Open Monumentendag 2022: 
Lofen: een keizerlijk paleis ontsloten Open Monumentendag 2022: 
Lofen: een keizerlijk paleis ontsloten

Open Monumentendag 2022: 
Lofen: een keizerlijk paleis ontsloten

Open Monumentendag 2022: 
Lofen: een keizerlijk paleis ontsloten
Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met in Utrecht uiteraard veel aandacht voor de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijke thema is ‘duurzaamheid’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten. Ook participeert Open Monumentendag in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl.

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met in Utrecht uiteraard veel aandacht voor de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijke thema is ‘duurzaamheid’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten. Ook participeert Open Monumentendag in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl.

Domplein 16 is al jarenlang regelmatig deelnemer aan de Open Monumentendag Utrecht. Het bijzondere van dit horecapand was vooral de (feest)kelder, waar twee zware zuilen van het voormalige keizerlijke paleis Lofen zijn te zien: 1000 jaar oude geschiedenis! 

Lofen stond in de noordwesthoek van de burcht Trecht, op de fundamenten van het Romeinse castellum. Utrecht maakte deel uit van een groot keizerrijk, Lofen was bedoeld als onderkomen voor de keizer als hij Utrecht bezocht. Hij sprak er recht, ontving er gasten en gaf er feesten. In de andere hoek van de burcht, waar nu het Wed is, stond het bisschoppelijk paleis. De Utrechtse kerk had een speciale band met de keizer, die dan ook vaak in Utrecht op bezoek was. In 1122 bevestigde keizer Hendrik V in Lofen het Utrechtse stadsrecht. 

Wat wel bekend was, maar altijd verborgen is gebleven, is dat onder de huizen tussen de Vismarkt en het Domplein nog veel meer tufstenen muren en zandstenen zuilen van Lofen aanwezig waren. Het moet een indrukwekkend paleis zijn geweest, gebouwd rond 1020. In 2020 verwierf Stadsherstel Utrecht een deel van de kelders met de restanten van het paleis. Met DOMunder is overeengekomen om deze toegankelijk te maken en bij de viering van 900 jaar stadsrechten te openen voor publiek. Dat is gelukt. Op Open Monumentendag kan iedereen gratis een kijkje komen nemen in Lofen via de poort naast Vismarkt 17.