‘Mensen zetten grofvuil gewoon op de stoep of bij de container zonder een afspraak te maken’ ‘Mensen zetten grofvuil gewoon op de stoep of bij de container zonder een afspraak te maken’

‘Mensen zetten grofvuil gewoon op de stoep of bij de container zonder een afspraak te maken’

‘Mensen zetten grofvuil gewoon op de stoep of bij de container zonder een afspraak te maken’
Janne van Malenstein woont al 40 jaar in Utrecht Overvecht. Ze is wijkambassadeur Groen en Schoon en samen met acht andere wijkambassadeurs Schoon actief om Overvecht schoner te maken. Grofvuil is in delen van haar wijk een probleem. “Mensen zetten het grofvuil gewoon op de stoep zonder een afspraak te maken. Ook bij de ondergrondse containers wordt grofvuil gezet” vertelt ze. “Wanneer de chauffeur dan langskomt om de container te legen, moet hij eerst allerlei rommel aan de kant zetten. Zonde van het extra werk.”

Janne van Malenstein woont al 40 jaar in Utrecht Overvecht. Ze is wijkambassadeur Groen en Schoon en samen met acht andere wijkambassadeurs Schoon actief om Overvecht schoner te maken. Grofvuil is in delen van haar wijk een probleem. “Mensen zetten het grofvuil gewoon op de stoep zonder een afspraak te maken. Ook bij de ondergrondse containers wordt grofvuil gezet” vertelt ze. “Wanneer de chauffeur dan langskomt om de container te legen, moet hij eerst allerlei rommel aan de kant zetten. Zonde van het extra werk.”

Wanneer bewoners grofvuil hebben, kunnen ze een afspraak maken bij de gemeente. De gemeente komt het dan gratis ophalen. Wie wil, kan zijn grofvuil ook zelf naar een afvalscheidingsstation brengen.

Samen met de andere wijkambassadeurs heeft Janne een project opgezet waarbij kinderen op basisscholen tekeningen maken om containers te versieren. Een lokale kunstenaar maakt affiches van die tekeningen. De kinderen mogen de affiches daarna zelf op de containers plakken. Ze krijgen ook een gastles van een van de Utrechtse Schone Stad Coaches waarbij ze samen zwerfafval opruimen. Janne: “Dat project valt in goede aarde. In Overvecht hebben vier basisscholen samen al meer dan 50 containers versierd. De Kaleidoscoop op Kanaleneiland heeft ook zoiets gedaan en we zijn in gesprek met een school in Noordwest om ook daar zo’n soort project te ondersteunen.”

Nog een onderdeel van het project was het informeren en activeren van bewoners, bijvoorbeeld om een container te adopteren. Janne: “Maar dat gaat toch moeizaam. Met name in de buurten waar veel vervuiling is, is het sociale gedrag niet altijd even hebbelijk. Wanneer je iemand aanspreekt op vervuiling kan je soms lelijke woorden naar het hoofd geslingerd krijgen. Een melding bij de gemeente maken krijgt dan de voorkeur. Maar we hebben al mensen die in hun flat de buren goed informeren, ook over mogelijkheden je spullen een tweede leven te geven.”

Momenteel wordt er – mede op verzoek door de wijkambassadeurs Schoon – een pilot voorbereid in Overvecht. In drie buurten kunnen bewoners van een aantal flats hun grofvuil op een vaste dag aanbieden op een vaste locatie. Janne en haar mede wijkambassadeurs hopen er het beste van. “Als iedereen zich zou houden aan het systeem zoals de gemeente dat ingevoerd heeft, dan was er geen probleem! Bovendien bespaart het de medewerkers van stadsbedrijven een hoop extra werk wanneer grofvuil op een juiste manier aangeboden wordt.”

Heb je afval dat te groot is voor de container? Breng het dan naar de kringloop als het nog bruikbaar is of naar een afvalscheidingsstation. Bij de stations kan je gratis een bakfiets of aanhangwagen lenen om je afval weg te brengen. Je kan ook een afspraak maken via utrecht.nl/grofvuil. De gemeente komt het grofvuil dan gratis bij je ophalen.

Utrecht ons schone stadsie!