Meer doen met minder | Meer doen met minder – De Utrechtse Internet Courant

Meer doen met minder

Meer doen met minder
We weten allemaal dat de gemeente er taken bij krijgt vanuit het Haagse. Geen eenvoudige opgave, als je kijkt naar de bijgeleverde geldstroom. Want de rijksoverheid zei er meteen al bij: als het niet lukt kom je onder curatele. Welk stadsbestuur zit daar op te wachten? Dus is het begrijpelijk dat B&W en de gemeenteraad goed op de gemeenschappelijke knip letten.

We weten allemaal dat de gemeente er taken bij krijgt vanuit het Haagse. Geen eenvoudige opgave, als je kijkt naar de bijgeleverde geldstroom. Want de rijksoverheid zei er meteen al bij: als het niet lukt kom je onder curatele. Welk stadsbestuur zit daar op te wachten? Dus is het begrijpelijk dat B&W en de gemeenteraad goed op de gemeenschappelijke knip letten.

Misschien is dit het moment voor de stad Utrecht om zaken anders aan te pakken. Ik denk allereerst aan de introductie van de Social Impact Bonds. Rotterdam ging ons voor.

Bespaarde uitkering

Kern: private partijen investeren in taken waarvan we tot nu toe dachten dat alleen de gemeente die moest uitvoeren. Bijvoorbeeld het helpen van mensen “met afstand tot de arbeidsmarkt”, dus degenen die niet gemakkelijk aan werk komen. Wanneer een investeerder of een ander deze mensen meerdere jaren buiten de uitkering weet te houden, betaalt de gemeente hem voor dit succes. De gemeente bespaarde immers op een uitkering, en dat bedrag gaat naar de private partij.

Het project loopt nog niet zo lang en vergt een volstrekt andere kijk van gemeenten en bedrijven. Maar het is interessant genoeg om te kijken of het hier navolging verdient. In andere landen is er al meer ervaring mee. De Social Impact Bond wordt gezien als een bruikbaar instrument, naast het vanouds bekende subsidie verstrekken.

Utrecht voedingsbodem

De UDB ziet het sociaal ondernemen ook als een antwoord op de grote vragen die Utrecht nu moet beantwoorden. Juist hier kan dat ondernemen groeien en bloeien. De tekenen zijn gunstig. De gemeente Utrecht greep dit jaar de kans met beide handen aan om de Social Enterprise Day 2014 mee te organiseren. Een succesvolle dag, waar ruim 300 mensen van elkaar leerden hoe je financiële en maatschappelijke waarden kunt combineren. Helaas wordt sociaal ondernemen soms nog gezien als instrument om mensen met een slechte positie op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Terwijl het ook een middel is om nieuwe banen te creëren.

Oog op 2018

Wanneer de gemeente Utrecht een klimaat weet te scheppen waarin ondernemers financiële kansen zien in het oppakken van maatschappelijke of ecologische vraagstukken snijdt het mes aan drie kanten. Ten eerste worden maatschappelijke of ecologische vraagstukken opgepakt, de gemeente kan het zelf niet allemaal doen. Ten tweede creëert de onderneming werkgelegenheid waardoor de ambitie dichterbij komt om in 2018 de regio te zijn met de laagste werkloosheid. En ten derde is het interessant omdat het de economische positie van Utrecht versterkt en het vestigingsklimaat voor (sociale) ondernemers verbetert.

Brug tussen studie en werk

Een andere kans: pas-afgestudeerden voor een korte periode werkervaring laten opdoen in bedrijven. Gespecialiseerde tussenpersonen hebben daar een sluitende aanpak voor, die weinig geld kost. Eigenlijk een variant op stages. Zij plaatsen starters en zorgen voor begeleiding tegen laag tarief. Het gaat om korte opdrachten. Resultaat: ex-studenten leren wat werken is, vergroten hun kans op succesvol solliciteren, en bedrijven krijgen inhoudelijk professionele ondersteuning op bepaalde projecten.

Concreet is dit al bij het nieuwe initiatief dat in Utrecht een brug slaat tussen het hoger beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Afgestudeerde hbo-studenten doen werkervaring op met projectopdrachten bij het midden- en kleinbedrijf. Dit tegen een voor het MKB uiterst gunstig tarief, met waarborg voor geleverde kwaliteit.

Onorthodoxe aanpak

Er zijn vast nog meer van die interessante initiatieven die maken dat we de werkloosheid in toom houden, op relatief onorthodoxe manieren. Het zou goed zijn om verder te onderzoeken welke wel en welke niet geschikt zijn in deze stad.

Zodat we niet blijven hangen in de klassieke aanpak van maatschappelijke problemen.

En vooral: zodat we de ambitie om de stad met de laagste werkloosheid te zijn, echt waar gaan maken.

Trude Maas

Voorzitter Utrecht Development Board

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).