Alles wat u moet weten over een concurrentiebeding | De Utrechtse Internet Courant Alles wat u moet weten over een concurrentiebeding | De Utrechtse Internet Courant

Alles wat u moet weten over een concurrentiebeding

Alles wat u moet weten over een concurrentiebeding
Is uw werkgever bang dat u uw kennis en vaardigheden zal gebruiken voor een andere werkgever? Mag uw werkgever u dan tegenhouden door middel van een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een andere werkgever. In deze blog leest u alles wat u moet weten rondom het concurrentiebeding.

Is uw werkgever bang dat u uw kennis en vaardigheden zal gebruiken voor een andere werkgever? Mag uw werkgever u dan tegenhouden door middel van een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een andere werkgever. In deze blog leest u alles wat u moet weten rondom het concurrentiebeding.

Geldigheid

Een concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig als het beding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen en u 18 jaar of ouder bent. Een concurrentiebeding dat mondeling is overeengekomen is ongeldig. Het is niet mogelijk om dit beding op te nemen in een collectieve arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst met daarin de opgenomen regeling dient door u te worden ondertekend. Een concurrentiebeding is alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Indien uw werkgever u een tijdelijk contract wil aanbieden met daarin een concurrentiebeding opgenomen, dan hoeft u hier dus niet mee akkoord te gaan.

Uitzonderingen

Er bestaat een uitzondering op de regel dat een concurrentiebeding alleen mag worden opgenomen in een vast contract. De werkgever mag dit beding ook opnemen in een tijdelijk contract als hij motiverend kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijf – of dienstbelangen. Wat nou precies zwaarwegende bedrijf – of dienstbelangen zijn, wordt door de wetgever niet benoemd. Een arbeidsrechtadvocaat zou u hierin kunnen adviseren.

Aanpassen of vernietigen

De werkgever heeft als enige partij profijt bij het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Deze regeling is beperkend voor de werknemer omdat zijn recht op vrije arbeidskeuze wordt beïnvloed. Indien u van mening bent dat het concurrentiebeding te streng is en u komt er met uw werkgever niet aan uit, dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. Het is verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in de arm te nemen die u hierin kan bijstaan. De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen of aanpassen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat het beding zo uitgebreid is dat er geen mogelijkheden meer zijn om ergens anders te gaan werken.

Conclusie

Een concurrentiebeding wordt in een arbeidsovereenkomst opgenomen om er zeker van te zijn dat een werknemer na uitdiensttreding zijn werkgever geen concurrentie aandoet. Dit beding moet schriftelijk met een meerderjarige werknemer die een vast contract heeft worden opgenomen. De rechter kan in bepaalde gevallen het concurrentiebeding vernietigen of aanpassen. Indien u advies wil of hulp nodig heeft met het starten van een procedure, kunt u het beste een arbeidsrechtadvocaat inschakelen.