Lerarentekort Utrecht biedt kansen voor werkzoekenden | De Utrechtse Internet Courant Lerarentekort Utrecht biedt kansen voor werkzoekenden | De Utrechtse Internet Courant

Lerarentekort Utrecht biedt kansen voor werkzoekenden

Lerarentekort Utrecht biedt kansen voor werkzoekenden
Er is in Utrecht  sprake van een toenemend lerarentekort dat overigens niet opeens nu is ontstaan. Zo is er vorig jaar al een noodplan gepresenteerd door de gemeente Utrecht om onder meer in het basisonderwijs het tekort aan leraren aan te pakken. De gemeente heeft daarbij het streven om onderwijstalent aan te trekken en te behouden.

Er is in Utrecht  sprake van een toenemend lerarentekort dat overigens niet opeens nu is ontstaan. Zo is er vorig jaar al een noodplan gepresenteerd door de gemeente Utrecht om onder meer in het basisonderwijs het tekort aan leraren aan te pakken. De gemeente heeft daarbij het streven om onderwijstalent aan te trekken en te behouden.

In dat kader bieden verschillende MBO opleidingen kansen voor werkzoekenden in het onderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding MBO onderwijsassistent niveau 4. Uiteraard is er nog meer kans op werk door een opleiding tot leraar te volgen of door een onderwijsbevoegdheid te halen. De vraag naar leraren en docenten is namelijk het grootst.

Werken als leraar in het basisonderwijs

Werkzoekenden die interesse hebben in pedagogiek hebben de mogelijkheid om de kansen op werk in Utrecht te vergroten. Zo is het mogelijk om in het onderwijs aan de slag te gaan als leraar met het diploma van een erkende bacheloropleiding PABO (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs). Pedagogiek en onderwijs zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden. Als leraar in het basisonderwijs sta je dagelijks voor een klas met kinderen, maar er zijn tevens andere functies binnen het onderwijs. Zo is er een MBO opleiding om bijvoorbeeld als onderwijsassistent op een basisschool aan het werk te gaan. Je vervult dan niet de functie van leraar, maar zorgt voor ondersteuning in de groep en geeft doorgaans begeleiding aan kleine groepjes kinderen.

Werken als docent in het voortgezet onderwijs

In Utrecht is er niet alleen sprake van een lerarentekort in het basisonderwijs. Ook het voortgezet onderwijs heeft met een tekort te maken dat maar blijft oplopen. Dat geldt overigens eveneens voor middelbaar beroepsonderwijs en voor speciaal onderwijs. Het tekort is onder meer te wijten aan docenten die met pensioen gaan. Bovendien komen er steeds minder leraren bij, zodat het tekort toeneemt. Dan zijn er nog afgestudeerden die het in de onderwijssector binnen vijf jaar weer voor gezien houden.

Werkzoekenden in Utrecht hebben de mogelijkheid om een bijdrage te leveren het tekort op te lossen. Bijvoorbeeld door een opleiding tot docent in voortgezet onderwijs af te ronden. Om in het voortgezet onderwijs les te geven, heb je een onderwijsbevoegdheid voor een specifiek vak nodig. Het is als zij-instromer eveneens mogelijk om les te geven of door als gastdocent op te treden. Het lerarentekort is niet alleen in Utrecht een probleem, maar landelijk. De arbeidsmarkt in het onderwijs is zeer krap en daarom zijn er ook buiten Utrecht kansen voor werkzoekenden.