Wat leer je tijdens een bhv-cursus? Wat leer je tijdens een bhv-cursus?

Wat leer je tijdens een bhv-cursus?

Wat leer je tijdens een bhv-cursus?
Ben jij gevraagd door je baas om bedrijfshulpverlener (bhv’er) te worden voor je bedrijf? Als je daar ja tegen zegt, verplicht je jezelf tot het volgen van een bhv-cursus. Het behalen van het bhv-diploma is immers noodzakelijk om deze taak te kunnen uitvoeren. Maar wat leer je eigenlijk tijdens een bhv-cursus in Utrecht of elders?

Ben jij gevraagd door je baas om bedrijfshulpverlener (bhv’er) te worden voor je bedrijf? Als je daar ja tegen zegt, verplicht je jezelf tot het volgen van een bhv-cursus. Het behalen van het bhv-diploma is immers noodzakelijk om deze taak te kunnen uitvoeren. Maar wat leer je eigenlijk tijdens een bhv-cursus in Utrecht of elders?

EHBO

Als bhv’er ben jij de go-to persoon op de werkvloer om in te grijpen in het geval van calamiteiten. Dat kan een ongeluk op de werkvloer zijn waarbij een collega of bezoeker gewond is geraakt. In dat geval is het belangrijk dat jij weet wat voor zorg je moet verlenen om zo adequaat mogelijk met de situatie om te gaan. Dus bijvoorbeeld hoe je een verband moet aanleggen, zodat je erger kunt voorkomen. Maar het is ook belangrijk om te weten wat er allemaal in een EHBO-koffer moet zitten en te weten hoe je ervoor zorgt dat deze goed gevuld blijft. Dit soort belangrijke zaken komen zowel in theoretische als praktische zin voorbij tijdens het volgen van de bhv-cursus.

Levensreddend handelen

Soms kan het verder gaan dan een niet al te grote verwonding waarbij je moet handelen als bedrijfshulpverlener. De verwonding kan van dien aard zijn dat het levensbedreigend is. Maar er kan natuurlijk ook een levensbedreigend medisch noodgeval plaatsvinden dat niet het gevolg is van een ongeval. In dat geval moet jij als bhv’er het hoofd koel kunnen houden en weten wat je moet doen om eerste hulp te verlenen en ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk professionele hulp komt. Hierbij is het erg belangrijk dat je goed onderlegd bent met de juiste theorie én praktijkoefening. Ook dit is onderdeel van de bhv-cursus.

Brand blussen

Om een brand te blussen, heb je doorgaans de brandweer nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je zelf niet iets kunt doen om erger te voorkomen. Een klein brandje is immers met de juiste kennis en vaardigheden zelf op te lossen. Bij een grotere brand kun je mogelijk tijd winnen door zelf wat bluswerk te doen. Maar dan is het wel belangrijk om te weten hoe je dat het beste kunt aanpakken op een manier waarbij je zelf zo veilig mogelijk blijft. Dat zijn zaken die je tijdens de bhv-cursus worden bijgebracht, zodat jij als bedrijfshulpverlener in actie kunt komen in het geval van brand in het bedrijf.

Evacueren van collega’s en bezoekers

Als er een noodsituatie is binnen het bedrijf, is het jouw taak als bhv’er om ervoor te zorgen dat iedereen op een ordelijke manier in veiligheid gebracht wordt. Daarvoor is het volgen van een efficiënte procedure nodig, zodat je collega’s en bezoekers zo snel mogelijk kunt evacueren zonder dat er een grote, verlammende paniek ontstaat bij mensen die het proces van in veiligheid brengen bemoeilijkt. Hoe je dat moet doen, leer je ook tijdens de bhv-cursus.

Natuurlijk komt de kennis die je tijdens de bhv-cursus opdoet ook buiten het bedrijf van pas. Als jij weet hoe je eerste hulp moet verlenen en hoe je levensreddend kunt handelen, kun je overal waar je met een medische noodsituatie te maken krijgt van onschatbare waarde zijn voor anderen. Op deze manier is de bhv-cursus dus niet alleen een investering in de veiligheid op het werk, maar ook een investering in jezelf.