Duurzaam Utrecht 2030 – Doe mee! Duurzaam Utrecht 2030 – Doe mee!

Duurzaam Utrecht 2030 – Doe mee!

Duurzaam Utrecht 2030 – Doe mee!
Maak Utrecht duurzaam en klimaatneutraal in 2030, ook met een smalle beurs

Maak Utrecht duurzaam en klimaatneutraal in 2030, ook met een smalle beurs

Met Utrecht 900 Jaar vieren we dat onze Domstad behoorlijk duurzaam is, maar er kan altijd nog een tandje bij. Wist u dat Utrecht in 2030 klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig wil zijn? Dat kan alleen als iedereen, arm en rijk, meewerkt om armoede en klimaatverandering te bestrijden. Doe mee en kom 3 september, 14.00-17.00 uur in het Huis van Dominicus naar de spetterende start van het project Duurzaam Utrecht 2030 – Leef duurzaam, ook met een smalle beurs.

Het programma van de startbijeenkomst bestaat uit vier onderdelen: Leer zes tips voor duurzaam leven met een smalle beurs. Wees creatief: speel de burgemeester, ondernemer, student of burger in klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig Utrecht anno 2030. Ga in dialoog: Hoe wordt Utrecht in 2030 klimaatneutraal en duurzaam? Laat u inspireren door posters met betaalbare duurzame producten en diensten, relevante initiatieven en organisaties. 

Wat zijn die zes tips voor duurzaam leven? Duurzaamheidsambasadeurs doen duurzaam leven voor: tuinier zonder bestrijdingsmiddelen en bespaar energie. – Verbind koppels rond groentetuintjes: Kan iemand met groene vingers zonder tuin een groentetuin bijhouden in andermans tuin, waarbij ze de opbrengst delen? – Subsidieer biologische boodschappen, en maak gezond en duurzaam eten betaalbaar. – Geef mensen met smalle beurs korting op openbaar vervoer. – Breng energieadvies in huis: Direct een lagere energierekening met radiatorfolie en tochtstrips. – Investeer in zelfbewustzijn: voor armoede moet niemand zich schamen.

De weken na de workshop vragen studenten en vrijwilligers aan Utrechters met een smalle beurs hoe ze duurzaam willen leven. Op 3 oktober presenteren ze in de Social Impact Factory suggesties hoe we medeburgers kunnen helpen betaalbaar duurzaam te leven. Teams maken daarna prototypes van gewenste duurzame producten en diensten en bedenken gemeentelijke regelingen om ze betaalbaar te maken. Tijdens de Mantel van Sint Maarten 2022, 11 november in de Domkerk laten we heel Utrecht de oplossingen zien, en maken we afspraken om ze in praktijk te brengen. 

Duurzaam Utrecht 2030 is een initiatief van Ineke Malsch (EthicSchool), met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus) en Frans de Wolff (Comité Europadag Utrecht). De gemeente Utrecht (Initiatievenfonds), het fonds Kerk en Wereld en de Katholieke Caritas Utrecht dragen financieel bij. Steeds meer partners steunen het project in natura of door vrijwilligerswerk. Duurzaam Utrecht 2030 draagt bij aan twee gemeentelijke ambities voor 2030. Ten eerste de Europese missie om Utrecht en negenennegentig andere steden dan al klimaatneutraal te maken, dus net zoveel broeikasgas op te nemen als uit te stoten. Ten tweede om de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen, van armoedebestrijding tot milieubescherming. Het project is geboren in de gelijknamige workshop, 9 oktober 2021 in de Dominicuskerk, gesteund door de gemeente via Utrecht4GlobalGoals. Kerkgangers vroegen de gemeente, onderwijsinstellingen en sociale partners alle Utrechters op hun eigen manier duurzaam te laten leven. Geholpen door kerken, de gemeente, studenten, vrijwilligers en sociale partners demonstreren we hoe.

Wilt u meedoen of meer weten? Kijk op duurzaamutrecht2030.nl of scan de QR-code: