#2: JE STADSIE OOK NOG VOOR JOUW (KLEIN)KINDEREN #2: JE STADSIE OOK NOG VOOR JOUW (KLEIN)KINDEREN

#2: JE STADSIE OOK NOG VOOR JOUW (KLEIN)KINDEREN

#2: JE STADSIE OOK NOG VOOR JOUW (KLEIN)KINDEREN
Wat is onze visie? Juist nu onze leefwereld onder druk staat door klimaatverandering en toenemende ongelijkheid is het belangrijk dat we een samenleving creëren waarin we solidair zijn met elkaar. Om de stad bewoonbaar te houden voor volgende generaties pakt GroenLinks Utrecht de wooncrisis én de klimaatcrisis aan.

Wat is onze visie?

Juist nu onze leefwereld onder druk staat door klimaatverandering en toenemende ongelijkheid is het belangrijk dat we een samenleving creëren waarin we solidair zijn met elkaar. Om de stad bewoonbaar te houden voor volgende generaties pakt GroenLinks Utrecht de wooncrisis én de klimaatcrisis aan.

Utrecht is een thuis voor iedereen. GroenLinks Utrecht wil wonen betaalbaar houden, zodat ook jouw (klein)kinderen hier straks een huis kunnen vinden. Vitale beroepskrachten zoals docenten, politieagenten en zorgmedewerkers moeten niet de stad uit worden gejaagd. Zo behouden we de sociale structuren die de stad echt Utrechts maken. 

Om te zorgen dat volgende generaties hier ook fijn kunnen wonen willen we snel naar een klimaatneutrale stad en ons voorbereiden op klimaatverandering.

Wat hebben we al bereikt?

We hebben al veel gedaan om wonen betaalbaar te houden. Daar gaan we zeker mee door, met nog veel meer ambitieuze plannen. We hebben de afgelopen vier jaar verschillende stappen gezet voor meer betaalbare woningen, maar de nood is dusdanig hoog dat dit de komende jaren de allerhoogste prioriteit krijgt. Tot nu toe zorgden we er al voor dat 40% van de gebouwde woningen sociale huur is, maar we gaan in de toekomst nog een stap verder: bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 40% sociale huur en 40% middenhuur en goedkope koop gerealiseerd worden. Dat is minimaal 80% aan betaalbare woningen!

We zetten vol in op de energietransitie en energiebesparing zoals isolatie van huizen. Ook bereiden we ons voor op klimaatverandering door beter regenwaterafvoer, geveltuintjes en groene daken, en zo min mogelijk verharding. Zo geven we onze stad schoon en leefbaar door aan onze kinderen en toekomstige generaties.

Wat willen we nog meer?

Om de stad ook in de toekomst gezond en leefbaar te houden zorgen we dat de groei van het aantal inwoners gelijk opgaat met meer ruimte voor groen, voorzieningen en ontmoeting, op loop- en fietsafstand van huis. Zou behouden we het unieke karakter van Utrecht.

10 X MOOIER UTRECHT

Voor GroenLinks Utrecht zijn er drie hoofdthema’s die nu alle prioriteit verdienen: betaalbaar wonen, eerlijke kansen en een groene stad. Lees hier hoe wij van Utrecht een thuis voor iedereen maken.