Wat Utrechtse ondernemers moeten weten over het inschakelen van een incassopartij nu de lockdown langer duurt | De Utrechtse Internet Courant Wat Utrechtse ondernemers moeten weten over het inschakelen van een incassopartij nu de lockdown langer duurt | De Utrechtse Internet Courant

Wat Utrechtse ondernemers moeten weten over het inschakelen van een incassopartij nu de lockdown langer duurt

Wat Utrechtse ondernemers moeten weten over het inschakelen van een incassopartij nu de lockdown langer duurt
Utrecht ziet er verlaten uit. Er is weinig fantasie nodig om te begrijpen dat hoe langer corona duurt, er meer ondernemers in de financiële problemen komen simpelweg doordat facturen onbetaald blijven. De kans dat je vroeg of laat zelf achter je geld aan moet, is dus groter dan ooit. Maar wie schakel je in dat geval in voor jouw incasso? Voor veel ondernemers is niet duidelijk wat nu precies het verschil is tussen een incassobureau, deurwaarder of advocaat. In dit artikel lees je precies wie je waarvoor kunt inschakelen.

Utrecht ziet er verlaten uit. Er is weinig fantasie nodig om te begrijpen dat hoe langer corona duurt, er meer ondernemers in de financiële problemen komen simpelweg doordat facturen onbetaald blijven. De kans dat je vroeg of laat zelf achter je geld aan moet, is dus groter dan ooit. Maar wie schakel je in dat geval in voor jouw incasso? Voor veel ondernemers is niet duidelijk wat nu precies het verschil is tussen een incassobureau, deurwaarder of advocaat. In dit artikel lees je precies wie je waarvoor kunt inschakelen.

Incassobureau

Bij incasso wordt vaak gedacht aan een incassobureau. Van een incassobureau wordt veelal gedacht dat dit laagdrempelig en goedkoop is. Ook lijkt het inschakelen van een incassobureau een minder ingrijpende stap te zijn dan het inschakelen van een deurwaarder of advocaat.

Veel incassobureaus behandelen grote hoeveelheden vorderingen op particulieren, bijvoorbeeld voor telecombedrijven of energiemaatschappijen. Voor dit soort bulkvorderingen kan een incassobureau een geschikte partij zijn.

Een aandachtspunt bij het inschakelen van een incassobureau is het gebrek aan juridische mogelijkheden. Een incassobureau heeft namelijk geen wettelijke bevoegdheden en kan dus niet meer dan dat je zelf kunt. Een incassobureau moet dus een deurwaarder of advocaat inschakelen zodra er bijvoorbeeld moet worden gedagvaard of beslag moet worden gelegd. Doordat er dus eigenlijk onnodig een partij tussen zit, kan dit voor jou onnodig kostenverhogend werken.

Een ander aandachtspunt bij het inschakelen van een incassobureau is het gebrek aan regelgeving en toezicht. Incassobureaus hebben de afgelopen jaren regelmatig het landelijke nieuws gehaald. Dit varieerde van onheuse bejegening van debiteuren door agressieve incasso van nepvorderingen tot aan het oplichten van de eigen klanten van het incassobureau door enkele incasso cowboys in de branche. Dit soort misstanden komt voor omdat er nog geen regelgeving geldt voor incassobureaus en er ook geen toezicht is op incassobureaus. Wel is er momenteel wetgeving in de maak om dit te veranderen, zoals een incassoregister waarin incassobureaus verplicht moeten worden ingeschreven. Meer informatie over incassobureaus vind je op incassobureau.nl.

Deurwaarder

In tegenstelling tot een incassobureau heeft een deurwaarder – ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd – wel wettelijke bevoegdheden. Zo is de deurwaarder de enige partij die wettelijk gezien ambtshandelingen kan verrichten, zoals het betekenen (officieel overhandigen) van dagvaardingen, het executeren van vonnissen of andere typische deurwaardersdiensten. Voor dit soort ambtshandelingen is altijd een deurwaarder nodig. Ook is een deurwaarder onderworpen aan allerlei wet- en regelgeving en ook aan toezicht, waardoor een deurwaarder meer waarborgen biedt dan een incassobureau. Een deurwaarder inschakelen is in veel gevallen dus een betere keuze dan een incassobureau.

Een aandachtspunt bij het inschakelen van een deurwaarder is dat de mogelijkheden van een deurwaarder op incassogebied beperkt zijn. Zo kan een deurwaarder geen bewarend (conservatoir) beslag leggen. Dit is beslaglegging voorafgaand aan een vonnis. Ook kan de deurwaarder geen faillissement aanvragen of gerechtelijke procedures bij de rechtbank voeren voor vorderingen vanaf € 25.000. Hetzelfde geldt voor het voeren van een kort geding of een hoger beroep. Hiervoor is namelijk een advocaat nodig. Een deurwaarder is daarom een geschikte incassopartij bij lagere vorderingen en voor eenvoudige juridische procedures, zoals bij de kantonrechter.

Advocaat

Net als een deurwaarder heeft ook een advocaat wettelijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zien toe op het voeren van allerlei gerechtelijke procedures, zoals bij de rechtbank, het gerechtshof (bijvoorbeeld voor hoger beroep) en bij de voorzieningenrechter voor kort geding. Voor dit soort gerechtelijke procedures is juridische bijstand van een advocaat wettelijk verplicht. Verder is een advocaat gebonden aan allerlei verordeningen en gedragsregels. Zo dienen derdengelden altijd veilig te worden geïncasseerd via een stichting beheer derdengelden.

Een aandachtspunt bij het inschakelen van een advocaat is dat advocaten doorgaans duurder zijn dan incassobureaus of deurwaarders. Het inschakelen van een advocaat voor vorderingen lager dan € 250 ligt daarom niet voor de hand vanuit een kosten-/batenafweging. De meerwaarde van een advocaat is gelegen in de incasso van hogere vorderingen en het voeren van (complexere) gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld bij betwiste vorderingen of bij tegenvorderingen.

Een ander aandachtspunt bij advocaten is dat je het best altijd een gespecialiseerde advocaat kunt inschakelen. Advocaten die zich specialiseren in incasso worden incasso advocaten genoemd. Schakel dus een incasso advocaat in voor jouw incasso en bijvoorbeeld geen advocaat familierecht of arbeidsrecht. Voor een harttransplantatie ga je immers ook niet naar de huisarts.

In het kort

In het kort kan worden gezegd dat een incassobureau een geschikte partij kan zijn voor bulkvorderingen. Voor andere soorten vorderingen en voor zogenaamde ambtshandelingen kan een deurwaarder worden ingeschakeld. Voor hogere vorderingen of voor vorderingen die ter discussie staan, is een advocaat de aangewezen partij. Hetzelfde geldt als er gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd.