Experts roepen op: ‘Utrecht: geef Amelisweerd eigen rechten’ Experts roepen op: ‘Utrecht: geef Amelisweerd eigen rechten’

Experts roepen op: ‘Utrecht: geef Amelisweerd eigen rechten’

Experts roepen op: ‘Utrecht: geef Amelisweerd eigen rechten’
In verschillende nationale en regionale media roepen experts vandaag, op de ‘Dag van de Aarde’, Utrecht op om eigen rechten van Amelisweerd te erkennen en het landgoed onder te brengen in een natuurrechtspersoon. Hieronder is de oproep te lezen.

In verschillende nationale en regionale media roepen experts vandaag, op de ‘Dag van de Aarde’, Utrecht op om eigen rechten van Amelisweerd te erkennen en het landgoed onder te brengen in een natuurrechtspersoon. Hieronder is de oproep te lezen.

“Vandaag is het Dag van de Aarde. Dit jaar met wereldwijd focus op ‘Herstel de Aarde’. Jaarlijks worden we op deze dag herinnerd aan de schoonheid van de Aarde. Helaas zien we ieder dat de Aarde en natuurgebieden zuchten en steunen onder de druk van mensen. Stikstof, verdroging, biodiversiteitsverlies, pesticiden, plastic vervuiling, verkleining van gebieden zijn slechts een paar voorbeelden.

Tegen dit alles kan de natuur niets inbrengen. Natuurgebieden hebben geen eigen stem in ons systeem, laat staan eigen rechten.

Wij denken dat het toekennen van die rechten zou helpen bij het herstel en beschermen van natuur op Aarde en staan daarom juist vandaag met u stil bij een opkomende beweging in het recht: ‘Rechten van de Natuur’. We doen meteen een haalbare oproep voor Nederland: ‘Utrecht: geef Amelisweerd eigen rechten’.

Amelisweerd is veel in het nieuws. Vooral vanwege de verbreding van de A27 waarvoor honderden unieke bomen in Amelisweerd moeten worden gekapt. Maar wat is het mooi: een klein natuurgebied, grenzend aan Utrecht met enorm veel natuur-, cultuur- en historische waarden. Landgoederen aan de Kromme Rijn met een eeuwenoude oorsprong. Uniek, gevarieerde bos met eeuwenoude bomen. Een Rijksmonument en decennialang de achtertuin voor Utrechters, die hier in de avond en het weekend op adem komen.

Met Amelisweerd zijn verschillende overheidsniveaus gemoeid, evenals tal van belangenorganisaties en actiegroepen. Iedereen praat daarbij óver Amelisweerd, want in alle discussies en procedures praat het natuurgebied zelf niet mee. Nog niet, althans. Terwijl Amelisweerd zélf heel wat te zeggen zou hebben over toekomstige plannen en ‘natuurgebieden laten meepraten’ weldegelijk kan.

Van grote waarde

Amelisweerd heeft grote waarde voor de bewoners van het gebied en de bedrijven die er zijn gevestigd zoals een tuinderij, een boerderij en twee restaurants. Het heeft waarde voor recreanten, maar bovenal: het heeft waarde van zichzelf: intrinsieke waarde.

Juist dat stuk, dat belang, wordt nu onvoldoende behartigd. De nu 200 jaar oude bomen, de rivier, zij waren er al lang voor ons en zullen er nog lang na ons zijn. Wie zijn wij om over hen te beslissen? Hen als eigendom te zien? Geef het gebied daarom eigen rechten, net zoals bijvoorbeeld een B.V. of stichting rechten heeft.

Klinkt gek? In veel landen is dit al lang realiteit. Zo erkende Nieuw Zeeland de rechten van een berg, een rivier en een Nationaal Park. Ook in Ecuador, Colombia, de Verenigde Staten, Canada, Bangladesh en andere landen heeft de natuur of hebben natuurgebieden rechten. Volgens dit Rights of Nature denken, heeft natuur eigen bestaansrecht en recht op instandhouding, herstel en regeneratie van levenscycli, structuren en andere evolutionaire processen.

In Nederland wordt al gepleit voor eigen rechten voor de Waddenzee, Noordzee en de Maas. Dat zijn weliswaar grotere gebieden, maar Amelisweerd is met haar kleinschaligheid, duidelijke grenzen en hoge intrinsieke waarde juist de ideale proeftuin om de werking van rechten voor de natuur te verkennen. Net als lokale voorbeelden uit de Verenigde Staten, zou Amelisweerd een rechten voor de natuur erkenning kunnen zijn gesteund door lokale gemeenschappen. Al sinds de jaren ‘70 ligt Amelisweerd onder druk en zonder eigen rechten blijft het gebied, net als nu weer, extra kwetsbaar. Dat kan anders. Als Verenigde Naties Harmony with Nature experts* pleiten we er voor om Amelisweerd eigen rechten te geven. Zo kan het gebied voor zichzelf opkomen en heeft het een eigen stem bij besluitvorming over het gebied.

Natuurrechtspersoon

Hoe werkt dat dan precies? Een rivier of bos kan immers niet zelf aan tafel zitten en zeggen wat het wil. In de landen waarin Rights of Nature zijn geïntroduceerd, wordt het natuurgebied vaak erkend als rechtspersoon. Deze ‘natuurrechtspersoon’ heeft een bestuur dat bestaat uit mensen die voor en namens de betreffende natuur handelen. Mensen vertegenwoordigen de natuur, net zoals dit bij bedrijven en andere rechtspersonen gebeurt, maar met een bijzonder doel: Het waarborgen van de rechten en belangen van de natuur.

Voordelen ervan zijn:

–  Natuur krijgt zelf een stem aan de onderhandelingstafel. De waarde en het belang van ‘de natuur zelf’ wordt dan meegenomen. Op dit moment moet ‘natuur’ worden meegenomen door andere belanghebbenden. Andere, vaak korte termijn, economische of maatschappelijke belangen krijgen dan uiteindelijk toch voorrang.

–  Bestuurders waarborgen de rechten van de natuur en hebben duidelijk die rol in de natuurrechtspersoon. Waar nodig kan de natuurrechtspersoon voor haar rechten opkomen, zoals andere rechtspersonen dat nu ook kunnen.

–  Het erkennen van rechten is ook van symbolische waarde: we erkennen de intrinsieke waarde van het natuurgebied. Het biedt de samenleving daarmee de kans te schuiven van uitwinnen en gebruik maken van de natuur naar leven in harmonie met de natuur.

Draagvlak

Bewoners van en rond Utrecht voelen zich verbonden met Amelisweerd. We zien een groeiend aantal initiatiefgroepen rond het behoud van Amelisweerd en een groeiende groep mensen dat mee doet bij protesten. Zij zullen eigen rechten voor het gebied steunen en mogelijk willen maken.

Praktisch

Amelisweerd gaat naadloos over in een ander bijzonder gebied, Rhijnauwen. Ook al ligt een groot deel van dit gebied in de gemeente Bunnik, de gemeente Utrecht is eigenaar van het overgrote deel. Erkenning van de rechten van het gebied zou hetzelfde kunnen betekenen als de ‘Akte van Redemptie’ voor het Haagse Bos in Den Haag had: daardoor is het sinds 1576 ‘voor eeuwig’ beschermd gebleven. De Utrechtse gemeenteraad kan beslissen om het gebied, wat zij nu in eigendom heeft, met eigen rechten onder te brengen in de eerste Nederlandse Natuurrechtspersoon: Natuurschap Amelisweerd-Rhijnauwen.

Een prachtige erkenning waar toekomstige generaties Utrechters nog vruchten van plukken.

GroenLinks is de grootste partij in de gemeenteraad en heeft recent in het verkiezingsprogramma opgenomen: “De natuur krijgt rechten”. Dit is de kans om de daad bij het woord te voegen, hét moment om in Nederland de rechten van de natuur te gaan erkennen. Via rechtspersoonlijkheid kan het. Het is niet moeilijk en wel effectief.

Amelisweerd-Rhijnauwen verdient het: dat wij haar rechten erkennen en zij voor zichzelf op kan komen. Mee te praten voor zichzelf en zich te kunnen beschermen, zodat ook toekomstige generaties tussen van haar unieke natuur kunnen genieten.

Ondertekening

Door Jan van de Venis, Jessica den Outer en Dagmar Ravensbergen.
Ondersteund door Tineke Lambooy, Femke Wijdekop, Henkjan Laats en Dorine van Norren.

Allen zijn Rights of Nature of VN Harmony with Nature experts.
*Het VN Harmony with Nature programma is een programma dat elk jaar de ontwikkelingen op het gebied van Earth Jurisprudence (rechtsfilosofie van de aarde) rapporteert aan de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Hieronder vallen ook wereldwijde ontwikkelingen op ‘Rights of Nature’. Dit programma bestaat uit een pool van experts, waaronder ook Nederlanders, zoals de schrijvers van dit opiniestuk.”

37 Reacties

Reageren
 1. Gerard vd Vecht

  Groen Linkser Jan van de Venis schrijft in de Telegraaf dat het om duizenden bomen gaat in Amelisweerd,het zijn er 700.

 2. Yoshua

  De meest geschikte rechtspersoon voor Amelisweerd is de Utrechtse Mr. Boom van het gelijknamige advocatenkantoor.

 3. Bert

  Bla bla bla bla. Vorig jaar zijn er alleen al in Nederland meer dan honderdduizend bomen geveld (voor biomassa-centrales, zoek maar op) maar voor dit treurige stukje cultuurbos gaan we eeuwig dwars liggen. Hou toch op!

 4. Baliekluiver

  700 bomen kappen in een klein natuurgebied? Dat zijn er 700 teveel dan.

 5. cas

  Yes, doe dat! een dikke subsidie slurpende instelling oprichten met bestuurders, controleurs en nog veel meer onzin baantjes eraan hangen voor kennissen van de politiek.

 6. HArry

  Dat er zoveel experts bestaan geeft al te denken. Maar dat experts hun deskundige kennis bereid zijn bij te buigen voor een gewenste en betaalde uitkomst moet alle alarmbellen doen afgaan.

  Waar zijn de onafhankelijke experts gebleven die niet te koop zijn?

  Mijn vermoeden is dat dit nog een zeer kort lijstje betreft. Met academici is het overigens weinig anders gezien hun financiering.

  Onafhankelijkheid, moraliteit en fatsoen blijkt een zeldzaamheid.

 7. E.N.

  Gerard…. oh is dat alles? Nou dan gooi het maar plat hoor.

 8. Boom #701

  Ik sta dan wel niet op de kap-lijst, maar zou ook heel graag rechten willen. Net als mijn achterneef, boom #2375. Mvg, boom #701 uit Amelisweerd.

 9. Massegast

  Ik ga een beetje vloeken in de kerk. De voorgestelde groene overkluizing van de A27 is eigenlijk best interessant. Kan wel eens een sterke verbetering zijn tov de huidige situatie. Flankeer de ontwikkeling met een serieuze opwaardering (natuurontwikkeling en geen windmolens please) van Uithof/Amelisweerd/Rhijnauwen en klaar is Kees. Utrecht ‘levert’ aan het nationale belang en krijgt er iets substantieels voor terug. Verbindt het voor mijn part ook met een paar miljard uit het Nationaal Groeifonds tbv de groeistad die Utrecht is. Zo worden ‘koeien’ op de ‘veemarkt’ verhandeld. Wordt ook wel politiek genoemd. En tot slot een terzijde: het Haagse Bos heeft de familie van Oranje als lokale actiegroep. Elke week een kopje thee met de premier. Need I say more?

 10. Nina

  Alsof het hele bos bij Amelisweerd verdwijnt. Niet dus.

  Waar je niemand over hoort:

  Ik als omwonende en heel veel sportende kinderen langs de A27 (Hercules, Kampong, Sporting ‘70, atletiekverenigingen, tennisvereniging) ademen nu al jaren vieze filelucht in. Het is hoog tijd voor de verbreding.

  Al 60 jaar is het argument bij uitbreiding van het wegennet dat er minder auto’s komen en het daarom niet nodig is. Echt negens is dit argument achteraf waar gebleken.

 11. Ger

  er is een goed en goedkoper alternatief binnen de huidige bak, zeker nu er meer vanuit huis gewerkt gaat worden: https://www.stopverbredingringutrecht.nl/2-x-6-is-dik-voldoende/

 12. Adriaan

  Wat een goedbedoeld gejank weer. Ja, niet leuk dat er nog een stukje af gaat, maar neem de pijn nog 1 keer en onderhandel een volledige restauratie uit, inclusief 50 jaar onderhoudsverplichting door het RIJK, inclusief introductie van economische dragers als bv horeca, hotel of iets anders wat geld oplevert…..
  Ik herhaal maar weer eens: ga zelf in de af te snijden strook kijken en kom tot de conclusie dat er maar een paar mooie bomen in die strook staan, allen op leeftijd. De rest is overjarige doorgeschoten troep.En als troep maar dicht genoeg op elkaar staat, ben je inderdaad zo aan de 700. Wat niet wil zeggen dat je daar iets aan mist. De grandeur is er door nabij nul onderhoud door de eigenaar, gemeente Utrecht, uit.

 13. Scherpschutter

  Rechten. Plichten. Priviliges. Het blijft lastig voor velen…

  Je kunt een natuurgebied geen rechten geven. Een pak melk ook niet en een tennisbal ook niet. Dat is absurd. Je kunt wel mensen plichten opleggen. Zoals de verplichting om van een pak melk, tennisbal of natuurgebied af te blijven. Het dwingend opleggen van een dergelijk (ver)plicht(ing) is tegelijk natuurlijk wel de schending van een (eigendoms)recht, tenzij je de gelukkige bent die een privilege ontvangt. Rechten, plichten en privileges, ladies and gentlemen. Het is allemaal zo simpel.

  Het is belangrijk om deze groep ‘rechten-brallers’ en ‘experts’ (in wat?) te herkennen voor wat ze zijn: plichtopleggers. Authoritarians. Mensen die andere mensen verplichtingen willen opdringen. Rechtenschenders.

 14. Een moeder

  Pffff Nina, vraag die sportende (tijdens de avondspits?) kinderen maar eens zelf of ze liever meer asfalt willen, en daarmee meer van die heerlijk frisse ‘rijdende autolucht’, of dat ze een andere oplossing beter vinden.

  Jij komt voor één iemand op, en dat is Nina. Laat de kinderen erbuiten.

 15. Hans

  @Massegast
  De groene overkluizing, die had er meteen 35 jaar geleden al moeten komen. Nu alsnog realiseren. Naast het niet verbreden van de bak. I.d.d. Massegast, de discussie over die overkluizing mis ik node.

 16. Esrin W.

  Wanneer begint die verbreding nou?

 17. Katja

  1: Niet verbreden, autorijden is achterhaald.
  2. Overkluizen, bij Leidsche Rijn is de A2 over 2,5 km overkluist, het kan dus makkelijk.

 18. Don

  Kunnen we dan de auto dan ook rechten geven ?. Kan de auto Amelisweerd aanklagen.

 19. RABE

  Amelisweerd is heel belangrijk voor het afvangen van fijnstof. Afblijven dus van die bomen. En biomassa moeten we gewoon niet willen.

 20. Utrechtse

  Wat jammer sommige reacties weer. Geen respect voor de leefomgeving van vele Utrechters en hun gezondheid.

  Het plan om te verbreden is dom, slecht onderbouwd en achterhaald. En de beloftes die er gemaakt worden, tja. Ruim een miljard euro voor wel 29 seconden sneller op bestemming zijn, nou nou, wat een winst.

  Door de verbeelding zullen er meer auto’s rijden. Dat levert meer luchtvervuiling en geluid op. En dat heeft weer gevolgen voor de gezondheid van bewoners. Bron: https://www.stopverbredingringutrecht.nl/luchtvervuiling/

  Gelukkig zijn er ruim 128 duizend mensen die ook tegen de verbreding zijn, teken de petitie op https://geenverbredinga27.petities.nl/

 21. Malle Aggie, kleine profeet

  En wat vangen die experts voor dat advies? Voor de verandering een keer helemaal eens met Scherpschutter.

 22. Koel Hoofd

  “Helaas zien we ieder dat de Aarde en natuurgebieden zuchten en steunen onder de druk van mensen. Stikstof, verdroging, biodiversiteitsverlies, pesticiden, plastic vervuiling, verkleining van gebieden zijn slechts een paar voorbeelden.”

  Is dit een verkapte oproep van de expertactivisten om Homo sapiens te cullen?
  Want daar lijkt het verdacht veel op, zeker dankzij dit:
  “Deze ‘natuurrechtspersoon’ heeft een bestuur dat bestaat uit mensen die voor en namens de betreffende natuur handelen.”

  Voor diegene die niet weten wat culling is, in Nederland is dat strafbaar maar in het middenoosten aan de orde van de dag.

 23. Wim

  Amalisweerd is meer dan dat strookje wat gekapt zou worden en heeft een enorme kans om uitgebreid te worden op het weiland dstvet naast ligt , al die geleerden kijk eens op de Google map in satelliet mode.

 24. wollie

  sommige bomen zijn nu eenmaal gelijker dan andere.

 25. Hans

  @ Scherpschutter
  Wel degelijk kan men aan natuurgebieden rechten toekennen. Zo goed wij ook in staat zijn om aan dieren rechten toe te kennen.
  Dus: als wij mensen dat met elkaar willen, en het ziet er naar uit dat de mensheid inziet hoe broodnodig het is dat de levende, kwetsbare natuur beschermd moet worden, dan zal dat zeker gebeuren. Met het schenden van eigendomsrechten, waarde vriend, heeft dit alles niets uit te staan. U sleept het heilige eigendomsrecht er te pas en te onpas met de haren bij. Het wordt bijna vervelend.

 26. Nina

  @ Moeder

  Daar gaat het mank: kinderen hoeven niet na te denken over volwassen vraagstukken. Pedagogisch gezien mag je ze er zelfs niet mee belasten.

  Deze kinderen dealen met smerige luchtkwaliteit en daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen. Dat hoeven we hen niet te vragen; dat moeten wij oplossen.

  Welke andere oplossing bedoel je?

 27. Natte Otter

  Nogmaals het gaat om een strookje van nog geen 10 meter, totaal irrelevant op het grotere geheel. Absoluut niemand gaat het verschil merken over 10 jaar. Het is voornamelijk een principieel ding voor tegenstanders. Dat mag, maar het is niet het einde van Amelisweerd.

  Mensen geven massaal aan niet meer thuis te willen werken

  Je moet juist nu investeren in verbeterde wegen, en het is niet alleen meer, maar het is een heel plan wat ook voornamelijk gaat om het ontvlechten. Anders krijg je hetzelfde gedonder als we nu hebben met huizen. 10 jaar geleden dachten we “laten we stoppen met het nieuwe huizen bouwen” en waar zijn we nu.

  Daarnaast zijn auto’s absoluut de toekomst. Waarom zou je in een gele superspreader gaan zitten als je ook automatisch vanaf je huis gereden kan worden naar je eind locatie (en dat hoeft niet eens je eigen auto te zijn).

  En qua schadelijkheid valt het ook allemaal wel mee, auto’s worden steeds schoner. Er zijn steeds meer elektrische auto’s en vanaf 2030 worden niet eens meer ICE auto’s verkocht.

 28. cas

  @ Katja,

  Weet je het zeker?

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/autopark-groeit-sterker-dan-bevolking

 29. Scherpschutter

  @Hans 22:16

  Sorry, maar leer nou in vredesnaam eens begrijpen wat rechten zijn…U lijkt wel een allergie jegens wetenschap te hebben. Woorden hebben concrete betekenissen en dat zijn niet de definities die u verzint.

  Om dezelfde reden dat je een staafmixer of vliegtuig geen ‘rechten’ kunt geven kun je een natuurgebied ook geen ‘rechten’ geven. Rechten beschrijven menselijke HANDELINGEN. Hiernaast is een recht bovendien ook alleen een recht als ze onvervreemdbaar is en dus niet weer (door eens mens) ingetrokken kan worden. Is dat wel het geval, dan spreek je van een privilege (vergund door het ene mens aan het andere mens). Geen recht. Zo moeilijk is het toch niet, Hans?

  MENSEN kunnen dus hooguit andere MENSEN verplichten(!) het natuurgebied met rust te laten of MENSEN kunnen MENSEN het privilege gunnen om het te slopen. Maar wat natuurlijk niet kan is een natuurgebied ‘rechten’ toekennen alsof het een handelingsbekwame menselijke entiteit is. Dat is ronduit hilarisch. LOL.

  Het is met dieren niet anders, Hans. Dieren hebben geen rechten, noch kunnen ze ooit rechten hebben. Per definitie. Ze kunnen hooguit het PRIVILEGE krijgen (van mensen) om tegen mensen beschermd te worden als mensen elkaar de PLICHT opleggen dit te doen. En waar mensen dit doen vormt dit een schending van RECHT, namelijk een schending van eigendomsrecht. Dieren zijn namelijk onze eigendommen.

  Trap niet in Hegeliaanse dialectiek Hans. Alleen mensen kunnen rechten hebben. En dit groepje vagebonden schendt menselijke rechten maar wat graag…

 30. Een moeder

  @Nina: dan belast je de kinderen er niet mee. Maar zonder ze erover te vragen, toch uit hun naam de snelweg verbreden is ook niet in orde. Nog los van de vraag of ze nou allemaal tijdens de ochtend- of avondspits (de enige momenten dat er file staat) sporten.

  @Natte Otter: mensen geven massaal aan niet meer thuis te willen werken? Ik lees in een recent stuk van TNO dat een kwart vooral thuis wil blijven werken, en bijna de helft een combinatie van thuis en op locatie wil. Heb jij ook een bron of zuig je dat uit je duim?

 31. HArry

  Hulde aan scherpschutter!

  ALLES is geoorloofd voor de realisatie van de marxistische groene heilstaat.

  Zelfs censuur, anti-democratie en onderdrukking.

  Op naar de groene lockdown met de CO2-validatie-app.

 32. Nina

  @ Een moeder

  Kinderen sporten na schooltijd op de BSO (bij de sportclubs) en bij de sportclubs zelf en dus ook tijdens de avondspits.

  Verder wordt de snelweg niet uit hun naam verbreed. Het is één van de redenen waarom er wel verbreed moet worden en ik vind het een heel dringende reden.

  Het droeftoeteren over een paar bomen (die ook nog eens elders worden herplant) ten koste van de gezondheid van mensen vind ik inmiddels buitenproportioneel.

 33. Toine Goossens

  @Scherpschutter,

  U begrijpt het niet. Ook God heeft rechten. Ook het marxisme heeft rechten. Ook de Chinese revolutie heeft rechten.

  God zijn we kwijt, maar blijkt onvervangbaar te zijn. Na de Partij voor de Dieren, volgt nu de Partij voor de Natuur. Vele andere abstracte partijen zullen nog volgen als het zo doorgaat. Één ding hebben ze allemaal gemeen: Alleen de alles wetende leiders van deze bewegingen en partijen hebben de waarheid in pacht.

  God is niet meer interessant om mensen mee te dwingen. Dieren en natuur, dat is de nieuwe dwingeland. Net als God zeggen die niets zelf. Dat geeft volop kans voor manupulatie.

  Niet door u of mij natuurlijk. Wij zijn die fetisjisten alleen maar tot last.

 34. Pieter

  @scherpschutter-

  Je gaat volkomen mank in je betoog over dat alleen mensen rechten hebben. De mens is geen eigenaar van de dieren zoals je steld. Dat is een geclaimd recht op basis van nachts en gewinnings optiek. Inderdaad, geen dier die ertegen in beroep kan. Het jezelf toe-eigenen van rechten is feitelijk rechteloos. Wel hebben we het recht om de door ons toedoen rechtelozen recht toe te wijzen om ze daarmee bescherming te bieden tegen gevaren die ze rechteloos zouden doen vernietigen

 35. Annette

  @Nina u verbaast me. Volgens mij zijn al die verenigingen die u opnoemt TEGEN de verbreding van de A27.
  Zij weten namelijk dat meer asfalt meer auto’s aantrekt en dat het dus over een paar jaar weer vaststaat.
  Bovenstaande reacties laten slechts zien dat de overgrote meerderheid van de reageerders zich niet heeft ingelezen op de problematiek. Alles wat er hoeft te gebeuren is 10% minder wegverkeer tijdens spitsuren en de files zijn verdwenen. Dit is alleszins haalbaar wanneer mensen na de coronacrisis ietsjes meer thuis blijven werken, of eerst thuis een Zoom vergadering hebben en dan buiten de spits naar hun werk reizen. Het plan om te verbreden is achterhaald, overbodig en zet in op oude mobiliteit (iedereen in z’n eigen koekblik en dan samen in de file!). Bovendien is het nog maar de vraag wat er gaat gebeuren met de grondwaterstand aangezien er 70 m diepe schotten de bodem in gejast moeten worden (wat nog nooit gedaan is in Nederland en waarvan niemand de gevolgen kan inschatten, ook Rijkswaterstaat niet).
  De minister kan haar energie beter op slimme mobiliteit richten in plaats van weer het zoveelste leugenachtige rekenmodel te verdraaien om binnen de stikstofnormen te blijven. Ze verdoet haar tijd.

 36. Scherpschutter

  @Toine

  Het zijn fascinerende tijden Toine! U en ik hebben de gouden mogelijkheid om eeuwenoude beschavingen die zijn gebouwd op rede en ratio in levende lijve te zien afglijden naar dit soort absolute krankzinnigheid, en dat op alle afstand in alle rust te analyseren. Het is een prachtige tijd om in leven te zijn. Zorg alleen wel dat je reddingsboot in orde is…

  @Pieter 17:27

  Ik wed om 1000 Euro dat u mij niet kunt uitleggen wat een recht is.

 37. Bina

  @Annette

  Ook in de jaren ‘80 bij de aanleg van de bak bij Amelisweerd was één van de tegen argumenten dat het autobezit zou afnemen. We weten nu dat dit niet is gebeurd.

  Kunt u zich nog voorstellen dat we alleen de Waterlinieweg (de oude A27) zouden hebben of dat de A2 nog 2×2-rijbanen had?

  Het autobezit neemt toe en dat komt door de bevolkingsgroei (vandaar ook het huidige woningtekort). Bevolkingsgroei moet nu eenmaal gefaciliteerd worden met ook goede infrastructuur.

  Het verbaasd mij ook dat velen tegen verbreding zijn; zelfs mensen die bijv. astma hebben en gebaat zouden zijn bij de betere luchtkwaliteit bij een goede doorstroming zonder files.

  Is er soms tunnelvisie ontstaan? Men is nl. absoluut tegen bomenkap ongeacht de reden en absoluut tegen wegenaanleg ongeacht de gevolgen.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).