Open brief: De Kanaalstraat autovrij | De Utrechtse Internet Courant Open brief: De Kanaalstraat autovrij | De Utrechtse Internet Courant

Open brief: De Kanaalstraat autovrij

Open brief: De Kanaalstraat autovrij
Archieffoto De Kanaalstraat.
Iwan Zwanenbeek woont in Lombok en ziet de Kanaalstraat de laatste maanden steeds verder afglijden. Hij stuurde naar DUIC een open brief met een radicale oplossing voor het probleem: maak de Kanaalstraat autovrij!

Iwan Zwanenbeek woont in Lombok en ziet de Kanaalstraat de laatste maanden steeds verder afglijden. Hij stuurde naar DUIC een open brief met een radicale oplossing voor het probleem: maak de Kanaalstraat autovrij!

Bij het oversteken van de Kanaalstraat word ik bijna ondersteboven gereden door een auto die veel te hard rijdt. De bestuurder steekt zijn middelvinger op en parkeert zijn BMW verderop dubbel om even een praatje te maken met de bestuurder van een auto die aan de andere kant van de weg dubbel geparkeerd staat zodat er niemand meer langs kan. Als ik er iets van zeg, word ik beschuldigd van discriminatie. Uitzonderlijk? Nee, helaas de dagelijkse praktijk in Lombok. Bewoners pikken het niet meer.

Er volgt media-aandacht waardoor de gemeente in beweging komt. Of toch niet? De gemeente is al langer bezig om orde op zaken te stellen in de wijk en de lijpe verkeerscowboys aan te pakken. Helaas is het resultaat te mager. Ondersteboven gereden word je nog altijd en er is permanent sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie en overlast. Wil de gemeente dit probleem niet oplossen of kan het dat niet?

Als bewoner heb ik hier lang over nagedacht en kom helaas tot de conclusie dat de gemeente dit probleem niet wil oplossen. Dankzij de vele klankbordgroepen, werkgroepen, visiestuurgroepen, wijkambities en alle andere ambtelijke termen welke ik nu nog vergeet, weet de gemeente precies wat de problemen zijn. En toch gebeurt er niks, dacht ik ten onrechte.

Er gebeurt namelijk heel veel, aldus de gemeente zelf. Alleen helaas, zo geeft de gemeente zelf toe, is er geen voldoende merkbaar resultaat. De gemeente doet dus de verkeerde dingen. Een drempeltje hier, een BOA daar, het blijft dweilen met de kraan open. De kraan is hier de Kanaalstraat en het water de onophoudelijke stroom van opgevoerde Mercedessen AMG en Audi RS-en. De bestuurders zijn lijpe, kinderlijke verkeerscowboys met roekeloos rijgedrag en een lachgasballon in hun mond.

Wat kan er dan wel? Helaas, want ik wil het zelf als autoliefhebber liever ook niet, is er nog maar één oplossing mogelijk. Lombok-oost uitsluitend automobiel toegankelijk maken voor bewoners. De Kanaalstraat en de Damstraat tot fietspad veranderen. Een vrij rigoureuze maatregel die, hoe langer ik erover nadenk, meer voordelen oplevert:

Veiligheid

De dubbelparkeerders inclusief de daarbij behorende levensgevaarlijke situaties zijn weg. De hardrijders zijn weg. De met lachgas gevulde verkeerscowboys zijn weg. De straat is immers voor deze lieden afgesloten.

Parkeren

Nu kan de gemiddelde bewoner met geluk in zijn eigen straat parkeren, met wat pech helemaal niet of een aantal straten verderop. Indien uitsluitend bewoners toegang krijgen tot deze parkeerplaatsen zal dit leiden tot meer tevreden bewoners. De gemiddelde bezoeker van een winkel zal er niet veel op achteruit gaan. Voor de deur bij de winkel parkeren lukt nu toch al niet en in de parkeergarage op de kop van Lombok is ruim voldoende plek.

Luchtkwaliteit

Doordat er vele malen minder verkeersbewegingen zijn zal de uitstoot hiervan navenant afnemen. De lucht in Lombok zal gezonder worden.

Variatie in ondernemers

Doordat er meer openbare ruimte beschikbaar komt, is er ook meer ruimte voor nieuwe ondernemers. Dit biedt de mogelijkheid om de gewenste variatie in ondernemers aan te brengen.

Groen

Doordat er meer openbare ruimte beschikbaar komt, is er ook meer ruimte voor groen. Dit zal de wijk nog meer allure en aanzien geven, waardoor de aantrekkingskracht, en de daarmee gepaard gaande welvaart van de ondernemer, nog groter wordt.

Werkgelegenheid

Omdat de Kanaalstraat en de Damstraat afgesloten zijn voor niet-bewoners verkeer, moet er een oplossing worden gevonden voor de toelevering (inclusief afvalafvoer) aan ondernemers. Hierin kunnen ondernemer en werkzoekende, lokale hangjongere wellicht een goede match vormen.

Het lijkt een rigoureuze ingreep, maar om het nijpende probleem van Lombok-oost op te lossen is durf nodig. Durf om de kansen te zien. Als ik alle voordelen opsom, denk ik maar één ding: Waarom eigenlijk niet?

Iwan Zwanenbeek
Lombokbewoner

Gekoppelde berichten

44 Reacties

Reageren
 1. TP

  Goed idee! Dit zorgt op korte termijn voor enige leegstand (omvallende ondernemers) maar op de lange termijn komen daar weer leukere winkels voor terug en zal er een meer duurzame en leefbare situatie ontstaan.

  Alleen de Gemeente gaat hier niet aan meewerken verwacht ik. Die laten hun oor naar mijn ogen teveel hangen naar de ondernemers die (krampachtig) aan een achterhaald business model aan het trekken zijn. De wijk is veranderd qua bevolkingssamenstelling en daar hoort een ander type horeca en winkels bij. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de grote stromen (fietsende) bezoekers die door de straat rijden. Voor hen is er nauwelijks een aantrekkelijk aanbod.
  De ondernemers merken overigens al geruime tijd dat ze minder bezoekers krijgen. Dit heeft ermee te maken dat ze het moeten hebben van bezoekers uit mn Kanaleneiland en Overvecht en die hebben ook lokaal steeds meer mogelijkheden in de wijken. Ook het betaald parkeren draagt bij aan de teruggang. De Gemeente wil echter de kanaalstraat handhaven als voorbeeld van multi culti. Vandaar de support van de Gemeente om de straat (auto)bereikbaar te houden voor bezoekers uit mn Kanaleneiland en Overvecht. Met alle problemen van dien.

 2. Jelmer

  Lijkt wel wat voor te zeggen. Alleen het soort ondernemers daar heeft baat bij autobereikbaarheid, tenminste, het soort winkels dat er nu zit. Zonder die bereikbaarheid gaan ze failliet.

  Er moet echter wel veel meer gebeuren. Waarom niet 2x zoveel drempels? Waarom hebben de drempels geen zebrapaden?

  De beste oplossing wat mij betreft: eenrichtingsverkeer in de Kanaalstraat!
  Een smalle autobaan, parkeren aan 1 kant in schuine parkeervakken, ruimte voor een breed tweerichtingsfietspad naast/gescheiden van de autobaan ipv aan beide kanten van de autoweg. Veel veiliger. Verkeer kan de straat weer uit door bij de Damstraat naar links richting de Vleutenseweg te gaan.

 3. Rob Huibers

  Wat een prachtige straat zou de autovrije Kanaalstraat zijn! Tegenstanders zetten zich schrap om de overlast, de vervuiling en de onveiligheid te behouden en zien niet wat op talloze andere autovrij gemaakte plaatsen al is gebeurd: iedereen gaat erop vooruit, nou ja, behalve dan een paar mannen die altijd en overal met hun auto willen komen. Maar uiteindelijk worden zelfs zij hier beter van.

 4. Fietsmerin

  Die gaan dus met hun lachgas gewoon over de vleutenseweg of de laan V nieuw guinea over. Problemen oplossen is niet problemen verplaatsen

 5. Ed Rubbens

  Lijkt mij ook een goed idee. En om een voorbeeld te geven hoe het zou kunnen worden bij een aangepast beleid, zie deze gezellige winkelstraat die mij ook absoluut Multi Culti lijkt en waarbij de winkeliers en het shoppend publiek er beide baat bij hebben. http://www.gondola.be/fr/content/les-commerces-bruxellois-ouvriront-leurs-portes-le-dimanche-77096 Wie van de vooruitstrevende wethouders pakt dit op???

 6. JdV

  Waarom niet wat verder gaan. Heel Lombok autovrij. Als je de Kanaalstraat autovrij maakt verplaats je het probleem naar de omliggende straten, het zogenaamde waterbed effect. Maak heel Lombok autovrij en verander het in een reservaat voor bakfietsende baardjesdragende hipsters.

 7. WP

  Prima. Laat de gemeente het maar eens onderzoeken. Er zijn vast wel voorbeelden in Nederland met vergelijkbare situaties waar gebruik van kan worden gemaakt.

 8. Wer

  Misschien helpt het ipv autovrij maken een algeheel 24-uurs verbod voor alle Duitse automerken, dan wordt het vanzelf rustig.

 9. Remco

  Helemaal autovrij gaat mij als buurtbewoner echt te ver! Ik begrijp dat er eens echt iets moet gebeuren maar een tussenoplossing met eenrichtingverkeer lijkt me beter. De winkeliers van de Kanaalstraat zijn erg afhankelijk van klanten die met de auto komen. Helaas zitten tussen deze klanten ook wegcowboys die het voor de rest verpesten. Maar het te abrubt wegpesten van de auto in de Kanaalstraat betekent de doodsteek. Geef de ondernemers de kans om langzaam te veranderen en inkomsten te halen van nieuwe klanten; deze zullen er de komende jaren in ieder geval veel bijkomen in het gebied. Een aantal winkeliers hebben de kans al gepakt en zetten in op een hoger segment. Het subsidieren van de low-end winkeliers en ondernemers door de auto in de Kanaalstraat volop te blijven subsidieren onder het mom van behoud de bijzondere diversiteit is wat mij betreft een misvatting. Dit betekent echt niet dat er alleen nog maar ketens overblijven. Diversiteit kan ook meegroeien met de stad die altijd in verandering is.

 10. Mia Amram

  Alles staat en valt met Toezicht en Handhaving. Zelfs als de Kanaalstraat en Damstraat afgesloten zouden worden voor autoverkeer met uitzondering voor bewoners en leveranciers; wie zou hier dan op gaan controleren? Vaak zijn regels en afspraken duidelijk maar ontbreekt het ten ene male aan adequate handhaving. Als men met grote regelmaat gaat reageren op asociaal gedrag, roekeloze idiote automobilisten echt gaat aanpakken, is het waarschijnlijk ook niet nodig welke straat dan ook af te sluiten. Maar politie heeft weinig tijd en BOA’s zijn vaak niet toegerust op deze taak of kijken de andere kant op.
  Het is prima dat er net zoals in andere wijken rond het centrum betaald parkeren geldt, omdat er nu toevallig een duidelijk andere bevolkingssamenstelling is. hoeven er toch geen andere regels te gelden.

 11. katja

  Ook voor ASW. Met die auto’s, scooters en bijbehorende bontkraagjes terreur

 12. Fred

  De discussie over de Kanaalstraat en Damstraat loopt al veel te lang. Toch heb ik vertrouwen dat visieontwikkeling die nu aan de gang is wel degelijk op korte termijn tot verbeteringen gaat leiden.
  Eindelijke is er een serieuze discussie terwijl er in het verleden wel verschillende meningen waren maar weinig discussie.
  Volgens mij is de beste oplossing:
  – tegengesteld éénrichtingsverkeer voor auto’s in de Damstraam
  – één richtingsverkeer oost west in de Kanaalstraat
  – complete herinrichting van Kanaalstraat en Damstraat zodat het onmogelijk is om hard door de straat te rijden én zodat er meer ruimte komt voor voetgangers, uitstallingen en terrasjes.

  Dit sluit aan op de mooie plannen voor een lombokplein langs de doorgetrokken bevaarbare Leidsche Rijn en een smalle 2 baans stadstraat (30 km en goed oversteekbaar voor voetgangers en fietsers) voor auto’s die naar de oude binnenstad moeten.
  Daarbij horen ontkoppeling van die stadstraat en de Vleutenseweg en aanpakken van de Vleutenseweg en Graadt van Roggeweg.

  Tegelijkertijd zijn er verschillende maatregelen nodig om ongwenst verkeersgedrag te handhaven en sociale onveiligheid (m.n. drugshandel) aan te pakken.

  Na alle discussies over Lombok en het Westplein kunnen en moeten er volgens mij op korte termijn besluiten genomen worden en worden uitgevoerd. Dat vraagt wel om een forse investering in deze prachtige wijk die steeds meer onderdeel van het centrum wordt.
  Door de groei van de stad en de lage rentestand is financiering van die plannen mogelijk als de politiek eindelijk die plannen steunt.

 13. Rob

  Toen ik alleen de kop las, dacht ik wat een onzin, maar bij verder lezen kan ik me er alles bij voorstellen.
  Jammer dat dit asociale gedrag – dat inderdaad niets met discriminatie te maken heeft – door het autovrij-maken van de Kanaalstraat. Dan wordt overlast alleen naar een andere plek/straat verplaatst. Dit probleem moet op andere manier worden aangepakt, maar hoe?
  Als je dit wilt aanpakken wordt je snel voor racist, PVV’er o.i.d. uitgemaakt, maar het probleem ligt wel bij deze types, die menen dat zij kunnen doen wat ze willen.

 14. Ronald

  Een incompleet idee.
  De auto’s verdwijnen niet.
  Ze rijden dan door andere straatjes die nog krapper zijn.
  Met andere woorden: de kraan staat nog steeds open tijdens het dweilen, maar stroomt nu niet meer door de Kanaalstraat.

  Ik ben voor iemand die permanent de camera’s bekijkt en een politieagent kan aansturen die een rijbewijs kan innemen en een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) oplegt.
  En iemand die zijn rijbewijs is verloren en weer wordt betrapt pleegt een misdrijf en kun je daarna opsluiten. Handhaven die wetten, in plaats van overtreders alleen maar wegjagen.

 15. Lieke

  Een volledig autovrije kanaalstraat lijkt mij geen goede oplossing omdat het probleem dan (zoals al gezegd) enkel verplaatst wordt. Een auto-vrij lombok is extreem onrealistisch dus laten we daar niet serieus op in gaan. Persoonlijk voel ik meer voor het eenrichtingsverhaal van een van de bovenstaande reacties.
  Parkeren aan één kant en via de Damstraat de Vleutenseweg op. Overigens zal er dan ook bij de kruising Damstraat/Vleutenseweg een flitspaal gezet moeten worden tegen roodlicht-rijders. Dit levert nu al vaak erg gevaarlijke situaties op met fietsers en auto’s. Zelf heb ik het gevoel dat er meer blauw op straat is de afgelopen paar weken, elke dag zie ik wel handhaving of politie door de kanaalstraat rijden. Mijn inziens is dit een positieve ontwikkeling in de aanpak van roekeloos rijgedrag, in tegenstelling tot de banners die boven de straat hangen en zogenaamd in het taalgebruik van de jongeren oproepen tot veilig verkeer.

 16. Iwan

  @ Remco, @Fred, De voorwaarde om Damstraat en Kanaalstraat autovrij te maken is wel dat er voldoende parkeerplaatsen aan de rand van Lombok beschikbaar zijn. De ondernemer zal zijn klanten niet verliezen, de klanten zullen slechts op een fatsoenlijk gefaciliteerde manier (parkeergarage) moeten parkeren.
  De achterliggende gedachte is enerzijds de nou eenmaal beperkte openbare ruimte t.o.v. de vele functies/gebruik. Er zal ergens in de functies/gebruik gesneden moeten worden. Ik kies dan voor auto’s. Anderzijds is het cowboy gedrag maar heel beperkt beïnvloedbaar dus alle halve maatregelen die genomen zijn en nog genomen zullen worden helpen niet. De praktijk bewijst dit al een tijdje.

 17. iwan

  @Ronald, Ik vermoed dan het idee niet helemaal duidelijk is overgekomen, waarvoor excuus. Het idee is juist om heel Lombok-oost af te sluiten voor algemeen autoverkeer. Dus ook de andere smalle (woon) straatjes. Maak deze straten uitsluitend toegankelijk voor bewoners. De kraan is dan wel degelijk dicht.

 18. Cynthia

  Op zich wel goede ideeën in het plan maar. Als bewoner lijkt me dit geen goed plan. Als bewoner moeten wij ons weer aanpassen omdat de Gemeente hun werk niet doet. Omdat die drugsdealende rotjongens in hun veel te dure auto’s zich niet kunnen gedragen. Nee dat lijkt me niet de bedoeling. Als bewoner (zowel met fiets als auto maar in dit geval spreek ik als automobilist) wil je ook wel snel thuis kunnen zijn na een lange dag buiten de stad werken. Gezien het rondom Lombok nog regelmatig stil staat lijkt me 2 hoofdwegen (Damstraat en Kanaalstraat) afsluiten voor auto’s geen goed plan. Het is dan gewoon het probleem verplaatsen naar de zijstraten en andere wijken. Maar in alle eerlijkheid na 3 jaar volle drugsoverlast ben ik er wel voor dat een andere wijk het weer even mag overnemen.
  Het eenrichtingsverkeer lijkt me wel wat. Waarom geen grote bloembakken op de weg. Zeg maar zigzaggend door de Kanaalstraat. Hard rijden kan dan gewoon niet. Maar je hebt de vrijheid om bijvoorbeeld vanaf de Vleutenseweg kant ‘over’ de Kanaalstraat de andere kant van de wijk (molenkant) te bereiken op een relatief makkelijke manier. Want eerlijk is eerlijk de drempels die er nu liggen hebben het effect niet. Ik had het zo gehoopt.
  Mogelijk kan er nog gekeken worden naar niet parkeren in de Kanaalstraat maar in de grote parkeergarage aan de Kop van Lombok. Als automobilisten niet kunnen parkeren is de kans op ongelukken oid ook al een stuk minder. Parkeergarage een stuk goedkoper maken (bijv 1e uur gratis oid) en dan blijft het winkelend publiek wel komen. Dan zijn de winkeliers ook gewoon nog blij. De enige uitzondering voor parkeren zijn de afvalophalers.
  Maar los van het feit dat de opgevoerde, mega dure auto’s voor veel (bijna) ongelukken zorgen is er ook een reden om naar het gedrag van fietsers te kijken. Ook deze houden zich regelmatig niet aan de verkeersregels en lappen deze aan de laars. Als je ziet dat er iemand bezig is met inparkeren dan gewoon doorrijden en het raar vinden als je bijna wordt aangereden. Of ineens het stuur naar links gooien en bijna op je motorkap liggen omdat ze de moeite niet nemen om te kijken. De verantwoordelijkheid van een veilige verkeerssituatie ligt bij iedereen!
  Ben benieuwd of de Gemeente gaat reageren en deze plannen snel laat onderzoeken. In de andere reacties las ik ook wel andere goede ideeën.

 19. Scherpschutter

  Laten wij ook snelwegen gaan verbieden omdat sommigen er te hard rijden;

  PIN automaten verbieden omdat er wel eens mensen overvallen worden;

  De afval-ophaaldienst opheffen omdat er ook mensen zijn die rommel op straat gooien;

  Laten we ook woningbouwverenigingen opdoeken omdat er ook directeuren zijn die wel eens een graai uit de kas nemen;

  Misschien moeten we de politiek verbieden, omdat er wel eens politici zijn die tegen het volk liegen;

  Wat een absoluut non-idee! Te gek voor woorden eigenlijk en nu ik mijn eigen post nog eens teruglees kan ik niet begrijpen waarom ik uberhaupt de moeite heb genomen om erop te reageren.

  NEXT!

 20. Pieter-Jan

  Krapper maken van straten en nog meer obstakels leidt tot verdere degeneratie van stedelijke infrastructuur en verlies van kostbare openbare ruimte in een toch al klein land. Bovendien is het inderdaad aannemelijk dat totale ban van auto’s de overlast elders vergroot. Natuurlijk heeft afsluiten van de Kanaalstraat duidelijke voordelen, maar draagt ook het risico dat het bruisend karakter van de straat afneemt. Dat zou toch ook zonde zijn.

  De situatie op de Kanaalstraat moet wellicht niet verder worden toegesneden op een relatief klein aantal overtreders die overlast veroorzaken; het is juist omgekeerd: de overtreders moeten zich leren aanpassen aan de norm. Je mag er toch vanuit gaan dat veruit de meeste mensen WEL weten hoe het moet. Waarom zou je dan de straat helemaal afsluiten of volzetten met almaar meer obstakels?

  Mentaliteitsverandering in combinatie met handhaving lijken me dus betere (en ook fundamentelere) oplossingen, waarbij we duidelijker onderscheid maken tussen de norm en excessen. De verkeersmaatregelen zouden we moeten baseren op de norm, en de excessen krijgen te maken met duidelijke handhaving. Laten wij de handhavers voldoende mandaat geven om ook echt te kunnen handhaven i.p.v. alleen praten en gedogen (en ook: stoppen met het ondergraven van de autoriteit van handhavers door hen “racisten” te noemen in de media). Praten en gedogen leidt tot oprekken van de regels en dus meer excessen, dat vervolgens leidt tot een overvloed van stremmende en dure maatregelen die nauwelijks te handhaven zijn en bovendien overbodig zouden zijn als wij onze grenzen duidelijker en eerder durven te stellen.

  Concreet: mannetjes uit hun auto’s halen en aanspreken op hun gedrag en vragen hoe ze aan die auto’s komen. Na 2 keer geen gehoor: boete geven, ter plekke afrekenen (cash). Daarna: auto in beslag nemen en rijbewijs kwijt. In het begin zal er tumult ontstaan, na een tijdje (1 of 2 jaar) zal het bij de overtreders doordringen dat ze beter hun gedrag kunnen aanpassen. Dan is het doel bereikt en kan Lombok verder zonder dure en extreme verkeersmaatregelen.

 21. Maaike

  De onwil van de gemeente om iets aan dit soort problemen te doen vind ik heel herkenbaar. Met buurt bewoners al jaren bezig onZe 30km straat veiliger te krijgen (men haalt er met gemak 80km per uur) en fietsers meer ruimte te geven, zonder resultaat. Gemeente erkent alle problemen maar verschuilt zich achter ‘geen geld’ . Wethouder van Hooijdonk praat over het vergroten van leefbaarheid in grote drukke straten in Utrecht maar is zeer selectief in de plekken die ze daarvoor uitkiest, ondanks tientallen en jarenlange klachten van bewoners.

 22. Trevor Phillips

  Scherpschutter, zelden kom je zo scherp uit de hoek als hierboven. Ik weet zeker dat de rest van de wereld meestal ook geen flauw idee heeft waarom je de moeite hebt genomen om te reageren.

 23. BdV

  Mijn stem heeft hij. Een auto- en scootervrij fiets- en wandelgebied, ja, doe maar. Voor de winkelbevoorrading kan ook vast wel een oplossing worden gevonden.

 24. Eline

  Ook ik ben al enige tijd aan het broeden op een plan de misstanden in onze wijk aan te pakken. Na een aantal gesprekken met ambtenaren blijkt toch echt het melden van misstanden en criminaliteit de beste weg. De ambtenaar van verkeerbeheer gaf overigens aan dat er al gesproken wordt over het afsluiten van de kanaalstraat voor autos. Er moeten alleen genoeg meldingen binnenkomen om dit plan uit te mogen voeren. Melden, melden, melden is het advies. Iedere keer als je iets ziet wat niet in de haak is, melden op utrecht.nl. Als we dat allemaal nu eens een week zouden doen… Dan zou de site plat liggen. Alles autoluw lijkt mij fantastisch! Enig idee hoeveel kinderen er in lombok wonen? Nee hè? Nooit gezien. Ze zitten nl allemaal noodgedwongen binnen. Ik zeg; dicht voor autos, lekker wat groen erbij, en spelen maar.

 25. Vincent Ariens

  Ehm hier is de gemeente samen met de bewoners al mee bezig. Er wordt een visie voor 2030 geschreven waarvan vanaf 2017 direct dingen opgepakt gaan worden. Beetje mosterd na de maaltijd deze post.

 26. Anne

  Helemaal eens! De oplossing is zo simpel en goedkoop te realiseren, en zorgt voor economische groei doordat het gebied aantrekkelijker wordt bevonden door een/tweeverdieners

 27. Ben

  Sluiten die hap, zodat het weer een mooie en echte multiculturele winkelstraat wordt!

 28. Anlies

  Enorm naief idee. Alsof de Audi’RS en Mercedessen AMG van de lijpe verkeerscowboys zich gaan laten tegen houden door een verkeersbord. Dream on!
  Ik raad Iwan aan te verhuizen – Lombok is een verloren zaak.

 29. Yoshua

  Door het lezen van kentekens en kijken naar de inzittende kwam ik erachter dat het bijna altijd dezelfde voertuigen betreft met telkens andere inzittende.
  De extreem luxe auto’s zijn op een enkele uitzondering na allemaal huur auto’s van een luxe auto verhuurder uit Overvecht.
  Daar kan je huren vanaf een dagdeel is mij verteld door iemand die ik aansprak op zijn gedrag.
  Waarom straten voor veel geld verbouwen tot auto vrij of autoluw terwijl je er toch niets mee oplost.
  Handhaven is echt de enige oplossing, helemaal niets meer pikken en meteen bekeuren.
  Bij mij beneden staan geen dealers omdat ze weten dat ik hen niet gedoog, tegen over mij zit een pand waar voormalig daklozen wonen van Lister v/h SBWU daar loopt het af en aan met dealers.
  Zolang ze geen overlast bezorgen verniel ik geen goederen zoals scooters en autoruiten. ( heeft mij al eens €750.- gekost en twee jaar voorwaardelijk wegens een dealer die aangifte tegen mij deed voor vernieling en mishandeling).
  We moeten niet willen dat wij complete wijken gaan aanpassen vanwege overlast.
  De veroorzakers die moeten zich aanpassen en niet andersom.

 30. Cees

  Wellicht tijd en een plekje voor een fijne motorclub? Die vegen ( en houden) ” hun straatje ” wel schoon hoor… meegemaakt destijds in de wijk Oververhit, heel efficiënt!

 31. Sjaak

  Wat we nodig hebben is een grote coffeeshop ergens ver weg in Overvecht waar deze heren legaal aan hun drugs kunnen komen. Verder moet je die vage bel- en internetshops sluiten omdat dit gewoon witwas cq drugshuizen zijn. Daarna pak je de straatdealers op en moeten deze heerschappen bewijzen hoe zij aan een auto van EUR 150,000 komen. Ben er nu ook wel een beetje klaar mee. Ik vraag me ook af waarom er in de Burg. Reigerstraat dit soort praktijken minder vaak aan de orde zijn.

 32. Johan

  “Met buurt bewoners al jaren bezig onZe 30km straat veiliger te krijgen (men haalt er met gemak 80km per uur) en fietsers meer ruimte te geven, zonder resultaat. Gemeente erkent alle problemen maar verschuilt zich achter ‘geen geld’ .”

  Ik zou gewoon met zn allen een pot maken en met een aantal betonnen bloembakken de weg op een aantal punten “knijpen”. Grindtegels tegen elkaar kitten is nog goedkoper 🙂 Klimop, lavendel en wat zomerbloemen erin voor de vrolijkheid. Bij een evt. poging tot verwijderen media op de hoogste stellen zodat het de juiste aandacht krijgt.

 33. Roos

  Goed en moedig dit te schrijven. Bij mij komt nog een gedachte naar boven: de kansen voor horeca en lunchzaken op de kop van Lombok voor al die werknemers rondom Jaarbeurs. Dit zijn er steeds meer. Die kunnen dan straks een mooi en gezellig ommetje maken naar een Kanaalstraat waar een verse lunch genoten kan worden.
  Tegelijkertijd kom ik dan weer met mn kinderen voot de verse vis, iets verderop. Nu weet ik me daar inderdaad weggejaagd door verkeersgevaarlijke lui.
  Wat een kansen door de auto vd Damstraat te weren.

 34. Hans

  Minder minder auto’s

  Dat gaan we regelen.

  Zie het al voor me onze Geert in Willem Slok.

 35. Mark

  Ik heb er zelf ook gewoond, maar qua overlast vond ik het wel meevallen eerlijk gezegd. Overdrijven we het niet een beetje?
  Ik zou het zelf wel jammer vinden als de Kanaalstraat wordt afgesloten voor klanten met auto’s als ikzelf. Op mijn vrij dag ga ik hier graag met mijn jonge kinderen heen om inkopen te doen. Ik ga echt niet s’winters met 1 kind in het fietsstoeltje en 1 kind in de babydrager op de fiets. Ook de molen is dan niet meer te bereiken met kinderen.

 36. Scherpschutter

  @Trevor Phillips 26/10/2016 – 16:09

  Kan ik daar uit afleiden dat u het wel een juiste, redelijke, verstandige en proportionele oplossing vindt om een straat compleet autovrij te maken omdat enkele individuen zich niet weten te gedragen, waar ook gewoon simpelweg beter handhaven een betere oplossing is…? LOL.

  Zo ja: dan verheug ik me er nu al op om in toekomst meer van uw ‘laten-we-het-kind-met-het- badwater-wegsmijten-oplossingen’ te mogen vernemen. Altijd vermakelijk!

 37. Sjonnie

  Leipe discussie. Een hele wijk autovrij maken omdat een paar rotjochies zich niet gedragen. En daar wordt dan nog serieus op ingegaan ook zeg. Pfoeh.

 38. Lombokker

  Ook ik woon in de buurt en ben een potentiele consument voor de Kanaalstraat. Nu kom ik er beperkt vanwege het beperkte aanbod en de chaos. Als ik kan fiets ik via de Leidseweg, veel prettiger. Als de het aanbod en verkeersveiligheid verbeterd weet ik zeker dat ik er boodschappen kom doen!

 39. Michael

  Je zou toch zeggen dat in de huidge situatie een goudmijn voor de overheid ligt als er zo gemakkelijk bonnen uitgeschreven zouden kunnen worden voor de diverse (verkeers)overtredingen. Helaas zie je op dit soort plekken (net als bijv. A’damsestraatweg) volgens mij bijna nooit politie. Of ze rijden er in een auto een keer doorheen en dat was het weer. Zo betrap je natuurlijk nooit iemand op heterdaad omdat de “kwajongens” ze al van mijlen ver zien aankomen.
  Handhaving, daar doen we in Nederland niet meer aan, maar we passen inderdaad de omgeving aan waar vervolgens vooral degenen die zich wel aan de regels houden last van hebben. Ga nou gewoon eens om te beginnen een maand lang elke dag met 5 man politie-in-burger door zo’n straat patrouilleren en elke dubbelparkerende, doodrijdende, lachgas-bontkraag aanhouden. Ik kan mij niet voorstellen dat dat duurder is dan weer een hele straat opnieuw inrichten of autovrij maken. Sterker nog, volgens mij verdien je geld mee door dit soort tuig flink te plukken.

 40. Trol

  Hahahahahaha al die opmerkingen over het multiculturele Lombok,het zijn juist de kansenparels van deze multiculturele ellende die de boel verzieken.
  Wie gaan ff de boel beslissen, de studenten die er 4 jaar wonen en dan teruggaan naar hun dorp.

 41. Trevor Phillips

  @Scherpschutter:

  Ik bedoelde eigenlijk meer algemeen álle reacties van uw hand, maar om de vraag te beantwoorden: ik denk dat grote ingrepen nodig zijn, maar een fietspad/wandelstraat zie ik niet als de meest aantrekkelijke optie. Meer een éénrichtingsweg met klinkers, drempels, oversteekpunten voor voetgangers en véél bredere stoepen.

  Ik ben het oneens met de aanname dat hier ‘enkele individuen’ zich niet weten te gedragen, en ook dat de Kanaalstraat een doorgaande weg moet zijn/blijven waar meer agentjes alle problemen op kunnen lossen. De Kanaalstraat is in potentie een prachtige plek direct tegen het centrum aan, een beetje zoals de Burgemeester Reigerstraat aan de oostkant van de stad. Als de Kanaalstraat iets van die kneuterigheid combineert met een rijk aanbod van café’s, restaurants, winkels en speciaalzaakjes heeft Utrecht-west een bruisend middelpunt, fijn om te wonen én om samen te komen vanuit de omgeving. Nu is het een asfaltweg zoals die in de jaren ’70 bedoeld was, die uitnodigt om beide kanten op hard te rijden, overal te parkeren, laden en lossen, en weinig aantrekkingskracht voor andere ondernemingen dan de 46e Turkse groentewinkel.

  Ziedaar een compleet onverdiende serieuze reactie op je vraag. Wat ben ik blij dat mensen als jij, die als enige oplossing voor alle problemen meer auto’s, parkeerplaatsen, asfalt en – vooral – meer handhaving zien, een treurige minderheid vormen in Utrecht.

 42. Toine Goossens

  Beste Lombokkers, wordt eens wakker. U telt op verkeersgebied niet mee in deze stad.

  Kijk eens wat de gemeente in Tuindorp Oost allemaal doet. Daar is de Kapteynlaan ras nadat wat bewoners zich hadden laten horen in een 30 km weg getransformeerd. Kosten noch moeite zijn gespaard.

  Er rijden lang niet zoveel auto´s over die Kapteynlaan dan over de Kanaalstraat, ja wel gedurende de spits. Kijk dat heeft de Kanaalstraat niet,u kunt het modewoord sluipverkeer niet in stelling brengen. Als je je bovendien realiseert dat er aan de Kapteynlaan nauwelijks mensen wonen, dan wordt duidelijk hoe discriminerend het mobiliteitsbeleid in Utrecht is.

  U hebt nog steeds niet door dat de Kracht van Utrecht en Groen Links zo hun eigen hobby´s hebben. Wordt eens wakker!

 43. Zeger

  ‘Uitzonderlijk? Nee, helaas de dagelijkse praktijk in Lombok. Bewoners pikken het niet meer.’

  Is dit allemaal niet een beetje overdreven? Prima straatje in het centrum van de vierde stad van Nederland. We wonen toch niet in Ulft of mis ik iets? Excessen niet verwarren met hoe ontspannen het allemaal is in de wijk.

  Ja toch

 44. bas

  Zijn de mensen niet ooit in Lombok gaan wonen omdat ze het hippe multiculturele zo leuk en aantrekkelijk vonden…?? En wat zie je nu, het worden zeikerd die de voordelen willen, en de nadelen o zo erg vinden…..
  O, ja en de mensen die er ‘altijd al hebben gewoond’, helaas veranderen wijken door de tijd heen weleens….

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).