Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen? | De Utrechtse Internet Courant Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen? | De Utrechtse Internet Courant

Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen?

Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen?
Maarschalkerweerd
De gemeente Utrecht wil het potentieel van Maarschalkerweerd beter gaan benutten. Het gebied tussen het Utrecht Science Park en Lunetten zou te veel naar binnen zijn gekeerd en moet intensiever worden gebruikt. Ook zou er ruimte zijn voor 500 tot 1000 woningen in het gebied bij Stadion Galgenwaard. De gemeente Utrecht heeft een conceptplan gemaakt om verschillende partijen in het gebied enthousiast te maken en ideeën mee te geven voor verdere deelplannen. Om Maarschalkerweerd beter te benutten moet er meer ruimte komen voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport. Ook moet de openbare ruimte geschikt worden gemaakt om te sporten en worden de vier Lunetten toegankelijker. Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen? Dat is de vraag.

De gemeente Utrecht wil het potentieel van Maarschalkerweerd beter gaan benutten. Het gebied tussen het Utrecht Science Park en Lunetten zou te veel naar binnen zijn gekeerd en moet intensiever worden gebruikt. Ook zou er ruimte zijn voor 500 tot 1000 woningen in het gebied bij Stadion Galgenwaard. De gemeente Utrecht heeft een conceptplan gemaakt om verschillende partijen in het gebied enthousiast te maken en ideeën mee te geven voor verdere deelplannen. Om Maarschalkerweerd beter te benutten moet er meer ruimte komen voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport. Ook moet de openbare ruimte geschikt worden gemaakt om te sporten en worden de vier Lunetten toegankelijker. Moet Maarschalkerweerd een sportcampus worden met ruimte voor woningen? Dat is de vraag.

Paul Kok, persvoorlichter Kampong

“Een sportcampus met ruimte voor woningen zal het gebied niet worden. Het gebied tussen het Utrecht Science Park en Lunetten moet intensiever worden gebruikt voor recreatie en sport. SV Kampong omarmt deze samenhang. We hebben drie kanttekeningen. 1. Met de komst van de sneltram is de weg naar het gebied vanuit de stad gevaarlijker geworden, de kruisingen met de tram moeten veiliger worden. De geplande fietsbrug over de Kromme Rijn tussen de Mytylweg en de Weg naar Rijnauwen krijgt te weinig aandacht. Met de fietsbrug kunnen sporters veiliger de kruising bij de Platolaan en tram oversteken. Via de brug kan het gebied makkelijker verder worden ontsloten en ontstaat een route naar het Utrecht Science Park. 2. Verplaats de Mytylschool. De vrijkomende plek zou een mooie ruimte voor recreatie aan de Kromme Rijn zijn. De verkeersdruk op de wegen in het gebied zou sterk afnemen. 3. Tenslotte is het gebied gediend als de sneltram ook in het weekeind zou rijden en dan op meer plaatsen zou stoppen.”

Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

“De aanwezigheid van veel sportverenigingen maakt Maarschalkerweerd eigenlijk al het ‘sport-hart’ van Utrecht. Het ligt naast Amelisweerd en heeft al een groen karakter. Maar we willen dit groen verder versterken zodat meer Utrechters hier van kunnen genieten. We willen de bereikbaarheid verbeteren met nieuwe fiets- en wandelpaden en meer mogelijkheden geven om zelf te sporten. De forten en het groen hieromheen worden toegankelijk voor publiek. Je kunt er straks wandelen, picknicken of bootcampen. Topsport gaat een nóg prominenter rol spelen in Maarschalkerweerd, waar al veel teams op het hoogste niveau actief zijn. De voetballers van FC Utrecht, hockeyers van Kampong, atleten van Hellas en waterpoloërs van UZSC bundelen hier de krachten. Zo zijn er plannen voor gezamenlijke voorzieningen en woningen voor talentvolle sporters in opleiding. Rond Stadion Galgenwaard en station Lunetten komen daarnaast nog enkele honderden woningen om meer mensen in Utrecht aan een huis te helpen. Met het ontwikkelperspectief dat we samen met al deze partijen hebben gepresenteerd geven we een eerste aanzet om Maarschalkerweerd verder te verbeteren. We gaan hierover in oktober in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen, waarna de plannen verder kunnen worden uitgewerkt.”

Noraly Roozendaal, voorzitter stadslandbouwproject Koningshof

“Het is een goede ontwikkeling dat er aandacht voor het gebied komt. Ons stadlandbouwproject Koningshof Utrecht heeft in de acht jaar van haar bestaan al gemerkt dat de vraag naar gebruik van het land enorm is en er kan nog veel worden geoptimaliseerd. De plek heeft enorm veel potentie als het groen blijft. Dat zien wij ook terug in de plannen door het versterken van de groene structuren. Het valt op dat het plan breder is dan Maarschalkerweerd zelf, de samenhang met de omgeving op mobiliteit, verbindingen met de verschillende omliggende wijken, maar ook het autoluw maken, zou grote voordelen voor het gebied mee kunnen brengen. Moet het een sportcampus worden waar gewoond kan worden? Wat is een sportcampus en hoe ziet deze eruit? Wat voor vorm van wonen? Dat zijn meer vragen dan antwoorden, niettemin denk wij dat dit plan een toegevoegde waarde creëert voor de stad Utrecht, waarbij de uitwerking en de betrokkenheid van de gebruikers essentieel is om tot een succes te komen.”

Akke Bink, van bewonersinitiatief Groen Oost

“Groen Oost, een initiatief van Arnoud Wolff en mijzelf, is een platform waarbij ruim veertig groene initiatieven zijn aangesloten. Van Park Oosterspoorbaan, Zilveren Schaats tot groenstroken in zelfbeheer in de wijk. Met dit platform willen wij zowel de onderlinge verbinding tussen de verschillende groenbeheerders als de daadwerkelijke fysieke groene verbindingen in oost versterken. Wonen, sporten en recreëren in het groen vraagt allereerst om… groen! Liever nog: natuur met ecologische waarde, want (sport)gras is groen maar arme natuur. Maarschalkerweerd is een uitgelezen kans om op de vruchtbare hoveniersgronden rond Krommerijn meer in te zetten op innovatieve en biologische stadslandbouw. Dat functioneert vooral in ecologisch sterke omgeving. Stadslandbouw levert ook input voor sportkantines, kantoren en woningen in het gebied. Een gezonde levensstijl van wandelen, fietsen en sporten in de natuur met vers eten van eigen bodem. Dat zien we als dé kans voor Maarschalkerweerd. Het is niet de uitgelezen plek voor (meer) woningbouw.”

Jan Willem van Wijngaarden, van Wijkraad Oost

“Voor Maarschalkerweerd worden vele goede doelen en functies geformuleerd, waarbij het een opgave zal blijken om die allemaal of grotendeels een plek te geven in het gebied. In dat geval zou het volgens de Wijkraad een goede keuze zijn om in beginsel geen ruimte te reserveren voor woningbouw in een gebied waar de ruimte nu al schaars is en vele andere doelen gediend moeten worden. Het advies aan de gemeente is: houd je strak aan de doelen en voorkom dat je van alles een beetje doet, en de oorspronkelijke doelstelling goeddeels verdwijnt. Mocht woningbouw toch een optie zijn dan is de voorkeur van de Wijkraad Oost een compacte bouwlocatie met een hoge woningdichtheid, gesitueerd in toch al stenig gebied, zoals bij het Stadion Galgewaard. Ook zou gekozen moeten worden voor een locatie buiten het plangebied voor de Mytylschool.”

Gekoppelde berichten

3 Reacties

Reageren
 1. Hans

  In dit hele verhaal, met – dat is positief – veel aandacht voor de versterking van de groene structuur van Maarschalkerweerd / Amelisweerd, mis ik de idee van de te overkappen A 27. Dat zou topprioriteit moeten krijgen gezien het welhaast vernietigende effect van de enorme verkeersherrie die dit gebied nu 24/7 te verduren heeft.
  Werk maken dus van de overkapping en de aanleg op die constructie van verbindend groen.

 2. Roel

  Nee.

 3. Katja

  Nee.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).