Grimlachje: Is Arthouse-Bioscoop De Kade de nieuwe Bieb++? | De Utrechtse Internet Courant Grimlachje: Is Arthouse-Bioscoop De Kade de nieuwe Bieb++? | De Utrechtse Internet Courant

Grimlachje: Is Arthouse-Bioscoop De Kade de nieuwe Bieb++?

Grimlachje: Is Arthouse-Bioscoop De Kade de nieuwe Bieb++?
Een klein jaar geleden schreef ik de column ‘Bieb++: het rode peperdure D66-gebouw.’ Tot mijn tevredenheid sneuvelde de Bieb++ later in de gemeenteraad. Argumenten waren onder een magere onderbouwing van de relatie vraag naar en aanbod van filmstoelen, het in gebreke blijven van gemeentelijk beleid ten aanzien van de leegstaande zalen en natuurlijk oneerlijke concurrentie van subsidievanger ’t Hoogt met Springhaver en LHC van ondernemer Jos Stelling. Zijn deze argumenten voor het nieuwe plan – Arthouse-bioscoop De Kade bij het Paardenveld – niet hetzelfde? Het Startdocument weerlegt ze niet!

Een klein jaar geleden schreef ik de column ‘Bieb++: het rode peperdure D66-gebouw.’ Tot mijn tevredenheid sneuvelde de Bieb++ later in de gemeenteraad. Argumenten waren onder een magere onderbouwing van de relatie vraag naar en aanbod van filmstoelen, het in gebreke blijven van gemeentelijk beleid ten aanzien van de leegstaande zalen en natuurlijk oneerlijke concurrentie van subsidievanger ’t Hoogt met Springhaver en LHC van ondernemer Jos Stelling. Zijn deze argumenten voor het nieuwe plan – Arthouse-bioscoop De Kade bij het Paardenveld – niet hetzelfde? Het Startdocument weerlegt ze niet!

 

Wat ik vorig jaar schreef

Er is inderdaad behoefte aan zalen waar ‘kunstfilms’ worden vertoond. Nu is het voorstelbaar dat de filmproductie en een festival worden gesubsidieerd, maar met schaarse Utrechtse belastingcenten ’t Hoogt subsidiëren toch niet! Oneerlijke concurrentie die ondernemers, werkgelegenheid en de leefbaarheid in gedrang brengen. Net zoals Joop van den Ende willen Wolff en Jos Stelling (Springhaver en LHC) in hun theaters alle soorten films tonen: The Hobbit en The Artist. En voor alle mensen; zo ontmoeten verschillende mensen elkaar ook nog eens. O ja, en City op de Voorstraat dat leegkomt, kan tegen een gering bedrag verbouwd worden, zo berekenen Wolff en Stelling.

 

Vraagraming Kade onderbouwd?

In het ‘Startdocument Stadsbioscoop de Kade’ dat 14 pagina’s telt, wordt welgeteld één pagina besteed aan de vraagraming. En deze is niet onderbouwd met referenties. Mijn studenten krijgen bij een dergelijke prestatie een cijfer dat rond de 2 ligt. In deze pagina wordt de volgende logica toegepast: Utrecht heeft te weinig (moderne) zalen en daarom gaan Utrechters maar 2,5 keer per jaar naar de bioscoop. In steden zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gaat de burger 5 keer per jaar naar het witte scherm. Kortom: we snijden in ons eigen vlees.

Maar is deze logica wel onderbouwd? Is het klantenpubliek wel zo omvangrijk als wordt beweerd? En zo ja, geldt dat ook voor de kunstfilms in Utrecht? ’t Hoogt staat immers niet erg bekend om zijn drukbezette zalen. Mijn eigen ervaring ondersteunt dit imago. Ik wil hier nog geen oordeel vellen over de vraagonderbouwing van het Startdocument, maar de bewijsvoering heeft de diepgang van een plasje water. Maar dan wel bijna opgedroogd.

Aanbodraming Kade onderbouwd?

Maar stel dat de vraagraming zou kloppen, is de aanbodraming correct? Nee, want groei van het aantal stoelen neemt schrikbarend toe door de Jaarbeurs en Sterrenkijker (Leidsche Rijn). Het aanbod wordt al ruimer dan dat van Den Haag en Rotterdam. Die steden hebben meer afnemers dan Utrecht. En dan meldt Jos Stelling ook nog eens in deze krant op 18 december dat in Utrecht het aantal kunstfilmstoelen al veel ruimer is dan in de drie andere steden. Ik voorspel al enige exploitatieproblemen bij de huidige plannen. En op basis van de bezettingsgraad van de stoelen van ’t Hoogt, lijkt mij een ‘Art’ bioscoop niet erg zinvol.

Ik wil hier nog geen oordeel vellen over de aanbodonderbouwing van het Startdocument, maar de bewijsvoering heeft de diepgang van een plasje water. Maar dan wel bijna opgedroogd.

Leegstand bestaande gebouwen betrokken in plan?

Als de financiële en economische crisis één ding heeft bewezen, is dat het klakkeloos volgen van de logica ‘de markt betaalt dus moet het kunnen’ niet erg prettig uitpakt voor de burger. Leegstand, verloedering van de openbare ruimte erom heen, het ontbreken van alternatieve bestemmingen (hergebruik of sloop en nieuwbouw) kost hem geld.

Wat gaat er met de oude bioscopen die vrijkomen, zoals City/Movies en Camera/Studio, gebeuren? Lekker lang leegstaan zoals de vele kantoorgebouwen? En wat gaat ’t Hoogt eigenlijk doen? Verhuist deze niet op termijn naar de Kade. Indien dit het geval is, geldt weer verkapte subsidie!

Een overheid hoort verder te kijken dan de neus lang is en rekening te houden met de onbedoelde effecten van de korte termijn winst. De groei van het aantal artikel 12 gemeenten – deze staan onder toezicht van de provincie omdat ze het niet financieel rondbreien – is flink en mede door wat problemen met grond en gebouwen. Ook in Utrecht staat veel leeg. De gemeente Utrecht zou toch beter moeten weten. Eindelijk wordt duidelijk dat hergebruik van gebouwen aantrekkelijk begint te worden. Aantrekkelijk in landschappelijke en architectonische zin, in sociale zin en vooral in economische zin. Jos Stelling, maar ook Vander Ende in zijn Beatrixtheater, snappen hoe het werkt.

De Stelling van ‘Utrecht maken we samen.’

Het boekje ‘Ruimte voor initiatief’ dat ik gisteren na afloop van de nieuwjaarsreceptie ontving, staat in het teken van ‘Utrecht maken we ondernemend samen.’ Een kleine aanpassing van de titel van het coalitieakkoord. Maar bij de Kade wordt het woord geen daad. Waarom worden de plannen van ondernemer van Jos Stelling niet professioneel bekeken? Hij wil City/Movies toevoegen aan Springhaver en het LHC. De man toont hart voor de stad en ondernemerskennis om het witte doek open te houden door een mooie mix met horeca en dergelijke. En bovenal toont zijn concept dat zijn film- en kroegpubliek mensen mengt: liefhebbers van kunstfilms en ‘commerciële’ films komen elkaar tegen. Beter kan je het toch niet hebben?

Startdocument ‘Gone with the wind.’

Ruim 14 pagina’s gaan vrijwel alleen over de ruimtelijke inpassingen van het ‘iconische gebouw.’ De kern wordt overgeslagen: wat is de huidige en toekomstige vraag naar (kunst)films in bioscopen en specifiek in Utrecht, is het bestaande en toekomstige aanbod aan stoelen niet voldoende en hoe wordt omgegaan met de leegstaande gebouwen? Het Startdocument is flinterdun en daarom erg gevoelig voor ‘Gone with the wind.’ Ondernemerspartijen als de VVD en D66 onwaardig, zo lijkt me.

 Roland Goetgeluk

Columnist DUIC

De kern van al zijn werkzaamheden is ondernemend bruggen bouwen tussen burger, bedrijf en bestuur. Hij is sociaalgeograaf en verdient zijn geld als onderzoeker/marketeer, docent, journalist op het terrein van stedelijk wonen, werken, zorg en toerisme & recreatie. BureauGoetgeluk wordt o.a. ingehuurd door het Kennislabvoorurbanisme.nl, Elba-rec.nl en Tio.nl. Hij is vrijwilliger bij o.a. Taaldoetmeer.nl, Ujazz.nl, NieuwUtrecht.nl. Als bewoner van Kanaleneiland is hij actief lid van de wijkraadzuidwest.

5 Reacties

Reageren
 1. TP

  Helder verhaal. Weg met de subsidieverslaving en projecten zonder financiele onderbouwing of noodzaak. Maak de jaarlijkse bijdrage van het Hoogt contant en laat voor dit geld de Singel weer stromen!

 2. Jacco

  Warrig verhaal. Misschien wordt het bioscoop-aanbod wel te groot met De Kade, maar dat bedrijf wil het zonder subsidie doen. Als dat zo is, go for it. Dan heeft verder niemand er iets over te zeggen. En het zal die treurige uithoek van Wijk C er altijd beter op maken.

 3. Roland Goetgeluk

  Beste mijnheer Jacco,

  Dank voor de reactie. Ik ben het geloof ik niet zo eens met de stelling ‘ bedrijf het zonder subsidie doet, dan kan het.’ Nu ben ik zelf een ondernemer, en toch ben ik het niet met u eens. Hoe kan dat?

  Wat zegt u namelijk?
  U hebt geen problemen met alle leegstaande kantoorgebouwen in de stad die zonder subsidie zijn gebouwd! Dat hoort bij het mislukken van de marktinschatting, zo denk ik dat u denkt.

  Ik ben het met u eens op een voorwaarde! De ongedekte kosten die nu op u en mijn bordje komen moeten dan ook door de markt betaald moeten. Net zoiets als de verwijderingsbijdrage bij de aankoop van een koelkast.

  Nou zijn dat flinke kosten! Leegstand betekent geen inkomsten, waardevermindering van het pand, de panden eromheen, de leefomgeving (locatie, locatie, locatie). Die waardevermindering wordt uiteindelijk door de eindafnemer – u en ik – betaald: werkloosheid, lagere pensioenen, bezuinigingen en meer belasting. Zo hebben veel pensioenfondsen vastgoed in hun portefeuille. Waardevermindering leidt tot lagere weerstand (eigen vermogen) van de pensioenfondsen. En dat voelen uw ouders, u en uw kinderen in de portemonnee. Maar ook banken hebben vastgoed in hun pakket. Ook hun eigen vermogen slinkt. En uiteindelijk kunnen/willen (pikant verschil) zij minder uitlenen aan burgers en bedrijven. Niet goed voor de economie. Ook landschappelijk is leegstand niet zo mooi. Denk aan al die kantoorlocaties langs snelwegen of op Kanaleneiland die niet bezet zijn.

  En er zijn nog wel wat meer zaken op te noemen waarbij één Euro investering door de markt in goede tijden meer geld opleveren en in slechte tijden minder geld opleveren (multiplier). Die zogenaamde toekomstige kosten en baten zijn met veel moeite wel te schatten. Dit wordt een maatschappelijke kostenbaten-analyse genoemd.

  Bij grote projecten eist de overheid ook zo’n analyse. Waarom? Nederland is uiteindelijk van zijn de burgers. Erg veel van die burgers – democratie – vinden dat de korte termijn kosten en baten moeten worden afgewogen tegen lange termijn kosten en baten waarbij de hele keten (dus ook leegkomende gebouwen) moeten worden betrokken. En die uitkomsten kunnen dan worden doorberekend in wat de marktpartijen dan moeten betalen. Deze verwijderingsbijdrage lijkt mij een goede zaak.

  Kortom, als de gemeente uw mening volgt en mijn voorkeur voor de verwijderingsbijdrage dan hoort u mij niet klagen.

  Maar … dit gebeurt helemaal niet bij de Kade. Dus het verhaal is een half verhaal. En daar heb ik een groot probleem mee.

  U toch ook?

  Met vriendelijke groet
  Roland Goetgeluk

 4. Hans Versnel

  Beste Roland,
  Het is niet zo goed een PvdA gebouw te noemen. Wat ook zij waren er voor. De vraag is inderdaad of er behoefte bestaat aan nog zoveel bioscoopdoeken. Naar mijn mening niet. Inderdaad wordt er teveel gekeken naar een mooi invulling op een van de lelijkste plekken van de stad. Daar moet zeker iets komen in de mooie bocht van het nieuwe water!
  Laten we vooral het voorstel steunen van Jos Stelling om de bestaande bioscopen een nieuw leven te geven als ‘art house’. Hij wist al de voorbije jaren zonder subsidie voor zijn exploitatie te werken.
  Met De Kade wordt alleen het initiatief niet gesubsidieerd, maar als later de exploitatie tegen valt dan wordt het risico bij de gemeente gelegd omdat we er er zo ‘enthousiast’ aan mee gewerkt hebben. Niet doen dus!
  Mvg
  Hans

 5. klaas

  Deze pvda epigoon heeft veel woorden nodig om zijn punt te maken. Het antwoord aan Jacco is nog langer dan zijn column, dan heb je het naar mijn mening niet goed geschreven/uitgelegd.. Werd het Hoogt niet mede opgezet door de linkse partijen en tot over de top jarenlang gesubsidieerd door links? Nu is het blijkbaar concurentievervalsing in de ogen van deze pvda-er. Daar hadden jullie jaren geleden aan moeten bedenken.’Nu zijn de kapitalisten als Van den Ende ineens het lichtend voorbeeld. Het gedraai van de pvda duur maar voort.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).