Statkraft opent de deuren van zonnepark Houten Oostrumsdijkje Statkraft opent de deuren van zonnepark Houten Oostrumsdijkje

Statkraft opent de deuren van zonnepark Houten Oostrumsdijkje

Statkraft opent de deuren van zonnepark Houten Oostrumsdijkje
Bas van Setten
Op 11 september 2021 stellen we ons zonnepark bij Houten open voor publiek. Dit doen we in het kader van de Open Energiedag. Op deze dag is iedereen er welkom om meer te leren over de zonneparken en het belang ervan. Het park is tussen 10.00 en 14.00 uur toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Op 11 september 2021 stellen we ons zonnepark bij Houten open voor publiek. Dit doen we in het kader van de Open Energiedag. Op deze dag is iedereen er welkom om meer te leren over de zonneparken en het belang ervan. Het park is tussen 10.00 en 14.00 uur toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Bij Statkraft geloven we dat duurzame energie de toekomst heeft. Daarom ontwikkelen we energieparken die hernieuwbare energie opwekken. Waaronder zonneparken. Maar dat doen we niet alleen: samenwerking met omwonenden, betrokken bedrijven en gemeentes is van groot belang.

Open Energiedag
Door heel Nederland stellen tientallen bedrijven hun duurzame energieprojecten tentoon op de Open Energiedag. Zo vragen we meer aandacht voor projecten in de duurzame energie en kan het publiek kennismaken met deze projecten. In Houten is daarom iedereen welkom om kennis te nemen van ons zonnepark.

Activiteiten zonnepark
Op 11 september kan jong en oud het zonnepark ‘Oostrumsdijkje’ in Houten bezoeken. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen van een van onze technische medewerkers en er alles leren over het zonnepark. Ook is er de mogelijkheid om aan een workshop in ons zonnepark (met ruimte voor de natuur) te werken aan een insectenhotel. We voorzien ook in heerlijke koffie en thee.

Resultaat van samenwerking
Het zonnepark in Houten is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de omwonenden en betrokken partijken. Met het park wekken we nu genoeg energie op om 4.300 huishoudens van energie te voorzien. Zo dragen we bij aan het doel om Houten in 2040 energieneutraal te krijgen.

Aanmelden open dag
Iedereen is welkom bij Oostrumsdijkje tijdens de Open Energie dag op 11 september tussen 10.00 en 14.00 uur. Aanmelden en een coronatoegangsbewijs zijn verplicht. Voor meer informatie of om je aan te melden ga naar: statkraft.nl/openenergiedag. We vragen bezoekers wel om voor de veiligheid wel stevige schoenen aan te trekken.