Drie politieke cultuurtorens: Tivoli, Bieb++ en de Kade | De Utrechtse Internet Courant Drie politieke cultuurtorens: Tivoli, Bieb++ en de Kade | De Utrechtse Internet Courant

Drie politieke cultuurtorens: Tivoli, Bieb++ en de Kade

Drie politieke cultuurtorens: Tivoli, Bieb++ en de Kade
Het structurele exploitatietekort van TivoliVredenbrug is een prettig bommetje onder het ‘cultuur- en cultuurvastgoedbeleid.’ De machtige Utrechtse cultuurambtenaren, pronkende wethouders en te argeloze raadsleden verraden zo hun blinde liefde voor exploitatiesubsidieslurpende cultuurtempels zoals TivoliVredenburg, Bieb++ en de Kade. Maar de politiek voelt nattigheid blijkt uit het publieksdebat op 19 november tussen politiek en ondernemer, constateer ik grimlachend.

Het structurele exploitatietekort van TivoliVredenbrug is een prettig bommetje onder het ‘cultuur- en cultuurvastgoedbeleid.’ De machtige Utrechtse cultuurambtenaren, pronkende wethouders en te argeloze raadsleden verraden zo hun blinde liefde voor exploitatiesubsidieslurpende cultuurtempels zoals TivoliVredenburg, Bieb++ en de Kade. Maar de politiek voelt nattigheid blijkt uit het publieksdebat op 19 november tussen politiek en ondernemer, constateer ik grimlachend.

Jaarlijks krijgt TivoliVredenburg acht miloen euro subsidie en nog is er een structureel exploitatietekort van bijna twee miljoen. Bedrijfseconomisch knap werk. In het AD van 8 oktober geeft directeur Vreeke handig de schuld aan het dure gebouw. De gemeenteraad die dit cultuuronvriendelijke gebouw geil omarmde, is zijn schuldige. Maar handen-in-onschuld-wassen Vreeke is niet vlekvrij.

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zegt Cruijff

Afgelopen week interviewde ik enige bezoekers van de ‘The Bodyguard’. Niemand maakte zich druk om het uiterlijk van het Beatrixgebouw. De enorme banner, de overduidelijke ingang en het gastvrije ontvangst door portiers bevestigden waarvoor ze kwamen: een blijde belevenis meemaken. Wie wel eens TivoliVredenburg wil binnenkomen, weet dat Vreeke vreselijk faalt. Een startersstage bij Van den Ende?

Politiek Utrecht leert niet van ondernemers

Het doel van cultuur is simpel: publiek en artiest tegelijkertijd blij maken. Deze belevenis heet de waardepropositie in de business. Deze bewijst zich via winst: het publiek krijgt goede waar voor zijn geld en de omzet is groter dan de kostenpost van de artiest. Publiek en artiest ontmoeten elkaar op elk platform: online en offline. Podium noemen we het ‘life’ platform. In ons klimaat is het podium in een gebouw handig. Het gebouw is nooit een doel, maar een middel.

‘Volkse’ Joop van den Ende en ‘Elitaire’ Jos Stelling bewijzen de winstgevendheid van hun cultuurgebouwen. Deze ondernemers programmeren winstgevende belevenissen voor hun publiek en artiesten. De Beatrixhal, het LHC en als het aan Stelling ligt ook City, bewijzen hun commercieel gelijk. En het gesubsidieerde ongelijk van de cultuur- en vastgoedambtenarij en politiek Utrecht. In tegenstelling tot ondernemers gaan ambtelijk en politiek Utrecht niet failliet bij hun ongelijk.

Publieksdebat 19 november Politieke Cultuur en Culturele Ondernemer

Maar nu voelen de-beste-ondernemers-staan-aan-wal André van Schie van de VVD en Steven de Vries van GroenLinks nattigheid. Mijn laatste grimlachje was het druppeltje en ontlokte een debat. Kademannen Van Schie en De Vries en Cees ‘geen Bieb++’ Bos gaan in debat met Jos ‘City’ Stelling over het cultuurtorenbeleid van de gemeenteraad.

Grimlachend vraag ik mij af waarom de andere politieke partijen niet zo stoer zijn?

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn. Grimlachje is een glimlachje als een boer met kiespijn. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht, is politiek actief, vindt vrijwilligerswerk belangrijk en houdt van schrijven. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, UJazz.nl en Ecomomie-ruimte.nl Als gepromoveerd sociaalgeograaf en marketeer verdient hij zijn centen.

19 Reacties

Reageren
 1. Objectivist

  Prachtig artikel, heer Goetgeluk, zowel qua inhoud als stijl! Daar gaat mijn anarcho-kapitalistische hart sneller van kloppen. Hulde.

  Gemeentes die met (van burgers en dus ondernemers) gestolen geld ondernemertje spelen en daarmee échte ondernemers die het geld in de eerste plaats verdienen nota bene beconcurreren; er kan ook niets anders dan totale verelendung van komen ook…Elementaire logica.

  Het zou de welvaartverbranders van iedere Gemeente daarom ook per wet ten strengste verboden moeten worden om subsiudie te verstrekken. Geen discussie. Geen debat. Gewoon het geld terug in de zakken van hen die het verdienen; burgers en ondernemers!

  Het debat op zich verwacht ik dan ook niets van. Het zal er vooral op neerkomen dat The Other People’s Money spenders van de VVD en Groenlinks vakkundig om de hete brei heen schuifelen en iedere verantwoordelijkheid voor het door grotesk egoisme gedreven falen afschuiven. Glas, plas en alles is nog steeds even verdorven collectivistisch als het was.

 2. Y

  Tivoli kan de grootste poptempel worden van het land, maar dan moeten er ook echte feesten worden gegeven in plaats van saaie voor ouderen zeurende onzin feesten te organiseren. Misschien een keer gek doen een justin Bieber een jay z, one direction of een Rihanna. Geloof mij dat trekt mensen over heel Benelux en geloof mij dan blijven ze komen. Mensen houden van feesten!

 3. Z

  @ Y,

  Er is goede en diverse programmering in TivoliVredenburg, uit alle genre’s worden goede artiesten geplukt en die worden vaak in de juiste zaal neergezet.
  ‘Gek’ doen met een Justin Bieber, Jay Z of andere gigant in de pop-muziek is niet mogelijk in TivoliVredenburg, puur en alleen al omdat de capaciteit van de grootste zaal bij langer na niet groot genoeg is voor deze artiesten. Dat zorgt niet alleen voor grote teleurstellingen bij fans die geen kaartje kunnen kopen, maar ook voor gigantische verliezen voor het podium.
  Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit een serieuze mening van je is, er sijpelt een boel stommiteit doorheen.

 4. Joris Louwes

  “Het doel van cultuur is simpel: publiek en artiest tegelijkertijd blij maken”

  Wat een onzin.

 5. BramD

  @Y: ze hebben toch al regelmatig van die commerciële dijenkletsers?

 6. Herman

  Blijkbaar nog te weinig commerciële dijenkletsers. In de Beatrixzaal is het iedere avond dijenkletsen, gebouw is lelijk, maar ze draaien wel zonder subsidie en waarschijnlijk zelfs met winst.
  TV is ook een lelijk gebouw, maar dat is de enige overeenkomst. In TV gaat iedere dag meer dan 27k gemeenschapsgeld op aan de hobby’s van een paar cultuurbewuste medemensen. Die gun ik hun hobby ook, maar waarom zoveel subsidie?
  Er zijn 5.500 stoelen in TV, dus als iedere bezoeker 5 euro per dag extra zou betalen voor zijn kaartje dan is dat probleem ook opgelost. En kom niet met het verhaal dat iedere avond alles vol krijgen teveel gevraagd is. Dan had TV kleiner (en dus goedkoper) gekund.

 7. Otto nelemans

  Zoals zo vaak worden er eerst plannen gemaakt, die niet alleen geldverslindend zijn, meestal ook geleidijk nog weer duurder blijken te worde. tegenwoordig worden dit soort plannen gerealiseerd aan de hand van gunstig gekozen businessmodellen, die geheel buiten de realiteit allen die feiten laten meetellen, die de opdrachtgever gunstig gezind is. Ervaring en expertise van anderen, experts in het veld, worden genegeerd en in discussies achteraf weggezet als niet relevant. Goed het stukje van Roland Goetgeluk. Voor de verbouwing meed ik het Muziekcentrum Vredenburg zo veel mogelijk. De sfeerloze entourage, het doolhofconcept, de geringe beenruimte en de irritante van meet af aan gedateerde circuszaal, waar ik steevast werd gedwongen het aantal lege zitplaatsen te tellen, waarna ik verder ging met het tellen van de rode truien, enz. Ik wil de voorstelling zien en niet mijn medetoeschouwers. bovendien zit door de opstelling vaak een derde of meer van het publiek achter de uitvoerenden, hetgeen bij vooral zingende solisten verschrikkelijk is.
  na de verbouwing wilde ik het een kans geven en nam ik een abonnement voor het vrijdagavondconcert. De mooie programmering gaf daar ook aanleiding toe. Tot mijn schrik bleek aan allen eerdergenoemde ergernissen niets gedaan te zijn. De nieuwe Hertzzaal ervaar ik als levensgevaarlijk. Het ontbreken van een middenpad betekent voor de mensen die in het midden zitten een gevangenis bij calamiteiten.
  het ontbreekt aan een goede promotie van kwalitatief hoogwaardige concerten. Zo bezocht ik laatst een geweldig concert van het Utrechts String Quartet. Een absolute topavond. Nog geen kwart van de plaatsen bleek verkocht. Nergens zie je posters, nergens en ander blijk van promotie. ts allemaal. Artiesten en publiek wordt geen dienst bewezen. Ik hoop dat er nog eens goed naar Jos Stelling wordt geluisterd, voordat de Kade, het volgende financiële debacle en sta-in-de -weg voor andere initiatieven gerealiseerd wordt.

 8. Tim Schipper, fractievoorzitter SP Utrecht

  Hee Roland, ik wil best aanschuiven hoor de 19e!

  Tim Schipper
  Fractievoorzitter SP

 9. Rob van der Hilst

  In de aanloop naar TivoliVredenburg – toen nog met ‘Muziekpaleis’ aangeduid – presenteerde op enig moment het College van B&W aan de gemeenteraad exploitatiecijfers van het toekomstige (uitgebreide) muziekcentrum aan het Vredenburg. Deze cijfers werden door de raad met ‘boterzacht’ gediskwalificeerd.

  Vervolgens besloot de raad – dit was voor het allereerst – om zelf een exploitatieonderzoek te (laten) houden.
  De uitkomst hiervan leverde een ander, steviger (?) beeld op, op grond waarvan het noodzakelijke GO!!! voor de verbouw-uitbreiding van ‘Muziekcentrum Vredenburg’ tot Muziekpaleis/TivoliVredenburg werd gegeven.

  Ik kon mij toen niet aan de indruk onttrekken dat menig raadslid (zeker de portefeuillehouders-cultuur) zich vrij oncomfortabel voelden ook bij deze tweede, eigen exploitatieprognose.

  Sowieso hebben dit soort prognoses een hoog nette-vinger-in-de-lucht-gehalte, maar al helemaal wat betreft een gebouw waarin qua bouwkundige constructie (zeer groot en zeer complex) en programmeringsopdracht (zeer divers) geen vergelijk bestond met wat waar dan ook. Het zou worden, en het ís inmiddels ook geworden, pionieren daar aan het Vredenburg. hier heel mooi geformuleerd.

  Er ontwikkelde zich hierbij in de gangen van het stadhuis een soort consensus van dat-zullen-we-later-wel-zien. In feite was dit een vorm van over de schutting gooien, als kluif voor een gemeenteraad die later in een ongetwijfeld al dan niet geheel andere samenstelling en bezetting zijn tanden daarin kon gaan zetten. ‘Wie dan leeft die dan zorgt’. Zoiets.
  Immers, het tijdperk is allang voorbij dat raadsleden langdurig hun functie bekleden. Het ‘doorspoelen’ van de raad met nieuwelingen na slechts één zittingsperiode van vier jaar is inmiddels eerder regel dan uitzondering geworden: landelijk verschijnsel. Gevolg? Het ‘geheugen van de raad’ is in feite ongemeen broos.

  Het lijkt mij niet-onaardig laat staan nuttig om dit in het achterhoofd te houden bij alle discussies over de nieuwbouw cq restauratie en/of renovatie van cultuurgebouwen en de toekomstige exploitatie ervan.
  Waarbij niet perse gezegd wil zijn dat de factor-‘structurele tekorten’ in een cultuurgebouwexploitatie niet zo mogen of kunnen. Dit indachtig dat het onderwijs simpel gesteld ook kost en veel, zoals het ook hoort. En waarvan maatschappelijke revenuen zich maar ten dele in euro’s laten uitdrukken.
  Dit is ongetwijfeld vloeken tegen gelovigen van de neoliberale economiekerk. Maar met die gekte heb ik totaal niets op.

  O ja, nog wat. Gemeentebesturen zijn wat cultuurpolitiek betreft per definitie dol op ‘stenen’ (lees: cultuurgebouwen) en minder op ‘mensen’ (lees: makers van kunst en cultuur).
  Gebouwen, cultuurgebouwen stáán er immers. En mensen ‘komen en gaan maar’.
  Als zulke gebouwen er nog een beetje leuk uitzien en de glans en de gloria er zogezegd vanaf druipen, dan is representatieve trots ook een relevant Ding.

  Wat dus betekent – in het licht van ‘stenen’ en ‘mensen’ bij elkaar brengen – dat Utrechts gemeenteraad en B&W aan Utrechtse makers van kunst en cultuur ruim baan bieden, actief vooral (subsidies o,a,). En cultuurondernemers niet voor de voeten lopen om hier maar een zekere ondergrens aan te geven. Overheid als hindermacht jegens eigen burgers met zoals in dit geval culturele initiatieven, het is ronduit belachelijk.

 10. Gerard vd Vecht

  Stel de raadsleden uit de periode 2000-2006 met on Leefbaar Utrecht aansprakelijk voor het debacle van de Muziekbunker en Galgenwaard.

  Gerard vd Vecht ex raadslid van de Jaknikkers van oa on Leefbaar Utrecht.

 11. Roelant Goedgeluk- PVV ?

  Het lijkt op een soort PVV mentaliteit… goed koop klagen en zo populair stemming maken… makkelijk zat.
  Oplossingen bedenken is veel moeilijk ! Als je ambitie hebt, neem je risico. Dat is in Utrecht niet anders dan in andere grote steden. De stad is nog in volle groei, en dat vergeten veel mensen dat de stad later 450.000 inwoners heeft. De stads regio heeft nu al bijna 700.000 inwoners. Desalniettemin, is het op zich goed om kritisch te zijn, soms moeten concepten verbetert worden. Het meest opvallende aan Tivoli Vredenburg is dat het zo weinig opvalt…Een paar lullige poostertjes op het raam, geen naam op het gebouw, geen Led beeldscherm,zelfs geen lichtkrant meer…geen gevel verlichting, media reklame op TV/Radio, zelden in het nationaal nieuws…met een dergelijk ingetogen houding gaat het niet werken…en wordt het even onbekend/onbemind nationaal als het Centraal museum dat ook bij veel cultuur minnende Nederlanders een onbekend instituut is.
  Zo werkt het in deze tijd niet meer, je moet duidelijk zichtbaar zijn. De Ziggo dome is ook een recent complex, met veel minder voorstellingen, maar bij bijna alle Nederlanders bekend.
  Dus Roelant, probeer niet even kort door de bocht TEGEN stemming te maken, maar kijk eens naar de werkelijk oorzaken en stel deze die aan de kaak. Als je dat doet lever je een bijdrage aan een goed functioneerde stad. (PM; De Stadschouwburg is wel een zeer goed functionerend organisatie. )

 12. BramD

  Inmiddels staat het gebouw er. Dus heeft het nu niet zoveel zin meer om te klagen dat het er nooit had moeten komen. En de volgende keer gaat het waarschijnlijk weer fout want dan is er weer een ander stadsbestuur. Het is niet anders.
  Nu is het zaak om naar de toekomst te kijken. En daarbij hoort mijns inziens ook de zorg om de hogere cultuur toegankelijk te maken en houden voor iedereen. Dat kost wat en dat mag wat mij betreft ook wat kosten.

 13. Utrecht CULTUURSTAD

  Cultuur kost ook geld, dat is niet alleen nu zo of in Utrecht zo. Sterker nog, bezuinigingen op Marketing & Communicatie kunnen een dure grap zijn. TivoliVredenburg schiet hier in duidelijk te kort.
  Er gebeurt van alles in het gebouw, maar extern/buiten heb je geen idee wat dat is. Er is ook op het gebouw geen aankondiging van wat binnenkort komt. Het gebouwen instituut is een unicum in Nederland, maar zo werd het nog steeds zowel door Utrechters als andere Nederlanders nog steeds niet ervaren.

 14. Aline Knip

  Dag Roland,

  Tot 19 november, kom zeker even kijken.

  Groet,
  Aline Knip, raadslid D66 Utrecht

 15. fons

  Nogal warrig, de bijdrage van Goetgeluk. Waar gaat het over: subsidieslurpers en ambtenaren die vol zijn van Vredenburg, Bieb ++ (die is er toch nooit gekomen?) en de Kade (daar wordt toch niet om subsidie gevraagd? Bestaat nog niet, er is een aanvraag bouwvergunning als ik goed geinformeerd ben). Pure stemmingmakerij dus, lijkt gericht tegen een divers cultureel profiel van deze stad. En modieus, bekt lekker.

  Wat is er tegen subsidie en overheidssteun in het algemeen? Voor innovatieve ondernemers die hun weg moeten vinden; voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen; voor verkeersvoorzieningen; voor een centrumplan (dat roept alleen emotie op juist als het gaat om niet commerciële investeringen, zoals vredenburg, bieb +)), voor zaken waar de markt, of risicodragend ondernemerschap geen oplossing biedt. Weet ook dat musea, concertgebouwen, energie, publieke functies, stations, vaak alleen maar via de overheid (of dat subsidie heet of anders is niet relevant) tot stand gebracht kunnen worden. Ook de meerderheid van de films die Stelling (of ’t Hoogt) vertoont komt niet anders dan via de een of andere manier van publieke financiering tot stand. Dat geldt zelfs voor de meeste ‘commerciële’ Nederlandse films.

  Dat geldt ook voor veel podia. Er is geen marktpartij, die zoiets als het concertgebouw, bibliotheek, rijks- of centraalmuseum tot stand kan brengen. En het hoge cultuurniveau in Nederland (en Utrecht) bestaat niet anders als dankzij ‘subsidies’ voor opleidingen, en kleine (al dan niet gesubsidieerde) podia waar mensen tot ontwikkeling kunnen komen. Ook van der Ende (een fantastisch ondernemer) dankt zijn positie mede daaraan.

  Ondernemerschap: niets mis mee, ook voor gesubsidieerde instellingen. Ondernemen: heel erg mooi. Goetgeluk en Stelling zouden blij moeten zijn met initiatieven als de Kade. Monopolisten –marktpartijen die als enige een segment van hun markt bedienen- worden lui en verliezen hun scherpte. En wat misschien even belangrijk is: een stad als Utrecht ontleent haar kracht aan diversiteit, pluriformiteit. Als de ‘markt’ het alleen voor het zeggen gehad had was alles waaraan de stad Utrecht nu zijn waarde, aantrekkelijkheid (ook in economische zin) aan ontleent allang verdwenen zijn, of was wegbezuinigd of gesloopt. Soms kost dat wat, ook in de exploitatie; het zou wat zijn als er alleen financiële criteria zouden bestaan. Goed dat ‘de politiek’ daarover waakt, en het lijkt ook dat Goetgeluk zijn eigen partij op moet richten: alleen datgene wat zonder overheidsbemoeienis of steun tot stand kan komen of kan blijven mag er zijn. Een schrikbeeld voor deze stad, en overigens voor bijna alle steden in Nederland. Ik ben erbij op 19 november (als ik weet waar het is).

 16. arno

  Eens met meneer Goetgeluk dat IN het Beatrixtheater alles perfect geregeld is (laat dat maar aan van den Ende over), maar de buitenkant met die golfplatenbekleding is toch een aanfluiting. Gelukkig wordt het Jaarbeursplein nu flink opgepimpt. Nu het het Beatrixgebouw nog.

 17. Gerard

  Goed dat Fons de boel hier wat nuanceert. Het is zo makkelijk kritiek te hebben op iedere cent die richting cultuur gaat, zolang je het totaalplaatje niet kent.

  En inderdaad, De Kade vraagt geen cent van de gemeente, maar dat horen Stelling en consorten niet graag.

 18. Roland Goetgeluk

  Beste lezers,

  Mooi en eerlijke reacties. Enkele reacties van mijn kant.

  De boodschap is: door bemoeienis via de exploitatie zorgt de overheid dat het speelveld niet eerlijk is. Stelling doet alles zonder subsidie op gebouw en exploitatie, laat de Kade dat dan ook doen. Simpeler kan het niet zijn.

  De Kade is wel gesubsidieerd via zijn huurders zoals HKU en vooral ‘t Hoogt (gemeente o.a.). Kijk in de vorige #Grimlach voor de bewijsvoering van de gemeente zelf. Dus verder kijken dan de neus lang is, is wijs.

  Ik heb niets tegen subsidies om diensten die de markt niet of imperfect aanbiedt, haalbaar te maken. Zie mijn andere #grimlachje. Ik heb er wel moeite mee als de overheid via subsidies eerlijke concurrentie tegenhoudt waar alle burgers de dupe van worden. De markt van filmzalen lijkt me nu echt iets voor de markt zonder overheidsbemoeienis. Ik ben het dus 100% eens met Fons!

  Ik ben helemaal niet tegen cultuursubsidies, maar wel op het klakkeloos stoppen in slecht georganiseerde clubs en subsidieverstrekkers die niet van de hoed en de rand weten. Van der Hilst wijst hier fijntjes op dat de gemeenteraad ook niet zo lekker handelt.

  Volgens wijlen Rudy Kousbroek mag de burger gewoon kritiek hebben en hoeft niet met een oplossing te komen. Kritiek op een longarts wil nog niet zeggen dat de arme patiënt longarts moet worden. We mogen van professionals professionaliteit verwachten. Overigens heb ik wel oplossingen zoals ik o.a. aantoon met het voorbeeld van de Jaarbeurs en Van den Ende. Ik wil zo met Vreeke aan tafel zitten om de entree e.d. snel te verbeteren. Niet erg moeilijk.

 19. Dirk

  “De boodschap is: door bemoeienis via de exploitatie zorgt de overheid dat het speelveld niet eerlijk is. Stelling doet alles zonder subsidie op gebouw en exploitatie, laat de Kade dat dan ook doen. Simpeler kan het niet zijn.”

  De Kade vraagt en ontvangt geen subsidie; het heeft deals met partijen die bestaan bij de gratie van de overheid. Als die partijen wegvallen dan moet de Kade op eigen benen staan en dan is er geen gemeentelijk vangnet. In de context van een realiteit waarbij er marktpartijen zijn die geld van de overheid ontvangen is dat een eerlijk speelveld. Hoe hard bestaande monopolisten ook roepen dat dat oneerlijk is.

  De enige manier om een echt eerlijk speelveld te creëren is het afschaffen van alle ‘subsidies’, maar – zoals Fons hierboven al aangeeft – waar trek je dan de grens? “Slecht georganiseerde clubs en subsidieverstrekkers die niet van de hoed en de rand weten?” Succes met dat meetbaar te maken en er voorspelbaar beleid op te maken. Maar aangenomen dat het lukt: met dat criterium stop je de HKU en het NFF sowieso niet om intrek te nemen in de Kade. Dus waar hebben we het eigenlijk nog over in deze hele discussie over de Kade, gezien het feit dat de subsidie voor ‘t Hoogt binnenkort stopt?

  De hele argumentatie rondom exploitatiesubsidie is in de context van de Nederlandse filmindustrie sowieso dubieus. Al die films draaien op subsidie en geen subsidies meer geven beïnvloedt ook het aantal beschikbare films dat Stelling kan vertonen (en de fundamenten van zijn bestaande business). Als we het dan toch over subsidieprojecten hebben in deze context dan is het de vraag wie er allemaal NIET indirect leeft van subsidies in de filmbusiness. Gelukkig is niet iedereen is zo principieel als Goetgeluk over het binnentrekken van partijen die leven van subsidie (http://destadutrecht.nl/geen-categorie/zolang-je-plannen-maakt-ga-je-niet-dood/). Over verder kijken dan de neus lang is gesproken.

  En terecht overigens: zonder creatieve, pragmatische ondernemers als Stelling en in de toekomst hopelijk Hermeling zou Utrecht maar saaie, generieke horeca/entertainment hebben.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).