrechters beginnen het behoorlijk beu te worden doorlopend megalomane projecten door de strot geduwd te krijgen.

 5. Atilla Vigh

  @Tijntje, Nee, waar zou dat dan moeten?
  Het is weer Hollandse kneuterigheid om elke verandering als een aanval op het bestaande te zien. Utrecht heeft een paar jaar lang stilgestaan als het om stadsvernieuwing gaat. Het idee dat alle gebouwen er de komende duizend jaar blijven staan is kul. Soms moet je slopen om te vernieuwen. Niet leuk voor de bewoners, snap ik.
  Utrecht behoud redelijk veel oude gebouwen, maar een stad als Utrecht heeft zoveel oude en markante gebouwen, dat er nooit een vernieuwingsslag gemaakt zou kunnen worden. Ik ben zelf geboren en getogen Utrechter en ook ik moet wennen aan het idee dat Utrecht groter wordt: het is gewoon geen dorp meer. De wens om daar aan vast te blijven klampen is zinloos. We zijn nu eenmaal al een paar honderd jaar een universiteitsstad en de daarbij ontstane werkgelegenheid creeert een woonbehoefte die past bij een groeiende stad.
  Vleuten en De Meern zijn nu eenmaal onderdeel van de gemeente Utrecht. Het lijkt misschien of ze er niet bij horen, maar dat is wel zo. Met dit tempo van groei, zou het wel eens Den Haag voorbij kunnen streven. Dan kun je echt niet blijven zitten met een centrumgebied dat uit de jaren 50 en 60 stampt. Hoe mooi en/of authentiek dat ook is.
  Ik verwacht wel van de gemeente Utrecht, een meer dan genereuze uitkoopregeling voor de huidige bewoners. Dus laat de gemeente zich goed realiseren dat deze bewoners ergens anders in het (dure) Utrecht een vergelijkbaar woonkwaliteit willlen ervaren.

 6. Scherpschutter

  Tja. Wie dacht dat er nog zoiets als privaat eigendom in Nederland bestond komt bedrogen uit. Er is werkelijk niets anders meer dan een flinterdun privilige op eigendom van overheidswege. En priviliges kunnen door ambtenaren op ieder gewenst moment en zonder al te veel moeite worden ingetrokken.

  Het zal de komende tijd voor een hoop verhitte reacties gaan zorgen. Mensen die dachten huis- en grondeigenaren te zijn, zien zich geconfronteerd met de keiharde realiteit van onteingeningsprocedures. Voor velen zal het een harde eerste kennismaking zijn met de afgrijselijke immoraliteit van collectivisme. De autoriteit die geacht werd de beschermer van het individu en eigendom te zijn, blijkt in werkelijkheid de grootste rechtenschender van allemaal.

  Een petitie gaat Utrecht niet redden uit de klauwen van deze machtsdronken ambtenaren. Het enige dat Utrecht kan behoeden voor deze onzalige aanslag op het stadsgezicht en u kan behoeden voor dit soort aanslagen op uw eigendomsrechten zijn de verkiezingen komend jaar.

  Stem alleen op partijen die de macht van de Gemeente willen decimeren. Wat hier fout gaat is niet de specifieke arbitraire beslissing die genomen wordt. Bedenk u dat als het de Croeselaan niet is, dat iemand anders wel de sigaar is. Neen. Wat fout gaat is dat ambtenaren de extreme macht hebben om dit soort beslissingen te nemen en u als burger defacte en dejure machteloos bent. Daar kunt u iets aan doen! Kies verstandig.

 7. Barend

  Helemaal eens met Tijntje. De bewoners vermengen hun strijd voor behoud van hun woningen met een strijd tegen hoogbouw. Hoogbouw past bij de grootstedelijke ontwikkeling van Utrecht, dus daar is niets op tegen. Integendeel. Of dat betekent dat die bewoners noodzakelijk weg moeten kan ik niet beoordelen, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen dat ze daar tegen strijden. Het was handiger geweest als ze zich daartoe beperkt hadden in plaats van een strijd tegen windmolens aan te gaan.

 8. Teun

  Die bewoners van de croeselaan willen heus wel verhuizen, echter zo lang mogelijk doen alsof ze echt niet willen verhuizen levert ze hoogstwaarschijnlijk een hogere uitkoopsom op.

 9. Hannah

  Deze club vindt blijkbaar dat de stad moet uitbreiden in polder Rijnenburg, als zij maar kunnen blijven wonen aan de Croeselaan. Typisch nimby-gedrag!

 10. Thimo

  Prima, bouwen ze er toch omheen. Maken we er zo’n nailhouse van zoals je die in China ook wel tegen komt.

  http://d.ibtimes.co.uk/en/full/1449812/nail-house-china.jpg

 11. Hans Versnel

  De plannen kunnen ook zo gemaakt worden dat die huizen blijven staan. Dat is in de jaren 90 ook zo gegaan en toen was er minder belangstelling voor de vastgoedontwikkelaars. Maak van je positie gebruik om stevig te onderhandelen. ijzersterke positie trouwens!
  Geen verplaatsing van het stadscentrum maar een tweede is hard nodig omdat de binnenstad stampvol is. Nu al!
  Hoogbouw? Dat is het pas als het ver boven de 100 meter uitkomt.
  Een lekkere uitdaging voor Klepierre – letterlijk vertaald ‘Sleutelsteen’, iets vrijer ‘Steen des aanstoots’ – om te concurreren en voor de de gemeente – en dus voor ons – het doorbreken van het machtsmonopolie van een vastgoed ontwikkelaar, Klepierre. Tenzij die ook daar aan de gang gaat. Wie is/zijn de ontwikkelaar(s)?

 12. Henk

  “Uitsluitend gedreven door commerciële belangen” “megalomane projecten”, jongens hou eens op met het groter maken dan het is.

  Het is gewoon heel erg logisch om vlakbij een station als utrecht centraal de hoogte in te bouwen. Zo voorkom je juist veel woon-werk verkeer, omdat meer mensen vanuit hun huis direct de trein kunnen pakken. Ook past hoogbouw goed aan de kant van de Jaarbeurs in tegenstelling tot de binnenstad aan de andere kant van het spoor.

  En laten we alsjeblieft niet het groene hart gaan volbouwen, dat beetje natuur dat nederland nog heeft moet mijn inziens worden beschermd. Ik zeg: laat de natuur de natuur en maak een stad van de stad!

 13. Katja

  Hoe zouden jullie het vinden als je huis gesloopt wordt, alleen maar om wat anders neer te zetten ? Zijn goede woningen !

 14. 3500

  @ Hannah
  Precies, wat een nimby artikel, in de rest van de stad mag het, maar niet in het eigen achtertuintje. En dan polder Rijnenburg noemen. Dat is nou net wat je niet moet willen, laat de polder de polder, verlaat die hoogbouwlimiet van 90 meter en maak er een super stedelijke gebied van.

 15. Ester

  @katja
  Ja heel erg, daarom moet er een goede afweging komen tussen de belangen. En een eerlijke vergoeding voor de eigenaren.
  Maar ik denk dat @henk hier de kant van het algemeen belang goed weergeeft.

 16. JdV

  Jammer dat de bewoners nog steeds niet begrijpen dat Klepierre, Jaarbeurs en NS bepalen wat er in 030 gebeurd. De gemeente is niet meer dan een verzameling marionetten en Jan van Zanen is de enige echte Jan Klaassen in de poppenkast.

 17. Jonas

  Zoals Henk zegt: het is heel logisch om bij het station de hoogte in te willen. Het vermindert woon-werkverkeer, het geeft ruimte voor woningen en het is al weer heel lang populair om in het centrum te wonen. Natuurlijk kun je ook verdichten op minder centrale plaatsen, maar: dat levert minder bedrijvigheid, meer woon-werkverkeer en minder gewilde woningen op. Ik snap de wens niet om alles klein en kneuterig te houden: het gaat om een heel ander deel van de stad dan de historische kern.

  Ik heb begrip voor het feit dat het verdrietig is om je huis te verliezen, maar ik vraag me af of deze beweging er slim aan doet om zo nadrukkelijk een stedebouwkundige visie aan haar doelen te verbinden. Ik ben nog niet overtuigd door dit stuk.

 18. Pieter

  @Hannah en anderen: Het valt me op hoeveel mensen er op DUIC altijd roepen dat mensen die zich zorgen maken over veel van de recente ontwikkelingen in en rond de binnenstad allemaal maar “nimby’s” zijn. Zelfs over mensen die hun huis uit gezet worden! Ik vraag me af hoe je het zelf zou vinden als je je huis uitgeknikkerd wordt, of als er een flat in je achtertuin wordt neergezet met een grote discotheek in de kelder. Als bewoner van de binnenstad en nu ook als de Croeselaan moet je blijkbaar gewoon maar wijken voor het zogenaamde algemeen belang, wat een onzin…

 19. Mikel

  Oude zooi is het, meer niet. De plannen voor platgooien bestaan al echt meer dan 15 jaar. Gewoon platgooien.

 20. Jan-Kees Verschuure

  Ruimtelijk ziet het plan er goed uit, maar wel vanuit een Greenfield-benadering. De realiteit is echter dat er mensen wonen en je als stadsbestuur niet de indruk moet willen wekken alles van bovenaf naar je hand te willen zetten. Tijntje verwoordt het goed: waarom moet bestaande bebouwing per se wijken?

 21. R

  Voor wie roept dat er nu goede woningen plat gaan (oa Katja): de helft van die huizen is jaren geleden al opgekocht door speculanten en wordt nu doorverhuurd aan studenten. Precies daarom zien een boel van die huizen (vooral het eerste rijtje bij de Rabotoren) er zo beroerd uit. Speculanten doen niet aan onderhoud; die verdienen eerst even aan de studenten en laten zich later lachend uitkopen. En geef ze eens ongelijk. Jammer dat er zelf 8 jaar terug niet precies daar een huis gekocht had. Met plezier had ik het nu laten opkopen.

 22. Thijs de Bekker

  Het had een duidelijke keuze geweest als wij alleen zouden opkomen voor onze huizen. Echter is dat nog egoistisch. Wij hebben lang gesproken over het maken van een petitie, en onze expositie op de culturele zondag was de doorslag. Honderden Utrechters kwamen bij ons langs om uit te leggen waarom zij geen hoogbouw wilden in hun stad. Daarom deze vorm in onze petitie. Het is niet alleen iets wat wij als blok niet willen, het is iets wat een groot deel van de Utrechters niet willen. Daar komt bij dat het naast zich neerleggen van een referendum, een groot fallen is van een lokale democratie. Het is zeker geen NIMBY geval…

 23. Utrechter2

  @Ester: denk je dat de gemeente voor een eerlijke vergoeding gaat als je afgaat op het proces en de besluitvorming zoals die tot nu toe gelopen is m.b.t. de Croeselaan.

 24. ACTK

  @Henk
  Voordat je iets kleiner maakt dan het is is het misschien goed je te realiseren wat de tendens is in de ontwikkeling van de stad Utrecht. Dat gebieden moeten worden aangepast en opnieuw moeten worden ingericht is volkomen logisch en ik vermoed dat daar met iedereen over te praten valt. Alleen dat laatste (praten en luisteren) is al decennia niet meer aan de orde.
  Er wordt een targetgebied aangewezen, plannenmakers en bouwer maken plannen, doorgaans gebaseerd op verdienmodellen, en daarna krijgen bevolking en gebruikers van het gebied hun kans een heel klein vingertje in de pap te steken.
  De hoogbouw die moet plaatsvinden op het jaarbeursplein is al helemaal gepland. Niemand weet wie straks in die torenflats zijn kantoor wil hebben. Niemand heeft er om gevraagd. Het enige dat je weet: bedrijven willen altijd in moderne gebouwen zitten. Jaren 70/80 was het hip aan de uitvalswegen te zitten, nu is het hip naast het station te zitten. Dus je krijgt die gebouwen wel vol. Feitelijk wordt er een kantoren markt gecreëerd. Prima voor werkgelegenheid, levendigheid etc. Maar en passant wordt de openbare ruimte van heel veel bewoners van deze stad omgevormd naar iets waar niet iedereen op zit te wachten. Gebouwen voor 9-17 uur overschaduwen (letterlijk soms) gebieden waarin mensen 24/7 moeten bivakkeren. Dat zou geen probleem zijn als die mensen daarvan zelf zouden profiteren of daar plezier aan zouden beleven. Maar dat is vrijwel nooit het geval.
  Ergo, we ontwikkelen de stad niet meer naar de behoefte van de bewoners, maar naar de inzichten en behoeften van bedrijven. Alsof die belangen niet samen op zouden kunnen gaan. Het is mijn overtuiging dat dat wel kan, maar deze methode werkt natuurlijk veel lekkerder. Stamp overal overheen, en die bewoners schieten gewoon alle kanten op naar plekken waar ze hun geluk opnieuw gaan beproeven…
  Is dat de manier waarop dit moet? Velen hierboven vinden blijkbaar van wel. Tot het moment dat ze zelf aan de beurt komen (en dat komen ze als we onze koers niet wijzigen).
  Mijn bezwaren tegen dit soort projecten (zie ook bouw van HC en vernieuwing van HC en nu dit weer) is dat de bevolking zich aan moet passen naar het project en niet andersom (kijk ook naar de uitwerking van het referendum destijds, niets van terecht gekomen). Die bevolking is echt niet dom, snapt best dat er gebouwd moet worden, heeft behoefte aan winkels en werkplekken etc. Bevolkingen hebben altijd zelf hun steden gevormd. Sinds we dat los gelaten hebben en dit aan plannenmakers overlaten breken we alles na 40 jaar (HC) weer af omdat het toch niet voldoet. Feitelijk is dat het punt niet, het punt is dat we zielloos bouwen en niet houden van wat we neerzetten. Het wordt neergezet om aan en in te verdienen, maar biedt ons verder weinig positiefs…
  Utrecht trekt een grote broek aan. Plant hoogbouw voor (nog) niemand. Kantoorruimte is er in overvloed. Wij gaan bijbouwen. Niet omdat het nodig is, maar omdat we mee willen doen. Dat is megalomaan. En nu we van het jaarbeursplein het overstapje maken naar het beurskwartier lijkt het logisch maar wordt het eigenlijk steeds gekker. Niet omdat er niks zou moeten gebeuren, maar omdat de wijze waarop idioot is. Niet omdat die gebouwen niet vol zouden komen, maar omdat de nieuwe zakelijk bewoners elders verpaupering gaan achterlaten. Niet omdat die huizen aan de Croeselaan niet eens een keer gesloopt zouden moeten worden, maar omdat je dat met mensen beslist, en niet zonder hen…
  De methode deugt niet. Utrecht is een speeltuin voor Bouwend Nederland. We worden opnieuw opgezadeld met zielloze nieuwbouw die in eerste instantie even overdonderd en over vijftien jaar gehaat wordt. Vergelijk dat met een stad als Rotterdam. Utrechters mogen best iets meer van hun stad houden en wat veeleisender zijn. Daar is niks mis mee…!

 25. Paul

  Proces van gemeente en ambtenaren is niet anders dan met andere projecten.
  Denk aan 24 oktoberplein, Noordelijke Randweg enz.
  Plannen worden gemaakt en daar wordt niet meer van afgeweken. Ja met inspraak. Boompje hier, groentje daar maar wezenlijk verandert er niets.

 26. Henri Koopman

  Dit is toch het college van “Utrecht maken we samen”? (Als t zo uitkomt)
  Kapitaal op zoek naar rendement en stadsbestuurders op jacht naar prestiege houden elkaar in een verwurgende greep genaamd “GROEI”
  Kennisbedrijven, evenementen en instituten worden naar de stad gelokt om de druk er op te houden. 65000 studenten geven gemiddeld 1000 euro per maand uit?
  Loop s met mooi weer langs de Oude Gracht;ondoenlijk zo druk. Extreem hoge winkelhuren geen Utrechts familie zaakje meer te vinden.
  Aan welke geboren Utrechter is ooit een mening gevraagd over groei? Menigeen heeft de consequenties maar heeft te slikken, zoals bv wonen aan het verkeersriool van Kleppiere (Hoogcatherijne) en Jaarbeurs of de sloop van je huis tbv hoogbouw. Zo is de hele stationswijk verloren gegaan!
  De andere kant van de medaille; kleine gemeenten lopen leeg, geen pin automaat en school meer te vinden, wel megastallen en ondraaglijke meststank.

  De samenstelling van het College maakt blijkbaar niets uit; SP en Groenlinks werken voor wat groene beloften van harte mee aan de ongebreidelde groei van de stad.

 27. Jelle

  Ik vind het een gaaf plan. Een gebied dat nu bestaat uit een tochtig fietsenstallingplein in een verkeerschaos, een lelijke parkeerplaats en een paar blokken m.i. niet al te bijzondere huizen verandert straks in een commercieel centrum waar veel mensen plezier van gaan hebben. Voor de bewoners van de eerdergenoemde huizen is het spijtig, maar het is een offer voor het grotere goed. Wel vind ik dat ze vorstelijk gecompenseerd mogen worden.

 28. Atilla Vigh

  Mensen verwarren inspraak met beslissingsbevoegdheid!

  Het is of een gedelegeerd bestuur (huidige democratie en nee een goede politicus is gekozen om zijn of haar ideeen te organiseren en nee niet alle beslissingen van politici zijn goed, gelukkig moeten er vaak consensus tussen partijen worden bereikt)

  of

  een referendum (voor iedere poep en scheet vragen we het fantastische onderontwikkelde volk met het gemiddelde iq van een schoenzool en praktisch altijd acterend vanuit de heup, en kom niet aan met dan Zwitserland zo fantastisch land is: de gehele besluitvorming daar ligt plat)

  Kom dan met een andere manier van besluitvorming: geen wilde verhalen.

 29. Hannah

  @pieter: er is in dit geval wel degelijk sprake van nimby-gedrag! Het clubje betreffende bewoners doet zelfs voorstellen om andere gebieden maar te bebouwen (zoals polder Rijnenburg) als het maar niet bij de jaarbeurs plaats vindt. Dat is enorm nimby-achtig! Zij maken zich niet zorgen om de stad, maar slechts om hun eigen huizen. En ja: soms gaat algemeen belang voor particulier belang. Gelukkig maar.

 30. Precedent

  @ Hannah

  Realiseer je jezelf dat er nu precedentwerking gaat optreden en dat de gemeente altijd, ten alle tijden panden kan gaan (laten) opkopen, wanneer het de vastgoedwereld belieft? Ben je ook zo blij wanneer jouw koop/ huurwoning (waar je geld in investeert en met veel plezier woont) ineens plaats moet maken voor grootschalige stadsontwikkeling waar de buurtbewoners geen enkel belang bij hebben.

  Geloof maar dat er enorme (financiële) belangen schuil gaan aan deze beslissing van de gemeente

 31. Pro hoogbouw in oost

  Ik vinde de buurt rondom het Wilhelminapark (tot aan de Waterlinieweg) uitermate geschikt voor hoogbouw. We hebben in Utrecht meerdere historische wijken en panden (dus wie mist deze cultuurhistorie) en het gebied sluit mooi aan op het provinciehuis en de hoogbouw rondom de Galgenwaard. In die zin is dit een vele logischere keus om daar hoogbouw te realiseren. Zeker zo vlakbij het oude stadscentrum, vlakbij het sceinecepark en de grote uitvalswegen.

  Dus ik zeg: onteigenen en opkopen maar. Het vastgoedbelang (geld in de gemeentekas) gaat natuurlijk voor alle andere belangen. Want een stad is er uiteraard helemaal niet voor haar inwoners.

 32. Nick

  Ga toch naar Rotterdam als je zo geil wordt van schaduw, tochtgaten en grijs saai glas en beton (vaak nog beroerd gebouwd ook, ga maar eens kijken hoe het WTC gebouwd wordt; tip!).

  Stads is iets anders dan grijs, grauw en hoog. Antwerpen en Gent hebben ook nauwelijks hoogbouw.

  Utrecht is geen dorp en al sinds de Middeleeuwen een een stad. Grappig dat vooral provincialen en juist dorpsen de echte Utrechtse identiteit om zeep willen helpen. Ga dan in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam wonen. Bijkomend voordeel: r’dam is spotgoedkoop. Amsterdam is dan weer te duur voor deze provinvialen.

  Grappig. Er wordt hier door veel mensen in exact dezelfde schrijfstijl hetzelfde geroepen, terwijl als je daadwerkelijk mensen in de stad spreekt ze faliekant tegen hoogbouw en grijs en saai zijn. Grappig genoeg gebeurd dit keer op keer in topics waar uiteindelijk de vastgoedwereld garen bij spint.

  Het is natuurlijk ook makkelijk om hier anoniem onder iedere willekeurige nickname de publieke opinie te manipuleren.

  En dan ook nog gaan roepen dat die paar meningen hier de publieke opinie in Utrecht symboliseert. Ja, zo kan je makkelijk de boel manipuleren.

  Dan nog, als je zo overtuigd bent dat de Utrechter zit te wachten op hoogbouw, waarom moet dit dan zo vaak benadrukt worden? Dan hoef je toch ook niet bang te zijn over een petitie of een referendum? Logisch dat bewoners bezwaar maken. Als zij al niks meer te zeggen hebben over hun eigen buurt, omgeving en KOOPwoning. Dan kunnen we net zo goed heel Utrecht afbreken voor hoogbouw. Ook de huizen van de reaguurders. Zij hebben daar klaarblijkelijk geen moeite mee.

 33. Mening

  Er is weinig veranderd aan de mening van de gemiddelde Utrechter sinds het referendum sinds begin jaren tweeduizend. Dat merk je als je daadwerkelijk mensen spreekt op straat. Een overgrote meerderheid is tegen hoogbouwplannen, zoals de schrijver van dit opiniestuk terecht opmerkt (mensen die hij te spreken heeft gekregen tijdens de culturele zondag).

  Laat je dus niet in de luren leggen door een aantal drammers (vaak dezelfde personen) die hier koste wat kost hun mening zitten door te drammen (vaak belanghebbende uit de vastgoedwereld of gemeenteambtenaren die de mening van de Utrechtse bevolking willen manipuleren). Utrecht zit niet te wachten op hoogbouw en terecht ook. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen relatief dichtbij en Utrechts telt qua inwoneraantal weinig voor internationaal gezien en het is belachelijk om als Utrecht de concurrentie aan te willen gaan met wereldsteden. Ben blij met wat je bent en bouw als Utrecht zijnde dat gewoon uit. Zo wordt je als stad pas succesvol.

 34. I rest my case

  Zomaar wat meningen onder hetzelfde DUIC-artikel op Facebook. Dit laat duidelijk zien hoe de gemiddelde Utrechter er onder zijn eigen echte naam over denkt.

  Auke Van Nimwegen De situatie rond Hoogcatharijne laat zien waarom we geen grote stukken stad moeten verpatsen aan projectontwikkelaars: je zit er tot in de eeuwigheid aan vast. Stel je voor hoe mooi de stad had kunnen worden zonder groot winkelcentrum, met een doorgetrokken singel, open ruimtes en kleine gebouwen.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 22 · Gisteren om 12:16

  Maarten De Nooij
  Maarten De Nooij een stad wordt pas een leuke stad, als je de historie erin terug ziet. en dat betekend dat je dus oude stukken met rust laat. dan krijg je afwisseling en dynamiek. niemand zit te wachten op weer een heel stuk, dat word platgewalst en overnieuw gebouwd. laat die 1930 woningen met rust.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 15 · Gisteren om 12:30

  Nadia Janssen
  Nadia Janssen Typisch gevalletje lege huls wanneer de Gemeente zegt te willen luisteren naar hun burgers. Gebeurt echt supervaak. Superjammer. Effectief gemeentebeleid kan alleen plaatsvinden wanneer burgers worden beschouwd als equals ipv ‘onderdanen’.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · Gisteren om 12:38

  Rik Post
  Rik Post Hoewel ik een voorstander ben van hoogbouw in dat deel van Utrecht, hebben de architecten die Utrecht in de arm heeft genomen mij nog nooit overdonderd qua vormgeving.

  Ironisch genoeg (gezien de vele commentaren op de identiteit van Utrecht) passen de gebouwen dan weer wel bij provinciaalse identiteit. Dorps, saai, en nietszeggend.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 6 · Gisteren om 13:00 · Bewerkt
  1 antwoord

  Mandy van Zanten
  Mandy van Zanten Dat het uitzicht op de Dom verdwijnt klinkt zeer spijtig. Dat is toch wel het kenmerk van Utrecht en tevens heel handig om te navigeren als je even de weg niet weet.

  Other than that krijg je waarschijnlijk een mooie som geld aangeboden van de gemeent…Meer bekijken
  foto van Mandy van Zanten.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · Gisteren om 14:38 · Bewerkt

  Felix van Vugt
  Felix van Vugt Ik dacht eerst “al dat nostalgische gezeur.” Ik dacht “wat gaaf! Een tweede grootstedelijk centrum. Utrecht, the sky is the limit!” Maar na het lezen van deze brief, met daarin sterke argumentatie, ben ik toch wat op mijn schreden teruggekeerd. De gemeente zou er goed aan doen echt het gesprek aan te gaan.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 15 uur · Bewerkt

  Hans Ringnalda
  Hans Ringnalda Over 20 jaar, als deze afzichtelijke blokken weer gesloopt worden, zijn de in vergetelheid verzonken bedenkers en beslissers nog steeds wereldberoemd in hun eigen achtertuin.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · Gisteren om 15:07

  Tjalling Janssen
  Tjalling Janssen Laatkapitistische bouwzucht over de rug van anderen. Grootschalige bestemmingsplannen in het centrum van een stad hebben dit altijd tot gevolg.
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · Gisteren om 14:32

  Sylvia Knopper
  Sylvia Knopper Sterke argumentatie waaruit blijkt dat de zogenoemde ontwikkeling, inspraak- en daarop volgende bezwaarprocedures eigenlijk door de ambtenaren ,in opdracht van de wethouder, subtiel van tafel worden geveegd en het plan, kostte wat het kost erdoorheen d…Meer bekijken
  Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · Gisteren om 14:07

  Marloes Duyker
  Marloes Duyker Laat die lelijke kolos van een Beatrixtheater maar verkassen en zet daar vervolgens iets anders neer

 35. Hannah

  @precedent: dat precendent waar je op doelt is al lang werkelijkheid en heet onteigening. De overheid past dat toe als het algemeen belang dat vereist, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen of het bebouwen van stukken grond. Niks nieuws dus onder de zon.
  En het woordje “ineens” dat je gebruikt! Als dit voor de bewoners als donderslag bij heldere hemel komt vraag ik me af hoe betrokken ze wel niet zijn bij hun buurt. Al zeker 15 jaar, zo niet langer, is er sprake van afbraak van deze buurt. Sterker nog: een groot gedeelte is allang gesloopt.
  En laten we nou niet doen alsof het historisch interessante huizen zijn. Het meerendeel is in erbarmelijke staat en er is in jaren door bewoners en eigenaren niet meer in geinvesteerd.
  Tijd voor een pro-hoogbouw petitie!

 36. Lawaaipapegaai

  Druk middagje gehad weer, Jansen (cq precedent, pro hoogbouw in oost, nick, mening, enzovoorts, enzoverder).

 37. Precedent

  @ Hannah

  Het is maar wat je “algemeen belang” noemt he.

  Het belang van veel vierkante meters verkopen op een beperkt oppervlak voor de zo hoogst mogelijke prijs, waardoor alle andere vierkante meters in de stad (nu al onbetaalbaar) nog meer gaan stijgen, is alleen in het belang van de vastgoedsector en de projectontwikkelaars.

  Er is helemaal geen sprake van sloop geweest. Er zou gebouwd gaan worden op het stuk grond dat de gemeente heeft geruild met de jaarbeurs, het huidige parkeerterrein. Dat een aantal huizen (slechts een deel) staat te verkrotten, wil niet zeggen dat het in potentie slechte huizen zijn. (n tegendeel. De bebouwing aan de Croeselaan vormt 1 mooi geheel, zeker na renovatie en aanplant van mooi groen.

  Het is van de zotte dat de gemeente het belang van het grootkapitaal dient en zelfs de belangen van haar bewoners tegenwerkt.

  Juist nu men een stuk grond in bezit heeft, voor het eerst sinds lange tijd in het stationsgebied, zou men aan de wensen van het referendum uit de jaren tweeduizend tegemoet kunnen komen. Dat doet men niet. Men werkt liever mee aan het kunstmatig opdrijven van de huur- en koopprijzen in Utrecht, want dat doet men in dit plan, waardoor het belang van de inwoners tegen gewerkt wordt.

  In een hele korte periode is het ontwerpplan verworden tot wat eerst een goed idee leek, tot een plan wat helemaal ingekleurd is naar de wensen van de projectontwikkelaars. Tijdens bewonersvergaderingen werden tot een jaar geleden hele andere plannen gepresenteerd. Dat heet valse voorlichting. Daarnaast worden bewoners afgekocht met een schijntje en worden er geen bedragen geboden die passen bij de alsmaar stijgende huizenprijzen in Utrecht, zeker niet voor populaire locaties, wat dit gebeid zeker is, zo naast het station.

  Plannen presenteren die zowel qua ontwerp (zeer tijdgebonden) als bouwmethoden verre van duurzaam zijn maar wel duurzaam noemen is marketing prietpraat en oplichterij van de grootste vorm. Plannen laten ontwerpen en bouwen door dezelfde lui (investeerders, projectontwikkelaars, vastgoedmensen, architecten, fondsen, banken) die achter Hoog Catherijne 1 (en andere vormen van ellende in Nederland) zaten is vagen om problemen.

 38. Nuance

  Check voor de gemiddelde mening van de Utrechters eens de reacties op Facebook onder de post van dit artikel. Dan zie je dat de overgrote meerderheid van mensen die onder de echte naam reageren toch echt niet zit te wachten op dergelijke hoogbouwplannen.

  Succes met het opstarten van je petitie voor hoogbouw Hannah. Ga je gang. Maar het is wel vaker zo met mensen van jouw kaliber dat ze veel roepen (en denken grote groepen mensen te representeren) maar zelf actie ondernemen en daadwerkelijk maatschappelijk betrokken zijn, ho maar.

  Succes aan de bewoners van de Croeselaan en omgeving. Het is goed dat jullie je niet zo snel gewonnen geven. De huidige bestuurders verkwanselen alles waar ze wel voor gekozen zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren in Nederland om je recht te halen. Bedenk bij de volgende verkiezingen dat de VVD en D’66 met name verantwoordelijk zijn voor de uitverkoop van de stad en dat Groen Links en SP onmachtig zijn om dit tegen te houden. Advies: stem Partij voor de Dieren, Zowel op economisch, sociaal als groen vlak het alternatief voor SP, Groen Links en D’66.

  Utrecht kan wel wat minder liberalisme (staat gelijk aan het voortrekken van het groot kapitaal voor de bevolking) gebruiken.

 39. 3500

  @ Nick
  Gevalletje de pot verwijt de ketel.
  Nee laten we die schitterende stadse parkeerterreinen onbebouwd laten, terwijl de woningnood zo hoog is en de prijzen de pan uit rijzen.
  Er ligt juist een geweldige kans om mede met, voor Nederlandse begrippen, high rise hoogbouw een fantastische nieuwe wijk te ontwikkelen.

 40. Bill

  @Mening: Fijn dat u voor alle Utrechters praat en de mening van de meeste Utrechters al op voorhand weet, maar ook uw mening is er slechts één. Utrecht zit (waarschijnlijk) niet te wachten op LELIJKE hoogbouw. Dat is wat er de laatste decennia is misgegaan, want de Utrechter heeft hierdoor een slecht referentiekader. Kijk naar de hoogbouw van eeuwen geleden en het wordt gekoesterd, het maakt de skyline van een stad. Kijk naar hoogbouw van nu en de Utrechter ziet inspiratieloze dikke blokken als het stadskantoor en de Rabotorens.
  Maar als de Utrechter slanke, mooie en (deels) voor het publiek toegankelijke hoogbouw (in de eerste en bovenste etages in de vorm van restaurants, clubs, etc…) ziet, wordt het omarmt door de bewoner. In Rotterdam wordt de smalste woontoren van Europa gebouwd, kijk daar eens naar.

  Sommige mensen willen Utrecht klein houden, maar dat gaat niet. In de regio wonen al bijna 700.000 mensen, die allemaal afhankelijk zijn van de centrale stad Utrecht. Meer functies en inbreiding (lees:hoogbouw) zijn daarom nodig. Ik hoop dan ook dat de gemeente zich niet laat beperken door het protest van een aantal m.b.t. hoogbouw, maar inzet op duurzame, groene, multifunctionele hoogstedelijke inbreiding.

  Die limiet van 90 meter is mij een doorn in het oog. In de middeleeuwen hadden alle kerktorens ook niet dezelfde hoogte, juist de diversiteit in hoogte maakte destijds de skyline. Een paar mooie torens van 110-130 meter richting de Jaarbeurskant van het Beurskwartier maken het de kerktorens van de 21ste eeuw.

  Gemeente: Het is al jaren bekend dat er rond het Jaarbeursterrein wat staat te gebeuren. Er ligt een mooi plan, maak die slag…!!

 41. Ihsan

  Vreemd dat mensen die hier klagen over tocht op het Jaarbeursplein of de Croesselaan voorstander zijn van hoogbouw. Denken zij echt dat de windoverlast zal verminderen als er meer hoogbouw komt in dit gebied? Blijkbaar hebben deze personen geen enkel begrip van luchtturbulentie als gevolg van hoogbouw. Het is juist tochtig op het Jaarbeursplein en de Croesselaan door downdrafts van de Rabotoren, de Volksbank en het Stadskantoor. Wind uit het zuidwesten blaast op grote hoogte (waar de windsnelheden veel hoger zijn) op de gevels van deze torens, wat een sterke neerwaartse beweging veroorzaakt. Het zijn juist deze sterke verticale bewegingen die voor extreme turbulentie en windstoten zorgen op straatniveau. Dit effect is algemeen bekend onder architecten, stedenbouwkundigen, en mensen die wonen of werken in torenflats. Een bezoek aan de campus van de TU Delft op een winderige herfstdag is op de fiets bijna onmogelijk. Soms plaatst de politie betonblokken naast de toren van EWI. Ontwerpen om luchtturbulentie te voorkomen leer je op de bachelor Bouwkunde of op de HBO… Triest dat de corporate architecten die het getoonde ontwerp hebben gemaakt hun kennis opzij hebben geschoven en voor wat centen de bewoners en bezoekers voor decennia willen opzadelen met zulke gure, mensonvriendelijke openbare ruimtes.
  Verdichting is nodig, maar daar is hoogbouw juist geen middel in. De wijk met de laagste dichtheid is Overvecht. De wijken met de hoogste dichthedden kennen juist geen hoogbouw. Natuurlijk mag er in Utrecht her en der hoog gebouwd worden, maar daarbij moet rekenning worden gehouden met de kwaliteit van de publieke ruimte. Het getoonde birds-eye-view geeft geen enkele aanleiding om te denken dat dit een uitgangspunt is geweest.

  Ihsan Kilicoglu, student stedenbouw in Delft (maar woonachtig in Utrecht).

 42. Erwin

  Zouden mensen als precedent willen ophouden te praten namens en voor bewoners?
  Dank u wel!
  Een bewoners na Utrecht (voor sloop en voor hoogbouw)

 43. Mening

  @ Erwin

  Een zeer representatief referendum waarvan de uitkomst boekdelen sprak is nogal moeilijk te negeren. Dus ja, er mag zeker namens een meerderheid van de inwoners gesproken worden. De cijfers liegen er namelijk niet om. Een zeer representatief referendum met zeer hoge opkomst waarvan de overgrote meerderheid tegen hoogbouw in het stationsgebied gestemd heeft. Totdat er nieuwe cijfers voor handen zijn, precies waar door de bewoners om gevraagd wordt, baseer ik me daarop. Ook omdat het aansluit bij de geluiden die ik alsmaar weer in de stad hoor. Moeilijk kennelijk om je ergens bij neer te leggen.

  Ook lekker makkelijk, voor sloop zijn als je zelf niet in een wijk, buurt of straat woont. Het ergste is nog dat je jezelf voor het karretje van de vastgoedsector laat spannen.

  Ihsan hierboven verwoord prima wat er mis is met de gepresenteerde plannen.

 44. Echte Utregter

  @precedent: pak je economieboek er nog ff bij. Meer aanbod betekent lagere prijzen ipv hogere zoals je betoogt.

  Wat me in algemeenheid opvalt is dat de conservatieve voorstanders van het behoud van de woningen aan de Croeselaan (over hoeveel woningen hebben we het eigenlijk?! Niet meer dan een handjevol) tevens tegen hoogbouw zijn en tegen het grootkapitaal. Dit riekt naar Internationale Socialisten cq SP en antiglobalistisch gespuis. Niet het volksdeel dat optimistisch en positief de wereld beziet maar overal tegen is. Behalve tegen het volbouwen van polder Rijnenburg dan, hetgeen uiteraard gepaard gaat met meer autoverkeer. Maar dan kan ze vervolgens dan weer niet schelen. Bah!

 45. MJPD

  @Echte Utregter
  Bewoners die voor hun belangen en woonomgeving opkomen is “antiglobalistisch gespuis”? U wereldbeeld moet wel heel erg beperkt zijn, kom eens uit die zolderkamer…

  “tegen het grootkapitaal”, wat een giller.

  En ondertussen hebben 600 personen de online petitie tegen hoogbouw in Utrecht Centrum getekend. Op naar de 1.000+.

 46. Erwin

  @mening: je zegt het goed: het referendum ging over het stationsgebied en niet over het gebied waar we het nu over hebben.
  Daarnaast: dat referendum is van 2005, dus al weer van een tijdje geleden.
  Beetje ongepast dus om die te pas en te onpas erbij te halen.

 47. Toine Goossens

  Er is niets nieuws onder de zon. Thomas Rosenboom schreef er in 1999 al een veelgelezen en verfilmd boek over; https://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_Werken_(roman)
  Een kleermaker en een slijter wilden absoluut niet wijken voor een nieuwbouwhotel. Rosenboom creëerde er het hilarische verhaal van 2 neven die de ontwikkelingen in het centrum van Amsterdam een halt toe willen roepen, omheen. Een hotel van 30 meter hoogte, dat was te gek voor woorden!

  Zo is ook het verzet tegen de ontwikkelingen aan de westkant van het Centraal Station hilarisch.
  De economische macht van de toekomstige kopers en huurders van de appartementen en kantoren verplettert het kleinschalige. Er is werkelijk niets nieuws onder de zon.

 48. Thomas

  Over precedent gesproken zeg, die nieuwigheid: complete Facebookpagina’s overschrijven op dit forum. Hilarisch.

 49. WvR

  @Mening:
  Wanneer is er een referendum over het jaarbeursgebied gehouden?

  Ben overigens ook voor sloop & hoogbouw.
  Ik woon op de Croeselaan.
  Jij?

 50. herman

  Iedereen wil altijd voordeeltjes houden, die mensen wonen daar mooi en goedkoop, best lastig om uit te leggen dat het belang van enkele tientallen bewoners lager is dan het potentiele belang van vele duizenden toekomstige bewoners.

 51. JR

  @ mening

  En maar vol blijven houden, elke keer met hetzelfde argument. “Geluiden die ik telkens weer in de stad hoor.” Sommigen zijn ziende blind en horende doof.

 52. Mening

  @ JR

  Ja, die geluiden hoor ik telkenmale weer in de stad ja. Bijna iedereen die ik spreek ziet niets in grootschalige hoogbouwplannen in de nabijheid van het station en is juist zeer te spreken over de jaren dertig uitstraling van grote delen van Utrecht. Daarom komen er juist zoveel mensen in deze stad wonen. Naast de centrale ligging is dat 1 van DE trekpleisters. Dat zie je dan ook aan de huizenprijzen in dergelijke buurten terug.

  Wat raar dat jij voor mij gaat bepalen wat IK hoor. En ja. Daardoor blijf ik volhouden. Ik ga iig qua MENING niet af op een handjevol reacties onder een artikel op DUIC. De geluiden die onder het facebookartikel refererend aan dit artikel zijn te vinden zijn een stuk representatiever, want onder de eigen naam en ook een stuk eenduidiger. Namelijk: Tegen sloop en tegen hoogbouw van dit stukje Utrecht. Het maakt me juist allesbehalve blind en door. Ik negeer deze mensen tenminste niet.

  @ Herman, wie beweert dat de bewoners daar goedkoop wonen of zullen blijven wonen? De huizenprijzen zijn exorbitant gestegen in dit gebeid en dat zal blijven gebeuren.

  @ WvR: Het maken van een corridor van het stationsgebied richting jaarbeurs, precies waar het hier over gaat, is altijd het verlengde geweest van de plannen in het stationsgebied en is daarom altijd meegenomen in de centrumplannen.
  Het lijkt me niet dat mensen ineens een andere mening hebben als het om de overkant van de straat gaat. Maar goed: laten we dat dus onderzoeken door de mening van de mensen daadwerkelijk te peilen ipv hier je eigen mening zitten doordrammen.

  @ WvR

  Daarom pleiten de bewoners dus ook voor een meting van de meningen van de Utrechters in dit gebied. Ook, omdat de gemeente in een zeer korte tijd afgeweken is van de plannen die tijdens de infobijeenkomsten zijn voorgespiegeld. Deze laatste plannen worden er nu ineens doorgedramd.

  Grappig dat de voorstanders van dit artikel niet ingaan op de daadwerkelijk aangehaalde punten van kritiek. Namelijk:

  -Het plangebied is groter gemaakt en er worden huizen gesloopt die eerder niet in de plannen voorkwamen.

  -De info die de afgelopen tijdens gegeven is tijdens infobijeenkomsten komt niet overeen met de daadwerkelijke plannen zoals ze er nu liggen en deze is in een zeer korte periode aangepast en doorheen gedrukt.

  -De gemeente heeft een kans om echt duurzame bebouwing in dit gebied te laten plaats vinden ipv zeer tijdgebonden bebouwing met een geldigheidsduur van 30-40 jaar, waarna het hele circus weer opnieuw kan plaats vinden. De vastgoedsector vind dat wel prima. Meerdere keren geld verdienen aan plannen op dezelfde plek. Dan kan de volgende generatie vastgoedboys ook weer hun zakken vullen. Ze werken immers niet bij een goede doelen club.

  @ Echte Utrechter

  Kennelijk baseer jij je hele visie op de economie op iets wat je in jaar 2 op de middelbare school hebt geleerd. Inmiddels is het economische spel wel iet war veranderd en zit het spelletje sowieso natuurlijk ietwat ingewikkelder in elkaar.

  Hoogbouw neerplempen doet men omdat men dan tig keer een bedrag kan vragen per m2 ipv 1 keer. Je kan namelijk honderden appartementen kwijt op een zeer beperkt aantal vierkante meters. Aangezien dit een AAA-locatie is, gaat men “toren”-hoge bedragen vragen voor deze appartementen en geloof maar dat de huur tussen de 1000 en 3500 euro komt te liggen, voor waarschijnlijk kleine hokjes en dat koopprijzen tussen 300.000 en meer komen te liggen, voor hokjes dus. Waarschijnlijk wordt het overgrote deel van de gebouwen trouwens behuisd door kantoren. Weg leven na 17.00 in de avond dus, want we houden ons als Nederlander nog steeds massaal aan traditionele kantoortijden.

  Daardoor zullen de huizenprijzen in het Utrechtse alleen maar nog meer stijgen, want de referentie is dat dit geldende prijzen zijn. Het is dus niet de vraag die bepaald en ook niet het aanbod dat bepaald. Het is het kunstmatig opdrijven van prijzen wat de prijzen in de omgeving gaat bepalen. De stijgende huizenprijzen in het stationsgebied NU hebben meer met een natuurlijk spel van vraa-en aanbod te maken. Laat dus in dit geval gewoon de markt zijn/ haar gang gaan.

  Hilarisch ook dat er door voorstanders van de plannen niet wordt ingegaan op de kritiek door nota bene een bouwkunde student gegeven hier. Hulde aan Ishan voor zijn zeer goed onderbouwde standpunten.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).