De toegevoegde waarde van loonverpakking voor ondernemers De toegevoegde waarde van loonverpakking voor ondernemers

De toegevoegde waarde van loonverpakking voor ondernemers

De toegevoegde waarde van loonverpakking voor ondernemers
Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van een loonverpakker, ook wel een co-packer of contractverpakker genoemd. Een dergelijke partij is verantwoordelijk voor het gehele verpakkingsproces van producten en zorgt er feitelijk voor dat producten veilig en herkenbaar aan de consument kunnen worden aangeboden. Loonverpakkingsbedrijven vormen vandaag de dag dan ook een belangrijke schakel binnen de productieketen.

Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van een loonverpakker, ook wel een co-packer of contractverpakker genoemd. Een dergelijke partij is verantwoordelijk voor het gehele verpakkingsproces van producten en zorgt er feitelijk voor dat producten veilig en herkenbaar aan de consument kunnen worden aangeboden. Loonverpakkingsbedrijven vormen vandaag de dag dan ook een belangrijke schakel binnen de productieketen.

De expertise van een externe loonverpakker

Het inhuren van een externe partij voor de verpakking en eventueel ook de distributie van producten wordt steeds gewoner. Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine ondernemingen die zelf niet over voldoende expertise beschikken. Een loonverpakker beschikt over de infrastructuur én de ervaring die noodzakelijk is om deze stap in de supply chain volgens alle geldende richtlijnen te vervullen.

Strenge vereisten voor chemische producten

Loonverpakking gaat in sommige gevallen over het eenvoudig verpakken in dozen. In diverse gevallen komt er echter meer bij kijken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verpakking van chemische producten, die aan strenge eisen moeten voldoen. Voor de behandeling, verpakking, opslag en het vervoer gelden zeer specifieke richtlijnen. Daarom is het van belang dat een loonverpakker ruime ervaring heeft op dit gebied. JBC Solutions kan bogen op ruim 40 jaar kennis op het gebied van chemische producten en houdt zich ook reeds 20 jaar bezig met het afvullen en loonverpakken van de meest uiteenlopende chemicaliën.

Een expert in loonverpakking levert een aanzienlijke kostenbesparing op

Dankzij de expertise van deze loonverpakker en zijn kennis van alle geldende kwaliteitseisen en richtlijnen, hoeven ambitieuze ondernemers zich geen zorgen meer te maken over dit facet van de productieketen. Loonverpakking biedt echter nog diverse andere voordelen. Kostenbesparing is daarvan een belangrijk voorbeeld. Aan het in de arm nemen van een co-packing partner zijn namelijk veel minder kosten verbonden dan aan het zelf moeten investeren in dure verpakkingsmachines. Bovendien weet een co-packer dankzij zijn specialisatie op dit gebied ook veel efficiënter te werken.

Flexibiliteit in het verpakkingsproces

Alhoewel de ene branche veel sterker onderhevig is aan trends en seizoensgebonden vraag vanuit de markt, geldt voor vrijwel iedere ondernemer dat hij of zij te maken krijgt met veranderingen op dit gebied. Deze veranderingen kunnen eenmalig en kortdurend van aard zijn, maar ook grootschaliger gevolgen voor de productie en verpakking van chemische middelen hebben. Een co-packing partner als JBC Solutions weet als geen ander om te gaan met de fluctuerende vraag en de behoefte aan schaalbaarheid die daaruit voortvloeit.

Bij de kern van het bedrijf blijven

Wanneer ondernemers wordt gevraagd naar de grootste uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden, noemen ze het kunnen besteden van voldoende tijd aan hun core business. Tijd voor de kern van hun bedrijf en de verdere ontwikkeling van het merk komt vaak in het geding door allerlei randzaken die de aandacht vragen. Door zaken als het verpakkingsproces uit te besteden, blijft er meer ruimte voor de benodigde focus op groei en innovatie.