Wat is resomeren precies? Wat is resomeren precies?

Wat is resomeren precies?

Wat is resomeren precies?
Iedereen denkt weleens na over wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Op dit moment heb je in Nederland de keus tussen begraven en cremeren. In de Tweede Kamer is een voorstel gedaan om de Wet op de lijkbezorging aan te passen en hier een derde optie aan toe te voegen: resomeren. Wij leggen je uit hoe dit proces in z’n werk gaat.

Iedereen denkt weleens na over wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Op dit moment heb je in Nederland de keus tussen begraven en cremeren. In de Tweede Kamer is een voorstel gedaan om de Wet op de lijkbezorging aan te passen en hier een derde optie aan toe te voegen: resomeren. Wij leggen je uit hoe dit proces in z’n werk gaat.

Resomeren: een chemisch proces

Een ander woord voor resomatie is een watercrematie. Resoma is het Griekse woord voor wedergeboorte en daarvan is het woord resomeren afgeleid. Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden in een speciale machine. Dit gebeurt door een mengsel van water en kaliumhydroxide. De gebruikte techniek heet alkalische hydrolyse. Om het lichaam op een chemische manier tot ontbinding te laten komen wordt de machine op een temperatuur van 180 graden Celsius gebracht. Bij deze temperatuur, in combinatie met de aanwezige vloeistoffen, worden de chemische verbindingen in het lichaam afgebroken. Na drie tot vier uur resteren nog slechts botten en lichaamsvloeistoffen.

Wat gebeurt er met de resten van het lichaam?

Na het resomeren blijft een steriele vloeistof over die gewoon kan worden weggespoeld in het riool. Hier zitten geen schadelijke stoffen in. Daarnaast blijft een wit poeder over dat aan de nabestaanden kan worden overgedragen. Net als bij de as na een crematie kunnen de nabestaanden dit poeder bewaren in een urn of uitstrooien. In de vernieuwde Wet op de lijkbezorging zal ook worden aangegeven wat voor opties er mogelijk zijn met betrekking tot de vloeistof die overblijft. Er wordt ondermeer aan gedacht om een deel mee te geven aan de nabestaanden, er akkers mee te bemesten of het te gebruiken om biogas te maken.

Resomeren: een duurzame oplossing

De trend om duurzamer te leven is ook doorgedrongen in de uitvaartbranche. Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame begrafenis of willen begraven worden op een natuurbegraafplaats. Resomeren past in die trend, omdat het een duurzaam alternatief is voor begraven of cremeren. Kaliumhydroxide, de chemische stof die gebruikt wordt, wordt tijdens het proces van resomeren omgezet in een onschadelijke vloeistof die geen schade aanbrengt aan het milieu. Het is te vergelijken met kraanwater en kan gewoon worden weggespoeld.

De milieuvriendelijke voordelen van resomatie

Resomeren is overigens ook milieuvriendelijker dan cremeren of begraven. De overledene wordt niet in de uitvaartkist geresomeerd en daarom kan de kist ook opnieuw gebruikt worden. Begraven neemt ruimte in en zeker in dichtbevolkte gebieden waar de ruimte schaars is, is dit een groot nadeel. Daarnaast duurt het jaren voordat een lichaam wordt opgenomen door de natuur. Ook aan cremeren kleven nadelen. Voor de verbranding van een lichaam zijn fossiele brandstoffen nodig en vindt CO2-uitstoot plaats. Bij resomatie is dat niet het geval.

Voorgenomen wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging

In de Wet op de lijkbezorging staat alles opgenomen wat er met een lichaam mag gebeuren nadat iemand is overleden. Deze wet is aan modernisering toe. Resomatie als alternatief voor cremeren of begraven krijgt hier ook een plek in. Door nieuwe technologische ontwikkelingen zullen hier in de toekomst naar verwachting meer opties bijkomen. Humaan composteren als alternatieve vorm van lijkbezorging was ook voorgedragen om te worden opgenomen in de vernieuwde wet. Deze optie wordt nog niet toegelaten. Hiervoor is eerst meer informatie nodig.

De kosten van resomeren

Gemiddeld kost een crematie ongeveer € 950. De verwachting is dat resomatie goedkoper zal zijn, omdat de energiekosten lager zijn. Aangezien resomeren op dit moment nog niet is toegestaan kunnen er nog geen verdere uitspraken worden gedaan over de uiteindelijke kosten. Elke aanbieder van resomeren zal vrij zijn in het bepalen van het tarief.

Vertel je nabestaanden wat je wensen zijn

Heb jij duidelijke wensen met betrekking tot je uitvaart en wat er na je dood met je lichaam moet gebeuren? Praat erover met je dierbaren en leg je wensen vast. Niets is zo veranderlijk als de mens, dus check regelmatig of jouw wensen nog actueel zijn.

Kiezen voor een watercrematie in het buitenland

Zolang het nog niet mogelijk is om in Nederland resomeren toe te passen zal je de grens over moeten als je toch voor deze methode wil kiezen. De resomatie-techniek is in Engeland uitgevonden. Het wordt vooral toegepast op dieren, maar ook voor mensen behoort het tot de mogelijkheden. Verder kan worden uitgeweken naar bepaalde staten in Amerika en ook in Canada wordt ermee geëxperimenteerd. De verwachting is dat bedrijven in Nederland snel zullen investeren in deze methodiek als de Wet op de lijkbezorging resomatie toelaat. Wanneer een watercrematie in Nederland echt mogelijk gaat zijn, is nog niet te zeggen.

Resomatie en de uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Door een begrafenisverzekering af te sluiten zadel je je nabestaanden niet op met deze kosten. Als resomeren wordt opgenomen in de Wet op de lijkbezorging staat het je vrij om deze methode te kiezen en zal deze methodiek ook vergoed worden vanuit je uitvaartverzekering. Vergelijk wel de verschillende uitvaartverzekeringen met elkaar om na te gaan wat precies de voorwaarden zijn. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.