Open brief Bernard Tomlow over Uithoflijn: ‘Kop in het zand’ | De Utrechtse Internet Courant Open brief Bernard Tomlow over Uithoflijn: ‘Kop in het zand’ | De Utrechtse Internet Courant

Open brief Bernard Tomlow over Uithoflijn: ‘Kop in het zand’

Open brief Bernard Tomlow over Uithoflijn: ‘Kop in het zand’
Bernard Tomlow. Bron: Facebook
In het tweede door de PvdA aangevraagde spoeddebat op 8 maart 2018 stond de vraag centraal: wanneer wisten de wethouders Van Hooijdonk en Everhardt dat er vertraging in de bouw van de Uithoflijn zou plaatsvinden en waarom heeft wethouder Van Hooijdonk de Raad niet tijdig geïnformeerd over de enorme kostenoverschrijding?

In het tweede door de PvdA aangevraagde spoeddebat op 8 maart 2018 stond de vraag centraal: wanneer wisten de wethouders Van Hooijdonk en Everhardt dat er vertraging in de bouw van de Uithoflijn zou plaatsvinden en waarom heeft wethouder Van Hooijdonk de Raad niet tijdig geïnformeerd over de enorme kostenoverschrijding?

Wethouder Van Hooijdonk zei in dat debat dat zij pas in oktober/november 2017 zicht had op de vertraging en de kosten. Daarom had zij de Raad niet eerder geïnformeerd. Van Hooijdonk is als wethouder, samen met de gedeputeerde van de provincie, mede-directeur van de bouw van de Uithoflijn. Zij zijn dus de hoogste baas.

Van Hooijdonk heeft niet alleen de pet van medebestuurder van de Uithoflijn op, maar is ook wethouder van de stad Utrecht. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar wel in dit geval. De Uithoflijn moet namelijk door het stationsgebied gebouwd worden. In dat gebied is de Gemeente verplicht de onderbouw voor de tram op te leveren. Normaal is dat niet zo’n probleem, maar het stationsgebied is een bouwput waar de Gemeente allerlei afspraken met projectontwikkelaars en dergelijke gemaakt heeft. Er kan dan belangenverstrengeling ontstaan, en dat was het geval. Immers, deze projectontwikkelaars hadden eigen plannen en die zouden gedwarsboomd kunnen worden als de Gemeente de onderbouw van de tram zou leveren. Wat Van Hooijdonk niet in de Raad zei, was dat dit probleem niet iets was van de laatste maanden van 2017, maar al in 2015 een concreet probleem was.

Vertraging

De stuurgroep is al in november 2015 geïnformeerd over de vertraging in de realisatie van het voorzetgebouw door Klépierre met (minimaal) drie maanden en de consequenties daarvan op de planning van de Uithoflijn. Zonder beheersmaatregelen leidt dit – zo werd aangegeven – tot een vertraging in het opleveren van de Uithoflijn voor het test- en proefbedrijf en daarmee een vertraging in de start exploitatie.

5 februari 2016:

“De eerder gemelde vertraging van 3 maanden van het voorzetgebouw is vergroot met minimaal 5 maanden en bedraagt nu dus tenminste 8 maanden.

Pas als het voorzetgebouw gereed is, kan de loopstroom tussen OV-terminal en Hoog Catharijne worden verlegd, waarna de Stationstraverse kan worden gesloopt en het aanpalende bouwdeel van het stationsplein oost worden gerealiseerd. De aanleg van het oostelijke tramtracedeel (missing link) vertraagd daardoor. “

In een notitie van begin 2016 wordt aangegeven dat iedere week vertraging minimaal € 200.000,= kost. Al in juni 2016 wordt gesproken over oplossingen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

29 juni 2016:

“Door vertraging van aangrenzende projecten zal de realisatie van het spoor richting de remise niet op tijd gereed zijn. Aan dit ontbrekende deel ontleent de voorgestelde risico mitigerende maatregel zijn naam “Missing Link”. Deze vertraging begint bij de te verleggen kabels en leidingen voor het project Voorzetgebouw van Klépiere en werkt door in het project Stationsplein Oost van de gemeente en vervolgens op de Uithoflijn. Vertraging van het in gebruik nemen van de Uithoflijn kan voorkomen worden, maar dan moeten partijen een besluit nemen over de uitwerking van de Missing Links. Als er geen mitigerende maatregel wordt getroffen dan zal de Uithoflijn ten minste een jaar later in gebruik worden genomen.”

Schade

In oktober 2016 wordt al rekening gehouden met een vertraging van meer dan een jaar. Een jaar heeft 52 weken: 52 x € 200.000,= is al meer dan € 10 miljoen per jaar. Van Hooijdonk vindt het nog steeds niet nodig om de Raad te informeren.

In oktober 2016 is dus de schade al bijna € 14 miljoen.

26 oktober 2016:

Door vertraging van aangrenzende projecten zal de realisatie van het spoor richting de remise niet op tijd gereed zijn. In de huidige planning van het Stationsplein Oost (SPO) staat realisatie van de ruwbouw van de wand en overkraging van SPO gepland van 1 december 2017 tot en met 1 januari 2019. “

“Deze wijziging in de planning zou tot gevolg hebben dat-indien er geen beheersmaatregel wordt getroffen- de Uithoflijn pas in oktober 2019 in exploitatie zou kunnen worden genomen i.p.v. medio 2018. Gelet op het contract dat gesloten is met BAM-CUU, heeft een dergelijke vertraging ook aanzienlijke financiele consequenties.”

Op 6 mei 2017 maakt de gemeente Utrecht een interne notitie: Planning Uithoflijn in het stationsgebied voor wethouder Everhardt en wethouder Van Hooijdonk. Uit die notitie blijkt dat alleen de problemen in het stationsgebied de oorzaak zijn van de vertraging. Nergens in deze notitie wordt de provincie genoemd, laat staan een verwijt gemaakt. De Gemeente komt er gewoon niet uit. Er worden dan twee scenario’s genoemd: prioriteit geven aan de traminfrastructuur boven de afbouw van het stationsplein of het verschuiven van de exploitatiedatum van 8 juli 2018. Dus voorrang geven aan het stationsgebied.

Conclusie

Bij keuze voor scenario A zullen er financiële consequenties zijn vanwege de afspraken met contractspartijen in het stationsgebied. Uiteindelijk kiest de Gemeente voor scenario B. De wethouders wisten op dat moment dus al meer dan een jaar dat er enorme vertragingskosten zouden zijn vanwege hun beleid in het stationsgebied.

Mijn conclusie: de wethouders hadden de Raad niet in november 2017, maar al zeker half 2016 op de hoogte moeten stellen van de zekere enorme schade vanwege de toen al voorzienbare vertraging.

Bernard Tomlow
(op persoonlijke titel)

Gekoppelde berichten

24 Reacties

Reageren
 1. JdV

  De wethouder gaat er met boter en suiker in. Liegen tegen de raad is een doodzonde.
  Hopelijk nemen alle Utrechters dit leugenachtige GL gedoe mee in hun stem op woensdag as.
  Dit soort liegende wethouders kunnen we missen als kiespijn. Ik hoop dat er gronden zijn voor strafrechtelijke vervolging, dan kan de wethouder een verdere carriere vergeten. Nooit meer een VOG voor liegende en bedriegende wethouders.

 2. Mikel

  Eruit met lot. Het is genoeg.

 3. Geenstijl@Utrecht

  Heer Tomlow,

  Wat een gemiste kans dat u zich politiek niet inzet voor de stad Utrecht, echt heel erg jammer, u doet wat de gemeenteraad na laat.

 4. Frits

  Het was gemakkelijker geweest als de provincie niet de kop in het zand het gestoken en gewoon de planning aan had gepast. De provincie wist van het begin af aan dat de planning zeer optimistisch was.

  Volkomen terecht dus dat de verantwoordelijken voor dit debacle zijn opgestapt.

  Ik denk dat als Van Hooijdonk in 2016 de raad zou hebben ingelicht, zij nu het verwijt van Tomlow zou hebben gekregen dat ze voorbarig was, voor de muziek uitliep en niet op eigen gelegenheid zulke dingen mag zeggen – de heilige provincie weet het tenslotte prima.

 5. @UtrechtseSjoerd

  Frits: “Volkomen terecht dus dat de verantwoordelijken voor dit debacle zijn opgestapt.”

  Lot zit er anders nog steeds. Dit is een gedeeltelijke verantwoording tussen gemeente en provincie. Bizar dat zij aangegeven heeft nog een periode in het college te willen zitten. Niet alleen de Uithoflijn is onder haar (gedeelde) aansturing flink fout gegaan, maar denk bijvoorbeeld ook eens aan de Goylaan of zelfs aan het uitbreiden van de voetgangersgebieden waar de #raad030 niet echt positief over was en Lot terugstuurde naar de tekentafel.

 6. Bernard Tomlow

  @frits. Ik ben niet voor de provincie en/of tegen de gemeente. Mijn kritiek richt zich op de bestuursstijl. Er wordt door bestuurders constant gelogen. Doordat de raad niet tijdig ingelicht wordt, kan de raad niet ingrijpen en zitten we nu met een schade van tenminste € 40.000.000 ,waarvoor uitsluitend de twee wethouders verantwoordelijk zijn. Gelukkig heeft de raad op de valreep alsnog besloten tot twee onderzoeken. Wordt vervolgd.

 7. Herman

  Tomlov voelt zich een held die door het volk bejubeld wil worden.
  Ondertussen is hij gewoon bezig met politiek bezig, anders publiceer je niet zo’n brief paar dagen voor verkiezingen.

  Ondertussen creëert hij met zijn politieke spel zijn eigen waarheid, die door velen klakkeloos wordt geloofd.

 8. Yoshua

  Historisch gezien weten we dat mensen van beneden de rivieren niet altijd koosjer zijn. Lot van Hooijdonk is hier toch wel het grote voorbeeld van een onbetrouwbaar persoon. Hoop dat de provincialen die geen binding hebben met onze stad maar er slechts wonen, woensdag GL links laten liggen. Ook de niet Utrechters betalen mee aan de Uithoflijn.

 9. Piet

  Tja het is natuurlijk makkelijk vanaf de zijlijn achteraf hard te roepen dat het niet goed is gegaan. Er zijn vast fouten gemaakt maar hoogstwaarschijnlijk was op dat moment het meest logische besluit.

 10. Harry

  Er is nog weinig “links” aan elitair en vreemdvermogend Groen Rechts.

 11. JdV

  @Herman: Tomlow heeft dit al aan het begin van dit jaar aan het licht gebracht. Je veronderstelling mist dan ook elke onderbouwing.
  De feiten zoals ze worden weergegeven zijn eenvoudig te controleren. Tomlow verzint geen zaken, dat mag je aan mevrouw Van Hooijdonk over laten.
  @Piet: Mooie conclusie. Op die manier kun je alles goed praten, tot aan moord toe.

 12. Scherpschutter

  Heer Tomlow: ongeacht uw motieven (really don’t care…), u bent uitstekend bezig!

  Ieder initiatief dat de burger meer besef bijbrengt van hoe hopeloos verrot het Utrechts politieke kartel is (uiteraard zullen mevrouw van Hooijdonk en haar politieke metgedelingen hier gewoon mee wegkomen) is een initiatief dat lof en hulde verdient.

  Goed werk, beste man. Goed werk. Dat velen maar lekker thuis mogen blijven op verkiezingsdag!

 13. Toine Goossens

  @Bernard,

  Ik heb eerder jouw benadering van deze kwestie weerlegt. Toen ging het over de vraag wie bestuurlijk verantwoordelijk was de provincie of de gemeente. De provincie dus.

  Nu heb je een andere insteek om Lot van Hooijdonk te beschadigen. Alles wat je hier aanvoert bewijst dat de provincie van A tot Z op de hoogte was van de vertraging. Ieder verwijt jegens de gemeente Utrecht is lariekoek.

  Het is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de provincie dus de mevrouw die je zo graag op haar woord gelooft, om de gevolgen van de vertraging te communiceren. Niet een wethouder die ergens in het traject een rol heeft. Die wethouder is geen opdrachtgever.

  Het verbaast mij dat je opnieuw reuring creëert, en vooral dat je daar opnieuw van DUIC het volledige podium voor krijgt om je, op mondelinge basis verkregen kennis, uit te venten.
  Mijn uitgebreide weerlegging van jouw eerdere brieven werd door DUIC afgewezen. Die werd niet gepubliceerd. Alleen commentaar leveren mag op jou. Leg mij eens uit hoe dat zit.

  En waarom leg je je er niet bij neer dat alleen de provincie, jouw beschermeling, bestuurlijk verantwoordelijk is voor het project. Als jurist zou je beter moeten weten, maar waarschijnlijk is bestuursrecht niet je sterkste punt.

 14. Herman

  @JdV, Tomlov is zo’n typisch iemand die het, zeker achteraf, allemaal precies weet uit te leggen. Als dit soort mensen bestuurlijke verantwoording zouden dragen dan lopen ze geheid ook tegen dit soort vraagstukken aan en zullen ze ook soms gedwongen door tijd en omstandigheden keuzes maken die achteraf niet altijd juist zijn.
  Piet heeft dit mooi verwoord.

  Tomlov past in het rijtje SP, PVV en dergelijke. Precies vertellen wat er allemaal niet lijkt te kloppen, maar zodra ze zelf verantwoording dragen geven ze niet thuis of maken zelf ook fouten.

 15. Mineke

  Tav Yoshua
  Historisch gezien weten we dat mensen van boven de rivieren altijd kosher zijn, toch….?

 16. J. Coenen

  @ Yoshua

  Ja, want boven de grote rivieren komt geen corruptie voor?

  Daarom zijn Noord-Holland en de provincies Utrecht en Gelderland zo’n beetje koplopers qua corruptieschandalen (van met name VVD’ers). Zuid-Holland doet vast ook een duit in het zakje.

  Daarnaast, Ik als zuiderling verkas binnenkort weer uit Utrecht. Ik dacht namelijk ooit dat het een gezellige stad was. Maar wat bleek? Die gezelligheid en het bruisende kwam vooral vanuit de zuidelijke import.

  Utrechters zijn vanuit zichzelf nogal zuur, lopen alleen maar te zeiken op alles. Daarnaast. Er is geen stad in Nederland waar in de openbare ruimte zo onbeschoft met elkaar omgegaan wordt.

  Dan heb je ook nog dat wannebe gedrag van de gemiddelde Utrechter die graag belangrijk wil doen. Dat zie je bij de elite, bij de studentjes, bij de hipsters, bij de vastgoedmagnaten. Allemaal willen ze zelf belangrijker zijn dan ze zijn en willen ze de stad belangrijker maken dan hij/ ze is. Vandaar ook die hoogbouwfascinatie ineens.

  Eigenlijk is Utrecht vooral gebakken lucht. Maar goed, als jij er blij van wordt. Succes verder.

 17. Pieter

  De heer Tomlow is hier aan een persoonlijke kruistocht/ hetze bezig, die helemaal niet op feiten gestoeld is. Ik zie weinig echte feiten aangedragen worden. Er is geen bewijs voor zijn uitspraken. En dat kan ik zeggen, want ook ik heb alle openbare stukken gelezen en bestudeerd, De heer Tomlow shopt nogal selectief.

  En dat zo vlak voor de verkiezingen. Duidelijk erop uit om de stem van mensen te beïnvloeden. Dat is niet zo erg, maar wel als je gewoon zelf leugens de wereld aan het slingeren bent.

  Deze brief bevat geen enkel nieuw punt. Alles wat in deze brief staat is door de heer Tomlow al in eerdere schrijfsels naar buiten gebracht.

  Toine Goosens verwoord het uitstekend.

  De provincie en haar voorloper, de stadsregio, zijn de opdrachtgevers, dus eindverantwoordelijk. Zij doen de aansturing. Het maakt niet uit of de gemeente in deelgebieden verantwoordelijkheid draagt, de provincie is, was en blijft de opdrachtgever en is dus eindverantwoordelijk.

  Het is ook niet voor niets dat de gedeputeerde zo snel opstapte na bekendmaking van de feiten. Als zij echt in haar recht had gestaan had ze dat niet hoeven doen. Maar de VVD-gedeputeerde heeft duidelijk veel steken laten vallen. Ongeacht of ze na het opstappen, geholpen door Tomlow (vriendendienstje) een charmeoffensiefje begint.

  Maar goed, onderzoeken zijn al aangekondigd vanuit zowel de stad als de provincie. Misschien eerst eens afwachten wat de uitkomst is, ipv vlak voor de verkiezingen het stemgedrag koste wat kost willen beïnvloeden.

  Van Hooydonk is geen heilige, maar door de heer Tomlow wordt doelbewust de zaak verdraait.

 18. Utrechter2

  In hoeveel tegen-reacties wordt Tomlow op de persoon aangevallen i.p.v. dat zijn argumenten worden weerlegd?

  Nog wat punten:
  1) als de informatie van belanghebbenden (van de provincie) niet betrouwbaar zou zijn dan moeten we ook twijfelen aan alle informatie die de gemeente en de BAM ons verstrekken.

  2) de provincie cq. VVD heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Maar dat is niet vanzelfsprekend…..

  3) ik ga zelf voor volledigheid. Dus:

  a) welke kosten waren er al, maar zijn vanwege de besluitvorming toentertijd buiten beeld gehouden. O.a. tramremise

  b) is er te duur ingezet met een betonnen trambaan? (de tramlijn is de duurste van Nederland)

  c) wat voor fouten zijn er gemaakt m.b.t. de spoorbreedte van de tramrails? (waardoor de rails bijgeslepen moet worden, waardoor vervolgens de rails minder lang mee zal kunnen gaan).

  d) waarom is de beveiliging duurder dan begroot, en langzamer opgeleverd dan gepland?

  Verder: zou ik iets meer verbijzondering willen zien van het exploitatiekostenprobleem door de vertraagde opening. Natuurlijk moet lijn 12 een jaar langer doorrijden, maar daar staat tegenover dat je in 2018 en half 2019 ook geen tramchauffeurs nodig hebt. Ja, je hebt meer dieselverbuik, maar minder stroomverbruik. M.a.w.: je hebt vooral de kosten van de stilstaande trams: is dat 84 miljoen euro of minder? Ja, je moet je dubbelgelede bussen langer aanhouden. Maar waren die bij wijze van spreken al verkocht aan Polen?

 19. Barend

  @ Goossens

  Van jouw betoog snap ik geen snars. Het gaat om kennis van en informatie verstrekken over de vertraging aan de gemeenteraad. Daar heeft Van Hooijdonk ernstig in verzaakt. Daar gaat het om.

 20. Jacob

  @ pieter

  Wat klets jij nou. “En dat kan ik zeggen want ook ik heb alle openbare stukken gelezen en bestudeerd”. Staaltje demagogie van de grootste orde. Graag verwijzingen, citaten en annotaties.

 21. Nosan

  Val de boodschapper toch niet zo aan. Hij si niet belangrijk, hoewel Tomlov daar wel anders over zal denken. Het gaat over het feit dat de GL wethouders zaken verzwegen hebben of niet. Hebben ze ons belazerd of niet.
  Daar gaat het om…

 22. Pieter

  Ik val de boodschapper wel aan, want die is fout bezig.

  Overigens heeft het NRC nu al in meerdere dossierstukken aangetoond dat het werkelijke probleem bij BAM ligt en een innige band tussen BAM en ambtenarij. Het grappige is dat alleen BAM daar beter van wordt (of is dat toch niet helemaal zo?) . Ook niet zo raar wanneer ex-BAM-medewerkers ineens verantwoordelijk zijn voor dit project, maar dan in de rol van ambtenaar.

  Zie dit:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/18/bam-wint-altijd-in-de-utrechtse-bouwput-a1596149

  Is Tomlow ingeschakeld om als bliksemafleider voor BAM te fungeren?

  Daar lijkt het wel op. BAM mag kennelijk niet als hoofdschuldige gezien worden.

  BAM wordt rijk van meerwerk dat ze zelf in een ander deelproject veroorzaken, Slim gespeeld van BAM. Bam klaagt bij de provincie over kritische porjectbureaumedewerkers> bam, die liggen eruit, op straat.

  BAM krijgt zijn zin.

  Als dit geen voortzetting van bouwfraude/ corruptie is, dan weet ik het ook niet.

 23. Toine Goossens

  @Barend,
  Stel dat Lot van Hooijdonk de raad wel zou hebben geinformeerd. Dan was de volgende situatie ontstaan:
  1. Alleen de opdrachtgever is bevoegd om het bedrag van het meerwerk vast te stellen. De gedeputeerde zou dan terecht stellen dat de wethouder zich ergens mee bemoeid waar zij niet over gaat.
  2. De 27 miljoen voor het in gebruik nemen van de lijn was wel begroot, maar niet gedekt. Voor die dekking is de gedeputeerde bestuurlijk de eerst verantwoordelijke. Ook daarover mag de wethouder de gedeputeerde niet passeren.
  3. Toen de gedeputeerde wel haar verantwoordelijkheid nam, deed zij een greep in de kas van de ex BRU gemeenten. Die kunnen de eigen projecten dan niet meer uitvoeren. De wethouder van Houten, die de coordinatie van de tien gemeente doet, was laaiend. Zou ik ook geweest zijn.

  De gedeputeerde heeft gefaald, niet de wethouder, ook al doet Tomlow zijn best om het anders voor te stellen.

 24. Herman

  Het feit dat naast de gedeputeerde ook de hoogste verantwoordelijk ambtenaar van de provincie ontslag hebben genomen zegt opzich al genoeg.
  Als beide een goed verhaal hadden gehad dan hadden ze dat echt niet gedaan. Met name een hoge ambtenaar neemt niet zomaar ontslag, dan weet zo’n iemand dat ie grote fouten heeft gemaakt en dat verdedigen geen zin meer heeft.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).