Met bijles (weer) de goede kant op Met bijles (weer) de goede kant op

Met bijles (weer) de goede kant op

Met bijles (weer) de goede kant op
De scholen zijn dit schooljaar tot nu toe open gebleven. Wel is er nog de nodige uitval doordat docenten thuis moeten blijven met verkoudheidsklachten. Ook leerlingen kunnen om die reden niet altijd naar school om de lessen te volgen.

De scholen zijn dit schooljaar tot nu toe open gebleven. Wel is er nog de nodige uitval doordat docenten thuis moeten blijven met verkoudheidsklachten. Ook leerlingen kunnen om die reden niet altijd naar school om de lessen te volgen.

Er is door de regering flink extra geld uitgetrokken om de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen weg te werken, maar er zal nog wel de nodige tijd overheen gaan voor het zover is. Veel leerlingen lijken na het vele thuis zitten moeite te hebben met weer in het schoolritme komen. Ook is de motivatie bij sommige jongeren ver te zoeken. Tegen de kerstvakantie worden op de meeste scholen de eerste rapporten van het jaar uitgedeeld en daarmee krijgen ouders en leerlingen een beetje idee van waar ze staan.

Veel ouders wachten niet af. Zij weten al dat hun kind het niet zo goed doet op school en schakelen hulp in. Huiswerkbegeleiding of bijles voor de vakken waar hun kind moeite mee heeft of een coach om te helpen bij het organiseren van het werk of het motiveren voor school en huiswerk. Het ligt misschien niet voor de hand, maar bijles Nederlands kan een goede manier zijn om bij Nederlands, maar ook bij andere vakken de cijfers te verbeteren. Nederlands is een basisvak dat ook van pas komt bij de verhalende vakken als geschiedenis en aardrijkskunde en bij het aanleren van de andere talen. Ook bij het schrijven van verslagen en het begrijpen van toets- en examenvragen is goed kunnen lezen en schrijven een basisvoorwaarde. Voor leerlingen met een andere eerste taal dan Nederlands is het een terugkerend struikelblok.

 

Er zijn overigens ook veel leerlingen die zich in het dagelijks leven prima redden met de taal, maar toch slecht scoren voor het vak Nederlands. Dat kan heel verschillende oorzaken hebben. Bij bijles zal daarom eerst goed nagegaan moeten worden wat de oorzaak is van de slechte scores. Is het te rumoerig in de klas, dan is de rust van een individuele bijles een zegen en kan een leerling in een paar lessen van een achterstand naar een voorsprong toewerken zodat de afleiding op school niet langer een negatieve invloed heeft. Is de grammatica het struikelblok, of de woordenschat, of begrijpend lezen? Dan kan er in de bijles juist op dat onderdeel extra focus liggen. Of is een leerling juist niet gemotiveerd voor het vak omdat hij niet goed begrijpt wat hij nog moet leren bij Nederlands, hij kan het immers al. Dan is bijles een goede stok achter de deur om er toch regelmatig enige aandacht aan te besteden.

 

Bij bijles is het veel makkelijker om precies de onderwerpen uit te zoeken die voor de leerling lastig zijn. Wat al goed gaat, hoeft niet nog een keer herhaald. In de klas gebeurt dat wel en het is best begrijpelijk dat de aandacht dan afdwaalt. Of misschien is de methode of de docent voor een leerling niet aansprekend. Een net iets andere aanpak of uitleg kan dan wonderen doen.