Tips voor het toegankelijker maken van websites | De Utrechtse Internet Courant Tips voor het toegankelijker maken van websites | De Utrechtse Internet Courant

Tips voor het toegankelijker maken van websites

Tips voor het toegankelijker maken van websites
Een groot deel van de Nederlanders heeft behoefte aan websites die digitaal toegankelijk zijn. Toch is digitale toegankelijkheid een groot onderbelicht probleem. Vanaf 1 juli 2018 is het voor (semi-)overheid al verplicht om aan bepaalde eisen te voldoen, maar veel andere websites voldoen hier (helaas) nog niet aan. 

Een groot deel van de Nederlanders heeft behoefte aan websites die digitaal toegankelijk zijn. Toch is digitale toegankelijkheid een groot onderbelicht probleem. Vanaf 1 juli 2018 is het voor (semi-)overheid al verplicht om aan bepaalde eisen te voldoen, maar veel andere websites voldoen hier (helaas) nog niet aan. 

Hierdoor ervaren bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap veel belemmeringen online. Maar moeilijkheden met de taal kunnen ook een probleem zijn voor laaggeletterden of mensen met dyslexie. Samen met Stuurlui – gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid – geven we in dit artikel handige tips voor het verbeteren van teksten op websites.

Biedt een optie om tekst te vergroten

Voor sommige bezoekers zijn teksten te klein, zorg er daarom voor dat zij teksten tot minimaal tweehonderd procent kunnen vergroten. Dit mag geen invloed hebben op de leesbaarheid of functionaliteit van de pagina. Test of alle inhoud goed leesbaar blijft wanneer teksten worden vergroot via de instellingen in de browser: niks mag wegvallen en alle elementen moeten blijven werken.

Gebruik voldoende contrasten tussen kleuren

Het contract tussen voor- en achtergrondkleuren moet ten minste 4,5:1 zijn: op deze manier is de tekst voor iedereen goed leesbaar. Er zijn diverse gratis tools om het contrast tussen twee kleuren makkelijk te kunnen meten. Juiste contrasten zorgen ervoor dat de website toegankelijk wordt voor jouw bezoekers. Daarbij geeft het jouw website een professionelere uitstraling.

Zorg dat alle content zichtbaar is

Teksten en afbeeldingen moeten altijd in de breedte zichtbaar zijn op één scherm, in zowel landschap- als portretmodus. Op sommige websites valt een deel van de website weg wanneer bijvoorbeeld een telefoon gedraaid wordt. Hierdoor missen jouw bezoekers bepaalde content. Zie je een horizontale scrollbalk op je website? Dan is dit niet goed ingesteld.

Ook wordt jouw website bezocht vanaf verschillende apparaten: computers, tablets en smartphones. Zorg ervoor dat jouw website op elk apparaat goed bedienbaar is.

Ook jouw wordpress website toegankelijker maken?

Stuurlui deelt graag kennis over digitale toegankelijkheid, die jij kunt toepassen om ervoor te zorgen dat iedereen eenvoudig en snel toegang heeft tot jouw digitale informatie. Ze helpen je graag op weg vanuit het WordPress bureau in Utrecht.