Handen af van Amelisweerd | De Utrechtse Internet Courant Handen af van Amelisweerd | De Utrechtse Internet Courant

Handen af van Amelisweerd

Handen af van Amelisweerd
Telkens als ik kijk naar het terugbrengen van het water in de singel, waarbij ik me met Tom Staal afvraag of water terug bij visie A of visie 1 hoorde, moet ik aan Amelisweerd denken. Volgens veel historici valt er van de geschiedenis niet veel te leren, maar zelf had ik toch gehoopt dat er enige lering uit was getrokken. Dat op de singels asfalt plaatsmaakt voor water,  zou je toch kunnen zien als een teken dat het ultieme geloof in de auto en het asfalt inmiddels is weggeëbd. Maar als we naar de plannen van onze minister van Verkeer kijken en naar naar de studies die de provincie laat uitvoeren blijkt daar weinig van. De minister wil de Rijksweg A27 nog verder Amelisweerd in plaatsen en de provincie overweegt een spoorlijn er dwars doorheen: de laatste doodsteek. En dat terwijl we weten dat het meeste probate middel  tegen de files nog steeds de file is.

Telkens als ik kijk naar het terugbrengen van het water in de singel, waarbij ik me met Tom Staal afvraag of water terug bij visie A of visie 1 hoorde, moet ik aan Amelisweerd denken. Volgens veel historici valt er van de geschiedenis niet veel te leren, maar zelf had ik toch gehoopt dat er enige lering uit was getrokken. Dat op de singels asfalt plaatsmaakt voor water,  zou je toch kunnen zien als een teken dat het ultieme geloof in de auto en het asfalt inmiddels is weggeëbd. Maar als we naar de plannen van onze minister van Verkeer kijken en naar naar de studies die de provincie laat uitvoeren blijkt daar weinig van. De minister wil de Rijksweg A27 nog verder Amelisweerd in plaatsen en de provincie overweegt een spoorlijn er dwars doorheen: de laatste doodsteek. En dat terwijl we weten dat het meeste probate middel  tegen de files nog steeds de file is.

Het is vooral fascinerend om te zien dat iedereen overal groei ziet. Terwijl we sinds de onverwachte crisis van 2008 toch moeten weten dat dit een twijfelachtige voorspelling is. Demografisch gezien bijvoorbeeld neemt de vergrijzing toe en is het gedaan met de explosieve bevolkingsgroei. In mijn ogen moeten we een duidelijke keuze maken voor het milieu. Ik hoor iedereen vol overtuiging zeggen dat de klimaatconferentie van Parijs een keerpunt was en dat we nu eindelijk het milieuprobleem serieus gaan nemen. Ook worden er  krampachtige pogingen gedaan om de luchtvervuiling rondom Utrecht, die ons nu al zes maanden van onze levens kost, te bedwingen. Dan is het toch onverteerbaar dat Amelisweerd,  één van de meest authentieke bossen van Nederland, verregaand wordt aangetast? Het bos kent niet alleen eeuwenoude bomen maar het is qua ligging ook nog een planologische droom, want het ligt op loop- en fietsafstand van de stad. Laten we dus al die gekkigheid stoppen en Amelisweerd sparen. Deze bomen zijn, anders dan het water, niet zomaar terug te brengen.

Ton van Rietbergen

42 Reacties

Reageren
 1. Rietje

  Zo is het !

 2. J. Nelson

  Helemaal mee eens! Ik ben erg benieuwd welke werkelijke redenen ten grondslag liggen aan de vasthoudendheid van minister Schultz. Welke dubbele agenda wordt hier uitgevoerd? Je moet je geschiedenis kennen om de toekomst te kunnen voorspellen. We hebben gezien hoe de auto de stad binnen drong, maar inmiddels ook weer plaats heeft gemaakt voor OV, de fiets en wellicht nog gaat maken voor futuristische vervoersmiddelen in de toekomst. In een uitzending van Onzichtbaar Nederland ging het afgelopen donderdag over de plannen die er ooit waren om een ringweg in de Utrechtse singels aan te leggen en veel ruimte voor de auto, dwars door het hart van de stad. Deze plannen hebben het, godzijdank, nooit gehaald. Misschien moet mevrouw Schultz even een wandeling over onze singels komen maken, zodat ze kan zien wat er door beleidsmakers zoals zij onherstelbaar tegen de vlakte had kunnen gegaan.

 3. wimutrecht

  Een artikel vol met de onnodige onwaarheden. In de planvorming rondom de broodnodige verbreding en GROENE overkluizing is een veelvoud aan terugkeer van bomen. Een opvallend deel van de uitbreidingsplannen is de zogeheten ‘Bak Amelisweerd’. Dit dak wordt twee hectare groot. Rijkswaterstaat laat weten dat voor de 1,7 hectare die er hiervoor aan natuur wordt weggekapt er 4,73 elders wordt aangelegd.
  De overkapping wordt 250 meter lang en begint ten zuiden van de Koningsweg. De gemeente Utrecht werkt het definitieve plan voor de inrichting van de overkapping nog uit. De werkzaamheden gaan in 2018 starten en moeten in 2026 afgerond zijn. Maximale aantal bomen wat weggehaald wordt is 200 en dan voornamelijk aan de Kampong pisgoot zijde.
  Andere onwaarheid is de authenticiteit van Amelisweerd. Dat is het niet. het is voor het overgrote deel een aangelegd landgoed wat in de loop van de tijd op enige plekken een uitstraling heeft gekregen van een rivierbos. Maar het is gewoon een stadspark ooit aangelegd.
  “Oud-Amelisweerd werd in 1537 erkend als ridderhofstad. In 1761 kreeg baron Gerard Godard Taets van Amerongen het landgoed in leen van zijn vader. Taets van Amerongen liet een brug over de Kromme Rijn aanleggen en herstructureerde het landgoed tot een park met uitgebreide tuinen. Deze structuur is tegenwoordig nog terug te vinden in het landgoed. In 1770 bouwde hij het landhuis Oud-Amelisweerd als zomerverblijf. Het huis werd omringd door een parklandschap dat is aangelegd in de geest van de Verlichting. Ook Lodewijk Napoleon koos Amelisweerd uit als residentie. Door de verdere geschiedenis is daar niets van terecht gekomen”.
  Landgoeddeskundige Simon Klingen wees er in Trouw al op dat Amelisweerd juist van de wegverbreding kan profiteren. Het landgoed is volgens hem dichtgegroeid en verrommeld, en heeft vooral last van het geluid van de snelweg. Met het geluidwerende dak en de compensatie kan er weer in deze natuur worden geïnvesteerd, aldus Klingen. Hij vindt dat de actievoerders die Amelisweerd in de jaren tachtig hebben gered, de natuur nu ‘gijzelen’.

  De volgende onwaarheid van deze schnabbelaar is de demografische ontwikkeling van Utrecht en haar regio. Het verwachtingspatroon voor de economische/innovatieve/ ontwikkeling gaat in de richting van een stadsregio met een inwonergetal.(zie planbureau voor de leefomgeving/Atlas der gemeenten 2030)van over de 600.00 Voor het merendeel jong volwassenen die Utrecht e.o. bevolken door onderwijs/ werk en leef/woonomgeving. Utrecht is al jaren op rij de meest competitieve regio van Europa en zelfs dit in elkaar geflanste artikel van Ton Rietbergen kan aan het perspectief van Utrecht niets veranderen.
  Je zou toch mogen verwachten dat deze “sociale wetenschapper” enige bagage meebracht in de vorm van zich inlezen/voorbereiden en schrijven in plaats van Jesse Klaver retoriek te bezigen.

 4. Monique

  Helemaal mee eens. Als je ziet hoe druk het is in Amelisweerd in het weekend weet je dat er veel Utrechteres zijn die hier graag zijn en amelisweerd zeer waarderen. Waar blijft dan de actie? De minister is fout bezig zo op de valreep. Dit moeten wij stoppen!

 5. R. Paree Meijer

  Het begint er aardig op te lijken dat bij het Ministerie van Verkeer figuren werken die willens en wetens hun voetafdruk willen achterlaten die tot in lengte van jaren zichtbaar blijft.

  Nog altijd begrijpen zij niet dat je met méér asfalt totaal Niets oplost.
  Kijk naar een land als Amerika met gigantisch brede autosnelwegen, ook daar rijdt het verkeer tijdens de spits stapvoets of staat stil.
  Al zou je rond onze prachtige stad Utrecht een rondweg neer leggen met 10 rijbanen, zelfs dan los je Niets op. Je verplaatst hooguit het probleem naar een andere locatie.

  Neem de carpoolstrook in ‘t Gooi waarvan van te voren bekend was dat deze niet zou werken. Ondanks dit negatieve rapport kwam deze graf lelijke betonbak er uiteindelijk toch. Om over de kosten die gigantisch uit de klauwen liepen nog maar te zwijgen, die uiteindelijk wél betaald zijn door de Nederlandse belastingbetalers.

  Laat er een referendum komen waarin de bevolking van Utrecht en direct omgeving zich mag uitspreken. En in een land wat beweerd een democratie te zijn, mag je dan verwachten dat de uitkomst ook daadwerkelijk bindend is.

 6. Joost

  Volgensmij gaat het om een randje van 10-20 meter bos, waardoor wij straks niet meer elke ochtend in de file hoeven staan en de uitstoot ook minder wordt. Lijkt me niet zo moeilijk.

 7. Erwin

  @joost: je hóeft ook helemaal niet in de file te staan. Probeer het ov eens, of de fiets!

 8. Herman

  @wimutrecht
  Je hebt veel woorden nodig maar je verhaal klopt als een bus. Onze ton neemt nogal makkelijk een loopje met de feiten en durft zich nog als wetenschapper te profileren.

  Gauw aanleggen die weg en een kap waardoor we er per saldo beter van worden, win win noemen ze dat.

 9. JdV

  Kappen met die paar lullige rot boompjes. Wil je in het bos lopen? Dan kun je zometeen filevrij in de auto in een kwartiertje naar lage vuursche om in een prachtig bos te wandelen. Dankzij een lekker brede A27. Met ov inderdaad minder goed te bereiken, maar ov is dan ook voor armen, minder begaafden en groen-linksers.

 10. Tiny

  “We cannot solve problems with the same thinking we used when we created them” om te beginnen met de woorden van Albert Einstein. Een teveel aan auto’s oplossen met het toevoegen van nog meer auto’s lijkt in dat licht niet de oplossing.
  Het is de vraag of een oplossing zonder files eigenlijk kan. Niet voor niks heeft dit megadure project als streefwaarde een spitsreistijd van 2x de reistijd buiten de spits. Een streven naar files dus. Dat zal niet gelijk bij oplevering zijn, maar het geeft te denken. Alle op- en afritten, de (fysieke) mogelijkheden op het onderliggend wegennet, weggedrag etc.; de file is onlosmakelijk verbonden met grote steden. Ik sluit daarom niet uit dat de filevrijdenkers grotere dromers zijn dan milieu-idealisten.
  Ook al schijnt het bos een heel behoorlijke natuurwaarde te hebben boven alles is het met ruim een miljoen bezoekers per jaar een zeer belangrijk recreatief natuurgebied voor alle Utrechters. Rijkswaterstaat compenseert helaas niet zelden nutteloos. Bijvoorbeeld door te compenseren in de ‘pisgootjes’. Compensatie geregeld , beleving verpest. Het kan beter. Of dat hier gebeurt weten we niet. Oh, en geen wet die het verbiedt om een overkapping te maken zonder verbreedde bak.
  En het gaat niet alleen om dat randje bos. Het gaat ook om de gezondheid van 10.000en, misschien wel meer, wonend in de invloedssfeer van lawaai en luchtverontreiniging. Afname van files compenseert niet de toename van verkeer. De meeste voertuigen kunnen nu ook gewoon doorrijden.

 11. Kuch

  @ JdV

  Ik denk dat het met dat filevrij gaat tegenvallen. De bottleneck/ trechter bij Overvecht wordt namelijk niet aangepakt. Dus de files richting Hilversum/ Almere en ook Lage Vuursche blijven gewoon bestaan, ondanks het nog te verbreden stuk net daarvoor.

  Het is ook onderzocht en bewezen: verbrede snelwegen trekken meer verkeer aan. Mensen die door de files anders rijden/ omrijden zullen dan ook (weer) deze route kiezen. Dit terwijl iedere weg bottleneck en versmallingen blijft hebben ergens doen the road. Je gaat dan alleen nog meer auto’s door zo’n trechter persen. Gevolg: files.

  Jammer die achterban pleasende, veel geld kostende symboolpolitiek van de VVD.

 12. jemoeder

  Wat @WimUtrecht zegt.

  Overigens is het Krommerijngebied/Amelisweerd/Rhijnauwen als ik er recreëer (en ik hardloop echt alle uithoeken van het gebied door) juist een uitstekend voorbeeld dat natuurcompenstatie in nederland werkt!! (al die stukken landbouwgrond die de afgelopen 10 tallen jaren zijn aangekocht en zijn omgezet in duurzame natuurontwikkeling!!)

  Dus stop eens met het negatieve benadruken. De uitbreiding van de A27 is juist een KANS om nog meer natuur te vragen.

  Oftwel, geef die asfvalt mensen die paar m2 en vraag er nog meer terug! de bak die er komt is top! nog meer groene verbinding, beperkte aantasting van de natuur. Als je dat wegschrijft of ontkent heb je waarschijnlijk het plan niet gelezen en doe je net als de meeste roeptoeters nix anders dan schreeuwen dat natuur voor asfalt gaan.

  Dus STOP met zeuren dat er iets veranderd maar grijp je kans om meer m2 natuur te creëeren. Ook dat zou een goeie les kunnen zijn die je uit het verleden kan trekken.
  (De milieulobby zou dit met gemak kunnen realiseren)

 13. Joost

  Mooie realistische kijk van @wimutrecht

 14. Wim

  Een heel verhaal weer met een foto van een idilisch brugje (dat helemaal niet geraakt wordt maar een 10 meter rand bossage dat vervangen wordt,
  dan een ander die roept over neem de fiets , wel eens met de fiets van bijvoorbeeld naar Rotterdam gegaan , want daar hebben we het over of vanaf Almere naar Den Haag. |Dan krijg je weer het bericht moet je verhuizen. Er zijn geen huizen die betallbaar zijn in het westen. En bedrijven verkassen ook of het vleigen zijn.\Het enigste wat misschien een goede opmerking zou zijn is leg die weg verdiept met een etage erbovenop voor doorgaand verkeer dan gebruil je de grond efficienter, maar meer ruimet moet er komen.

 15. Marcel Benders

  Eindelijk eens colum van Ton die gewoon klopt en goed feitelijk onderbouwd is. Kort en krachtig ook!

  Probeer het eens vaker op deze manier Ton!.

  @ JdV en Wimutrecht

  Kleine denkfoutjes.

  Die eeuwenoude bomen die gekapt worden, tja, daar gaan geen nieuw aangeplante bomen mee oncurreren. Die hebben net zo goed honderden jaren nodig om even effectief werk te doen als die oude bomen.

  Een eeuwenoude boom is veel beter in staat om als luchtfilter te werken dan een jong boompje. Daarnaast heeft zo’n bredere weg meer geluidsoverlast tot gevolg met alle verstoring van de biodiversiteit tot gevolg, o zo belangrijk voor een gebied, wil het zijn functie als natuurgebied goed kunnen uitoefenen. Zo’n tunnelbak die als goed nieuws gemeld wordt, versterkt het geluid juist, als soort van ouderwetse hoorn/ luidspreker van een grammofoonplaatspeler bijv. .

 16. JJB

  @jdv
  Los van het feit of je laatste zin waar is of niet (…), stel je hiermee impliciet dat de door jouw omschreven doelgroep dan maar minder makkelijk in het bos komt. Ga je schamen, heel diep.

 17. FD

  Ik wandel er vaak.
  Het is een aangelegd park met bos, weiland en maisvelden, niks natuur.
  Amelisweerd was na de WW2 kaalgevroten w.b bomen, vanwege houtbehoefte stad Utrecht.
  Die eeuwen oude bomen staan er niet of amper.
  Het bosgedeelte is slechts een vijfde van de landgoederen.
  En al die bomen zijn bedacht.
  De overkapping kan leuk zijn.
  Minder herrie, meer wandelruimte, ik kijk er naar uit.

 18. Bert

  @Joost, mee eens. Waar hebben we het over? Een bos kan je het niet noemen, eerder een matig park. Op talloze plekken op aarde worden dagelijks voetbalvelden aan oerwoud vernietigd! Laten we daar onze enegie en geld in steken om dat tegen te houden.

 19. Henk

  Erg gekleurd beeld over een klein randje bos. Zelfs zonder groei scenario staat het nu al ramvast iedere ochtend. Liever de welvaart die van de bedrijvigheid komt, dan een klein bosrandje dat makkelijk ergens anders gecompenseerd kan worden.

  Autos in de file vervuilen veel meer dan als ze normaal doorrijden.

 20. Gregor

  Dat Amelisweerd moet blijven ben ik met u eens, maar de argumentatie waarom de A27 niet hoeft te worden verbreed en de achterliggende feiten die daaraan vooraf gaan raken, helaas, kant noch wal. Dat zijn simpelweg leugens. De regio Utrecht kent weldegelijk een economisch en demografische groei. Sterker nog, het behoort op die onderdelen tot de top van Nederland. De oplossing moet meer liggen in de techniek van verbreding (=duur), dan in het ontkennen van die groei elementen. Nu is uw stuk ongegrond en meer van het nieuw struisvogel-kop in het zand.

 21. Take the A-train

  Haha JdV, laat je niet zo kennen. De frustratie van elke dag met je hoogbegaafde rijke rechtse matties in de file staan doordat er meer bomen zijn dan asfalt stijgt naar je koppie!

  Het is trouwens één woord: rotboompjes, over minder begaafd gesproken.

 22. JdV

  @Kuch: Prima aanvulling. Hierbij het voorstel om de verbreding nog verder door te trekken. Geen bomen weg maar wat minder weiland tussen Utrecht en Hilversum. Nou, lekker belangrijk. Meer ruimte voor de auto, dat helpt. Met dank aan Kuch.

 23. Scherpschutter

  Kwalitatief is dit veruit het minste stukje schrijfwerk dat ik tot nu toe van deze auteur gezien heb.

  “Ik hoor iedereen vol overtuiging zeggen dat de klimaatconferentie van Parijs een keerpunt was en dat we nu eindelijk het milieuprobleem serieus gaan nemen.”

  Het lukt de auteur niet eens om een onderscheid te maken tussen ‘klimaat’ en ‘milieu’, wat twee werkelijk totaal verschillende aandachtsgebieden zonder directe correlatie zijn…

  Een teleurstellend broddelwerk van de bovenste plank. Ik kan er niet meer van maken en minder wil ik er in het kader van de betamelijkheid eigenlijk ook niet van maken.

 24. Rick

  En daar is wederom het linkse lobby geluid. Altijd maar dat kleine, simpele denken en nooit eens verder kijken of rekening houden met de mensen die daar dagelijks langs moeten rijden. En totaal geen alternatief benoemen anders dan wachten….

  Sinds de A2 overkapt is bij oog in al, is de leefbaarheid in die wijk er sterk op vooruit gegaan. Een goede infrastructuur is zeer belangrijk voor onze economie. Zonder die economie hadden we niet eens de luxe gehad om hier over te discussiëren. Denk liever in mogelijkheden en wat je er voor terug krijgt.

  En anders, schrijf een open brief aan de minister. Ik ben benieuwd of je argumenten standhouden als alle feiten op tafel liggen. Dat is precies waar het hier aan schort, feiten. Simpel, makkelijk passief praten vanaf de zijlijn. De wereld is een stuk groter dan het universiteitsterrein Ton!

  Zonde van mijn tijd! Maar goed, ik stond toch vast in de file.

 25. Kuch/ Peter vd B.

  @ JdV

  Eerst wil je nog met de auto naar het bos. om vervolgens datzelfde bos weg te halen voor je auto.

  Waar ga je dan naartoe met je auto?

  Duidelijk gebrek aan tekort aan zuurrstof door te weinig in het groen te bivakkeren.

  “Pay for your car to drive to work, drive to work to pay for your car”

  Dan even wat drogredeneringen aanpakken.

  Er verdwijnt wel iets meer dan tien meter bos. Daarnaast is er dan weer een strook van zo’n honderd meter naast die uitbreiding aangetast natuurlijk en dat ga je zien en voelen. Een tunnelbalk zorgt vaak voor meer lawaai, leg je iphone maar eens in een half open bak en constateer dat deze als versterker werkt, waardoor dus inderdaad ook het leven in Amelisweerd; ja, er leeft van alles nog verder wordt weggejaagd. Net als door het licht natuurlijk, maar dat is er nu ook.

  Dan nog even mijn eerdere aangehaalde argumenten waar uiteraard door de autolobby en rechts reagurend, kil, negatief en pessimistisch Utrecht, uiteraard niet met onderbouwingen en argumenten op ingegaan wordt.

  Ook leuk om te lezen dat op Facebook, waar mensen onder hun echte naam moeten reageren,, tenzijn ze natuurlijk fakeaccounts aanmaken, ook al zo’n hobby van guur reagurend Nederland de ovregrote meerderheid wel respect heeft voor Amelisweerd en zijn leefomgeving. Maar dat is vaker het geval op Facebook. Laat je dus niet in de luren leggen door te denken dat die zure reaguurders in de meerderheid zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn laffe mannetjes die, vaak alleen onder werktijd, de baas zijn tijd reageren> zie een scherpschutter en niet onder hun echte naam voor hun mening durven uitkomen.

  Hier mijn eerdere betoog:

  “Ik denk dat het met dat filevrij gaat tegenvallen. De bottleneck/ trechter bij Overvecht wordt namelijk niet aangepakt. Dus de files richting Hilversum/ Almere en ook Lage Vuursche blijven gewoon bestaan, ondanks het nog te verbreden stuk net daarvoor.

  Het is ook onderzocht en bewezen: verbrede snelwegen trekken meer verkeer aan. Mensen die door de files anders rijden/ omrijden zullen dan ook (weer) deze route kiezen. Dit terwijl iedere weg bottleneck en versmallingen blijft hebben ergens doen the road. Je gaat dan alleen nog meer auto’s door zo’n trechter persen. Gevolg: files.

  Jammer die achterban pleasende, veel geld kostende symboolpolitiek van de VVD.”

  Ik plaats het nogmaals, omdat ik vind dat een discussie, een open gesprek op inhoud gevoerd hoort te worden en niet op basis van de onderbuik.

  Dwarsgetekend Kuch/ Peter vd Boom

  “Pay for your car to drive to work, drive to work to pay for your car”

 26. Joris

  @ kuch

  Als zo vaak leuter je weer een eind in de ruimte. Die trechter wordt namelijk ook aangepakt jongen. De A27 naar Hilversum wordt wel degelijk verbreed.

 27. BdV

  @ Tiny: goeie reactie. Mag gelezen worden, met name door degenen die zich aangesproken voelen.

 28. Toine Goossens

  @wimutrecht,

  Inderdaad wat een flapdrol artikel is dit. Ik sluit mij aan bij degenen die al eerder om het verwijderen van deze columnist op DUIC hebben gevraagd.

  Zo schrijft deze ´wetenschapper´:
  ´Ook worden er krampachtige pogingen gedaan om de luchtvervuiling rondom Utrecht, die ons nu al zes maanden van onze levens kost, te bedwingen.´

  Die zes maanden kloppen, maar er overlijden slechts slechts 3200 Nederlanders vervroegd (2009). Op de 17.087.771 inwoners zit Rietbergen er 17.084.571 Nederlanders, ofwel 99,98127% naast.

  Afgerond is dat 100%. Erger kan een ´wetenschapper´er niet naast zitten.

 29. Toine Goossens

  Als we 40 jaar verder zijn, dan valt de natuurwaarde van Amelisweerd in het niet bij de natuurwaarde van het Noorderpark.

  Om daar dan van te kunnen genieten, moet wel de Noordelijke Randweg bij Overvecht worden overkoepeld.
  Het grote voordeel van het Noorderpark: Daar kunnen mensen te voet of te fiets naar toe. Ik begrijp niet dat deze wetenschapper zich niet realiseert dat de enorme vloed ouderen die er volgens hem aan zit te komen, daar veel meer aan hebben.

  Of tellen die ouderen niet mee omdat zij niet tot de elite horen die Amelisweerd bezoekt.

 30. Toine Goossens

  @Luchtfanaten,

  Ik breng u nog even mijn conclusie van 19 december 2014 in herinnering:

  ´Daarmee staat vast dat de luchtkwaliteit een flutprobleem is dat voortdurend tot een olifant wordt opgeblazen.´ uit:
  https://www.duic.nl/algemeen/inwoners-utrecht-hebben-verminderde-levensverwachting-van-12-maanden-door-uitstoot/

 31. Kuch

  Lekker makkelijk, zeggen dat iemand leutert, maar nooit onderbouwen waarom dat zo is. Die tactiek kennen we inmiddels wel.

  Het aantal positieve responses op mijn reacties is overigens vele malen groter dan het zeer beperkt aantal negeatieve van de usual suspects, Het valt dus wel mee met dat geleuter. Ik zie uw onderbouwing graag tegemoet.

  Zelfs als je al een verdere bottleneck in de eventuele toekomst aanpakt, zit er iets verderop wel weer een volgende bottleneck. Trechtervorming blijft altijd bestaan. Het heeft namelijk weinig zin om tien + banen in rustige regio’s te gaan aanleggen of er zijn genoeg plekken waar geen ruimte is, zoals rondom steden. Auto’s die in- en uitvoegen veroorzaken files. Dat zullen ze blijven doen. Als het verkeer toeneemt door een snelwegverbreding, wat altijd gebeurt, moet je meer verkeer door trechters persen, met als gevol extra verkeersdruk en overlast.

  Het keiharde feit dat bredere snelwegen meer verkeer aantrekken, dat juist door de files andere wegen zocht, staat keihard boven tafel. Door een betere bereikbaarheid zullen ook meer mensne overwegen met de auto te gaan. Dit extra verkeer zorgt in een zeer kortre termijn van ongeveer 5 jaar ervoor dat de weg weer compleet dichtgeslibt is en we weer terug bij af zijn. Het effect is dan dus nul, maar er is wel bakken met geld uitgegeven aan schade aangebracht aan de leefomgeving, die onherstelbaar is op de korte termijn.

  De werkzaamheden zullen vrij lang gaan duren door de complexiteit er vaan, denk aan verdiepte tunnelbakken rondom Utrecht en in deze periode verergert de filepoblematiek alleen maar tot een echt onaanvaardbaar niveau. Daar hebben we dus wel met ons allen jaren mee te dealen, terwijl een echt effect op de lange termijn dus uit zal blijven.

  Ik pleit voor toch wat intelligentere oplossingen om iets aan het mobiliteitsvraagstuk rondom Utrecht te doen.

  Misshcien al beginnen met het veel goedkopere invoeren van tachtig per uru in de spits. Rustige doseringw erkt namelijk bewezen effectief tegen files. Daar zijn de verkeersdeskundigen het eigenlijk allemaal wel over eens. Alleen de VVD meent dat symboolpolitiek belangrijker is dan echte politiek bedrijven. Ze zullen wel weer hun vrinden van Heymans en consorten opdrachten moeten schenken.

  Kuch/ Peter

 32. Toine Goossens

  @natuurfanaten,

  Tussen 2011 en 2014 is ruim 25.000 ha natuur ingericht, te lezen op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving:
  http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016/themas/natuur/verwerving-en-inrichting-nieuwe-natuur

  Tussen 1990 en 2014 is er bijna 80.000 ha grond voor verwerving en inrichting van nieuwe natuur bij gekomen.

 33. Toine Goossens

  @ Aan alle actieve DUICERS,

  Het soort mij in hoge mate dat er zoveel leugens over de lucht en de natuur worden verspreid. Begrijpt u dan niet dat liegen nu de dominante manier van politiek bedrijven aan het worden is?

  Dacht u nu werkelijk dat mensen als Wilders, Johnson en Trump, (de witte driehoek) dat van vreemden leren?

 34. Rietje

  Misschien moeten we ons maar niet druk maken.
  Als we nog even wachten staat het land toch onder water.
  Misschien kunnen we beter investeren in snorkels, zwembandjes en duikplanken.
  Blub…

 35. Kuch

  @ Rick

  En hoe kom je erbij, weer die kunstmatige tegenstelling, dat links tegen de overkapping van de A2 zou zijn geweest?

  Links- rechts bestaat helemaal niet meer zo erg. Op sommige punten zijn veel partijen links, op andere rechts. Hou eens op met die Wilders afspeelplaat continue af te draaien. Het is namelijk gebaseerd op complete onzin.

  Er ziujn veel partijen, die jij als links zou wegzetten, die zijn voor een comple overkapping van de A27 van Lunetten t/m Overvecht hoor.

  Het gaat er hier om dat de minsiter er een plan aan het doorheen duwen is dat veel schade op zal leveren maar weinig tot resultaat zal gaan hebben.

  Daar gaat het hier om. Het is niet zo dat zogenaamd linkse mensen of milieuvriendelijke mensen nooit met de auto reizen. In de basis is het een geweldige uitvinding. Hij geeft je echt vrijheid en je kan op zo veel plekken komen er mee. Echter, gebruiken we de auto niet zo heel efficiënt. Daar gaat het om. En zijn de bijwerkingen niet al te best.

 36. Per Forator

  @Toine:

  Tegen leugens zijn, daar sluit ik me wel bij aan, en ook dat feiten een steeds marginalere rol spelen in de politiek. Maar wat wil jij dan precies zeggen? Hebben Wilders, Trump en Johnson iets te maken gehad met de besluitvorming rond de A27? En wat is de relatie met je eerdere bericht? Wil je aan ons verkopen dat meer natuur op een locatie altijd moet leiden tot minder natuur ergens anders?

 37. bas

  Sinds de oorlog is er in geheel Europa 2% meer bos, zo slecht nog niet toch?

  Maar ben wel benieuwd hoe de natuurcompensatie wordt gerealiseerd. 2 weilanden omzetten in bos lijkt me het minste wat ze op die plaats kunnen doen.

 38. JdV

  @bdv. Kuch heeft niks aan feiten. Feiten zijn in ons pyongyang aan de vecht, net zoals in het echte pyongyang alleen maar feiten als kuch ze hoort van zijn opperste leider. Dan herhaalt hij ze en hij hoopt dat anderen dan geloven wat hij zegt omdat hij het zo vaak herhaalt.

 39. Toine Goossens

  @Per,

  Dank je voor je opmerking. Natuurlijk is er een relatie tussen het een en het ander, maar die relatie heeft helemaal niets met het onderwerp te maken. Het gaat om het mechanisme om leugens te verspreiden.

  Het is al bijna een eeuwigheid geleden dat de prille SP het beginsel: ´De vervuiler betaalt´ via de 2e kamer op de nationale politieke agenda zette. Sindsdien zijn er allerlei mechanismen bedacht om foute ontwikkelingen direct aan de bron aan te pakken. Door feed back mechanismen is de vervuiling enorm afgenomen, zijn water- en luchtkwaliteit enorm toegenomen, is het areaal natuur sterk vergroot.

  In die tijd hadden natuur- en milieuorganisaties het volledig bij het juiste eind. De kritiek was terecht en de samenleving heeft de signalen opgepakt.

  Op dit moment worden echter leugens ingezet om toch je zin te krijgen. Vrijwel geen van de hoogoplopende discussies van de afgelopen 5 jaar zijn op alarmerende feiten gebaseerd. Met veel publicitair geweld worden meningen geponeerd en wordt iedereen die daar tegen ingaat met de grond gelijk gemaakt; want je kunt niet bewijzen dat ´wij´, de protesteerders en nu dus ook de politici, ongelijk hebben. Als je de leugens maar lang en luid genoeg herhaalt, dan gaat iedereen die geloven.

  Daarmee wordt een van de meest fundamentele beginselen voor het creëren van vertrouwen in de samenleving geweld aangedaan.

 40. Kuch

  @JdV

  Haha

  Ja hoor, de argumenten zijn op, dus we gaan weer eens de communisme-vergelijking uit de kast trekken.

  Zou je even willen uitleggen wat het een met het ander te maken heeft?

  Ik heb niks op met dictators. Misschien even terug naar school om een lesje argumentatieleer te gaan volgen ofzo.

 41. Per Forator

  @Toine

  Zolang we maar constateren dat het inderdaad alle kanten van het debat betreft, en zowel ‘rechts’ als ‘links’ georienteerde media en belangengroepen elkaar bestoken met leugens, zijn we het eens.

  En ook zou het voor ons allen geen kwaad kunnen om eens ergens géén mening over te hebben af en toe, om maar de stortvloed aan ongefundeerde onzin wat af te zwakken.

 42. JdV

  @Kuch. Ik ben af en toe naar school geweest maar heb nog nooit les in argumentatieleer gehad. Wellicht wel op de opleidingen waar jij hebt doorgeleerd?
  @Per Forator. Maar dat is jouw mening neem ik aan ?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).