Netwerk en goede initiatieven dankzij Ondernemersfonds Utrecht: ‘Het schept een band’ Netwerk en goede initiatieven dankzij Ondernemersfonds Utrecht: ‘Het schept een band’

Netwerk en goede initiatieven dankzij Ondernemersfonds Utrecht: ‘Het schept een band’

Netwerk en goede initiatieven dankzij Ondernemersfonds Utrecht: ‘Het schept een band’
Wie ‘Ondernemersfonds Utrecht’ hoort, zal in eerste instantie misschien z’n schouders ophalen. Maar hoewel het Ondernemersfonds er vooral voor ondernemers is, hebben ook bewoners soms profijt van projecten die worden gefinancierd door het fonds. Denk daarbij aan kerstverlichting in de binnenstad, authentieke lantaarnpalen op de Maliebaan of hanging baskets met daarin kleurige bloemen. Het zijn allemaal zaken die mede mogelijk worden gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht.

Wie ‘Ondernemersfonds Utrecht’ hoort, zal in eerste instantie misschien z’n schouders ophalen. Maar hoewel het Ondernemersfonds er vooral voor ondernemers is, hebben ook bewoners soms profijt van projecten die worden gefinancierd door het fonds. Denk daarbij aan kerstverlichting in de binnenstad, authentieke lantaarnpalen op de Maliebaan of hanging baskets met daarin kleurige bloemen. Het zijn allemaal zaken die mede mogelijk worden gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht.

Het doel van het Ondernemersfonds Utrecht is geld beschikbaar stellen voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. Daartoe is Utrecht verdeeld in tientallen trekkingsgebieden. Elk trekkingsgebied heeft een vast nummer, beschikt over een eigen budget en mag zelf bepalen waar dat geld aan wordt besteed.

Nummer 39

Eén van die trekkingsgebieden is nummer 39, dat zich richt op de omgeving Maliebaan-Wilhelminapark. Ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat vertegenwoordigt daar het Ondernemersfonds Utrecht. Maar hoe gaat dat dan precies in z’n werk? Voorzitter Wim Meijer van Het Fluwelen Handvat legt uit. ‘’Het Ondernemersfonds Utrecht krijgt geld via de onroerendezaakbelasting (OZB) van alle panden, behalve woningen. Dus eigenlijk wordt dat potje gevuld met geld afkomstig van ondernemers en zakelijk vastgoedeigenaren. Het geld dat vanuit ons gebied in dat potje komt, moet ook weer ten goede komen aan ons gebied.’’

En daar is Het Fluwelen Handvat bij betrokken, als we het hebben over de omgeving Maliebaan-Wilhelminapark. ‘’Ondernemers die in ons trekkingsgebied zijn gevestigd, kunnen een project of idee indienen bij Het Fluwelen Handvat’’, vertelt Marsja Wierenga, die deel uitmaakt van de adviescommissie fondsgelden van die ondernemersvereniging. ‘’Vervolgens kijken wij als adviescommissie of dat idee goed genoeg is. Het moet echt het collectief van lokale ondernemers in dit gebied ondersteunen. Het is niet erg als een initiatiefnemer een eigen belang heeft bij een project, als daarover maar duidelijk wordt gecommuniceerd. Als wij een idee hebben goedgekeurd, moeten ook ons bestuur en het Ondernemersfonds Utrecht nog akkoord geven. Wanneer dat is gebeurd, kan het idee worden uitgevoerd en betaalt het Ondernemersfonds de factuur.’’

Belangrijk

Voorbeelden van geslaagde ideeën waar Het Fluwelen Handvat bij betrokken is geweest, zijn de gratis verduurzamingsscan voor ondernemers en vastgoedeigenaren, een vitaliteitsprogramma waaraan ondernemers zelf én hun medewerkers kunnen deelnemen en het plaatsen van AED’s aan de gevels van ondernemingen. ‘’Naast de vertegenwoordiging van het Ondernemersfonds door het Fluwelen Handvat voor trekkingsgebied 39 is de ondernemersvereniging er ook voor ondernemers om plezier met elkaar te maken, te netwerken en inspiratie op te doen’’, legt Meijer uit. Zo worden er jaarlijks eigen activiteiten georganiseerd als een jeu de boules toernooi en een luxe kerstlunch in het Wilhelminapark.

Momenteel zijn er bijna 100 ondernemers lid van Het Fluwelen Handvat. ‘’We zijn levendig, maar er kan altijd nog een leuke ondernemer bij. Het is een superleuke vereniging’’, moedigt Meijer ondernemers aan. Wierenga vult aan: ‘’Veel leden zijn al heel lang lid. Dat schept een band. Ik kan alle ondernemers uit de omgeving Maliebaan-Wilhelminapark het lidmaatschap bij het Fluwelen Handvat van harte aanraden.’’

Ook ondernemers die in een ander trekkingsgebied zijn gevestigd, roepen Meijer en Wierenga op om lid te worden van een ondernemersvereniging. ‘’Het is belangrijk om lid te worden, omdat het jouw geld is dat in een gemeenschappelijk potje terechtkomt’’, doelend op de onroerendezaakbelasting. ‘’Als je geen ideeën indient en nergens aan deelneemt, wordt het voor je bepaald. Ook als je twijfelt over een idee: dien het gewoon in! Nee heb je, ja kun je krijgen.’’

Heb of ken jij een organisatie die leuke ideeën heeft, of wil je lid worden van een ondernemersvereniging in Utrecht? Kijk dan op https://ondernemersfondsutrecht.nl/trekkingsgebieden/ om te zien in welk trekkingsgebied jouw onderneming valt.