Voorkom onnodige (zelf)isolatie door coronamaatregelen Voorkom onnodige (zelf)isolatie door coronamaatregelen

Voorkom onnodige (zelf)isolatie door coronamaatregelen

Voorkom onnodige (zelf)isolatie door coronamaatregelen
COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

Het kabinet heeft onlangs weer een aantal strengere maatregelen genomen om het stijgend aantal coronagevallen in te dammen. Maar het is niet zo dat er sprake is van een bijna volledig stilleggen van het dagelijks leven (lockdown). In het voorjaar werden 70-plussers nog specifiek aangesproken om zichzelf extra te beschermen en dus vooral thuis te blijven zonder bezoek. Dat deden de meesten dan ook of anders was het wel de familie die erop aandrong vooral niet naar buiten te gaan.

In mijn contacten met zorg- en hulpverleners in de wijken werd duidelijk dat dit leidde tot nieuwe gezondheidsklachten bij sommigen. Mensen weten vaak niet wat gebrek aan beweging, vitamine D of vaste structuur met ze kan doen. “Zelfs 80-plussers die voorheen vrij kwiek waren en actief meededen in het buurtcentrum, zag ik na die tijd ineens met een rollator lopen”, vertelde een bezorgde sociaal makelaar.

Ouderenorganisatie COSBO Stad Utrecht zette in augustus/september een onderzoek uit onder de 70-plussers om te peilen hoe die zouden omgaan met eventuele nieuwe maatregelen. Daaruit werd duidelijk dat de meeste ouderen zich behoorlijk kunnen aanpassen aan deze situatie, al is er zeker ook een deel dat meer eenzaamheid is gaan ervaren. Twee punten springen er toch uit als men te maken zou krijgen met nieuwe maatregelen (die nu werkelijkheid zijn geworden): men wil graag meer in beweging zijn en het sociaal contact moet behouden blijven.

Gelukkig maken de huidige maatregelen dat zeker mogelijk, mits iedereen zich blijft houden aan die hoofdregels als afstand houden, mondkapjes dragen en handen wassen. Toch weten we ook dat nog (te) veel oudere mensen nauwelijks de deur meer uit gaan, anderen vermijden sowieso de winkels, en ook durft niet iedereen meer in de bus te stappen. Vanuit COSBO hebben wij ook bij de gemeente en andere instanties aangedrongen op heldere voorlichting en uitleg, ook in verschillende talen. De versnippering in taken en verantwoordelijkheden, ook als het gaat om informatie naar burgers, maken dat het vaak te lang duurt voor er echt actie volgt.

Buurtbewoners en zorg- en hulpverleners doen overigens erg hun best deze mensen toch te bereiken en helpen, zoals ik ook eerder dit jaar al schreef. Iedereen kan de verantwoordelijkheid nemen om wat extra aandacht te besteden aan mensen die niet zo goed weten wat wel en niet kan. Met een goede uitleg over de maatregelen, die niemand verbieden om contacten te onderhouden of er regelmatig even uit te gaan, help je onnodige (zelf)isolatie te voorkomen.

Martina van den Dool
Belangenbehartiger COSBO Stad Utrecht

6 Reacties

Reageren
 1. HArry

  Dank aan DUIC voor dit artikel!

  Graag ook persoonlijke verhalen van de slachtoffers van de Coronamaatregelen en de lockdowns. Graag verhalen van artsen en verplegend personeel over de toenemende agressie. Graag verhalen van de slachtoffers van seksueel misbruik. Graag de verhalen van slachtoffers van enorme toename van huiselijk geweld, Graag de verhalen van Joop drie straten verder die zijn kankerbehandeling niet meer krijgt. Graag de verhalen waarom we zoveel minder bedden artsen en verpleegkundige hebben.

  Dus graag de verhalen van de andere kant van de Lockdown maatregelen. En graag de verhalen van het wegkijken en ontkennen van deze realiteit

 2. MJPD

  @HArry
  Misschien is uw bericht sarcastisch bedoeld, maar we worden toch al dagelijks overspoeld met dat soort berichten vanuit de media? Dat is ook de reden dat de media om nog meer maatregelen smeken en totaal niet kritisch zijn. Want anders kunnen ze dit soort ‘stukjes’ niet meer schrijven, waar u het over hebt.

 3. Iefke

  Er wordt nogal omheen gedanst in dit artikel, maar als je het pleidooi zou samenvatten komt het op het volgende neer denk ik:

  1. betere voorlichting (aan ouderen) over de coronaregels,

  2. Extra aandacht voor ouderen, zoals meer contactmomenten met ouderen

  Sowieso snap ik dit artikel niet helemaal, maar heb er natuurlijk wel een mening over. Volgens mij is het hele punt waarom veel ouderen, maar ook andere groepen mensen in (zelf-) isolatie zitten dat een groot deel van de Nederlanders (inclusief ouderen zelf) zich niet aan de coronaregels houden. Hier komt nog eens bovenop dat de meeste ouderen (die ik ken, en ik werkte in een verpleeghuis) zich na al die levensjaren niet meer zo snel laten voorschrijven wat ze wel en niet mogen doen. En dat waardeer ik enorm aan deze groep mensen, maar hierom houden veel ouderen zich ook bovengemiddeld slecht aan de maatregelen. En dan snap ik dat je terughoudender bent in contact als oudere, zeker betreffende leeftijdsgenoten, waar je vaak het meest contact mee hebt buiten je familie om.

  Overigens kan je met precies dezelfde argumenten ook de andere kant op redeneren. Als ik mijn ouders bezoek (ongeveer 70 jaar) eisen ze een knuffel en dit risicogedrag vindt ik niet uitzonderlijk voor mensen van hogere leeftijd.

  Kortom, mijn argumenten hebben twee gezichten maar komen op hetzelfde neer: je kunt ouderen niet zomaar de (corona-)regels voorschrijven. Dat is niet bedoelt als kritiek aan ouderen, maar wel als kritiek naar het maakbaarheidsideaal van beleidsmakers/zorgverleners dat we die ouderen ‘even gaan trainen/voorlichten/voorschrijven/‘empoweren’ om zich te houden aan hoe het hoort’.

  Maar herkent iemand dit of bazel ik uit mijn nek? En bovenal wat vinden ouderen hier zelf van?

 4. HArry

  @MJPD
  Geheel niet sarcastisch bedoeld. Het ging mij om de andere en menselijke zijde van van de lockdown medaille die niet of onvoldoende belicht wordt omdat het draagvlak voor strenge maatregelen dan verdampt.

  De mensen die geslachtofferd worden als collaterale schade en waar de voorstanders van strengere maatregelen liever maar even niet aan denken.

 5. Hetty

  Er zijn telefooncirkels, ik meen, dat die uitgaan van het Rode Kruis. Daarin belt op een vaste tijd in de ochtend oudere of andere 1 oudere 2 op, maakt een praatje en vraagt, of alles goed gaat. Mocht de telefoon niet worden opgenomen of als er andere problemen zijn, kan contact worden gezocht met familie en/of hulpverleners. Als alles in orde is, belt oudere 2 oudere 3 op, en aan het eind van de cirkel belt de laatste oudere in de cirkel weer oudere 1. En de cirkel is rond. Zo kan eenzaamheid toch wat worden doorbroken, en voor de veiligheid is het ook een goed idee.
  Het Rode Kruis heeft ook de mogelijkheid, te bellen naar iemend met een open oor en een warm hart voor ouderen of anderen . Met anderen bedoel ik niet-ouderen , die al dan niet door Corona in een isolement zijn gekomen

 6. Nina

  Kijk even naar de jaarrekening 2019 van Cosbo:

  Subsidie 193.000 euro
  Loonkosten 160.000 euro
  FTE’s: 2,06
  Vrijwilligers: 30, die geen bezoldiging krijgen

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).