Nieuwe woonconcepten centraal Mitros – meer dan betaalbaar wonen alleen! | De Utrechtse Internet Courant Nieuwe woonconcepten centraal Mitros – meer dan betaalbaar wonen alleen! | De Utrechtse Internet Courant

Nieuwe woonconcepten centraal Mitros – meer dan betaalbaar wonen alleen!

Nieuwe woonconcepten centraal Mitros – meer dan betaalbaar wonen alleen!
Fotografie: Eddy van Steenvoorden
Woningcorporatie Mitros staat bekend als grote sociale verhuurder. De focus ligt daarbij op mensen met een laag inkomen en de inzet op blije en tevreden huurders. Drie op de tien woningen van Mitros wordt toegewezen aan mensen met een zorgvraag. Deze mensen zijn geholpen met een zorgzame buur. Daarom werkt Mitros samen met partners aan gemengde woonvormen.

Woningcorporatie Mitros staat bekend als grote sociale verhuurder. De focus ligt daarbij op mensen met een laag inkomen en de inzet op blije en tevreden huurders. Drie op de tien woningen van Mitros wordt toegewezen aan mensen met een zorgvraag. Deze mensen zijn geholpen met een zorgzame buur. Daarom werkt Mitros samen met partners aan gemengde woonvormen.

In de DUIC krant kun je in een serie verhalen lezen over dit soort projecten van Mitros. In deel 1 zoomen we in op de gemengde woonvormen. Het volledige verhaal vind je in de krant.

Gezonde basis, gezonde ambities

Als grootste huisbaas van Utrecht vervult woningcorporatie Mitros zonder twijfel een belangrijke maatschappelijke rol. Zoveel mogelijk huurders, allemaal met hun eigen woonwensen, wil Mitros graag een eigen plek in een goede en buurt geven, maar dat vergt slim maatwerk. Zo wordt onder andere ingezet op Gemengd Wonen, waarbij nieuwe betrokken bewoners zich nadrukkelijk inzetten voor hun buren en de buurt! Hard nodig omdat Mitros weet dat we elkaar nodig hebben om samen fijn te wonen in Utrecht.

Werken aan leefbaarheid

Overvecht is bij al die ontwikkelingen een belangrijke wijk voor Mitros, die daar met 5.500 woningen veel bezit heeft. De wijk bestaat uit veel verschillende buurten met ieder zo zijn eigen aandachtspunten. Binnen het project ‘Samen voor Overvecht’ probeert Mitros met verschillende netwerkpartners om al die buurten stap voor stap steeds leefbaarder te maken. Een behoorlijke uitdaging. Zo staan er veel 10-hoogflats in de wijk met de nodige kwetsbare huurders. Mensen wiens levensgeluk soms wordt overschaduwd door zorgen over geld, gezondheid of sociale contacten. Hierdoor kan de leefbaarheid onder druk komen te staan.

Fotografie: Bas van Setten

Nieuwe buren aan de Vulcanusdreef

Eén van de locaties onder druk is de Vulcanusdreef in Overvecht. Mitros voerde een grondige renovatie uit maar kon de sociale problematiek niet alleen oplossen, daarom werd samen met onder andere het wijkbureau, handhaving, buurtteams en Lister GGZ, een plan opgesteld om de leefbaarheid te verbeteren. Het initiatief ‘Nieuwe Buren’ werd opgestart, waarbij voor elke vertrekkende huurder uit de Vulcanusdreef een nieuwe huurder werd geworven die een positieve bijdrage levert aan het complex en buren ondersteunt die het soms lastig hebben. De inmiddels ongeveer dertig ‘Nieuwe Buren’ organiseren allerlei activiteiten, maar ze bieden medebewoners ook hulp bij praktische problemen.

‘Dragende bewoners’

Cuno Balfoort woont sinds 2018 aan de Vulcanusdreef en hij behoort tot de kerngroep ‘Nieuwe Buren’. “Door alle coronamaatregelen ontfermen wij ons als ‘dragende bewoners’ nadrukkelijk over de ouderen hier. Jongere bewoners zijn voor senioren bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar als er vragen zijn of als er praktische hulp nodig is. Maar ook los van de coronacrisis hebben wij al diverse projecten gestart ter verbetering van de leefbaarheid en de sociale cohesie. Zo trakteerden wij bewoners op een tompouce tijdens afgelopen Koningsdag en organiseerden wij al verschillende kleine activiteiten, vaak met financiële ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds en met back-up vanuit Mitros. Wij helpen bewoners waar mogelijk ook met bijvoorbeeld administratieve zaken, houden de buurt netjes en zijn doorgeefluik zodat bewoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

Tekst: Maurice Hengeveld