Globalisering en Overvecht | De Utrechtse Internet Courant Globalisering en Overvecht | De Utrechtse Internet Courant

Globalisering en Overvecht

Globalisering en Overvecht
Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat niet langer het verschil tussen links en rechts van belang is, maar dat de nieuwe tweedeling die tussen ‘patriotten’ en globalisten’ is. In deze visie kijken de patriotten vooral naar het belang van het eigen land, terwijl de globalisten het beste met de wereld voor hebben, maar hun eigen landgenoten vergeten. Of zoals een inwoonster van Geldermalsen het verwoordde tijdens de rellen om een mogelijk AZC: “Die hoogopgeleiden hebben meer op met die Syrische vluchtelingen dan met ons”. Hoewel in dit beeld een kern van waarheid zit, is de werkelijkheid zoals gebruikelijk wat ingewikkelder.

Steeds vaker hoor je mensen zeggen dat niet langer het verschil tussen links en rechts van belang is, maar dat de nieuwe tweedeling die tussen ‘patriotten’ en globalisten’ is. In deze visie kijken de patriotten vooral naar het belang van het eigen land, terwijl de globalisten het beste met de wereld voor hebben, maar hun eigen landgenoten vergeten. Of zoals een inwoonster van Geldermalsen het verwoordde tijdens de rellen om een mogelijk AZC: “Die hoogopgeleiden hebben meer op met die Syrische vluchtelingen dan met ons”. Hoewel in dit beeld een kern van waarheid zit, is de werkelijkheid zoals gebruikelijk wat ingewikkelder.

Economische globalisering heeft vooral welvaart gebracht. Voor wie dit niet gelooft, kijk naar de filmpjes van de helaas net overleden Hans Rosling (bijvoorbeeld 200 Countries, 200 years)  Zo worden we bijna 40 jaar ouder dan 100 jaar geleden en is ook het aantal armen als percentage van de wereldbevolking drastisch afgenomen. Wel is er sinds de komst van Reagan en Thatcher eind jaren ’70 wat veranderd. Ze hebben in noodtempo het aantal restricties op financiële transacties verminderd en de hoogste belastingtarieven drastisch naar beneden gebracht. Dat wat inmiddels de neoliberale revolutie wordt genoemd leidde ertoe dat de rijken hun geld niet langer in de lokale economie investeerden maar dat ze via beleggers wereldwijd naar de meest renderende projecten op zoek gingen. Thomas Piketty heeft overduidelijk laten zien dat dergelijke investeringen meer opleveren dan loonarbeid, wat de verschillen verder heeft vergroot. Te meer daar belastingontwijking in een gemondialiseerde wereld ook gemakkelijker is.

Maar wat heeft dit met Overvecht te maken? Utrecht is in feite de wereld in het klein. We hebben rijke en arme wijken. Sterker, recent bracht de gemeente tamelijk alarmerende cijfers naar buiten waaruit blijkt dat er een gezondheidskloof bestaat tussen met name Overvecht en de rijkste delen van Utrecht. Zo kent de gemiddelde inwoner van Overvecht slechts 60 jaren in goed ervaren gezondheid tegenover ruim 70 jaar in Leidsche Rijn of Tuindorp. Dat mogen we toch niet laten voortbestaan? Kortom, laten we in plaats van te investeren in zo’n treurig internationaal beleggingsfonds, waar ook nogal wat oplichters tussen zitten, gewoon kiezen voor investeren in Overvecht. Er is namelijk geen kloof tussen globalisten en patriotten, alleen in visie. Uit de bekroonde tv-serie Schulden weten we hoe mensen door hun financiële problemen onlogische keuzes maken en ook is bekend dat de economie er baat bij heeft als juist deze mensen extra euro’s te besteden krijgen. Persoonlijk wil ik best 100 euro per maand in een Overvecht-fonds steken. Wie doet er mee?

14 Reacties

Reageren
 1. cico

  Nogal absurd om Overvecht te zien als een soort hongerend derdewereldland. En daar ligt ook het probleem: de ‘patriotten’ zijn vooral met zichzelf bezig en bekijken de wereld vanuit een zeer negatieve bril. Ze weten niet wat ‘de welvaart’ allemaal heeft gebracht, omdat ze niet de wereld niet bekijken vanuit een comfortabele positie zoals de ‘globalisten’. De globalist is namelijk hiervoor opgeleid, heeft de wereld rondgereisd, spreekt mensen uit andere culturen of werkt daarmee.
  Soms weten ‘patriotten’ wel dat het goed toeven is in Nederland, maar ervaren ze dit niet als zodanig vanwege de dagelijkse worstelingen met geld, gezondheid en zorgen. Ook al genieten ze van de privileges van een rijk land, met een sociale uitkering, een sociale huurwoning, een zorgverzekering, enzovoorts. In een echt derdewereldland zou je immers in een krot van sloophout en kippengaas wonen en al lang dood zijn op je 60e.
  Maar dit is uiteraard een ‘globalisten’ vergelijking, want de sociale voorzieningen zijn ook daadwerkelijk schraler geworden. Het niveau van de welvaartsstaat wordt al veertig jaar afgebroken om ideologische redenen. De ‘patriotten’ zijn daar vooral de dupe van, want ze zijn kwetsbaarder voor dit soort veranderingen.
  Hierdoor krijg je de absurde situatie van vandaag. Globalisten weigeren de schrijnende situatie van patriotten serieus te nemen, want ze hebben het toch prima? Al helemaal als je ze vergelijkt met de oorlogsvluchtelingen. Maar op die manier kan je ieder probleem in de eerste wereld weg relativeren. De patriotten wijten hun onvrede weer aan de klassieke zondebok: de landlopende vluchtelingen, moslims of samenzwerende elite clubjes. Terwijl dit hun problemen totaal niet oplost. Tot slot van ramp praten we niet met elkaar, maar over elkaar. De informatiebubbel op internet dmv Facebook en Google algoritmes (heet tegenwoordig ‘nepnieuws’) versterkt het tunnelvisie effect. Bij patriotten verschijnen er dramatische berichten, waardoor een drastische oplossing nodig lijkt te zijn. Bij globalisten verschijnen er relativerende berichten (elders in de wereld is het altijd slechter), waardoor er geen oplossing hoeft te komen want er wordt geen echt probleem ervaren.
  De oplossing is gewoon praten. Met elkaar. Polderen. Theedrinken of een bakkie doen. Dat is niet slap en links, het is moedig en altijd de oplossing geweest. Schelden en elkaar uitsluiten is juist slap en laf. Ook op politiek niveau. Belachelijk dat de PVV wordt uitgesloten, maar ook vice versa. Want Wilders wilt ook geen open dialoog met andersdenkenden. Het begint met elkaar niet labelen als ‘patriot’ en ‘globalist’, want we zijn geen aparte diersoorten maar elkaars buren ffs.

 2. Objectivist

  Links en rechts is een valse dichotomie. Globalisme en patriotisme is een valse dichotomie. Het zijn immers allemaal loten van dezelfde collectivistische boom, waarin een overheid met monopolie op agressief geweld de zin opdringt aan individuen.

  Werkelijk de enige tegenstelling die er toe doet is deze tussen individualisme en collectivisme. Ofwel, de tegenstelling tussen iemand die geen of een zeer beperkte overheid wil en streeft naar een vrije wereld waarin individuele eigendommen (zoals inkomen en bezit) beschermd zijn tegen schending van derden of iemand die actief streeft naar een dominante agressieve overheid die ultiem heerser in een gebied is en eigendom afpakt en arbitrair verdeelt.

  Niet economische globalisering bracht welvaart. Wie verzint dit soort sprookjes? Economische globalisering is geen oorzaak. Ze is een gevolg van het kapitalistische inzicht onder mensen dat het intelligenter is om in vrijheid en vrede te handelen met andere mensen dan hen collectivistisch de wil op te leggen.

  Overvecht helpen met een investeringsfonds op basis van vrijwillige bijdrages? Prima! Iedereen moet vooral zelf weten hoe men zijn of haar eigen geld wenst te spenderen. Overvecht helpen met van burgers afgepakt geld (belasting) dat door de overheid herverdeeld wordt: moreel volstrekt onverdedigbaar.

  Het is hoog tijd voor een kapitalistische lente! En dan heb ik het natuurlijk niet over een corporatistische economie waarin de overheid het financiele stelsel, onderwijs, zorg, infrastructuur en hiernaast nagenoeg iedere markt dicteert, stuurt en domineert. Het is hoog tijd om te beginnen met het tot aan de grond toe aan afbreken van de overheid!

 3. Joost

  Wat denkt u dat men met die 100 euro gaat doen? Gezonder eten of een nieuwe smartphone? Geld is niet het probleem, maar gedrag.

 4. Cico

  Objectivist klinkt als een gelovige die De Waarheid komt verkondigen. Misschien zijn de Amish iets voor hem, die hebben ook niks met overheid, leven in de 19e-eeuw en spreken oud-Duits.

 5. Toine Goossens

  Goed dat Ton hier aandacht voor vraagt. Maar de tegenstelling die hij benoemt is fake. Objectivist gebruikt het goede woord, dichtomie, maar slaat er vervolgens een slag naar door terug te vallen op een eenzijdige kijk op de geschiedenis.

  Wikipedia:
  Een dichotomie is de opdeling in twee niet-overlappende structuren.

  Wie op zoek gaat naar overlap tussen de bewoners van Utrecht Oost en Overvecht ziet al snel dat daar geen enkele sprake van is. Dit gebrek aan overlap tussen sociale groepen is hét kenmerk van een samenleving waarin massamobiliteit en massacommunicatie de omgang tussen individuen en groepen mensen domineren.
  De hechte samenlevingen van de jaren 50 en 60 begonnen af te brokkelen onder invloed van autorijden en opbellen, om de definitieve genadeslag te krijgen als gevolg van wereldwijde mobiele communicatie en mobiliteit.

  Het aantal personen dat een individu nog regelmatig genoeg ontmoet om een diepe vertrouwensband op te bouwen neemt nog steeds drastisch af. Oppervlakkige vertrouwensbanden worden wel en veel aangegaan, anders kunnen we niet meer met elkaar functioneren. Maar die contacten zijn gericht op een doel. Mensen ontmoeten elkaar nog slechts om gezamenlijk de focus op een thema of onderwerp te richten. Die, meestal beperkte, focus staat centraal en niet meer het algemene belang.

  Ton wijst op de gezondheidskloof tussen Overvecht en Utrecht Oost. Gelukkig staat dat thema inmiddels op de politieke agenda. Wat absoluut niet op de politieke agenda staat is het grote verschil tussen de verkeersveiligheid in Overvecht en in Utrecht Oost. Terwijl het gemeentelijke mobiliteitsgeld naar Overvecht zou moeten gaan, steekt de wethouder dat liever in fietsstraten in Utrecht Oost. Daar woont immers haar aanhang en die is in Utrecht zeer dominant als het op het bepalen van omgevingsbeleid aankomt.

  Onder druk van Utrecht Oost wordt de A27 voor een groot deel overdekt. De Noordelijke randweg wordt, als een open wond, vlak voor de neus van Overvechters aangelegd. Het linkse intellect van Utrecht Oost heeft geen boodschap aan de noden van Overvecht. Hun leus is: ´Wie het hards klaagt, krijgt het meeste geld´.
  Door zich strikt te concentreren op hun eigen focus, hun eigen belang, zien de elites van Utrecht Oost niet meer dat zij evenzeer een rangen- en standen samenleving creëren als in de 19e en begin 20e eeuw. In plaats van kapitalistische elites, zijn het nu de hoog opgeleide elites die de voordelen van de samenleving naar zich toe schuiven.

  Met die € 100 komen we werkelijk nergens. Het probleem van Overvecht is niet hoeveel geld dat er beschikbaar is, maar hoeveel burgers van Utrecht Oost hun kennis en tijd in willen zetten voor de wijk Overvecht. Daarmee slechten we verschillen, daarmee ontnemen we politieke leiders als Wilders, Roos, Baudet e.d. en ook heren als Öztürk, Kuzu of Wagensveld, de mogelijkheid tot haat zaaien en het winnen van aanhang.

  Utrecht zijn we samen

 6. Rob

  Beste Ton, goed onderwerp, maar je analyse over Overvecht schiet helaas tekort. Niet de wijk is ongezond maar een bovengemiddeld deel van de mensen die daar wonen. Dat heeft vooral een economische en sociale oorzaak. Immers: in Overvecht staan bovengemiddeld veel sociale huurwoningen. Als je de mensen wilt helpen hun gezondheid te verbeteren richt je dan op specieke doelgroepen. Die zijn ook elders in de stad aanwezig, dus een stedelijk Overvechtfonds zou diezelfde groepen elders in de stad uitsluiten. Aanpakken van het onderliggende probkeem, nl de toenemende inkomens_ en vermogensongelijkheid, sociale uitsluiting en lagere huren en zorgkosten voor deze doelgroepen zouden voor onze nieuwe regering topprioriteit moeten zijn. Op 15 maart kunnen we daar allemaal ons steentje aan bijdragen!

 7. Tedje

  Wat een rare denkkronkel heeft deze man. Problemen in Overvecht hebben te maken met moraal, opvoeding, opleiding en wereldbeeld. De gedachte dat simpelweg geld geven zou helpen, is al in de jaren 80 achterhaald gebleken. Het zou de problemen alleen maar verergeren..

 8. Arie

  Resumerend wat er aan commentaar gegeven wordt: volgens de een komt het omdat de overheid te weinig doet voor die mensen en volgens de ander omdat ze teveel doen. Dan zal het wel geen van beiden zijn. Er is werk genoeg, maar vaak niet het type waarvoor de mensen waar het hier over gaat gekwalificeerd zijn. Wat zij kunnen wordt inmiddels door machines gedaan; een lot dat veel meer mensen te wachten staat als AI en robots komen (binnen 15 jaar). En dan kan het 2 kanten op: voor iedereen een basisinkomen dat echt voldoende is om op geen enkele manier uitgesloten te worden of armoede voor nog meer en grote rijkdom voor nog minder mensen. Ik hoop het eerste…

 9. Atilla Vigh

  Spreiden!

 10. C

  @Rob

  Met je eens!

 11. bas

  wat als in de lievelingslanden van de grote bedrijven (lagelonenlanden) de kennis ook op het europese peil is? Ondervinden we dan weer de voordelen van het globalisme en kapitalisme? Niet alleen productie maar ook de ontwikkeling en innovatie zal naar deze landen verdwijnen… En dan toch toegang tot de markt houden doormiddel van brievenbus firma’s, zonder enige vorm van belastingafdracht. Als dit gebeurt, zullen de globalisten en kapitalisten nog steeds zo positief zijn als hun arbeid ook verdwenen is?

 12. joeins

  Wanneer we uitgaan van een halve allochtone wijk en daarnaast een werkeloosheidsapercentage tussen 23 en 40 procent i.p.v. gemddeld 7 -veel jonge vrouwen met kinderen – en bij de voedselbank waaraan ruim 100 mensen meelopen is er zeker sprake van een zeer bedenkelijke situatie. Wereldburgersschap in Overvecht is echter volgens mij beperkt aan de orde. Immers veel flesjes, en lachgasbuisjes en bierblikjeds maskeren en een hoge verborgen armoede.
  Toch is dankzij de enorme flats capasitiet en de lengte van de wijk-ltussen spoorlijn en vecht – een meer dan zelfstandige gemeenteonderdeel van Utrecht

 13. Objectivist

  Cico 12/2/2017 – 15:30

  Quote: “Objectivist klinkt als een gelovige die De Waarheid komt verkondigen.”

  Dank u. Hoewel ik uiteraard liever de inhoud (interessant!) met u zou bespreken in plaats van de toon (slaapverwekkend irrelevant!), is de toon van mijn berichten een luxe die ik me kan permitteren omdat ik ontegenzeggelijk, onomstotelijk en ronduit 100% gelijk heb uiteraard. Vanzelfsprekend staat het u vrij het tegendeel aan te tonen met een zinnenprikkelend en vlammend inhoudelijk betoog.

 14. Erwin K

  @Rob, pak dan wel het juiste probleem aan. Er is geen sprake van toenemende inkomensongelijkheid, en de vermogensongelijkheid is er 1 die feitelijk alleen op papier bestaat en bijna geheel wordt bepaald door veranderingen op de woningmarkt.
  Zie hier: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/23/inkomensverschillen-zijn-stabiel-en-relatief-klein en https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/ongelijkheid-in-welvaart-stabiel

  Je punt over lagere huren en zorgkosten is ook niet correct.
  Welvaart en zorg hebben een onderling bevorderende relatie. Betere zorg zorgt voor meer welvaart, welvaart zorgt voor betere zorg. Je moet dus investeren of in zorg, of in welvaart of beide.

  Lagere kosten voor een individu helpt die persoon of groep niet gezonder te leven. Hoger inkomen wel. En nee, dit is niet hetzelfde.

  Klassieke fout van een paar politieke stromingen is dat vaste lastenverlichting voor lagere inkomens door lagere huren of uitkeringsverhogingen gelijk staat aan welvaartsverbetering. Ook al gaat in dit laatste geval het besteedbaar inkomen omhoog, dit is altijd een tijdelijk effect en het nominale inkomen blijft laag. Terwijl het nominale en besteedbare inkomen van de midden- en hoge inkomens stijgen. De lage inkomens blijven dus stilstaan in welvaartsontwikkeling. En neemt zorg/gezondheid dus ook niet toe.

  Op 15 maart kunnen we weer naar de stembus en ervoor zorgen dat er een regering komt die begrijpt dat welvaartsverbetering topprioriteit moet zijn.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).