Kanaleneiland: je wilt er wonen | De Utrechtse Internet Courant Kanaleneiland: je wilt er wonen | De Utrechtse Internet Courant

Kanaleneiland: je wilt er wonen

Kanaleneiland: je wilt er wonen
Woningcorporatie Mitros is bekend als grote sociale verhuurder. De focus ligt daarbij vooral op mensen met een laag inkomen en de inzet op blije en tevreden huurders. Maar de corporatie doet veel meer dan alleen het verhuren van woningen. In deel 2 van deze serie artikelen over Mitros zoomen we in op het mooie resultaat van Kanaleneiland Noord.

Woningcorporatie Mitros is bekend als grote sociale verhuurder. De focus ligt daarbij vooral op mensen met een laag inkomen en de inzet op blije en tevreden huurders. Maar de corporatie doet veel meer dan alleen het verhuren van woningen. In deel 2 van deze serie artikelen over Mitros zoomen we in op het mooie resultaat van Kanaleneiland Noord.

De succesvolle ‘Dromen in beton’ tentoonstelling in het Centraal Museum, najaar 2019, nam ons mee terug naar de jaren ’50. Terug naar de bouw van de ultramoderne wijk: het Kanaleneiland. De tentoonstelling bleek smulvoer voor planologen en stedenbouwkundigen. Maar eigenlijk voor alle inwoners van Utrecht, want wie kent nog het populaire Kanaleneiland uit die dagen?

Een veel groter deel van onze stad herinnert zich de beelden uit de jaren ’90. De wijk had een slecht imago. De aanpak van wijlen minister Vogelaar bracht daar verandering in, door Kanaleneiland op te nemen in de lijst van ‘krachtwijken’. Naast een stempel, kreeg de wijk aandacht en budget om de leefbaarheid te verbeteren. In die aanpak is Mitros een grote speler.

Het begint bij het Structuurplan Kanaleneiland Centrum. Inmiddels succesvol afgerond, was dit afgelopen jaren de basis voor de huidige ontwikkelingen op Kanaleneiland. Het centrum van de wijk werd gemoderniseerd en daarmee kreeg heel Kanaleneiland een nieuwe impuls. Een intensief programma gericht op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de wijk en haar bewoners. Binnen het plan moesten goede woningen voor álle soorten inkomensgroepen en leefstijlen, onderwijsvoorzieningen en een ontmoetingscentrum gerealiseerd worden.

Marian Hendriks, projectmanager renovatie bij Mitros: “Het mixen en mengen van woningen en bewonersgroepen bevordert de leefbaarheid in wijk. Je kunt zeggen dat de hele wijk enorm is opgeknapt sinds er in het centrum blokken zijn gesloopt of gerenoveerd en er daarna een nieuwe bewonersgroep is bijgekomen. Mensen met allerlei achtergronden willen tegenwoordig in Kanaleneiland wonen en dat was 10 á 20 jaar geleden heel anders.”

“En we zijn nog niet klaar!” vervolgt Hendriks, “onze ambitie is het realiseren van méér betaalbare, duurzame, sociale huurwoningen én het creëren van gemengde wijken. Dat mixen en mengen doen we door naast sociale huur dus ook middeldure huur en koop, zoals bij project KENN, aan het woningaanbod toe te voegen. Hierdoor ontstaat er meer differentiatie in bewonersgroepen. De sociale cohesie op Kanaleneiland is enorm. Families willen graag bij elkaar in de wijk blijven wonen, maar de derde generatie verdient soms teveel voor een sociale huurwoning. Voor middeldure huur en koop komen ze wel in aanmerking en daarmee faciliteert Mitros hun wooncarrière. Dat is ook onderdeel van ons verhaal!”.

Lees het hele artikel in de DUIC krant #106.