Gemeenteraad bezoekt wijkraden weinig en selectief | De Utrechtse Internet Courant Gemeenteraad bezoekt wijkraden weinig en selectief | De Utrechtse Internet Courant

Gemeenteraad bezoekt wijkraden weinig en selectief

Gemeenteraad bezoekt wijkraden weinig en selectief
Al in 2000 stelde Leefbaar Utrecht ‘Utrecht maken we samen’ centraal. De wijkraden verschenen. Ze bestaan uit niet gekozen, maar zeer betrokken burgers en ondernemers met wijknetwerken. Voor gemeenteraadsfracties is intensief contact handig (veel wijkinformatie in weinig tijd) en verstandig (veel kennis en kunde). Werkt ‘Utrecht maken we samen 2.0’ slim samen in co-creatie? Een onderzoekje naar het bezoek van de fracties stemt somber. ‘O wat een tijden, O wat een zeden!’ denk ik grimlachend.

Al in 2000 stelde Leefbaar Utrecht ‘Utrecht maken we samen’ centraal. De wijkraden verschenen. Ze bestaan uit niet gekozen, maar zeer betrokken burgers en ondernemers met wijknetwerken. Voor gemeenteraadsfracties is intensief contact handig (veel wijkinformatie in weinig tijd) en verstandig (veel kennis en kunde). Werkt ‘Utrecht maken we samen 2.0’ slim samen in co-creatie? Een onderzoekje naar het bezoek van de fracties stemt somber. ‘O wat een tijden, O wat een zeden!’ denk ik grimlachend.

Als dromen daden worden – ‘Utrecht maken we samen 2.0’ en handige/verstandige politici – dan bezoeken de fractieleden wijkraden intensief. Wijkraadsleden merken dat dit in hun wijk niet klopt. Is ons beeld correct? En zo ja, wat betekent dit dan voor de politieke waardering voor onze netwerken van burgers en ondernemers? Mogen wij, in de termen van ooit Leefbaar Utrecht, naar de dorpspomp lopen?

Tellen

Samen met de wijkraadssecretarissen tel ik het aantal fractiebezoeken sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad. Speciale en besloten vergaderingen vermijden we: we willen de ‘vrijwillige’ belangstelling meten. Ik houd rekening met het aantal zetels per fractie omdat fracties niet erg doelmatig lijken te werken. Doelmatige fracties trommelen fractiemedewerkers en werkgroepsleden op! De realiteit is anders leert mijn ervaring als wijkraadslid: “ik moet helaas afzeggen want …”

Het gedroomde beeld

Als de aannames – ‘Utrecht maken we samen 2.0’ en handige/verstandige politici – kloppen dan is het beeld een droomplaatje. Ten eerste is in alle wijken de procentuele fractieaanwezigheid (aantal bezoeken/aantal vergaderingen) even hoog. De liefde voor de stad telt, niet de liefde voor een wijk. Banale zaken als de verkiezingsuitslag per wijk of de woonplek van een raadslid tellen niet. Ten tweede is de score 100 %: elke fractie is naar vermogen aanwezig. Naar vermogen betekent bijvoorbeeld dat D66 met 13 zetels altijd aanwezig is in de 10 wijken: volk zat. De PvdA met 5 zetels hoeft maar 5 keer aanwezig te zijn. Presteren naar vermogen.

Gemeenteraad ontwijkt wijkraden

Dromen zijn bedrog. Partijen hebben voorliefdes voor bepaalde wijken; de aanwezigheidsscores liggen tegen de 50 %. De coalitiepartijen presteren bedroevend laag. GroenLinks laat zwarte wijken links liggen zoals noordwest, Overvecht en zuidwest; JesseKlavertjeVierWijken worden wel bezocht. Een samenhang met de verkiezingsuitslagen lijkt te bestaan. Het andere linkse geweten van Nederland – de SP – is vrijwel onzichtbaar. Hier is geen relatie met de verkiezingsuitslag. Mogelijk hangt hun onzichtbaarheid samen met de afkeer van besturen. Mijn D66 met zijn 13 zetels presteert beschamend ondermaats. Ik heb geen verklaring wat nog droeviger stemt. De kleine fractie VVD scoort het beste, maar hemelbestormend is het niet. De PvdA is als enige aanwezig in alle wijken en scoort het beste. En ach, de andere partijen. De pieken boven de 100 % hebben een sterke samenhang met de woonwijk van raadsleden.

Procentuele aanwezigheid wijkraadsvergadering op basis van werkelijke aanwezigheid gedeeld door de normatieve aanwezigheid op basis van fractieomvang (Bron: Bewerking Roland Goetgeluk wijkraadinformatie 2015)
Procentuele aanwezigheid wijkraadsvergadering op basis van werkelijke aanwezigheid gedeeld door de normatieve aanwezigheid op basis van fractieomvang (Bron: Bewerking Roland Goetgeluk wijkraadinformatie 2015)

Wijkraden opheffen?

De fracties moeten kleur bekennen. Zijn wijkraden zinvol of niet? Op basis van het onderbouwde antwoord ‘ja’ of ‘nee’ moeten ook politieke daden volgen. Op basis van het verleden ben ik niet hoopvol gestemd. Is het gek dat mensen zich afwenden van de politiek. Ik murmel grimlachend de woorden van Cicero: “O wat een tijden, O wat een zeden!”

Voor meer cijfers en informatie over de berekeningen klik hier.

Grimlachjes ontstaan als goede ideeën slecht doordacht zijn. Grimlachje is een glimlachje als een boer met kiespijn. Roland Goetgeluk woont sinds 1981 in Utrecht, is politiek actief, vindt vrijwilligerswerk belangrijk en houdt van schrijven. Momenteel is hij actief bij de wijkraadzuidwest.nl, Taaldoetmee.nl en UJazz.nl. Als gepromoveerd sociaalgeograaf en marketeer verdient hij zijn centen.

13 Reacties

Reageren
 1. Langeveld!

  Tja, niet gekozen, niemand weet wie er in die raden zit. Het zijn de zogenaamde buurtburgemeesters die heel goed hun eigen belang behartigen. De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging en geeft niet graag macht en invloed uit handen. Als de wijkraden er toch toe doen zullen ze wel willen samenwerken. De macht hiervoor naar beneden delegeren zal niet zo snel gebeuren.

 2. Toine Goossens

  Dit is een column om warm van te worden. Dank je Roland, ga vooral zo door.

 3. jos stelling

  Goed georganiseerde wijkraden en buurtcomités vormen de enige mogelijkheid om de stad terug te geven aan de mensen. Ook rare recalcitrante individuen (die zijn er ook) kunnen af en toe zo gefilterd worden. Wanneer de politiek het niet met de wijkraden cs. eens is moeten ze zorgen voor goede argumenten om hen van b.v. bredere belangen te overtuigen. Zo heb je kans dat er straks wat meer mensen dan nu zullen gaan stemmen. De huidige gemeentelijke partijpolitiek is immers behoorlijk failliet.

 4. Rob

  Jammer dat in het artikel eerst wordt geoordeeld zonder eerst goed te analyseren wat de mogelijke reden van deelname van deze partijen aan dze bijeenkomsten is. Wellichg dat ze liever meer tijd besteden aan andere vormen van burgerparticipatie. Uitdaging voor de auteur: ga eens bij de partijen langs om dit te vragen.

 5. Jasper Fastl

  Beste Roland,

  zo goed als alle partijen, of misschien ook wel allemaal, zijn bij ons op bezoek geweest. Meer in ieder geval dan in je overzicht naar voren komt. En inderdaad, het CDA is het vaakst aanwezig. Dat heeft te maken met waar ze woonachtig zijn, maar ook met het feit dat Sander van Waveren ook aanspreekpunt van en voor Overvecht is namens de Utrechtse raad. Het hoeft ook zeker niet zo te zijn dat alle fracties altijd aanwezig zijn. Kleine fracties kunnen dat natuurlijk niet eens. Ook GroenLinks zien we regelmatig. Toegegeven, de laatste tijd ietsje minder, dus dat mag wat mij betreft weer omhoog. En inderdaad zien we de SP jammer genoeg niet zo vaak.

  Beste Langeveld!

  Ik mag mij verheugen op het feit dat onze Wijkraad (Overvecht) goed wordt bezocht door de raadsleden. Het komt eigenlijk nooit voor dat er niemand aanwezig is vanuit de gemeenteraad. Wij werken dan ook graag samen en proberen ons verre te houden van het behartigen van ons eigen belang, in tegenstelling tot wat je beweert.

 6. Roland Goetgeluk

  Beste lezers,

  Jasper,
  jullie reageerden niet itt tot vele anderen. Ik heb daarom jullie verslagen gelezen en naar eer en geweten geteld. Alleen vergaderingen met een verslag zijn opgenomen; ze staan niet allen op de site. Speciale bijeenkomsten tellen niet. Soms is de info lastig te vinden. De kern van mijn berekening is een normatieve: naar vermogen aanwezig zijn. Ik heb niets tegen boven de norm aanwezig zijn, wel tegen onder de norm niet aanwezig zijn EN alleen bij sommige wijkraden zijn.

  Rob en Langeveld, ik oordeel op basis van wat de raad zegt. Wijkraden zijn formele adviesraden van het bestuur (zie website gemeente). Dit is door de raad beslist. Het huidige coalitieakkoord zegt dat het primaat van het bestuur bij de gemeenteraad ligt (zie website gemeente). Dit betekent logischerwijze dat de fracties aanwezig moeten zijn. Daarnaast stellen alle partijen (zie hun programma’s) dat dichter bij de burger erg belangrijk is. Kortom: het negeren van de wijkraad is dan vreemd. Ik zeg dat de raad een beredeneerde keuze moet maken of de wijkraad nog relevant is. Of andere middelen, zoals RIA, burgergesprekken, opties zijn, ontken ik helemaal niet. Daar gaat het ook niet om: de raad maakt geen gebruik van het instrument dat de raad heeft ingesteld. Dat is op zijn minst bedrijfsmatig een ‘beetje dom.’

  En dan voor Rob alleen. Ik praat met alle partijen en ik zit ook bij een partij en wel D66. Jaja, D66 die er niet zo best afkomt. Als je me een beetje zou volgen – zie al eerder UtrechtDichtbij, google – dan zou je dit verwijt niet maken.

  La

 7. Roland Goetgeluk

  Hoe een stukje onverwachte informatie oplevert.

  De wijkraad Overvecht beweert op twitter dat in de notulen soms wel en soms niet de aanwezigen worden opgenomen. En wie weet wat nog meer niet.

  Dit is een bestuurlijke doodzonde. En niet in de minste plaats omdat de wijkraad een officieel orgaan is van de gemeente Utrecht. De eisen van behoorlijk bestuur horen daarbij:

  http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/98743-algemene-beginselen-van-behoorlijk-bestuur.html

 8. Jasper Fastl

  @Roland,

  u begaat een doodzonde (om maar met jouw woorden te spreken) door zaken die ik als persoon twitter te doen gelden als gezegd door de wijkraad Overvecht. Dat is niet waar.

  Maar dat is niet alles. Je verdraaid ook nog eens wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat we bijna altijd alle mensen op de publieke tribune noteren. Dat hoeven we helemaal niet. Het gaat niet om mensen die deelnemen aan de vergadering. Al bieden we wel vaak de gelegenheid om ook iets in te brengen.

  Spreken van een bestuurlijke doodzonde vind ik nogal idioot. Ik weet niet of ik nu hard moet gaan lachen of een traan moet laten. Maar ja, dat is nu eenmaal jouw manier van aanspreken. Iets dat ik persoonlijk spijtig vind. Je brengt op zich best interessante feiten aan het licht. Maar de manier waarop, niet zo mijn ding.

 9. Jasper Fastl

  Verdraaid, typte ik zomaar verdraaid in plaats van verdraait.

 10. Roland Goetgeluk

  Ha Jasper,

  Heerlijk zo’n discussie.

  Twitter is openbaar. Geen DM.

  Jij startte discussie via twitter niet ik. Jij

  reageerde per twitter dat ‘wij’ de info niet zouden geven. Dus wij is bestuur wijkraad. Dus jij is wij. Kortom, ik bega geen doodzonde, maar reageer heel correct.

  En dat ik het een doodzonde vind dat notulen ‘soms zus, soms zo’ worden gemaakt, is idd mijn stelling Een wijkraad is een officieel orgaan van het bestuur en de coalitie heeft het primaat van het bestuur aan de gemeenteraad en de coalitie/raad vindt contact met het volk essentieel. Een gemeenteraadslid cq vervanger is dus niet zomaar iemand. Sander van W. is zelfs een raadslid speciaal.

  Dus mijn tip: meldt mij wanneer je als privé persoon spreekt . En gebruik dan ook DM of telefoon. Dat maakt de zaak transparant. Net zoals notulen ?

 11. Jasper Fastl

  Mijn reacties op Twitter zijn nog veel transparanter dan de notulen. Anders had jij zomaar gedacht dat notulen onfeilbaar zijn. Heb ik je toch mooi de ogen geopend. 😉

  Nog een vraag trouwens: worden bij de raadsvergaderingen de mensen op de publieke tribune genotuleerd?

  En blijkbaar startte ik een discussie op Twitter met dit bericht: ‘Student en Starter is een keer bij ons langs geweest.’

 12. Roland Goetgeluk

  Ha Jasper,

  Geen idee of tribunevolk bij gr-vergadering wordt ‘genoteerd’. Logischerwijze niet.

  Dus bij wijkraad ook niet nodig, maar dan wel systematisch zijn: niet soms wel en soms niet.

  Maar is een wijkraadsvergadering wel te vergelijken met een gr-vergadering? En is het gezien het collegeakkoord niet gewoon handig en verstandig om het systematisch vast te leggen? Is het ook niet handig voor de politiek omdat zo een bewijs bestaat dat ‘ze’ ook op straat komen.

  Ik ben voor handig en verstandig. En daarom.schrijf ik dat maar op.

  Overigens was menig wijkraadslid wel ‘blij’ met de meting. ‘Blij’ want de score viel wat tegen. En gezien een recente uiting van ontevredenheid vanuit de wijkraden naar het bestuur (LR) verbaast me dit niet zo.

  Ik vind dus dat de gemeenteraad boter bij de vis moet doen. Zijn wijkraden zinvol. Indien het niet zo is – op basis van degelijk onderzoek – dan snel afschaffen.

  Zo en nu heb ik dorst.?

 13. Jasper Fastl

  @Roland

  We noteren het tribunevolk (zo kan je ze ook noemen inderdaad) bij de Wijkraad Overvecht eigenlijk altijd wel. Wat niet wil zeggen dat iedereen er altijd op staat.

  En waarom mogen we daar niet flexibel mee omgaan van jou?

  Misschien moeten we maar eens systematisch ‘ons publiek’ niet meer noteren… Dat is eigenlijk best raar. (persoonlijke titel opmerking)

  Bij de Wijkraad Overvecht zijn we eigenlijk best te spreken over de opkomst van raadsleden. En op momenten dat het wat inzakt maken we er even werk van en trekt het eigenlijk altijd wel weer aan.

  We vinden het trouwens ook leuk als raadsleden alleen na afloop even komen borrelen en babbelen. Bijvoorbeeld als ze zelf ook een vergadering hebben. Gebeurt regelmatig.

  En dan nog een laatste opmerking: Wijkraden zijn zinvol. Kun je zonder wijkraden? Zeker wel. Kunnen Wijkraden zinvol zijn zonder dat raadsleden langskomen? Absoluut.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).