Nog lang niet alle woningen hebben zonnepanelen op het dak Nog lang niet alle woningen hebben zonnepanelen op het dak

Nog lang niet alle woningen hebben zonnepanelen op het dak

Nog lang niet alle woningen hebben zonnepanelen op het dak
De overheid wil niets liever dan dat op alle daken in Nederland zonnepanelen worden gelegd. Dat lukt prima met nieuwbouw van huizen Er worden vandaag de dag vrijwel geen woningen meer opgeleverd zonder zonnepanelen op het dak. Maar veel bestaande huizen en andere gebouwen zijn hier nog niet van voorzien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij particulieren speelt de hoge investering vaak een rol. Ondanks subsidiemogelijkheden gaat het om een flink bedrag. Het is ook mogelijk om zonnepanelen te leasen of te huren. Maar wie in een huurwoning woont en niet zeker weet op dat adres nog lang te blijven wonen, gaat uiteraard geen langlopend contract aan.

De overheid wil niets liever dan dat op alle daken in Nederland zonnepanelen worden gelegd. Dat lukt prima met nieuwbouw van huizen Er worden vandaag de dag vrijwel geen woningen meer opgeleverd zonder zonnepanelen op het dak. Maar veel bestaande huizen en andere gebouwen zijn hier nog niet van voorzien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij particulieren speelt de hoge investering vaak een rol. Ondanks subsidiemogelijkheden gaat het om een flink bedrag. Het is ook mogelijk om zonnepanelen te leasen of te huren. Maar wie in een huurwoning woont en niet zeker weet op dat adres nog lang te blijven wonen, gaat uiteraard geen langlopend contract aan.

Woningcorporaties moeten investeren

Woningcorporaties willen ook heel graag zonnepanelen laten installeren op hun woningen. Maar aangezien zij vaak honderden en soms duizenden woningen in beheer hebben gaat het voor hen soms om miljoeneninvesteringen die niet altijd reëel zijn. Ook zonnepanelen op hoogbouw worden om die reden soms nog niet geplaatst. Woningcorporaties betalen geen verhuurderheffing meer, maar desondanks zijn de belastingen die moeten worden afgedragen nog altijd hoog. Daar komt bij dat de regering de huren voor zogenaamde middenhuur woningen, die sommige corporaties ook in beheer hebben naast sociale huurwoningen, aan banden wil leggen. Dit betekent dat de huur van deze woningen slechts met een vastgesteld percentage mag worden verhoogd.

Particulieren maken pas op de plaats

Particuliere huiseigenaren aarzelen om te investeren in  zonnepanelen in Utrecht, Rotterdam of Leiden omdat de financiële voordelen zijn verslechterd. Veel energiemaatschappijen betalen een flink lagere vergoeding voor terug geleverde stroom. Dit betekent dat het langer duurt voordat de investering is terugverdiend. Wel is het zo dat de aanschafkosten zijn gedaald. Volgens berekeningen van deskundigen duurt het nu gemiddeld 7 jaar voordat je de kosten hebt terugverdiend en je dus kunt gaan profiteren van het financiële voordeel. Gezien de gemiddelde levensduur van zonnepanelen, die zo’n 25 jaar is, heb je gemiddeld ongeveer 18 jaar lang voordeel. Dan moet je natuurlijk wel al die tijd in het huis blijven wonen.

Geen wachtlijst meer voor zonnepanelen

Enkele jaren geleden duurde het soms een half jaar of langer voordat je aan de beurt was bij bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Inmiddels zijn e3r nieuwe bedrijven bij gekomen. Ook is de productie van zonnepanelen flink opgevoerd. Zodoende zijn er anno 2024 geen lange wachttijden meer. Ook komt het niet meer voor dat wel de zonnepanelen zijn geplaatst maar dat de omvormer nog op zich laat wachten zodat je er alsnog niet van kunt profiteren. Als je vandaag de dag een afspraak maakt voor het plaatsen van zonnepanelen is de kans groot dat je binnen enkele weken al gratis stroom van de zon kunt afnemen. Vergeet niet om alle facturen te bewaren zodat je subsidie kunt aanvragen. De btw hoef je als particulier niet meer terug te vragen want die wordt niet meer in rekening gebracht. Maar los daarvan kun je ook nog voor aanvullende subsidie in aanmerking komen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van je gemeente.