Open Monumentendag Utrecht: kruispunt van werelderfgoed | De Utrechtse Internet Courant Open Monumentendag Utrecht: kruispunt van werelderfgoed | De Utrechtse Internet Courant

Open Monumentendag Utrecht: kruispunt van werelderfgoed

Open Monumentendag Utrecht: kruispunt van werelderfgoed
Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl  of kijk in de Monumentenkrant. 

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl  of kijk in de Monumentenkrant. 

In juni van dit jaar zijn zowel de Romeinse Limes als de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Uiteraard wordt op Open Monumentendag ruim aandacht besteed aan dit unieke erfgoed.

De Romeinse Limes markeert de noordgrens van het Romeinse Rijk, zoals die in de eerste eeuwen na Chr. door ons land liep. De natuurlijke grens werd gevormd door de rivier de Rijn en deze werd bewaakt door een stelsel van forten (castella) en uitkijktorens, die waren verbonden door een half verharde Romeinse weg. Dankzij opgravingen weten we nu waar die castella lagen en hoe die weg liep. Castella lagen er bij Vechten, onder het Domplein en op de Hoge Woerd in De Meern.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd na 1815 aangelegd en bestaat eveneens uit een gordel van forten en daarnaast een stelsel van waterstaatkundige werken die dienden om een strook land onder water te zetten als verdedigingsmiddel. Deze linie heeft zijn militaire functie al lang verloren, maar is nog prominent in het landschap aanwezig. Met het aanwijzen van de beide linies is 2021 letterlijk een monumentaal jaar geworden voor Utrecht. De stad ligt namelijk precies op het kruispunt van beide linies, om precies te zijn ter hoogte van de Lunettenforten.

In Museum Castellum Hoge Woerd kan je kennis maken met de Romeinen en Romeinse vondsten bekijken, waaronder een in De Meern opgegraven Romeins schip. De Historische Vereniging in Leidsche Rijn en het Museum bieden op Monumentendag fietstochten en rondleidingen aan langs hoogtepunten van de Limes. Opgave voor deelname via de websites van het museum en de Historische Vereniging. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben inmiddels een andere functie gekregen. Op Open Monumentendag zijn maar liefst negen forten rond Utrecht te bezoeken. Langs de forten is een fietsroute uitgezet, maar je kunt er ook op eigen gelegenheid een paar uitkiezen. Zie voor fietsroute en forten de Monumentenkrant en de website.