Is er voldaan aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant Is er voldaan aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002? Dat is de vraag | De Utrechtse Internet Courant

Is er voldaan aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002? Dat is de vraag

Is er voldaan aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002? Dat is de vraag
Het Stationsgebied gezien vanuit de lucht. Foto: DUIC
Op 15 mei 2002, op dezelfde dag als de Tweede Kamerverkiezingen, stemden Utrechters op de visie voor het stationsgebied. Het ging tussen Visie 1 ‘Stadshart Compact’ en Visie A ‘Stadshart Verruimd’. Utrecht koos voor de laatste. Voor een stadshart dat meer verbonden zou zijn met de rest van de stad, twee hoofdroutes van oost naar west en een grondige verbouwing van het muziekcentrum. Ook zou de Catharijnesingel een rustige strook met groene oevers moeten worden, onder het Westplein moest een tunnel komen en er zouden extra investeringen moeten worden vrijgemaakt. De sfeer moest authentiek en ontspannen worden.

Op 15 mei 2002, op dezelfde dag als de Tweede Kamerverkiezingen, stemden Utrechters op de visie voor het stationsgebied. Het ging tussen Visie 1 ‘Stadshart Compact’ en Visie A ‘Stadshart Verruimd’. Utrecht koos voor de laatste. Voor een stadshart dat meer verbonden zou zijn met de rest van de stad, twee hoofdroutes van oost naar west en een grondige verbouwing van het muziekcentrum. Ook zou de Catharijnesingel een rustige strook met groene oevers moeten worden, onder het Westplein moest een tunnel komen en er zouden extra investeringen moeten worden vrijgemaakt. De sfeer moest authentiek en ontspannen worden.

Nu, bijna veertien jaar later, is zichtbaar wat ervan terecht is gekomen. Is er voldaan aan de gekozen visie in 2002? Dat is de vraag.

Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied
‘Meer dan herstellen, verbinden en betekenis geven’

Herstellen, verbinden en betekenis geven: dat was in 2002 de opgave en is nu nog steeds waar we aan werken in het Stationsgebied. Daar is al veel van te zien: het eerste deel van het water is terug in de Singel, TivoliVredenburg is af, Utrecht Centraal Station ook, met de wandelboulevard over het spoor en de mooie entree aan het Jaarbeursplein met het Stadskantoor, de Moreelsebrug als belangrijke nieuwe verbinding over het spoor is geopend en de vernieuwing van Hoog Catharijne is in volle gang. Hierbij geldt natuurlijk dat de wereld sinds het referendum in 2002 niet heeft stilgestaan. De gemeente maakt de stad samen met bewoners, partners en andere betrokkenen en dat heeft een continue dynamiek. Over aanpassingen in het Masterplan Stationsgebied heeft de gemeenteraad steeds besloten. Zo bouwen we de grootste fietsenstalling ter wereld naast het station en hebben we in 2009 actief ‘duurzaamheid’ aan onze plannen toegevoegd.

In het Stationsgebied vindt de grootste binnenstedelijke vernieuwing in Nederland plaats. Aan de Jaarbeurszijde van het station bouwen we kantoren, woningen en horeca. Belangrijk is dat het grotere centrum nauw verbonden zal zijn met de historische binnenstad – die behoudt altijd haar kernkwaliteiten. We willen dat dit nieuwe centrumgebied hoogstedelijk wordt en tegelijk levendig en prettig wordt om te wonen, te werken en uit te gaan. Het moet voor iedereen veilig en gezond zijn om hier te verblijven, met water en groen. Zo doen we veel meer dan verbinden: we bouwen echt een groter centrum van Utrecht.    

Herbert Bolland, initiatiefnemer Bouwpututrecht.nl
“Niet het doel telt, maar de weg er naar toe”

“De belangrijkste reden om het referendum te houden was om het broodnodige vernieuwingsproces van het centrum vlot te trekken. Zoals zo vaak geldt: niet het doel telt, maar de weg er naar toe. Het vraagstuk of visie A nu is gerealiseerd of niet, vind ik, anno 2017, een beetje academisch. Er werd en wordt nogal selectief in gewinkeld, door mensen die een bepaald punt proberen te maken. Sinds 2002 hebben we een krediet-, klimaat-, luchtkwaliteit- en EU-crisis gehad, er zijn drie nieuwe colleges van B&W geweest, er is al bijna een geheel nieuwe generatie bewoners bijgekomen. En de stad groeit hard door. Vanuit maatschappelijk oogpunt kun je beargumenteren dat het jammer is dat de favoriete visie A niet volledig is gevolgd. Stedenbouwkundig ligt het allemaal wat ingewikkelder. Het plan om het Westplein te ondertunnelen was van meet af aan ondoordacht, om een voorbeeld te noemen. De Bieb++ is gesneuveld, na een zeer lang en pijnlijk politiek proces. Ik denk dat het college op dit moment juist handelt door voor het structuurplan fase 2 zoveel mogelijk betekenisvolle input uit de stad te krijgen, van alle denkbare stakeholders. Deze aanpak is openbaar, beïnvloedbaar en controleerbaar, er wordt veel tijd voor uitgetrokken. Het zal de kwaliteit van het eindproduct ten goede komen. Om een voorbeeld te noemen: er wordt nu ingezet op meer groen van hoge kwaliteit. Dit aspect is in fase 1 helaas nogal karig bedeeld. Of het in 2025 wordt wat ons nu wordt voorgespiegeld, tja, dat mag DUIC dan weer onderzoeken.”

André van Schie, gemeenteraadslid VVD Utrecht
“Er is natuurlijk wel veel veranderd in veertien jaar tijd”

“Als je kijkt naar de belangrijkste keuzes uit de referendumvisie A is daar wel ‘creatief’ invulling aan gegeven. De VVD is net zo vaak (al dan niet succesvol) kritisch geweest op deelprojecten die wél in visie A zaten maar die wij toch niet zo nodig vonden (Stadskantoor, Bieb++) als dat we de keuze betreuren om belangrijke projecten níet uit te voeren (zoals de Westpleintunnel). Het hele projectgebied is een stuk steniger geworden dan de gekozen visie beoogde, maar het is wél gelukt de Singelstructuur te herstellen. Hoog Catharijne kent straks nog steeds een onder- en een bovenwereld maar het wordt in de openbare verblijfsgebieden wél een mooi winkelcentrum. Het stationsplein wordt minder ruimtelijk, groen en zichtbaar dan beoogd, maar we kunnen er straks wel 12.000 fietsen onder kwijt. Ik merk dat ambtelijk en bestuurlijk gezien steeds geprobeerd wordt om in de geest van de referendumkeuze de beste beslissingen te nemen, maar er is natuurlijk wel veel veranderd in veertien jaar tijd. Keuzes van toen zijn inmiddels achterhaald of financieel onhaalbaar gebleken. Herstellen, verbinden en betekenis geven waren de kernthema’s van de aanpak stationsgebied en dat blijven belangrijke doelen te realiseren. Ik vind dat we nu de oostkant van het station snel af moeten maken en de bouwput terug moeten geven aan de inwoners van Utrecht. Aan de westkant zal nog veel veranderen, waarbij de referendumkeuze van toen minder belangrijk is dan de visie die we nú hebben op het vergrote centrum. Bereikbaarheid van de bestaande stad en de nieuwe ontwikkelingen en een goede mix van wonen, werken en verblijfskwaliteit zijn daarbij voor mij belangrijk.”

Henk Westbroek, oprichter Leefbaar Utrecht
“Groen is een fata morgana”

“Er is een referendum gehouden waarbij met een enorme opkomst de keus viel op een variant die groen zou zijn, waar laagbouw in zou zitten en de menselijke maat centraal zou staan. De leden van de partijen die toen in de Stadsregering zaten, Leefbaar Utrecht, CDA, PvdA en VVD, beloofden voorafgaand aan het referendum dat aan de uitslag niet getornd zou worden. In de loop van het realisatieproces heeft niemand de behoefte gehad de – zelfs op schrift – vastgestelde belofte na te komen. Zelfs de initiatiefnemers van het referendum niet – Leefbaar Utrecht. De door de stemgerechtigden gekozen visie is dus opgeofferd aan de visie waarvoor juist niet door gekozen werd. Tenzij je met droge ogen durft te beweren dat het stadskantoor en TivoliVredenburg typische voorbeelden van laagbouw zijn. Ook de belofte dat de zalen van het cultuurpaleis slechts bij wijze van uitzondering een andere dan een culturele functie mochten hebben is aan de laars gelapt. Tenzij je durft te beweren dat een jaarvergadering van GroenLinks en het CDA vallen onder een culturele dus terecht gesubsidieerde bestemming. En het groen? Wie dat alomtegenwoordig ziet, die ziet een fata morgana.”

Wat denk jij?

Is er voldaan aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002?

View Results

Loading ... Loading ...

21 Reacties

Reageren
 1. Lukas

  Op de foto bij dit bericht zie je duidelijk dat de groene strook bij de singel ophoudt waar Hoog Catharijne begint. Er is weer water in de singel, maar helaas zonder groen. In plaats van bomen is er een enorm groot gebouw neergezet. Heel jammer voor Utrecht.

 2. Gerard

  “De VVD is net zo vaak (al dan niet succesvol) kritisch geweest op deelprojecten die wél in visie A zaten maar die wij toch niet zo nodig vonden”

  Mijn hemel. Dat zegt natuurlijk alles over die partij.

 3. Freddy

  Ik ben in 2002 voor visie A gestemd, de groenere variant. Nu lijkt het of er niets van terecht is gekomen. De singel is mooi geworden. De rest gaat ten onder in het betonnen geweld van HC. Ik voel mij als UTrechter bedrogen.

 4. Gerben

  @Lukas, bekijk : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=122170531 en zie hoe groen en idyllisch het was waar nu deze gebouwen verrijzen. Niet dus!

 5. R_Utrecht

  Zoals altijd is commentaar geven ook hier weer het makkelijkste. Uiteraard is de visie niet volledig gevolgd, maar ik vind het toch bewonderenswaardig hoe veel ruimte en tijd er wordt gemaakt voor inspraak en idealen. Langzaam maar zeker zie je de eerste resultaten ontstaan en ik kan niet anders zeggen dan dat ik over het algemeen zeer positief ben over wat uit de steigers komt. En zelfs Hoog Catharijne vind ik ondanks de uitbreiding een honderd maal beter worden dan het was. Waar andere steden de hele crisis hebben stilgezeten, heeft Utrecht (het zij soms met concessies) doorgepakt. Chapeau daarvoor gemeente!

 6. Een volmondig nee

  Het antwoord is simpel. Nee.

  Er is niet voldaan aan de gekozen visie. Er kunnen dan allerlei argumenten van stal gehaald worden, maar het antwoord is en blijft gewoon nee. Nooit gedacht dat ik Henk Westbroek nog volmondig gelijk zou geven, maar hij heeft volledig gelijk.

  Het is nu duidelijk dat de projectontwikkelaars en geldschieters al vanaf minuut 1 van plan waren om hun eigen gang te gaan en de gemeente is daar vreemd genoeg volledig in mee gegaan, waardoor men voor de tweede maal alle macht aan de ontwikkelaars heeft gegeven en de controle op de plan ontwikkeling is kwijt geraakt. We hebben de vorige keer ondervonden wat daar van gekomen is. Wat is er in die achterkamertjes gebeurd? Helaas zijn vele gemeenteraden en wethouders van verschillende politieke kleur daar voor verantwoordelijk, maar…….

  ………Zo newspeakerig als van de D’66 wethouder heb ik ze zelden gezien. Beseft die man dat wij als burgers, kiezers,onvrijwillig miljoenen aan gemeenschapsgeld in dit project gestopt hebben op basis van misleidende informatie. Zo kan een politcus altijd A beloven en B waarmaken. Zo zijn we niet getrouwd. Het erge is dat steeds meer politici wel zo handelen.

  Wat een argumenten om gewoon te zeggen dat je het tegenovergestelde aan het doen bent dan waar bij het referendum voor gekozen is. Behalve het stukje singel en de Moreelsebrug, is er werkelijk niets terug te vinden in de plannen van waar de bevolking voor gekozen heeft. Daarnaast zegt de beste man dat men kiest voor hoog-stedelijk, een ander woord voor verdichting, hoogbouw en dure kantoorruimte en dure appartementen in projectontwikkelaars land. Men is het beleid uit Amsterdam aan het kopiëren. Jammer dat Utrecht niet vanuit zijn eigen kracht handelt. Eeuwig zonde. Ik stel dan ook voor om er samen voor te zorgen dat D’66 voor deze volksverlakkerij afgestraft wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een vrij onzichtbare partij in het besturen van Utrecht en als ze zich wel laten zien is het van een zeer negatieve kant. Groot voorstanders van de bieb ++ en de Kade, die beide op basis van zeer goede argumenten godzijdank afgeschoten zijn.

  De meneer van bouwput Utrecht maakt het helemaal bont met zijn academische praat. Nee, meneer. Aangeven dat er een ander plan wordt uitgevoerd dan de burger en kiezer is voorgeschoteld, is geen academische praat, maar dat zijn feiten. En hoezo pijnlijk dossier rondom bieb ++? Die bieb ++ is Utrecht, godzijdank, bespaard gebleven. Wat voor argumenten, newspeak er ook gekozen worden en wat er ook wordt recht geluld wat krom is. Er lag een plan en een visie en men doet het tegenovergestelde. Feit. Volgend feit is idd dat de ontwikkelaars dit er uit onderhandelt hebben. Dat de verschillende college weet ik niet wat er uit onderhandelt hebben en dat de gemeenteraad lag te slapen, als toezichthouder zijnde., zijn ook feiten.

  Dan die suffe argumenten dat de wereld veranderd is en de stad veranderd is. Daar waren de kiezers zich heel erg van bewust hoor, op het moment dat de keuze gemaakt werd. Wij wisten als burgers en kiezers al dat Utrecht heel erg zou gaan groeien. Toch is er voor “ontspannen visie” gekozen en niet voor een “hoog-stedelijke”. Misschien juist wel met de beoogde groei in het achterhoofd. De economische crisis, met name veroorzaakt door projectontwikkelaars en het bankwezen, is natuurlijk een vreemd, argument in dit dossier. Er lag een opdracht en die wordt niet uitgevoerd. Zo simpel is het.

  Stel je voor dat in alle bedrijven en alle organisaties permanent afgeweken zou worden van besluiten in vergaderingen. Besluiten die op basis van goed doordachte keuzes gemaakt zijn. De mensen die willens- en wetens afwijken van wat er, democratisch, gekozen is en daarna toegezegd is door de verantwoordelijken, worden in een normale wereld op non-actief gesteld of naar huis gestuurd, of zelfs aangeklaagd.

  Dat er een verbetering is waar te nemen in de gebouwde objecten t.o.v. van de bestaande objecten, maakt nog niet dat nu het beste plan voor de stad wordt gebouwd. Overigens heeft dat ook erg met de tijdsgeest te maken. Toen Hoog Catherijne net af was, was het ook een erg modern bouwwerk, helemaal in lijn met de tijsgeest. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het toen misschien ook wel mooi vonden. Uiteraard kan er ook van mening verschild worden over de gehanteerde bouwstijl, maar daar gaat het helemaal niet om. De kiezer is, al dan niet bewust bedonderd. En daar zijn heel wat mensen en partijen verantwoordelijk voor. Het is de moeite waard dat advocaten en kritische burgers eens gaan samenspannen en kijken of er een zaak mogelijk is, om, grootschalige misleiding van de burger aan te kaarten. Aangezien het beuwst gedaan is, moet dit tot de mogelijkheden behoren.

 7. Pieter

  Als zowel Everhardt, van Schie en Bolland als argument (om af te wijken) aangeven dat de wereld er sinds 2002 wel (heel) anders uit ziet, maakt duidelijk dat het weinig zin heeft om over dit soort langjarige projecten een referendum te organiseren. Stel dat destijds de andere visie (1) was gekozen, zou het centrum er dan heel anders uit hebben gezien dan nu het geval is/wordt?

 8. Mark

  Het hele gebied gaat er flink op vooruit. Sommige stukjes worden best fraai, andere delen vallen wat tegen, en smaken verschillen natuurlijk. Het referendum was geen gedetailleerd ontwerp, er is gekozen voor uitgangspunten die inderdaad niet allemaal zijn overgenomen. Maar dit betekent niet dat er totaal niet naar geluisterd is of dat het geen invloed heeft gehad op het uiteindelijke ontwerp. Per saldo wordt dit gebied vele malen mooier dan de desolate betonmassa plus autoweg die het tot voor kort was. Sommigen van ons hebben last van een zeer selectief geheugen volgens mij. En het klaagt zo lekker. Bij deze ook eens een keer de mening van een tevreden inwoner.

 9. Hansen

  @ Mark, ik vind het nogal wat om mensen die kritiek hebben als klagers/ zeurders weg te zetten, alleen omdat jij tevreden bent. Anderen zijn, terecht, teleurgesteld.

  Het zijn gewoon feiten dat het plan anders wordt uitgevoerd dan voorgelegd aan de bevolking. Sommigen van ons hebben nu eenmaal een zeer selectief geheugen.

  En nee, er is nauwelijks iets overgenomen uit de visie die voorgelegd is. Er wordt dus idd, soort van, totaal niet geluisterd nee. Leg dan idd niks voor aan de mens, als je toch lak hebt aan wat de gekozenen willen-omdat het veel geld moet opleveren. Ben daar dan gewoon eerlijk over ipv een schijnvertoning opvoeren.

 10. Evy Fransen

  Mark. ik weet niet waar jij kijkt, maar boven de singel thv Hoog Catherijne is het een vrij desolate betonmassa hoor. Daarnaast is de vraag heel simpel. Is er voldaan aan de visie? Het antwoord daarop is nee en blijft nee. `Onder het “nieuwe” station is het ook een desloate bettonmassa; zie het bussstaton Jaareurszijde, verschikkelijk om op de bus te wachten, en de perrons. De trappen richting de singel, zoals nu zijn aangelegd voor Tivoli Vredenburg zijn ook een beetje jammer. Op het Jaarbeusrplein is/ wordt het ook een en al beton. Ik zie de toegevoegde waarde van al het gebouwde niet zo als je het afzet tegen het gigantische kostenplaatje. Aan het station zie je bijvooreeld nu al dat men de verkeerde materialen gekozen heeft. Kijk naar de vloer die jij bij wijze van iedere tien minuten moet dweilen en kijk naar de afwerking/ het gebrek aan afwerking. Dat station gaat geen 25 jaar mee, dat kan ik je al wel voorspellen. Wat ook jammer is aan het station is dat het compleet ingekapseld wordt door nog te bouwen objecten, waardoor je de golfdakstructuur nauwelijks van een afstandje kan waarnemen; zoals bijvoorbeeld nu thv het voromalige taxiplatform. Het gekozen ontwerp met glofdak is al toegepast bij vele andere stations in de wereld, waardoor het ook geen uniek ontwerp is. Kijk dan naar Rotterdam, mooier, vooruistrevender en goedkoper en een beter gebruik van betere materialen. En natuurlijk weet ik dat ook de spoorinfrastuctuur is aangepakt in Utrecht en dat dit heel hard nodig was en heel duur was, maar toch. Natuurlijk was het busstation en het taxiplatform enorm verpauperd, doordat er al decennia niks aan gedaan was. Des te groter de schok dat men qua ontwerp een zelfde soort busstation aan de Jaarbeurszijde heeft neergezet. Geef het 15 jaar en het heeft dezelfde uitstraling als het voormalige busstation aan de centrumzijde. Zeker als je gaat bezuinigen op schoonmaak en handhaving. Het stikt overigens nu alweer van de zwervers rond Utrecht Centraal en in Hoog Catherijne, maar dat terzijde.

  OK, het Vredenburg ziet er beter uit dan voorheen, maar het is ook geen acrhitectuur waar ik nu heel warm van wordt. Dat alles wat ik beschrijf heeft dus jaen aan bouwen en verbouwen opgeleverd. En mensen die in de veronderstelling zijn dat er nog heel veel moet gebeuren/ gaat veranderen, die hebben het mis. De bruine massa boven de mediamarkt blijft gewoon, want partuclier eigendom, net zoals de torenflat bovenop HC. Er wordt alleen een goedkope voorzetgevel op straatniveau op het Smakelaarsveld geplaatst. Ook heeft men de tijdsgeest niet mee, men bouwt een winkelcentrum voor ketens en formules, maar die hebben het steeds zwaarder door internetverkopen en bovendien staan mensen steeds minder te popelen om bij ketens te kopen. Mensen gaan meer voor een unieke beleving, voor spul wat bijna niemand anders heeft en willen leuke kleine winkeltjes in het centrum ontdekken. Daartegenover gaan mensen ook shoppen bij de budgetwinkels, massaal. Alles wat daar tusseninzit lijkt op den duur te gaan verdwijnen. In dat scenario wordt een Hoog Catherijne in de toekomst dus vooral gevuld met budgetwinkels en zal het ook wel weer redelijk snel er minder fraai uit gaan zien. De uitbreding van het winkelcentrum is met een weinig vooruitziende blik bedacht is. De grap is dat in de argumenten de economische crisis wordt aangehaald waarom alles grootschaliger is geworden dan voorzien, terwijl de economische crisis juist het argument zou moeten zijn om minder grootschalig te denken. Zo manipulatief zijn de argumenten ,in het artikel aangehaald, dat je ze aanneemt voor zoete koek, maar als je ze doordenkt dan slaan ze nergens op.

  Daarnaast maak ik me zorgen over de schauwgebieden die rondom het Noordgebouw en op het Jaarbeursplein gaan ontstaan door verkeerd ingepaste gebouwenm die ook veel tocht- en windgaten gaan opleveren. De nieuwe hoge woontoren aan de Van Seijpestijnkade conflicteert ook met zijn omgeving en gaat veel schaduw veroorzaken en voor turbulentie zorgen.

  Overigens vind ik de uitvoering van het plaatwerk op TivolieVredenburg ook veel minder mooi dan in het oorspronkelijke ontwerp. Ook vind ik dat het gebouw veel onlogische zaken in zijn ontwerp verstopt heeft zitten, waardoor ik het geen top ontwerp vindt. Ik vind Hretzberger ook niet zo’n goede architect. Die heeft ons o.a. Hoog Catherijne 1 voorgeschoteld. Een aantal zalen zijn van binnen wel heel prettig en ik vind het Gegeven Paard een leuke plek om te bivakeren, dat mag ook gezegd. Het steegje richting Vredenburg is meer een fietsenstalling en openbaar toilet, daar waar de zon nooit schijnt. Een beetje jammer dus.

 11. Jasper

  De heren Bolland en Van Schie geven een realistisch beeld en verklaren goed waarom er niet helemaal aan het referendum kan worden voldaan.

  Meneer Everardt negeert de vraag en somt zijn verdiensten op, en meneer Westbroek loop lekker te zeiken vanaf de zijlijn.

  Ik ben zelf redelijk tevreden tot nu toe, hoewel het inderdaad anders is dan waar we op gestemd hebben.

 12. Leendert

  Een dynamische en groeiende stad kun je niet jarenlang verbouwen op oude plannen. Op alle gebieden zowel economisch tot milieutechnisch lopen de langdurige plannen en inzichten van toen altijd achter de feiten aan. Een visie is nu eenmaal een visie, en geen vastomlijnd eindbeeld. Voor mij persoonlijk, zie ik toch grote verbeteringen. Een stad die altijd geregeerd werd door dorpse stadbestuurders, is volwassen aan het worden.

  Zelf zou ik ook nog wel wat zaken anders willen zien. Oprekking van het hoogbouwlimiet voor een tweetal gebouwen, wat de dynamiek van het uiterlijk/ skyline gedurfder en gevarieerder zal maken.

  Een mooie groene wandelroute, zie oude metrolijn in New York. Meer natuurvriendelijk energie opwekking o.a. zonnepanelen op dak van CS, Beatrixtheater etc.

  Ben trots op mijn stad.

 13. wUm

  Groen zou het worden. Ik heb toen Leefbaar (de kroegbazenpartij) gestemd, dan zou wel blijken dat het een zooitje werd, En inderdaad: het resultaat was dat Henk Westbroek een groter terras op de Mariaplaats kon maken. En veel hoge gebouwen.

 14. Anne

  Nee, de groenvisie is door het bouwgeweld onzichtbaar.
  Met name kijkend vanaf het terras voor TivoliVredenburg is het angstaanjagend en adembenemend (letterlijk en negatief) dicht en hoog gebouwd,
  En sprekend over mooie, groene, ruime waterkanten: het lijkt toch net of er een soort ‘duiker’ onder die hoge gebouwen is (wordt) geplaatst.
  Teleurstellend!

 15. VoordorpPaul

  Als burgers zijn wij gewoon flink in onze zuignap gepakt. Wij mogen alleen betalen. Inspraak…ja voor de bühne, zo gauw de burger heeft gesproken gaat de uitslag de prullenbak in, nog voor jassen weer aan zijn. Tijd voor gemeenteraadsverkiezingen. Weer enkele sinterklazen eruit en blijf er nog steeds bij dat J. van Zanen ook mag gaan wieberen

 16. jos stelling

  Als je de plattegrond van Utrecht bekijkt zie je feitelijk een heel klein twee duizend jaar oud binnenstadje binnen de (oude) singels: letterlijk en figuurlijk ‘het hart’.
  Brederode Beton, de Jaarbeurs, Spoorwegen en een groot winkelbedrijf c.s. hebben ‘het bestuur’ (de bevolking is nu eenmaal in dit soort ‘zaken’ lastig en dus werd die genegeerd) naar hun hand gezet (persoonlijk gewin). Iedereen moest en zou b.v. via een winkelcentrum naar het station. Zo hebben ze in het hart (10% van het gemeentelijk oppervlak) desastreus ingegrepen en komen nu met het beroemde ‘voortschrijdende inzicht’. Ze hebben Utrecht onherstelbaar in het hart getroffen. Zo is het oude Amsterdam b.v. waarschijnlijk gered door de ‘zuid-as’. Het geografisch hart is nu overigens het kanaleneiland/A2 (ook lekker parkeren). Het is gewoon visieloos uit de klauw gelopen. Hier is in 2002 voor gewaarschuwd en heeft de bevolking dus tevergeefs de vinger opgestoken.

 17. WvR

  Ik had een voorkeur voor Visie 1, maar ben niet gaan stemmen. Voornamelijk omdat ik, ongeacht welke visie als winnaar uit de bus zou komen, nooit de verwachting had dat het uiteindelijke resultaat veel overeenkomsten zou tonen met die winnende visie.

  Persoonlijk vind ik het allemaal goed geslaagd, en een hele verbetering. Meningen verschillen Maar het lijkt mij hoe dan ook duidelijk dat de referendum winnaar, Visie A, niet gerealiseerd is.

 18. Dirk

  De vraag is niet of er voldaan is aan de visie, want dan krijg je per definitie een zwart-wit antwoord (nee).

  De echte vraag is of de twee visies realistisch waren en of de juiste verwachtingen rondom uitvoerbaarheid wel goed gemanaged zijn: beide antwoorden hierop zijn nee.

 19. Herman

  Wederom voorbeeld dat referenda ondingen zijn. Je kunt een ingewikkeld vraagstuk of langdurige ontwikkeling niet door een referendum laten oplossen.

  In Utrecht zijn best leuke dingen ontstaan zoals Singelbocht rond Paardenveld, Tivoli/Vredenburg, Stukje kade voor voormalig Staffhorst pand, Vredenburg begint er beter uit te zien, station is enorm opknapt en mooie fietsenstalling Jaarbeursplein en als hoogtepunt de Moreelsebrug.

  Daarnaast staan er nog wat leuke dingen op de rol zoals stationsplein, tram naar de Uithof en HC.

  Helaas blijven we ook met ellende zitten zoals lelijke bruine Gildenkwartier, het goedkope beton van Overborch en als dieptepunt de troosteloze grauwe betonnen woonkolos die lelijk boven alles uit staat te steken. Hopelijk wordt dit hele stuk HC vanaf Smakkelaarsburch tot aan Moreeslsepark ooit nog platgeduwd.

  Per saldo wordt de stad er beter van, maar dat was niet zo moeilijk. Vraag blijft of het referendum nu invloed heeft gehad en dat is hoogst twijfelachtig.

 20. Jan-Kees Verschuure

  De gekozen visie is zoals Herbert van Bouwput Utrecht zegt vooral een aanjager geweest van de samenwerking tussen stakeholders (spoorwegpartijen, gemeente en Hoog Catharijne). Feitelijk gaat het hierbij alleen om het mogelijk maken van de verbouwing van Utrecht Centraal, de aanleg van stationspleinen en de bouw van het Stadskantoor.
  Op alles eromheen (TiVre, bibliotheekdiscussie, water in de singels en groen) kan de gemeente aangesproken worden.

 21. Yozu Bruinsma

  “De nieuwe hoge woontoren aan de Van Seijpestijnkade conflicteert ook met zijn omgeving en gaat veel schaduw veroorzaken” merkt Evy Fransen op. Al jaren gaat er een tekening rond, van een ontwerpbureau, waarop je terrassen ziet aan die kade, waarbij de zon vanuit het noorden schijnt. Zo kan je de boel dus ook manipuleren !

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).