Natuurloket KIEM steunt projecten via crowdfunding Natuurloket KIEM steunt projecten via crowdfunding

Natuurloket KIEM steunt projecten via crowdfunding

Natuurloket KIEM steunt projecten via crowdfunding
Het Utrechtse natuurloket KIEM stimuleert lokale bewonersinitiatieven om de natuur en de biodiversiteit te bevorderen. Dit deed het loket al met subsidie. Sinds deze maand kunnen initiatiefnemers ook financiering ophalen met behulp van crowdfunding. 

Het Utrechtse natuurloket KIEM stimuleert lokale bewonersinitiatieven om de natuur en de biodiversiteit te bevorderen. Dit deed het loket al met subsidie. Sinds deze maand kunnen initiatiefnemers ook financiering ophalen met behulp van crowdfunding. 

Lokale duurzaamheidsprojecten om wijken mooier te maken

Om in aanmerking te komen voor crowdfunding moet het project plaatsvinden in de provincie Utrecht en hier bijdragen aan de natuur en/of duurzaamheid. Net als bij veel commerciële crowdfunding-projecten wordt er van de initiatiefnemers verwacht dat zij zelf ook zorgen voor deelnemers. De bijdrage vanuit KIEM wordt pas zichtbaar op de campagnepagina zodra minimaal twintig procent van het doelbedrag is opgehaald en minstens twintig mensen hebben bijgedragen. 

De aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld door Crowdfunding voor Natuur. Goedgekeurde initiatieven krijgen van KIEM maximaal 25 procent van het doelbedrag, met een maximum van duizend euro. Projecten die in hetzelfde kalenderjaar al subsidie ontvangen van KIEM krijgen geen bijdrage meer voor crowdfunding. Tenzij het gaat om verschillende (deel)projecten, dan worden de projecten afzonderlijk beoordeeld. 

Gezamenlijk initiatief om aanvragen te vergemakkelijken

Natuurloket KIEM is opgericht om burgerinitiatieven voor meer groen in de wijk te stimuleren. Het is een gezamenlijk initiatief van het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Via KIEM kunnen natuur- en duurzaamheidsinitiatieven met één aanvraag bij alle drie de fondsen geld aanvragen. Met het opgehaalde geld kunnen bijvoorbeeld pluktuinen worden ingericht, moestuinen worden aangelegd of insectenhotels worden geplaatst. 

Heb jij een idee om de buurt groener en duurzamer te maken en wil je dit via crowdfunding financieren, dan kun je via Crowdfunding voor Natuur jouw idee indienen.