‘Actie blijft nodig om vooruitgang te boeken’ - Interview met Aad Burger, lid Wmo Cliëntenraad Utrecht ‘Actie blijft nodig om vooruitgang te boeken’ - Interview met Aad Burger, lid Wmo Cliëntenraad Utrecht

‘Actie blijft nodig om vooruitgang te boeken’ – Interview met Aad Burger, lid Wmo Cliëntenraad Utrecht

‘Actie blijft nodig om vooruitgang te boeken’ – Interview met Aad Burger, lid Wmo Cliëntenraad Utrecht
Aad Burger.
De Wmo Cliëntenraad Utrecht adviseert de gemeente Utrecht over hulp en ondersteuning die inwoners krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onze langst zittende vrijwilliger, Aad Burger, stopt er binnenkort mee.

De Wmo Cliëntenraad Utrecht adviseert de gemeente Utrecht over hulp en ondersteuning die inwoners krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onze langst zittende vrijwilliger, Aad Burger, stopt er binnenkort mee.

Aad is in 1929 in Groningen geboren en onze oudste vrijwilliger. Hij groeide op in Utrecht, maar heeft ook in Alkmaar en Amersfoort gewoond. In Leiden studeerde hij rechten. In 1955 raakte hij in Afrika besmet met het poliovirus en daardoor gedeeltelijk verlamd aan beide benen. “Ik ben in Leersum gerevalideerd en kon nog lang lopen met kruk of stok. Inmiddels ben ik afhankelijk van een rolstoel”, vertelt hij.

Lid Cosbo, Wmo Cliëntenraad

Aad is Wmo-gerechtigde vanaf het moment dat de wet werd ingevoerd. Hij is lang politiek actief geweest als gemeenteraadslid voor de PvdA. “Toen dat afliep in 1998, zag ik dat er nog veel verbeterd kon worden voor mensen met een beperking en ouderen. Als ervaringsdeskundige wilde ik hierover meedenken en –praten. Namens ouderenorganisatie COSBO-Stad-Utrecht kreeg ik een plek in de Wmo Cliëntenraad”.

Bijdragen aan gemeentelijk beleid

Aad geeft een voorbeeld van de invloed van deze organisaties. “Een tijd geleden wilde de gemeente Utrecht de parkeerplaats van de Regiotaxi verplaatsen naar de Stationsstraat, om ruimte onder het station te maken voor stadsbussen. Mensen met een beperking moesten dan een afstand afleggen en de (toen daar aanwezige) tramrails oversteken. Op voorstel van RTV Utrecht testten we de toegankelijkheid van de standplaats. Toen ik de tramrails met mijn rolstoel wilde oversteken, bleven de voorwielen steken in de rails. Ik sloeg met de rolstoel achterover, met mijn achterhoofd op de stenen”. Het filmpje ging viral op social media en zelfs DWDD besteedde er aandacht aan. De gemeenteraad eiste een oplossing. Er kwam een nieuwe standplaats: bij de bussen en de lift.

Toegankelijk

Er is nog een lange weg te gaan als het gaat om het realiseren van de doelstelling van het (door Nederland ondertekende) VN-verdrag handicap. Dat zegt dat mensen met een beperking overal aan moeten kunnen deelnemen. De gemeente Utrecht spant zich in om dit te realiseren. Aad: ”Positieve ervaringen met Wmo-voorzieningen hebben mijn leven gemakkelijker gemaakt. Er moet alleen nog veel gebeuren voordat alle (openbare) gebouwen en woningen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Iedereen moet een winkel of restaurant in kunnen”. Actie blijft nodig om bezuinigingen, achteruitgang en wachttijden te voorkomen.