Wanneer kun je in Nederland smartengeld eisen? Wanneer kun je in Nederland smartengeld eisen?

Wanneer kun je in Nederland smartengeld eisen?

Wanneer kun je in Nederland smartengeld eisen?
Smartengeld is een bijzonder begrip. Het is iets anders dan een letselschadevergoeding. Bij letselschade is duidelijk welke kosten hier tegenover staan. Op basis daarvan wordt het schadebedrag vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor woningaanpassing als iemand gehandicapt is geworden na een ongeval. Of een vergoeding omdat iemand niet meer kan werken of nu werk doet dat minder goed wordt betaald. Voor het toekennen van smartengeld gelden andere regels. In Nederland is het niet gebruikelijk om forse bedragen toe te wijzen zoals in de VS. Daar kan het gebeuren dat je voor een simpele brandwond als gevolg van een te hete koffie van een fastfoodketen enkele miljoenen dollars toegekend krijgt. In Nederland gaan we daar wat nuchterder mee om.

Smartengeld is een bijzonder begrip. Het is iets anders dan een letselschadevergoeding. Bij letselschade is duidelijk welke kosten hier tegenover staan. Op basis daarvan wordt het schadebedrag vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor woningaanpassing als iemand gehandicapt is geworden na een ongeval. Of een vergoeding omdat iemand niet meer kan werken of nu werk doet dat minder goed wordt betaald. Voor het toekennen van smartengeld gelden andere regels. In Nederland is het niet gebruikelijk om forse bedragen toe te wijzen zoals in de VS. Daar kan het gebeuren dat je voor een simpele brandwond als gevolg van een te hete koffie van een fastfoodketen enkele miljoenen dollars toegekend krijgt. In Nederland gaan we daar wat nuchterder mee om.

Wanneer eis je smartengeld?

Smartengeld kan worden toegekend als iemand als gevolg van een ongeval of nalatigheid leed is aangedaan. Het gaat hier om de psychische schade die het slachtoffer oploopt. Als je bijvoorbeeld van je fiets wordt gereden terwijl je voorrang had, dan kun je daar fors letsel aan overhouden. De meeste medische kosten worden gedekt door je zorgverzekering. Het eigen risico en andere onkosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval. Maar als blijkt dat je na dat fietsongeluk nooit meer kunt fietsen, of vanwege psychische klachten de deur niet meer uit durft, dan kan daarvoor smartengeld worden geëist. Je kunt immers niet meer het leven leiden dat je daarvoor had als gevolg van wat er is gebeurd.

Wie helpt je bij een vordering voor smartengeld?

Het is aan te raden om voor een procedure voor letselschadevergoeding en smartengeld een letselschadekantoor in te schakelen dat hierin is gespecialiseerd en je kosteloos kan bijstaan. JBL&G is zo’n kantoor. Een jurist gaat met je in gesprek om te inventariseren wat er precies is gebeurd en of een claim kans van slagen heeft. Als dat zo is dan kan een buitengerechtelijke procedure worden gestart. De buitengerechtelijke kosten worden door de verzekeraar van de tegenpartij vergoed. Er is geen sprake van strafrecht waarbij een officier van justitie betrokken is. Als de dader is veroordeeld dan kan dit echter wel helpen bij het indienen van een eis voor schadevergoeding. De rechter heeft immers vastgesteld dat de dader schuldig is aan wat er is gebeurd.

Een langdurige procedure?

Een vordering voor smartengeld of letselschadevergoeding claimen kan om een lange adem vragen. Dit soort procedures kunnen maanden, maar soms ook jaren in beslag nemen. De verdediging zal alles aanvoeren om aan te tonen dat de vergoeding niet moet worden toegekend of dat een lagere vergoeding passend is. Het slachtoffer moet daarvoor soms aanvullend medisch onderzoek ondergaan of er wordt informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld de werkgever of andere instanties, zodat een goed oordeel kan worden geveld over de hoogte van een eventuele vergoeding. Een jurist kan deze informatie ook opvragen. In de meeste gevallen worden letselschadezaken buiten de rechtbank beslecht. Dit zorgt doorgaans voor een snellere afhandeling van de schadeclaim.