Actie nodig in gezapig Utrechts onderwijs | De Utrechtse Internet Courant Actie nodig in gezapig Utrechts onderwijs | De Utrechtse Internet Courant

Actie nodig in gezapig Utrechts onderwijs

Actie nodig in gezapig Utrechts onderwijs
Van de week kreeg Utrecht een pluim voor het voorschoolse onderwijs. We scoorden top en werden ten voorbeeld gesteld aan andere steden. Mooi. De verleiding is dus groot om te denken dat we het weer eens dik voor elkaar hebben hier.

Van de week kreeg Utrecht een pluim voor het voorschoolse onderwijs. We scoorden top en werden ten voorbeeld gesteld aan andere steden. Mooi. De verleiding is dus groot om te denken dat we het weer eens dik voor elkaar hebben hier.

Niets is echter minder waar als het over voortgezet en hoger onderwijs gaat. Daar viert de scheiding tussen de onderwijstypes hoogtij. De aantallen studenten van het mbo die succesvol doorstromen naar hoger onderwijs zijn niet bijster hoog. Ook de doorstroming van hbo naar universiteit is veel minder dan sommigen zouden wensen.

 Omscholing bankmensen nodig

Stapelen is in de mode, maar nog niet echt in Utrecht. Combinaties van werken, leven en leren worden overal besproken. Vraag maar aan de medewerkers van banken en andere financiële instellingen in de stad. Daar zullen de komende jaren heel wat mensen van baan moeten veranderen.

In het Utrechtse onderwijsland heerst ook op dat dossier een gezapige stilte. Dat zijn kennelijk problemen die geen eigenaar hebben, zodat de oplossingen nog heel ver weg zijn. Jammer.

Ieder voor zich

Waar komt dat door? Het gaat om verschillende onderwijsinstellingen, ieder voor zich. Allemaal op eigen welzijn en succes geconcentreerd. Minder doordrongen van het feit dat succes van doorstromende studenten pas echt hun kwaliteit aangeeft. Kennelijk vragen hun opdrachtgevers en subsidieverleners daar niet naar. En ‘de student’ heeft natuurlijk geen stem.

Maar wie zegt dat je als onderwijsinstelling niet verder mag denken dan je neus lang is, en zelf je doelstellingen mag kiezen? Wie zegt dat samenwerken verboden is?

Bij ICT beginnen

Misschien is het interessant om te beginnen met stroomlijnen van het onderwijsaanbod op het gebied van ICT. Bedrijven zijn immers hard op zoek naar nieuwe ICT-specialisten. Studenten komen er snel aan de slag. Samenwerken loont dus de moeite. Bedrijven zullen dankbaar zijn.

Als je vanuit de bedrijven redeneert, is het belangrijk dat zij de overeenkomsten en verschillen kennen tussen mbo- en hbo-opleidingen. In de praktijk blijkt de kennis daarover niet erg groot.

Mbo-niveaus onbekend

Veel bedrijven waren vaak van oudsher gewend om alleen hbo-studenten aan te nemen. Nu de schaarste zo fors is, beginnen ze voorzichtig te kijken naar mbo-afgestudeerden. Maar niemand blijkt eigenlijk te weten wat die jongelui precies kunnen. Of hoe die doorstroming naar hbo eigenlijk werkt. Onbekend blijkt ook het verschil tussen de niveaus binnen het mbo. En onbekend maakt onbemind.

Geen stage, geen baan

Die bedrijven doen zichzelf dus absoluut tekort door hun vacatures onnodig onvervuld te laten. ’Eigen schuld dikke bult’ zou je kunnen denken. Maar als dat dan ook nog leidt tot de export van werk naar andere landen, en het verdwijnen van banen, moeten we wel echt achter ons oor gaan krabben.

Want ze doen zo ook de Utrechtse beroepsbevolking tekort. We zien mbo’ers die lang op zoek zijn naar een stage of een baan. Zij concluderen dat het mislukken van die zoektocht voornamelijk met hun immigratie-achtergrond of simpelweg on-Nederlandse naam te maken zal hebben. En vinden dat zelfs al “gewoon”. Zo creëren we dus onnodig teleurstelling en daarmee spanningen.

Partijen bij elkaar brengen

Enfin, de UDB gaat de uitdaging aan. Wij zullen de verschillende ICT-partijen bij elkaar brengen. Als dat lukt, doen we ook alvast iets nuttigs voor de verre toekomst van die kleine Utrechtse kinderen in de zo succesvol genoemde voorschool. Want zij krijgen kennelijk heel veel goede ontwikkelingsmogelijkheden in de stad. Dat moet niet stoppen na die voorschool.

Laten we hopen dat het niet zo lang hoeft te duren. De huidige generatie mbo’ers staat te trappelen.

6 Reacties

Reageren
 1. Kuch

  Zie hier het probleem dat elites als een Trude Maas maar niet willen begrijpen. Die doorstroming kan niet en gaat niet veel groter worden zonder aan verdere kwalitatieve uitholling van de verschillende onderwijstypes te doen. De meeste leerlingen hebben het beoogde niveau simpelweg niet of de capaciteiten niet om te kunnen doorstromen of zich later te laten bijscholen. Vandaar ook dat steeds meer mensen aan de zijkant of onderkant van de samenleving komen te staan. Deze mensen staan buiten spel. Het is dus niet zo moeilijk om te raden waar die woede en frustratie ove beleidsbepalers en adviseurs als Trude Maas vandaan komt.

  Overigens. Dat er uitgebluste en ongemotiveerde docenten rondlopen die nu al bij iedere verandering in de proteststand gaan is te danken aan de ‘new labour’-achtige, enge neo liberale onderwijsexperimenten, zonder succes, die de laatste decennia uitgeprobeerd zijn. Dezelfde plannen onder een andere naam worden er nu weer doorgeduwd.

  Misschien is de film ‘I Daniel Blake’ een verhelderende aanrader.

 2. herman

  Waarschijnlijk heeft Trude ook onderwijs in Utrecht genoten, dat is wel te lezen aan deze stukkies zonder opbouw, structuur of andere hulpmiddelen om goede artikelen te schrijven…

 3. Bert

  Waarom moet elke MBO’er uiteindelijk een universitaire graad behalen?

 4. Marko

  Wat is hier nu het punt dat de schrijfster wil maken? De titel suggereert dat er gezapigheid heerst in Utrecht, maar nergens in het stuk wordt onderbouwd waar die gezapigheid uit zou blijken.
  Wel worden er het en der verschillende thema’s aangestipt, zondar deze verder uit te werken. Schrijftip 1: Kies 1 boodschap die je wilt overbrengen en werk deze boodschap puntsgewijs uit voor je lezers. Begin met een achtergrond/inleiding gevolgd door een probleemstelling en ga deze vervolgens puntsgewijs analyseren.
  Tip 2: Probeer niet teveel te vertellen in een te korte tijd/tekst. Lezers herinneren zich meestal toch niet veel meer dan de eerste alinea en de slotconclusie.

 5. Tja

  @ Bert, dat moet, omdat de machthebbers op hun klompen aanvoelen, dat strakjes al het werk dat in de sectoren van het beroepsonderwijs te vinden is, nog meer uitbesteed zal gaan worden aan lage loonlanden, onze slavernijklasse die uit ons zicht is. Precies datgene dat al dat neo-liberalebeleid mogelijk heeft gemaakt. Weerstand van de vakbonden breken hiertegen en gewoon je gang gaan. Je denkt toch niet dat het toeval is dat Nyenrode-studentje Kok de vakbond en de PvdA om zeep heeft geholpen. Waarom, zodat de winstmarges nog groter zullen worden de rijken nog rijker kunnen worden. Dat is de simpele reden.

  Ook zal werk in de echte “werk met je handen in plaats van met je hoofd”-sferen uitgevoerd gaan worden door robots en machines.

  Om deze robotmachinerie te kunnen laten werken, heb je hoger opgeleiden nodig die dit achter de schermen mogelijk kunnen gaan maken. Ook zal de bureaucratie nog verder gaan groeien. Ook daarvoor heb je hoger opgeleiden nodig. Deze mensen zullen deze taken voor hoger opgeleiden uiteraard wel gewoon onder hun oude salaris voor lager opgeleiden tot uitvoer moeten gaan brengen.

 6. Poehee

  Is het gebrek aan samenwerking niet te wijten aan de verplicht opgelegde marktwerking tussen scholen overigens?

  Onder druk van developmentboard-achtige instituties? Het zogenaamde bedrijfsleven?

  Daarnaast wordt compleet niet onderbouwd waarin de scholen falen als het op doorstroming aankomt. Ligt het niet voor een groot deel aan de scholier/ student? Of aan de druk die vanuit overheidswege op presteren is komen te liggen. Veel HBO-studenten kiezen er inmiddels bewust voor om geen universitaire studie meer te doen na hun afstuderen. De minste of geringste kleine vertraging zorgt dan namelijk al voor (‘massief’) hoge kosten.

  Bedrijven die het verschil niet kennen tussen MBO’ers en HBO’ers hebben op een/ de markt eigenlijk niets te zoeken.

  Waarom u alleen richten op ICT’ers UDB? Ik mis een beetje de onderbouwing.

  Het is eenieder een raadsel hoe Trude Maas ooit carrière heeft kunnen maken, want ze kan nog niet eens 1 column schrijven. 1 a4!

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).