Opiniestuk VVD: ‘Maak van Overvecht geen utopie’ Opiniestuk VVD: ‘Maak van Overvecht geen utopie’

Opiniestuk VVD: ‘Maak van Overvecht geen utopie’

Opiniestuk VVD: ‘Maak van Overvecht geen utopie’
Overvecht. Foto: Robert Oosterbroek
Er worden jaarlijks tientallen miljoenen gestoken in de Utrechtse wijk Overvecht. Zo werd bijvoorbeeld in februari van dit jaar bekend dat het Rijk 10 miljoen uittrekt om Overvecht een extra impuls te geven.

Er worden jaarlijks tientallen miljoenen gestoken in de Utrechtse wijk Overvecht. Zo werd bijvoorbeeld in februari van dit jaar bekend dat het Rijk 10 miljoen uittrekt om Overvecht een extra impuls te geven.

Dat geld werd gebruikt voor meer werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid, maar ook voor thema’s als wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie.

Volgens de Utrechtse VVD merken de bewoners weinig van de ‘dure projecten’ die worden opgetuigd. Morgen wordt er over de plannen voor Overvecht gesproken in de Utrechtse gemeenteraad. Naar aanleiding van die vergadering heeft de VVD een onderzoek laten uitvoeren en een opiniestuk geschreven. Dat artikel is hieronder te lezen.

‘Maak van Overvecht geen utopie’

Tientallen miljoenen gaan er jaarlijks naar de Utrechtse wijk Overvecht. Helaas merken bewoners weinig van de dure projecten die worden opgetuigd. Het echte ‘goud’ van deze wijk wordt niet verzilverd: de inzet van de bijzonder veel actieve bewoners die Overvecht rijk is. Donderdag vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp.

Inwonersparticipatie is de natte droom van menig wethouder. Zeker in een wijk als Overvecht met criminaliteitsproblemen, bewoners met zorgelijke financiële en gezondheidssituaties. Al jaren probeert de lokale overheid de potentie uit deze groenste wijk van Utrecht te halen door er tientallen miljoenen in te stoppen. Zonder merkbaar resultaat. Soms lijkt het alsof de bewoners beter af zouden zijn als met al dat geld schulden zouden worden afbetaald en gezondheidskosten vergoed. Dit moet veranderen voordat actieve bewoners uit frustratie stoppen met hun vrijwillige inzet. Dan wordt het verbeteren van de wijk steeds meer een utopie.

Bewoners zijn namelijk de essentiële schakel om wijkverbetering in gang te zetten. Uit de Asset-Based Community Development-benadering, opgesteld door Kretzman en McKnight in 1993, blijkt dat het geven van regie cruciaal is.

Momenteel raakt het enthousiasme van de actieve bewoners in Overvecht echter bedrukt. Ze vragen om concrete doelen en krijgen vage ambities. Ze vragen om het verbeteren van de wijkveiligheid, maar er worden juist handhavers uit Overvecht weggehaald.

De gemeente zegt ‘ruimte te geven aan bewoners’. Deze uitspraak legt de vinger op de zere plek. Het gaat niet om ruimte geven. Het gaat om faciliteren van de ruimte die bewoners willen nemen.

Huur dus geen externe dure bureaus in voor ‘leuke projectjes’ in de wijk, die bewoners zelf wellicht nog leuker en relevanter zouden hebben gemaakt als zij de regie zouden hebben gehad. Creëer een ‘groen licht’ voor bewonersinitiatieven en maak echt gebruik van bewoners die de schakel zijn tussen buurt/wijk en gemeente. Voordat er projectlijsten liggen.

Laat politieke stokpaardjes los. Voelen bewoners zich onveilig? Ga langs met de wijkagent en kijk welke maatregelen er in de openbare ruimte genomen kunnen worden. Hebben jongeren geen plek om te puberen en met leeftijdsgenootjes om te gaan? Faciliteer openbare sportplekken en kijk waar zij hier een rol in kunnen spelen zodat ze werk- of stage ervaring op kunnen doen.

Het is uiteraard niet zo dat de gemeente Utrecht niets van dit alles doet. Het echt gebruik maken van de kracht van de wijk is echter het missende puzzelstukje. Daarnaast worden er lijsten met projecten naar de gemeenteraad gestuurd waarvan het onduidelijk is wat de onderlinge samenhang is of wat de selectiecriteria waren voor financiering. Ondertussen hebben bewoners nog steeds dagelijks last van bijvoorbeeld te snel rijdend verkeer of de stankoverlast van de rioolwaterzuivering in het westen van Overvecht.

Juist in coronatijd is het belangrijk om Overvecht niet uit het oog te verliezen. Bewoners zijn thuis en willen wellicht een actieve bijdrage leveren aan hun omgeving. Dus: stop met het ‘geven’ van ruimte en durf te investeren in onderwerpen waar bewoners om vragen en die wellicht niet goed bij een politieke kleur passen zoals veiligheid. Maak van Overvecht geen utopisch project. Accepteer, juist in de wijken waar je de bewoners zo hard nodig hebt, dat zij ruimte nemen en maak hen faciliteren nummer 1 prioriteit.

Auteurs:

Veerle Oude Alink, student Bestuurs- en Organisatiewetenschap, deed onderzoek voor de gemeenteraadsfractie van de Utrechtse VVD naar ‘Samen voor Overvecht’.

Queeny-Aimée Rajkowski, gemeenteraadslid voor de Utrechtse VVD en woordvoerder intregale wijkaanpakken, waaronder Overvecht.

22 Reacties

Reageren
 1. AA

  Wat er mist in dit stuk is verantwoordelijkheid. Het is niet genoeg om mensen te betrekken bij hun buurt en hun verantwoordelijkheid te geven. Mensen moeten ook verantwoordelijkheid leren dragen. Dit betekent dus handhaven, handhaven en nog eens handhaven.

 2. Ingrid

  Inderdaad. Luister naar de bewoners en zet ze in. Toen ik in Overvecht woonde, heb ik meermaals aangegeven, actief te willen bijdragen aan de wijk. Dan wordt je telefoonnummer genoteerd, en je hoort er nooit meer wat van. U vraagt bij welke instantie? Tsja, bij welke niet. Overvecht is een prachtige wijk, die aan de problemen ten onder gaat. Ik ben inmiddels gevlucht. Hopelijk wordt Het voor anderen snel beter. Want het is er niet (uit)houdbaar. En de mensen die beslissingen nemen over de wijk, wonen er niet, komen er niet, en hebben geen idee, hoe erg het er echt is.

 3. AA

  @ingrid..zelfde geval met Lombok hoor. De problematiek van de kanaalstraat ettert gewoon rustig door terwijl politici om de hete brij blijven draaien. Aanpakken doen ze niet aan. Naar burgers wordt niet geluisterd, terwijl inspraakavonden de burger de illusie moet geven dat we in een democratie leven.

 4. Pee

  Al pompen ze nog meer miljoenen in die wijk dan verandert er nog niets.
  Het is de bevolking daar die het verschil maken.

 5. Yoshua

  Wat de VVD wil dat kan niet.
  Er moeten jaarlijks tientallen miljoenen naar alle wijken wijken van de stad.
  De VVD vergeet dat deze discipline van hulpverlening een economie op zich is.
  Tientallen stichtingen en bedrijven met veel medewerkers leven van deze subsidie.
  Minder geld betekend dat er mensen worden ontslagen.

  De VVD zou eerlijk moeten zijn en gewoon zeggen dat geen enkele vorm van hulpverlening waar geen bewoner op zit te wachten moet worden gefaciliteerd.
  Het geld uitsluitend investeren aan politie en handhaving.
  Na 50 jaar deze vorm van hulpverlening is het overduidelijk dat het niet werkt en niets oplost.
  Mensen met sociale problemen in de huissituatie of zelf problemen hebben, daar kan je wekelijks een uurtje leuke dingen voor organiseren, maar de probleem los je niet op.
  Mensen die problemen veroorzaken kan je alleen door consequent ze ter verantwoording roepen voor daden en gedrag.
  Mensen met problemen veranderen uitsluitend wanneer er op worden gecontroleerd en op aangesproken.

  een criminele ondernemer veranderd niet van gedrag wanneer je hem een dagje een gratis cursus geeft.
  Wel wanneer je hem zijn winst afpakt en alle luxe die hij kan tonen naar zijn omgeving.

 6. Scherpschutter

  Goed. De VVD ‘oplossing’ is dus agenten langs deuren sturen om te praten, de bewoners alle ‘free stuff’ geven waar ze zelf om vragen, werkervaring opdoen bij de sportvelden (als wat, pion?) en auto’s langzamer laten rijden. Voila: Overvecht is pronto een paradijsje…

  Dit totaal abstracte ongrijpbare maakbaarheidsgeleuter in de ruimte is tenenkrommend. Wat een holle woordenbrei. Sterker: het antwoord van de VVD op decennia van links falend beleid…is kennelijk het (softere) linkse beleid van 20 jaar geleden. Dit is gewoon ongrijpbare PVDA taal uit het jaar 2005.

  Wat is er toch gebeurd met de ‘liberalen’ van weleer? Waar zijn toch die voorvechters van individuele vrijheid, zelfstandigheid en het recht op zelfbeschikking gebleven? Waar zijn die idealisten gebleven die vochten voor minimale overheidsbemoeienis in het leven van burgers? Voor lage uitkeringen en lage belastingen, zodat werken loont? De partij die mensen een schop onder het hol gaf met de boodschap “aan de slag en red jezelf” in plaats van deze linkse boodschap “hier heb je gratis shit en de overheid lost het wel op voor je, alles komt goed”.

  Waar links de afgelopen 2 decennia volkomen ontspoord en geradicaliseerd is in Utrecht, is de VVD (bewust of niet) intussen niets anders meer dan de PVDA van 15-20 jaar geleden. Soepeltjes is ze van semi-rechtse hoogte naar lager gelegen links terrein afgegleden. Het is anno 2020 een linkse partij zonder identiteit of tastbare oplossingen. Hoog tijd dat deze light-socialistische partij fuseert met D66. Er is geen verschil meer.

  Het goede nieuws is dan wel weer dat we weten hoe het uiteindelijk met de PVDA is afgelopen, maar daar koopt de Overvechter natuurlijk helemaal niets voor, zoals ze voor geen enkele overheidsoplossing in de afgelopen 50 jaar (letterlijk niet 1!) ook maar iets extra kocht. De overheid is het probleem. Niet de oplossing.

  Het is tijd om Overvecht te verlossen van de schadelijke overheidsbemoeienis die geen ander doel had en heeft dan juist niets oplossen en uitgerekend problemen veroorzaken die dan door politici niet opgelost kunnen worden. Deze unieke inwoners verdienen een beter leven dan als hamster in een rad in een overheidskooi fungeren (met een stel gestoorde linkse anti-wetenschappers die aandachtig van boven de kooi de actieve hamster uit het rad proberen lokken om hem lui, inactief en afhankelijk te maken door gratis voedsel in de kooi te gooien en aanlokkelijke strobedden te maken) tijdens dit al decennia voortwoekerende rampzalige sociale maakbaarheidsexperiment.

  Tijd om de overheid Overvecht uit te schoppen. Met pek en veren de grens over. Niks vergroening, niks free VVD stuff, weg met sportvelden, sociale bullshitcoaches en dat gelul over pratende agenten aan je deur. Gewoon niks. Uitkeringen aftuigen, geen cent subsidie meer, geen extra Politie. Pure zelfredzaamheid. Overvecht zal er zelf de schouders maar eens onder moeten gaan zetten om verbetering te realiseren en zo niet…dan maar gewoon niet. Dan zoeken ze het maar uit ook, toch? Dan verdienen ze niet beter ook, maar geef ze in ieder geval de kans om geen beter lot te verdienen…Dat hebben ze verdiend na 50 jaar overheidsmishandeling als labhamster.

 7. Bernhard

  Eerst maar ‘s handhaven en het tuig van straat halen. Het straatbeeld en de sfeer worden nu in negatieve zin bepaald door groepen ‘jongeren’, die met van alles bezig zijn behalve een bijdrage leveren aan de samenleving. Moestuinprojecten, kickbokscurssuseb en buurtfeesten veranderen daar niets aan.

 8. Koel Hoofd

  Er zijn een groot aantal hoog opgeleide mensen met hun vingers diep in de subsidiepotjes die met groene prietpraat de groenwaanzinnige graaiende politiek blij maken ten koste van de inwoners.
  En wat doet Utrecht?
  Die stemmen de volgende keer weer op die D66 en GL kliek want daar worden ze beter van…

  Fijn dat de VVD dit eindelijk eens laat onderzoeken en met een zinnig advies komt.

 9. Hadjememaar

  Wat een slecht geschreden verhaal zeg. Warrig, tendentieus, slecht onderbouwd en 10 miljoen is helemaal niks. 250 euro per wijkbewoner. Daar los je de schuldenproblematiek echt niet mee op hoor.

  Ik deel de mening van de schrijvers dat bewonersparticipatie niet goed gefaciliteerd wordt en dat de doelen van het beleid onduidelijk zijn, maar voor de rest vind ik het maar een hoop geblaat.

  @AA, verantwoordelijkheden zijn misschien niet gedelegeerd, maar dat heeft ook geen zin, tenzij er ook bevoegdheden gedelegeerd worden. Ze kunnen je wel ergens verantwoordelijk voor maken, maar als je geen beslissingen mag nemen ben je de kop van jut.

 10. Alexander

  Ik heb wel vaker het gevoel gekregen dat de standpunten van de vvd wel erg makkelijk naar voren komen op de duic. Iedere vraag van deze partij aan het college, hoe klein of onbeduidend ook, kan reden zijn voor een artikel in dit medium. Maar dit slaat alles. Hoe onafhankelijk is duic eigenlijk?

 11. The true vlerk

  Aardig stuk. Maar, de ‘natte droom’? Wat een onvolwassen toon van twee gelegenheidsauteurs(?).

  Als bewoner van de buurt Overvecht zie ik dagelijks hoe men met de wijk omgaat. Ik denk dat hier een groot probleem ligt (broken windows-theorie etc.). Er wordt op veel plekken gehangen wat prima is, maar het gevolg is overal afval, plassen in bosjes, alcoholgebruik en asociaal rijgedrag. Met andere woorden: niemand geeft om de (eigen) wijk.

  Ik gooi niks op straat, maar merk het bij mijzelf: ik zie de wijk niet als mijn wijk, voel mij er weinig mee verbonden en alle aangename zaken van het stadsleven spelen zich elders af.

  Als bewoners niks terugzien van die zogenaamde jaarlijke investeringen, voor hen weinig toegang bestaat tot werkgelegenheid en vermaak (horeca etc.) ver te zoeken is en zij soms last hebben van hangende lui, waarom verwachten ambtenaren dat bewoners zich om de wijk bekommeren?

 12. Phil

  Ik woon in Overvecht. Deze week schoof een glossy blad de bus in. Een super-luxe uitvoering van Dreef-nieuws. Mijn eerste reactie: “Van mijn belastinggeld?”
  Van de 96 pagina’s slechts 4 nieuwswaardig.

 13. Elly

  Ik woon in Overvecht en vraag me al jaren af waar die miljoenen blijven. Ook ik zie allerlei “leuke” projecten langskomen, maar alleen al het taalgebruik bij al die prachtige plannen geven aan dat er nooit iets van terecht kán komen, wollig, abstract en onrealistisch. Die leuke projectbureautjes verdienen er ongetwijfeld een aardige boterham aan, maar levert de wijk en haar bewoners helemaal niets op! Ik heb pas om een afvalbak gevraagd op een plek waar (hang)jongeren “chillen” en veel zwerfvuil verspreiden, maar nee, dat kan niet, is waarschijnlijk te concreet. Al die miljoenen hebben de wijk niet schoner en veiliger gemaakt, en hoe truttig dan ook, dat is waar wij, bewoners, behoefte aan hebben! Ik heb niet de indruk dat degenen die over de besteding van die miljoenen gaan, enig verstand hebben van onze wijk, geen begrip voor de leefomstandigheden van de bewoners, en alleen maar willen scoren met domme projecten die niets opleveren. Weggegooid geld! Ga eens zelf kijken, praten met bewoners, praten, luisteren, luisteren, kijken, luisteren en dan pas die miljoenen inzetten.

 14. Kadoendra

  @The true vlerk

  Jij weet het op een duidelijke manier analytisch te verwoorden!

 15. Cico

  Ik lees vooral gratuit gelul. De VVD die het voor een achterstandsbuurt opneemt? Hilarisch, want morgen bezuinigen ze alsnog de buurtcentra weg. Die leveren immers geen winst op en concurreren misschien met de lokale kroeg of restaurant, waarvan de eigenaar weer een VVD-lid is.
  Ook wordt voorbijgegaan aan het feit hoeveel slechter de wijk ervoor stond zonder al die miljoeneninvesteren. Herinnert u zich Vogelaar nog? Werd uitgejouwd destijds, maar het was destijds nog meer verloederd en de wijken zijn wel degelijk opgeknapt. De ene iets beter dan de andere, uiteraard.

 16. Toine Goossens

  @Yoshua raakt de kern met:

  Tientallen stichtingen en bedrijven met veel medewerkers leven van deze subsidie.

  Om vervolgens te constateren dat het niets oplevert en dat het beter is om dat geld in politie en handhaving e investeren. Dat is zeeer kort door de bocht.

  Een samenleving wordt sterk door te sturen op ‘wederzijdse burgerbetrokkenheid’. Een sterke samenleving creëert zelfcorrigerend vermogen. Daardoor ontstaat op een natuurlijke manier meer veiligheid en stabiliteit.

  Laat een gedegen onderzoek uitvoeren en onderzoek of het werk van de stichtingen en bedrijven daaraan (zeer) belangrijk heeft bijgedragen.

 17. Toine Goossens

  De VVD legt de vinger op de juiste plek. Het budget om burgerparticipatie in Overvecht te stimuleren is zegge en schrijve € 5.000.
  Tegen het miljoenen geweld van de sociaal maatschappelijke sector is dat minder dan een peulenschil.

  Leg de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf. De gemeente kan burgerraden opzetten die, de opdracht krijgen om met oplossingen te komen; oplossingen van de burgers zelf. Frankrijk en België leggen landelijke problemen aan deze burgerraden voor. Die komen met frisse, hanteerbare, oplossingen.
  Die burgerraden worden gesteund door een sterk back office apparaat. Professionals die een dienstverlenende rol jegens de burgers hebben, en hen de tools en informatie aanreiken om met oplossingen te komen die op draagvlak kunnen rekenen.

 18. Andy Clijnk

  Mooi dat ook de VVD oog heeft voor de ABCD-benadering! Dat is wel eens anders geweest…..

 19. Kees Truijens

  Ha ha! Goud verzilveren lijkt mij niet zo nuttig.

 20. Yoshua

  @Toine Goossens,

  Een sterke samenleving creëert zelfcorrigerend vermogen. Dat is zeeer kort door de bocht.
  Er is namelijk geen sterke samenleving aanwezig.
  Leuke gedachte is het daar niet van, maar het is er niet en zal er nooit gaan komen.
  Denk je werkelijk waar dat waar op plekken heel veel mensen wonen met heel veel verschillende problematiek waarvan ze zelf niet in staat te zijn om die te kunnen oplossen zich bezig gaan houden met wederzijdse burgerbetrokkenheid.

  Je gedachte is natuurlijk fantastisch, maar onrealistisch.
  De wereld zit heel anders in elkaar dan de wereld die jij in je gedachten ziet.

 21. Malle Aggie, taalpurist

  Wat een tendentieus gebral van de VVD. Die glossy voor Overvecht, dat had toch ook op normaal papier gekund? Niet met echt nieuws, alleen wat verhaaltjes, met alle respect voor de mensen die zich actief inzetten voor ook mijn Overvecht.

 22. Yoshua

  elly,

  Je vraagt je af waar al die miljoenen blijven.
  Je geeft eigenlijk zelf al het antwoord met wat je schrijft: Ga praten met bewoners, praten, luisteren, luisteren, kijken, luisteren .
  Die mensen die moeten gaan praten en luisteren die doen dat natuurlijk niet gratis, ze ontvangen daar een salaris voor.
  70% van die miljoenen gaan op aan bedrijfskosten en personeelskosten.
  Alleen in onze stad zijn er ruim 1000 mensen werkzaam in deze tak van sport.
  Voor ieder nieuw plan moet er een projectgroep worden opgericht die beleidsmakers nodig hebben die weer worden bijgepraat door adviseurs.
  Uiteindelijk komt het bij de uitvoering terecht waar er nog een blik managers, wijkmanagers, areamanagers aan te pas komen.
  Van ieder euro gaat er 70 cent op aan de voorbereiding.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).