Utrechtse horeca schrijft open brief aan burgemeester: ‘Hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie’ Utrechtse horeca schrijft open brief aan burgemeester: ‘Hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie’

Utrechtse horeca schrijft open brief aan burgemeester: ‘Hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie’

Utrechtse horeca schrijft open brief aan burgemeester: ‘Hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie’
Sfeerfoto horeca Utrecht
Een groot gedeelte van de Utrechtse horeca is samen in de pen geklommen om een open brief aan burgemeester Sharon Dijksma te schrijven. De naar eigen zeggen honderden horecaondernemers maken zich zorgen. “Onze bedrijven moeten open, anders hebben we straks geen bedrijven en geen medewerkers meer. Onze bedrijven kunnen open, op een verantwoorde manier, zoals we de afgelopen twee jaar al hebben aangetoond, door heel voorzichtig te zijn met onze medewerkers en gasten.”

Een groot gedeelte van de Utrechtse horeca is samen in de pen geklommen om een open brief aan burgemeester Sharon Dijksma te schrijven. De naar eigen zeggen honderden horecaondernemers maken zich zorgen. “Onze bedrijven moeten open, anders hebben we straks geen bedrijven en geen medewerkers meer. Onze bedrijven kunnen open, op een verantwoorde manier, zoals we de afgelopen twee jaar al hebben aangetoond, door heel voorzichtig te zijn met onze medewerkers en gasten.”

Lees hieronder de volledige brief

Beste Sharon,

Vandaag is opnieuw een dag dat er, vooruitlopend op de persconferentie van het kabinet, allerhande ideetjes in de media worden ‘gelekt’. Los van de vraag of dit een chique manier van besturen is, lijkt het er nu op dat er vanaf zaterdag mag worden ‘gewinkeld op afspraak’ – maar dat de horeca dichtblijft.

Als horecaondernemers proberen we ons nu al ruim twee jaar staande te houden in een stortvloed aan steeds wisselende maatregelen. Het is hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie.

De coronapandemie is een collectief probleem. Sinds het ontstaan van de pandemie, is vooral het voorkomen van overbelasting van de zorg een noodzakelijk doel geweest. Zonder een inhoudelijk oordeel te vellen over de maatregelen en besluiten die gedurende de pandemie zijn genomen, constateren we dat we nu op een kantelpunt zijn aangekomen.

‘Het is een onontkoombaar feit dat de rek eruit is, financieel, emotioneel en steeds meer ook moreel’

Het ontlasten van ‘de zorg’ is nog steeds van groot belang. Maar het voorkomen van grotere en wellicht onherstelbare schade aan de Utrechtse horeca, het Utrechtse mkb, de Utrechtse zzp’ers en onze eigen bedrijven, vinden wij inmiddels van tenminste even groot belang. Het is een onontkoombaar feit dat de rek eruit is, financieel, emotioneel en steeds meer ook moreel.

Het is niet langer te verantwoorden dat lonen en salarissen van werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden gedurende de pandemie onverkort en volledig worden doorbetaald – hun spaartegoeden zijn gedurende de pandemie gestegen – terwijl zzp’ers en ondernemers in het mkb hun buffers en pensioenvoorzieningen hebben opgebruikt om de gevolgen van de coronamaatregelen voor hun ondernemingen te dekken – hun spaartegoeden zijn gedurende de pandemie verdampt. Daarnaast hebben ondernemers vaak een belastingschuld opgebouwd, die met rente moet worden afbetaald.

Natuurlijk heeft de Rijksoverheid via de NOW-regeling voorzien in een beperkte schadeloosstelling (maximaal 90%, maar meestal minder). Hiermee konden ondernemers een deel van de loonkosten van hun medewerkers betalen. Het resterende deel van de loonkosten betaalde de ondernemer zelf – en dat is lastig bij een decimering van de omzet. En het salaris van de ondernemers (de ondernemersbeloning) is sowieso in het geheel niet gedekt. Hetzelfde beeld is terug te zien bij de vaste kosten. De TVL komt hierin deels tegemoet, maar ook hier moet er geld van de ondernemer bij.

En jazeker, er bestaat zoiets als ondernemersrisico, óók tijdens een pandemie: er worden veel mensen ziek, dus het bezoek loopt terug, de vraag valt uit, mensen worden bang en houden de hand op de knip of er ontstaan productie- en bezettingsproblemen door zieke medewerkers. Dat begrijpen we als geen ander.

‘Zulke pijn moeten we eerlijk en dus gelijk verdelen’

Overheidsingrijpen zoals dat nu tijdens deze pandemie gebeurt, valt uiteraard buiten dat ondernemersrisico: als de overheid winkels, horeca en cultuur simpelweg sluit, is dat geen ondernemersrisico, maar berokkent de overheid, ten behoeve van het collectief, schade aan een deel van de samenleving. Het ligt dan voor de hand om die schade te compenseren. Niet een deeltje van de schade, maar de gehele schade. En dat hoeft ‘de overheid’ niet te betalen, dat betalen we dan allemaal, uit algemene middelen. Net zoals we met z’n allen de zorg betalen. Zulke pijn moeten we eerlijk en dus gelijk verdelen.

Dat betekent dat iedereen (dus ook werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden) het een paar jaar lang met wat minder moet doen.  Dus niet alleen ondernemers. Het kán niet de bedoeling zijn dat uitsluitend het niet-collectieve, ondernemende deel van onze economie de financiële gevolgen van de overheidsmaatregelen draagt. Dat strookt ook geheel niet met de boodschap van het kabinet dat we dit ‘samen’ moeten oplossen.

Als de overheid besluit om de horeca dicht te houden, kunnen wij ons daar alleen aan houden als de overheid ons afdoende compenseert. Wij hebben daarom vandaag een aangetekende brief gestuurd aan onze premier. Daarin geven wij aan dat we bereid zijn op overheidsaanwijzing opnieuw te sluiten, maar uitsluitend en alleen als de volledige schade die ondernemers als gevolg van de lockdowns hebben geleden, wordt gecompenseerd. En dat daarnaast de uitgestelde belastingverplichting – voor zover die het gevolg is van de eerdere overheidsmaatregelen, gerekend vanaf het begin van de pandemie – wordt gehalveerd. Dit laatste suggereerde overigens ook uw collega burgermeester Ahmed Aboutaleb recent.

Beste Sharon,

Het is natuurlijk een nog iets genuanceerder verhaal dan dit. Wij realiseren ons terdege dat we dit collectieve probleem samen moeten oplossen. Maar we hopen dat we met deze uiteenzetting duidelijk maken dat voor ons het gevoel ‘dat we het samen doen’ inmiddels weg is. Utrechtse ondernemers zijn gewone mensen, met kinderen en met normale verplichtingen, naar hun gezinnen, naar de hypotheekverstrekker van hun huis. En zakelijk met de loyaliteit naar hun medewerkers. Het gaat hier niet om bestuurders of aandeelhouders van ‘too-big-to-fail’ multinationals of semioverheidsbedrijven – wij hebben het hier over mkb-ers, eenmanszaken en zzp’ers. De ‘overheidssteun’ voor deze ondernemers is niet ruimhartig: feitelijk is er géén ‘steun’ voor deze ondernemers. En daarbij, ‘steun’ is niet het woord dat wij zouden willen gebruiken, ‘schadevergoeding’ dekt de lading beter. Want schade wordt er geleden. En hoe: deze ondernemers die tot voor kort een normaal verdienmodel hadden, worden nu zo aangepakt zonder enige tegemoetkoming.

Het spaartegoedenvoorbeeld zegt het in twee zinnen:

–          Nederlandse huishoudens: Recordhoeveelheid spaargeld erbij in coronajaar: 42 miljard euro (NOS.nl 1 januari 2021);

–          Nederlandse ondernemers: Gedupeerde ondernemers eten hun pensioen en spaargeld op (FD 11 januari 2022);

Onze bedrijven moeten open, anders hebben we straks geen bedrijven en geen medewerkers meer. Ons bedrijven kunnen open, op een verantwoorde manier, zoals we de afgelopen twee jaar al hebben aangetoond, door heel voorzichtig te zijn met onze medewerkers en gasten. En als toch de keuze wordt gemaakt om verplicht te sluiten, verwachten we een eerlijke en integrale compensatie van de schade voor alle ondernemers in onze stad. Dat is echte solidariteit. Wij menen te weten dat ook u daarvoor staat.

Wij hopen en verwachten dat u vrijdagmiddag het kabinet deelgenoot wilt maken van onze zeer grote zorgen.

Met hartelijke groet,

De Utrechtse (horeca)ondernemers

41 Reacties

Reageren
 1. Baliekluiver

  “Onze bedrijven kunnen open, op een verantwoorde manier, zoals we de afgelopen twee jaar al hebben aangetoond”

  Ok, dus dan gaan jullie allemaal weer net zo zorgvuldig als de vorige keer QR codes én ID bewijzen controleren?

 2. Rivierenwijk

  Logische brief, maar ik denk dat de horeca ondernemers ook even naar hun eigen gedrag moeten kijken. Elke keer weer roept Koninklijke Horeca weer dat zij “toch echt niet kunnen gaan controleren op QR codes en dat zij echt geen BOAs/politie zijn”. Waarom kan dat in andere landen toch wel? Waarom neemt de horeca in een land als Duitsland wel de verantwoordelijkheid om even een QR code te checken (inclusief identiteitsbewijs) om te zorgen dat de horeca ook echt veilig open is?
  Ik ben helemaal voor de opening van de horeca en ga de komende tijd graag weer geld uit geven bij lokale ondernemers, maar neem aub verantwoordelijkheid en schuif die verantwoordelijkheid niet steeds af op de (lokale) overheid.

 3. Inge

  Top top gezegd! Precies zoals het is!
  Hoop oprecht dat er echt naar gekeken wordt.
  Voordat een gemiddelde MKB-er (zeker in de horeca) uberhaubt weer op 0 staat, zijn we wel even verder en dat is oprecht niet ok én zeker niet samen.

  Samen zou in mijn beleving echt samen zijn als de bedrijven, zoals de supermakten, die behoorlijk binnen hebben kunnen schuiven en over de ruggen van o.a. de horeca winst hebben kunnen maken waar je naar van wordt, het overschot tenopzichte van voorgaande jaren zouden verdelen. Dan hebben we geen winnaars en geen verliezers.

 4. Johan wagenaar

  Ik lees niks over de achterstanden in zorg
  Ik lees niks over Corona
  Ik lees niks over de enorme aantal slachtoffers van Corona
  Niks over nabestaanden
  Niks over het gigastijgende aantal besmettingen
  Niks over de verantwoordelijkheid van het omt
  Niks over de komende mutaties
  Niks over patiënten die eindeloos wachten op een operatie

 5. Sjaak

  Waarom speelt de Utrechtse horeca dit via de burgemeester? Er zijn toch diverse belangenclubs? De burgemeester zit vrijdag aan tafel als voorzitter van de veiligheidsregio, niet als spreekbuis van de horeca.

 6. Scherpschutter

  “De coronapandemie is een collectief probleem.”

  Nee. Deze ‘pandemie’ is een collectief probleem GEMAAKT. Het virus is slechts een probleem voor een piepklein medisch kwetsbaar deel van de bevolking. Het is echt de overheid die besloten heeft 99.99% te ketenen om 0.01% mogelijk(!) een extra levensjaartje te gunnen.

  “Het is niet langer te verantwoorden dat lonen en salarissen van werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden gedurende de pandemie onverkort en volledig worden doorbetaald”

  Volstrekt mee eens. Wanneer gaat de overheid eens het mes in de over de broek blubberende eigen buik zetten? Het is inderdaad een grove schande dat de overheid zelf letterlijk nog geen cent heeft bespaard…Kort alle ambtenaren fors en geef dit soort ondernemers hun geld terug. Overheidspersoneel is wel het laatste dat we nodig hebben op dit moment.

  “Overheidsingrijpen zoals dat nu gebeurt, valt uiteraard buiten dat ondernemersrisico: als de overheid winkels, horeca en cultuur simpelweg sluit, is dat geen ondernemersrisico, maar berokkent de overheid schade”.

  Ook dat is een zeer terechte opmerking uiteraard. De horeca loopt zeer ernstige schade op. Niet omdat er geen klanten zijn of vraag is, maar omdat de overheid een betonblok voor de deur van de winkel heeft geparkeerd en dat met spreekwoordelijke getrokken wapens beveiligd. De overheid is 100% verantwoordelijk en zou dus ook 100% aansprakelijk moeten zijn.

  “Als de overheid besluit om de horeca dicht te houden, kunnen wij ons daar alleen aan houden als de overheid ons afdoende compenseert.”

  Meer dan redelijk en billijk. Democratie komt ook met de morele PLICHT om je te verzetten tegen tirannie. Het openen van de winkels is een geweldsloze vorm van verzet en daarmee moreel zeer verdedigbaar.

  “En dat daarnaast de uitgestelde belastingverplichting – voor zover die het gevolg is van de eerdere overheidsmaatregelen, gerekend vanaf het begin van de pandemie – wordt gehalveerd.”

  Dit is zelfs bijzonder schappelijk. De vraag is eerder waarom je überhaupt belasting zou betalen als de overheid je toegang tot haar diensten ontzegt en er dus niet eens een tegenprestatie meer wordt geleverd door de overheid?

  “We hopen dat we met deze uiteenzetting duidelijk maken dat voor ons het gevoel ‘dat we het samen doen’ inmiddels weg is.”

  Er is nooit een samen geweest. De overheid heeft met grof (dreiging van) geweld haar ding gedaan en is als een op hol geslagen olifant door een porseleinkast geraasd, blind en doof voor welk geluid dan ook.

  “En als toch de keuze wordt gemaakt om verplicht te sluiten, verwachten we een eerlijke en integrale compensatie van de schade voor alle ondernemers in onze stad.”

  Ja, ook niet meer dan terecht natuurlijk! De landsadvocaat kan zijn vakanties annuleren voor de komende 10 jaar, want er komt uiteraard een proces-tsunami aan van heb ik jou daar…Als dit niet heel snel eindigt is zo tientallen procenten van het conplete MKB kapot. You bet your ass dat deze mensen voor teruggave van hun bloedeigen geld én een gepeperde schadevergoeding zullen aankloppen…

  Al met al een mooie en genuanceerde brief, waaruit opnieuw blijkt dat we het ‘collectieve’ kookpunt naderen in Nederland…Het kan niet langer zo…vanwege een virusje dat vergelijkbaar is met een heftig griepje. Tijd om uit de massapsychose te ontwaken. Tijd dat de overheid zich terugtreedt uit ons leven.

  Tijd voor het oude normaal.

 7. Henk

  Eigenlijk al sinds de aller eerste lockdown zegt zo goed als elke beroepsgroep: wij kunnen veilig open. De kappers, de horeca, de ballonvaarders, ga zo maar door.

  Het is een eindeloze discussie of het al dan niet veilig kan, een discussie waar ze blijkbaar al 2 jaar niet uit komen, dus ik verwacht niet dat dit snel zal veranderen.

  Het moet al anderhalf jaar een hele andere discussie zijn: accepteren wij de risico’s die bij dit virus horen, of niet.

  Zo ja: dan kunnen alle deuren weer open, maar let wel: ziekenhuizen zullen vollopen en er zullen waarschijnlijk meer mensen sterven. Grote kans dat dit vervelende concequenties zal hebben voor sommigen onder ons.

  Zo nee: dan zullen we vrees ik nog jaren aan blijven modderen met alle andere risico’s van dien: elke paar maanden lockdowns, gigantische steunpakketten, verdrietige mensen, etc.

  Eerlijk gezegd zie ik onder de bevolking nog steeds grote kampen: een grote groep die roept gooi maar open maar ook nog steeds een grote groep die vindt dat we zeer voorzichtig moeten zijn.

  Roept u maar, wat doen we er mee.

 8. Willem

  Wie zijn de utrechtse (horeca)ondernemers? Wie heeft deze brief geschreven, en namens welke ondernemers?
  Ben zelf Utrechtse horeca-ondernemer maar weet niks van dit initiatief.

 9. Bert

  Een geimplodeerd zorgsysteem en zwabberend beleid is de verantwoordelijkheid van de afgelopen kabinetten. En de horeca is al helemaal geen onbezoldigde boa/controleur van een moreel en juridisch twijfelachtig beleid. Dus kom niet aan met dat ze hun verantwoordelijkheid afschuiven.

  Daar bovenop is er nul wetenschappelijk bewijs voor het specifiek sluiten van de horeca, als je kijkt naar de besmettingspercentages. Ze hebben ook al decennia “winkelen op afspraak”, dat heet reserveringen.

  En hilarisch dat duitsland als voorbeeld genomen, waarbij het besluit om 2G in te voeren, gebaseerd is op bestuurders die logen over de cijfers en de computers in eerste instantie de schuld gaven. Diezelfde bestuurders die aan de wetenschappers vroegen aan het begin van dit debacle of ze de cijfers van eventuele doden niet konden overdrijven (miljoenen ipv maximaal honderd duizenden).

  Dan kan je net zo goed spanje noemen, die zeggen dat corona bij het leven hoort en het af en toe oplaait, maar niet een complete lockdown van de samenleving vereist.

  Laat staan dat 2G niet helpt, als gevaccineerde kan je het virus nog steeds krijgen en doorgeven. Alleen 1G zou medisch gezien werken (en juridisch gezien kloppen), maar dat doen ze niet, “want dat kost te veel”.

  Aldus de overheid die ruim 5 miljard aan bonnetjes is kwijt geraakt, ondernemers faillissementen in drukt en jongeren in depressie voor erger.

  Over verantwoordelijkheid nemen gesproken…

 10. BW

  @Sjaak
  Er is een brief aan de premier gestuurd, enige vraag aan Dijksma is of ze dit nog eens onder de aandacht wil brengen. Bij eerdere lockdowns (en ook deze) kreeg ik niet de indruk dat het kabinet erg gevoelig is voor de lobby van welke sector dan ook, dus het is maar de vraag of dit iets uitmaakt, maar na ruim 1,5 jaar aanmodderen begrijp ik wel dat de horeca alles uit de kast haalt.

 11. woutvr

  Ik hoop dat de burgemeester dit stipt. Wat een gejank. Elke zieke en overledene is er een te veel en sommige ondernemers hebben alleen hun eigen belang voor ogen.

 12. woutvr

  Nee, sorry, ik neem mijn (vorige) commentaar terug. Het was een opwelling.

 13. Henk

  @Scherpschutter Volledig mee eens!

 14. Sjaak

  @bw: nee hoor, het verzoek (laatste alinea) luidt:
  “Wij hopen en verwachten dat u vrijdagmiddag het kabinet deelgenoot wilt maken van onze zeer grote zorgen.“

 15. jankanerwatvan

  Beste ondernemers,

  Het aantal faillissementen is in geen dertig jaar zo laag geweest als nu, zou u niet eens bij uw eigen collegae te rade gaan waarom zij de gekregen overheidssteun zien als volwaardig inkomen?

  En wanneer gaat u als ondernemer uw gemaakte winst uitbetalen aan uw klanten? En beloofd u dat in de toekomst te blijven doen? In plaats van te azen op de spaargelden van andere mensen.

 16. Maria

  Sommige reacties hierboven… het onbegrip van sommige die er is voor deze brief. Echt, ongelooflijk… Duidelijk reacties van mensen die al de hele pandemie doorbetaald worden. En die de pijn dus niet voelen. Dit is dus nou juist de hele essentie van deze brief. Dat we het dus niet ‘samen oplossen’.

  De mensen en hun gezinnen achter de ondernemingen worden niet gezien. Van een goed lopend bedrijf naar op het randje van de afgrond. En nee, dit heeft inderdaad niets met ondernemersrisico te maken. Wij krijgen alleen voor ons personeel een deel betaald (niet alles), maar zelf krijgen we helemaal niets. Er wordt nooit afgevraagd waar wij nu na twee jaar nog van leven.
  Slapeloze nachten hoe we onze hypotheek, boodschappen of sport kunnen betalen voor onze kinderen, schulden stapel zich op.

  Een uitzichtloze situatie, waar het grootste deel van Nederland werkelijk geen idee bij heeft hoe het is om al twee jaar te moeten ‘overleven’ in plaats van te kunnen ‘leven’. En er wordt steeds weer van ons gevraagd volgzaam maar wel vindingrijk te blijven. Neem van mij aan, we zijn uitgeput.

 17. Ben ten Boden

  Ben overtuigd van een veilige en door de ondernemers zelf te handhaven opening. 2G is ze niet vreemd, maar dan moeten de ondernemers er wel voor willen gaan en toezien op de juiste controle. In Duitsland waar ik laatst een weekend geweest ben, was het veilig en vermakelijk toeven. Je kan daar overal naar binnen. QR code en ID. Thats it. In Nederland blijven we maar draaien en draaien, schreeuwen en schreeuwen. Dit terwijl de oplossing zo voor het oprapen ligt. Ik wil graag de horeca en winkeliers steunen. Inmiddels een booster rijker. Maar ondanks dat, mag ik weinig tot niets. Zondag: FC Utrecht – ajax. Zal tot mijn spijt ook ESPN worden. Ik voel weer een weekend Duitsland aankomen……….

 18. Lombokker

  De vreetschuren op de Kanaalstraat hebben anders niets te klagen hoor. Daar staan de afhalers gezellig schouder aan schouder zonder mondkapjes in de zaak, en geen enkele boa of politieagent die er iets van komt zeggen.

 19. Don

  Wat een stuitende kortzichtige brief voor mij alle reden om de veel te dure Utrechtse horeca de komende jaren te mijden.
  Het ontlasten van ‘de zorg’ is nog steeds van groot belang. Maar het voorkomen van grotere en wellicht onherstelbare schade aan de Utrechtse horeca. Vraag eens aan mensen die zorg nodig hebben of op een uitgestelde operatie wachten waar ze naar toe willen naar de kroeg of naar het ziekenhuis.
  Het is niet langer te verantwoorden dat lonen en salarissen van werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden gedurende de pandemie onverkort en volledig worden doorbetaald. Dit zijn de mensen die thuis door hebben kunnen en moeten werken en andere dingen draaiende hebben gehouden en hierover ook belasting betalen.
  Dat betekent dat iedereen (dus ook werknemers, ambtenaren, zorgpersoneel, docenten, professoren en uitkeringsgerechtigden) het een paar jaar lang met wat minder moet doen. Dit zijn de mensen die vaak jarenlang op de nullijn hebben gezetten om de goed gevulde grote zakken van onze minster van financiën te vullen. Dat zijn die zakken waar de NOW-regeling uit betaald is. Dit zijn de mensen die geen beroep kunnen doen op de feest box van de belasting dienst met al die mooie aftrekposten en hoe zit het met het ondernemers risico. En is de boodschap nu dat zorgmedewerkers die oa corona in de kroeg opgelopen hebben moeten inleveren om de horeca bij te staan denk eens na.

 20. Moniek

  Scherpschutter reageert volstrekt onterecht bagatelliserend.

  Ik heb mijn buik vol van het gezeur.
  De ondernemers wachten maar op mijn klandizie.

 21. Jan

  @willem… dan zijn ze echt alleen jou vergeten vriend.
  Want letterlijk elke horeca ondernemer zit in deze app of heeft erin gezeten of is ervoor uitgenodigd.
  Welke zaak, want dan lossen we het alsnog even op en voegen we je toe.
  X de rest van horeca Utrecht

 22. HJ

  Dat mensen (getuige enkele comments) nou nog echt denken dat 1G, 2G or whatever G werkt of gaat werken. Of zijn alle omicron gevallen ongevaccineerden? Neen. Kortom ophouden met deze schijnveiligheid en daarmee de horeca verlossen van deze onzalige controlerende taken. Morgen lekker open en accepteren dat er mensen ziek worden van inmiddels een tot griepachtig teruggebracht virus.

 23. Jaap

  @willem welke horecazaak? Want dan voegen we je toe in ons communicatiekanaal. Mocht je dit willen uiteraard.
  Waar overigens 164 Utrechtse horecaondernemers in zitten.
  Vrijwel elke ondernemen heeft de uitnodiging gehad via via maar blijkbaar zijn er toch nog ergens mensen verstopt waar wij niks van weten.

 24. P-trus

  Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is in grote meerderheid toch een rechts (ondernemers) kabinet. De besluiten daarvan moeten we accepteren, we hebben ze zelf gekozen (ik niet overigens). Misschien volgende keer toch maar wat socialer (links) stemmen, en minder ‘ieder voor zich’!? Nog fascistischer extreem rechts laat ik maar even buiten beschouwing.

 25. BW

  @Sjaak
  Ehm, dat zeg ik: of ze dit nog eens onder de aandacht wil brengen.

 26. Scherpschutter

  @HJ

  “Dat mensen (getuige enkele comments) nou nog echt denken dat 1G, 2G or whatever G werkt of gaat werken.”

  De mensen die dit aannemen denken niet. Ze accepteren blindelings wat de eerste de beste autoriteitsfiguur ze op de mouw speldt. We zitten midden in een massa(angst)psychose, zoals destijds ook tentijde van Tjernobyl. Minstens de helft van de bevolking zou morgen nog een rood/blauw/geel helicopterpetje opdoen als een witte jas dat morgen op TV vertelt.

  Het tij is gelukkig aan het keren. Met de dag doorbreken meer en meer mensen de angstpsychose, om kristalhelder in te zien dat er eigenlijk al die tijd al vrijwel niets aan de hand is geweest.

 27. Hoe dan?

  Veel mensen hebben echt niet door welke impact de sluiting van de Horeca heeft op de ondernemers en roepen alleen maar dat er zoveel winst wordt gemaakt. Mijn bloed begint dan echt te koken en ik moet mijn best doen om netjes te blijven…. De sluiting en beperking van de Horeca heeft mij (als horeca ondernemer) t/m december 2021 ruim € 200.000,- gekost en je mag weten dat ik in een huurhuis woon en geen spaarrekening heb… Ik slaap slecht, ben moe, depressief en weet niet meer waar ik het moet zoeken. Er zitten hier een paar inetrnethelden achter hun PC die totaal niet weten waar ze het over hebben en alleen maar meer onbegrip kweken ipv begrip voor elkaar. Ik ga even afkoelen…

 28. jan

  Ik lees hier mensen die oprecht durven te zeggen dat elk persoon die overlijdt er eentje teveel is… Wat heerlijk dat we in een luxe maatschappij leven waar we stapels met geld kunnen bijdrukken en vaccins en lockdown in kunnen zetten om een handjevol mensen te redden. Elke dikke 60+ met een slecht immuunsysteem daar moeten we dan maar alles voor aan de kant zetten blijkbaar. Kom op zeg ..

 29. Ben ten Boden

  HJ,

  Ik denk het, ik weet het en heb het ervaren. Het werkt. Wil je naar een café, restaurant, winkel of laatst naar een Kerst markt: Wij kwamen echt overal binnen. Zo heerlijk. Ik laat het verder aan een ieder wat hij/zij wil. Maar ik heb geconstateerd dat 2g inclusief de controle uitstekend en veilig werkt.
  Ik ben FC Utrecht supporter. Zondag zit ik noodgedwongen voor de buis geboosterd en al. Dat irriteert mij. Net zoals ik niet naar een restaurant kan. En nou ben ik geen winkelen fanaat, het is soms wel prettig om een uurtje een enkele winkel in HC te doorlopen. 2 G, het bestaat en opent al wat velen graag willen. In ieder geval voor heel veel ondernemers in Nederland. Het staat voor mij los van of men er wel of niet ziek van wordt. Je loopt toch ook niet een ziekenhuis uit als je geopereerd moet worden en daar de diverse medicijnen toegediend krijgt waarvan je geen idee hebt dat het werkt? Ondanks de artsen die zeggen dat het helpt. Maar goed, een ieder moet maar doen wat hij/zij zelf wil. 28 januari toch maar weer een weekend naar de Ooster buren.

 30. Len

  Ik zeg al vanaf het begin van het hele coronacircus dat de maatregelen enkel indirecte symptoombestrijding zijn voor een probleem dat in de kern op een heel ander speelveld plaatsvindt. Er wordt nu naar een oplossing gesmeekt voor een kwestie wat er in de eerste plaats nooit had hoeven zijn. Het is grotendeels gebruik van kaders en taal wat de crisis maakt wat ie is, en daar is iedereen net zo debet aan als dat ze dat tegelijkertijd niet zijn, omdat het een geproduceerde context is. En het is maar net de vraag of je daar moreel aan moet conformeren. Ik zou zeggen van niet, maar ik ben dan ook redelijk fatalistisch ingesteld. Wat overigens de wereld op zijn kop is, want degenen waar corona een slechte afloop voor zou kunnen hebben, zijn de verzadigde voorgaande jaren door hun manier van leven al die tijd de fatalisten geweest en verwachten nu de wereld. Uitzonderingen daar gelaten.

 31. Bill

  @Scherpschutter, je hebt al in vele andere reacties laten blijken weinig tot geen verstand te hebben van zaken m.b.t. hoe pandemieën werken, noch van hoe overheden werken. Ik stel voor dat je ons verschoond laat van je opmerkingen, mede omdat je bijvoorbeeld daadwerkelijke medische professionals verwijt dat ze niet moeten praten over dingen waar ze geen verstand van hebben.

  Daarnaast, alle begrip voor horeca ondernemers dat ze dit willen. Een deel van hen heeft echter keer op keer laten zien dat ze niet of nauwelijks willen controleren. Ik stel voor dat ze dat dan ook met elkaar proberen op te lossen alvorens met een vinger naar de overheid te wijzen en daar de schuld te leggen. De hele reden dat de horeca namelijk dicht is gemoeten is juist omdát ze keer op keer niet goed gecontroleerd hebben en de horeca de bron bleek van vele nieuwe besmettingen.

 32. Probleem

  De reacties hierboven vallen mij vies tegen. Hele gezinnen gaan totaal kapot aan de financiële ellende. Het aantal faillissementen zegt niets over de miserie want hoeveel stoppen er voor ze failliet zijn en hoeveel zaken worden staande gehouden door het opeten van hun pensioen? De regering heeft 2 jaar de tijd gehad om te laten zien in hoeverre onze wereld maakbaar is. Talloze beloften werden daarbij gedaan. Zo zou na twee keer vaccineren corona achter ons liggen. Nou niet dus. Daarna kwam een tweede lockdown, daarna een derde. En het gevolg? Een recordaantal besmettingen. Want ook de regels voor de lockdown sloegen nergens op waardoor mensen ze massaal aan hun laars lapten en het buitenland profiteerde van onze financiële misère. En voor hoeveel doden doorstaan we deze ellende? Er zijn ongeveer 12000 mensen overleden aan corona, terwijl aan hart en vaatziekten 30 000 man per jaar overlijdt. Onder de groep 15-45 zijn zelfs meer doden gevallen door zelfmoord dan door corona. Het geduld is op, de spaarrekening leeg. De wereld is niet maakbaar mensen, de wereld is niet ultiem veilig. Corona is een fact of life en wie daar niet tegen kan kan zelf in lockdown gaan en zich isoleren. De horeca kan prima op een verantwoordelijke manier open en als de overheid dat niet inziet dan moet je ook zonder toestemming open. Het verbaast me werkelijk hoe ondernemers zich naar de slachtbank hebben laten leiden, waar is het verzet? Het is allang geen tijd meer voor polderen maar tijd voor muiterij en rebellie.

 33. Fred

  Ik ga lekker bier zuipen in Antwerpen: qr-controle aan de deur, gastvrijheid waar menig Utrechtse kroeg nog een puntje aan kan zuigen, kastelein met mondkapje en normale prijzen (5,50 voor een speciaalbiertje in een utrechtse kroeg ga ik niet neertellen).

 34. Koel Hoofd

  In 1999 en 2003 hebben Bill Clinton en George W Bush resp. de Amerikaanse bankenwet gewijzigd en met miljarden een huizenmarktbubbel gemaakt. Deze mannen hadden namelijk stemmen nodig omdat ze er slecht voorstonden in de populariteitswedstrijd welke we democratie noemen.
  Dat resulteerde in de kredietcrisis waar de media de banken de schuld van gaven, terwijl het zonder faciliterende wetswijzigingen van clinton en bush nooit had kunnen gebeuren.
  Die crisis resulteerde in een massaslachting onder het MKB, en onze overheid zei keihard dat dit ondernemersrisico is en dat het MKB zich moest aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden.
  Dus als de politiek de wereld verkloot dan is dat ondernemersrisico.

  Nu zitten we met corona lockdowns welke noodzakelijk zijn om de stront en stronteigenwijze bevolking gezond te houden en zorg niet te laten imploderen.
  De horeca heeft de kans gehad en daar een clusterfuck van gemaakt met vele nodeloze corona besmettingen.
  Kortom, niet elke horeca ondernemer is in staat om in te spelen op veranderende marktomstandigheden waar we helaas mee hebben te leren leven.

  Er zijn genoeg nieuwe horeca ondernemers die met goeie ideeen wel inspelen op die veranderende marktomstandigheden. Dat verbaasde me ook, maar er zijn echt heel veel horecastarters terwijl de omstandigheden extreem moeilijk zijn.

  kortom, die koude sanering is gewoon nodig.
  Het geeft de ‘toekomstbestendige horeca’ de ruimte die het nodig heeft.
  Het spijt me voor de ondernemers die het niet zullen redden.
  Maar niemand heeft ooit gezegd dat saneren een feestje is.

 35. Peter

  Valkenburg heeft nu wel afgedaan.

 36. Sjaak

  @probleem: in de periode dat de horeca wel open mocht, hebben ze (uitzonderingen daargelaten) laten zien de regels niet te kunnen of willen handhaven. De qr-code controle was een lachertje. Continu roepen open te willen, en vervolgens als ze open zijn roepen dat ze geen boa zijn en niet willen handhaven. Ja, dan verspeel je nogal wat goodwill.

 37. Horecatijger

  Eens met sjaak. Check de beelden van valkenburg: geen anderhalve meter afstand tussen de tafeltjes maar stapesvolle terrassen, obers zonder mondkapje. Laat snotverdorie nou eens zien als horeca dat jullie dit wél kunnen en corona serieus nemen. Denken alleen maar aan zichzelf en hun eigen portomnee

 38. Scherpschutter

  @Horecatijger

  Er liggen 350 70+’ers (waarvan 95% ernstig onderliggend lijden heeft) op de IC….1 op de 51.800 inwoners van dit land, die dus in beginsel al ernstig ziek waren!

  Corona serieus nemen? Waar hebben we het nou in vredesnaam nog over? Het is niet eens een pitrige griep meer…

 39. Bill

  @Scherpschutter, lekker respectvol weer naar de mensen die er langdurend blijvende schade van opgelopen hebben, maar geen IC nodig hebben gehad. Egoïstisch ook, maar dat kennen we van je.

  En als je nou eens één keer zou nadenken zou je snappen dat de cijfers dalen vanwege de lockdown. Maar je trapt dus wederom in de preventieparadox, zelfs spreekwoordelijke ezels doen dat niet zo vaak als jij.

 40. Toine Goossens

  In 2020 is het aantal horecazaken in Utrecht met 5,7% toegenomen. Dat gebeurt niet in een sector die op omvallen staat.

  Dank zij @Jaap weten we nu dat deze brief door slechts 164 van de duizenden Utrechtse horeca ondernemers wordt gesteund. Terecht legt onze burgemeester dit schrijven terzijde, het is een PR stunt. 164app weet dat zij bij de regering moet zijn, maar daar leidt zo’n brief tot hilariteit. Vandaar lokale PR reuring.

 41. Pee

  @jankanerwatvan
  Vandaar al die leegstand van winkelpanden , omdat er nog nooit zo weinig failliet zijn gegaan.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).