Tips bij de voorbereiding op een functioneringsgesprek Tips bij de voorbereiding op een functioneringsgesprek

Tips bij de voorbereiding op een functioneringsgesprek

Tips bij de voorbereiding op een functioneringsgesprek
Heb je binnenkort een functioneringsgesprek gepland staan met je leidinggevende? Het wordt door veel werknemers als een spannend moment ervaren. Is je manager tevreden over je prestaties? Welke groeipotentie heb je richting de komende jaren? Welke opleiding moet je gaan volgen om je kennisniveau te verbeteren? Een functioneringsgesprek hoeft in beginsel niet spannend te zijn; het is geen beoordelingsgesprek.
Heb je binnenkort een functioneringsgesprek gepland staan met je leidinggevende? Het wordt door veel werknemers als een spannend moment ervaren. Is je manager tevreden over je prestaties? Welke groeipotentie heb je richting de komende jaren? Welke opleiding moet je gaan volgen om je kennisniveau te verbeteren? Een functioneringsgesprek hoeft in beginsel niet spannend te zijn; het is geen beoordelingsgesprek.

Heb je binnenkort een functioneringsgesprek gepland staan met je leidinggevende? Het wordt door veel werknemers als een spannend moment ervaren. Is je manager tevreden over je prestaties? Welke groeipotentie heb je richting de komende jaren? Welke opleiding moet je gaan volgen om je kennisniveau te verbeteren? Een functioneringsgesprek hoeft in beginsel niet spannend te zijn; het is geen beoordelingsgesprek.

Zorg dat je het verschil tussen een beoordelings- en functioneringsgesprek kent. Zo kun je het gesprek sturen, wanneer je het gevoel krijgt dat je leidinggevende er een beoordelingsgesprek van maakt. Bij een functioneringsgesprek wordt in twee richtingen gesproken. Niet alleen je manager deelt zijn of haar feedback; je hebt zelf ook de mogelijkheid om input te leveren. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel.

Werk vooraf een aantal voorbeelden uit

Om je punten kracht bij te zetten tijdens een functioneringsgesprek is het zinvol om vooraf een aantal voorbeelden uit te denken van situaties, die aansluiten bij het punt dat je wilt maken. Wat heb je in de afgelopen periode meegemaakt op de werkvloer, dat symboliseert wat er beter kan? Andersom is het ook zinvol om een aantal voorbeelden op papier te zetten van situaties waarin je excelleerde. Een functioneringsgesprek is er niet alleen op gericht de punten te identificeren die beter kunnen, maar juist ook om punten te benoemen die goed zijn gegaan.

Tip: kijk ook de verslagen van eerdere gesprekken nog eens terug. Laat bij het komend gesprek duidelijk merken dat je de feedback uit die gesprekken meegenomen hebt in de afgelopen maanden.

Bedenk voor jezelf welke doelen je hebt

Je leidinggevende heeft vast een idee bij het ontwikkeltraject dat je de komende periode in zou moeten zetten. Denk aan de vaardigheden die je kunt verbeteren, de opleidingen die je moet volgen om je kennis te verbreden of op peil te houden, enzovoorts. Denk voorafgaand aan het functioneringsgesprek zelf ook eens na over dat wat je de komende jaren wilt bereiken. Waar wil je naartoe werken? Wat heb je hiervoor nodig? Op welke manier kan je werkgever je hierin ondersteunen? Ook hierbij is het slim om met voorbeelden te werken.

Zoek bijvoorbeeld alvast een aantal opleidingen op, die je kunnen helpen dit doel te bereiken en tegelijkertijd aansluiten bij je huidige functie. Het functioneringsgesprek is een goed moment om de financiering van zo’n opleiding te bespreken met je leidinggevende. Veel werkgevers werken met een vast opleidingsbudget voor werknemers.