Drie redenen waarom de opleiding toegepaste psychologie zo populair is | De Utrechtse Internet Courant Drie redenen waarom de opleiding toegepaste psychologie zo populair is | De Utrechtse Internet Courant

Drie redenen waarom de opleiding toegepaste psychologie zo populair is

Drie redenen waarom de opleiding toegepaste psychologie zo populair is
Coaching en begeleiding van mensen kom je in veel branches tegen. Wil je dat vak naar behoren kunnen uitoefenen, dan vereist dat de nodige scholing. De laatste jaren is de opleiding toegepaste psychologie bijzonder in trek. Deze trend werd in andere landen al eerder waargenomen en lijkt zich nu ook in Nederland te manifesteren. Veel mensen blijken te kiezen voor deze opleiding, maar waarom eigenlijk? En wat houdt deze opleiding precies in?

Coaching en begeleiding van mensen kom je in veel branches tegen. Wil je dat vak naar behoren kunnen uitoefenen, dan vereist dat de nodige scholing. De laatste jaren is de opleiding toegepaste psychologie bijzonder in trek. Deze trend werd in andere landen al eerder waargenomen en lijkt zich nu ook in Nederland te manifesteren. Veel mensen blijken te kiezen voor deze opleiding, maar waarom eigenlijk? En wat houdt deze opleiding precies in?
Wat is toegepaste psychologie?
We hebben het hier over het inzetten van psychologische technieken en de daarachter schuilende psychologische wetenschap om het gedrag van mensen te analyseren en waar nodig te beïnvloeden. Een toegepast psycholoog is in staat om gedragingen van mensen te herkennen en die tijdig bij te sturen. Met een opleiding hbo psychologie leg je de basis voor het uitvoeren van dergelijke taken.
Waarom kiezen mensen graag voor deze opleiding?
Er zijn diverse redenen die de populariteit van deze opleiding kunnen verklaren. Op de eerste plaats is dat het feit dat veel mensen graag met andere mensen werken. Het geeft veel voldoening wanneer je in staat bent om een ander op het juiste spoor te zetten. Elke nieuwe werkdag biedt daardoor een nieuwe uitdaging. Hierdoor groei je steeds verder in je rol als toegepast psycholoog en leer je zelf ook elke dag weer nieuwe dingen in de praktijk. Dit zorgt ervoor dat het werk altijd boeiend blijft.
Veelzijdigheid
Een ander aspect dat het succes van deze opleiding verklaart, is de veelzijdigheid van het vak. Je kunt als coach of begeleider aan het werk in een breed spectrum aan taakvelden. Het gaat namelijk lang niet alleen om banen in de gezondheidszorg, zoals veelal wordt gedacht. Ook in het onderwijs komt deze vakkennis van pas, evenals binnen bepaalde organisaties op het maatschappelijk vlak. Maar ook in reguliere arbeidssituaties kunnen de diensten van toegepast psycholoog van pas komen. Denk maar eens aan het begeleiden van medewerkers bij een reorganisatie van het bedrijf.
Praktijkgericht
Een derde reden voor veel mensen om specifiek voor deze studie te kiezen is dat de materie veel meer praktijkgericht is dan bijvoorbeeld een universitaire studie psychologie. Als toegepast psycholoog ben je veel meer met de dagelijkse praktijk bezig. Je focust vooral op het probleem en bent actief bezig om daarvoor de meest passende oplossing te vinden. Voor veel mensen is juist dit een doorslaggevend aspect.