Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! - Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar! Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! - Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar!

Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! – Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar!

Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! – Vereniging Oud-Utrecht 100 jaar!
Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. In Utrecht onder andere speciale aandacht voor behoud van monumenten, voor monumenten met een tweede leven en voor kunstuitingen in en op monumenten die het leven verbeelden. In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, alle te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. In Utrecht onder andere speciale aandacht voor behoud van monumenten, voor monumenten met een tweede leven en voor kunstuitingen in en op monumenten die het leven verbeelden. In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, alle te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

In 2023 is het honderd jaar geleden dat de historische Vereniging Oud-Utrecht werd opgericht. Op Open Monumentendag presenteert Oud-Utrecht zich in de hal van het Stadhuis onder het motto ‘Levend Erfgoed met Oud-Utrecht!’.

‘Bevordering van de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van de stad Utrecht en omgeving’, zo luidt de doelstelling van de vereniging. En ‘waken over het behoud van het cultureel erfgoed’. De vereniging wordt, net als vele andere erfgoedorganisaties, op vrijwillige basis gedragen door stadgenoten die weten dat erfgoed niet vanzelfsprekend is. Samen zorgen ze ervoor dat monumenten nu en in de toekomst een essentiële rol kunnen blijven vervullen.

Voor de 2300 leden organiseert zij onder meer excursies en lezingen, ook geeft zij een tijdschrift en een jaarboek uit. De vereniging heeft veel kennis en respect opgebouwd en haar mening wordt dan ook serieus genomen. Een recent project als de herbestemming van Magazijn De Zon is daarvan een goed voorbeeld. Instellingen als het Utrechts Monumenten Fonds en de Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel zijn mede uit de schoot van Oud- Utrecht voortgekomen.

In het Stadhuis kunt u tussen 12.00 en 16.00 uur kennismaken met de activiteiten en publicaties van Oud-Utrecht. Bekijk dan meteen de tentoonstelling van stripcollectief De Inktpot over 100 jaar (Oud-) Utrecht, of stap in de Utrecht Time Machine!