#4: MENSEN MET SCHULDEN LATEN WE NIET BARSTEN #4: MENSEN MET SCHULDEN LATEN WE NIET BARSTEN

#4: MENSEN MET SCHULDEN LATEN WE NIET BARSTEN

#4: MENSEN MET SCHULDEN LATEN WE NIET BARSTEN
Wat is onze visie? Terwijl we hard werken aan een nog mooier Utrecht in de toekomst, verliest GroenLinks Utrecht het heden nooit uit het oog. Bestaanszekerheid voor iedere inwoner is voor ons een toppriotiteit. We zorgen voor ruimhartige minimaregelingen, zodat er een goed vangnet is voor iedereen. De gemeente is er voor de mensen die het hardste nodig hebben. We bieden perspectief doordat iedereen zich mag blijven ontwikkelen van jong tot oud. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. 

Wat is onze visie?

Terwijl we hard werken aan een nog mooier Utrecht in de toekomst, verliest GroenLinks Utrecht het heden nooit uit het oog. Bestaanszekerheid voor iedere inwoner is voor ons een toppriotiteit. We zorgen voor ruimhartige minimaregelingen, zodat er een goed vangnet is voor iedereen. De gemeente is er voor de mensen die het hardste nodig hebben. We bieden perspectief doordat iedereen zich mag blijven ontwikkelen van jong tot oud. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. 

Wat hebben we al bereikt?

De afgelopen jaren hebben we minimaregelingen verruimd en zijn we de strijd aangegaan met de schuldenproblematiek. We willen onze ambitieuze en succesvolle schuldenaanpak voortzetten en de komende jaren extra geld vrijmaken voor Utrechters met een laag inkomen. Zo zorgt GroenLinks voor bestaanszekerheid voor iedere Utrechter.

Wat willen we nog meer?

In Utrecht laten we niemand vallen. We pakken armoede bij de wortels aan, want voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op preventie en gaan door met het succesvolle door ons geïnitieerde Jongerenfonds. We blijven investeren in voldoende werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden op alle opleidingsniveaus. We geven mensen vertrouwen en perspectief als het even niet mee zit. Zo krijgen zzp’ers en flexwerkers flexibele bijstand, als hun inkomen tijdelijk onder het sociaal minimum zakt. Deze terugvaloptie voorkomt stress en geeft zekerheid.

10 X MOOIER UTRECHT

Voor GroenLinks Utrecht zijn er drie hoofdthema’s die nu alle prioriteit verdienen: betaalbaar wonen, eerlijke kansen en een groene stad. Lees hier hoe wij van Utrecht een thuis voor iedereen maken.