Wat voor soorten gehoorverlies zijn er? Wat voor soorten gehoorverlies zijn er?

Wat voor soorten gehoorverlies zijn er?

Wat voor soorten gehoorverlies zijn er?
Het gebeurt stil en geleidelijk; problemen in het binnenoor. Dit gebeurt vaak zo geleidelijk dat men het in eerste instantie niet door heeft tot dat het te laat is.

Het gebeurt stil en geleidelijk; problemen in het binnenoor. Dit gebeurt vaak zo geleidelijk dat men het in eerste instantie niet door heeft tot dat het te laat is.

In medische termen hebben we het dan over perceptief gehoorverlies. Dit verlies kan ontstaan door verschillende dingen zoals trauma, bijvoorbeeld door blootstelling aan een harde knal of explosie. Verder kan een verkeersongeval of harde klap tegen het oor kan ook de boosdoener zijn. Wanneer iemand dan lijdt aan dit type verlies is een bezoek aan de gehoorspecialist de beste oplossing. Dit is omdat er dan een hoortoestel kan worden voorgeschreven en zo het probleem verholpen kan worden.

Binnenoor, middenoor en buitenoor

Perceptief verlies komt dus voor in het binnenoor. Wanneer er problemen voortkomen in het midden- of buitenoor spreken we over geleidingsverlies. Dit is tevens de meest voorkomende vorm van gehoorverlies. Hierbij komen geluidsgolven niet aan bij het binnenoor. Er zijn verschillende oorzaken hiervoor, zoals een blokkade of door ziekte. Bij een blokkade kunnen we denken aan een oorsmeerprop, deze kan worden verholpen met een bezoek aan de huisarts. Bij ziekte wordt een verkoudheid, een allergie of een oorontsteking aangehaald, dit verdwijnt dan ook met de verdwijning van de ziekte. Verder kan het zo zijn dat door trauma gehoorbeentjes beschadigd kunnen worden waardoor geleidingsverlies ook kan ontstaan. Hierbij kan een operatie de redder in nood worden.

Gemengd gehoorverlies: perceptie en conductie 

Perceptief gehoorverlies en geleidingsgehoorverlies kunnen ongelukkigerwijze ook een ander soort verlies ontwikkelen namelijk, gemengd gehoorverlies. Wanneer dit type verlies ontstaat, is er dus sprake van problemen in het uitwendige en inwendige oor. Hierbij geeft het uitwendige oor geen goede signalen naar het binnenoor waardoor het binnenoor deze signalen niet goed kan doorsturen naar de hersenen. In de praktijk krijgen mensen met gemengd gehoorverlies te maken met zachte geluiden en kunnen ze spraak niet goed verstaan. Het perceptieve verlies is dan in dit geval ook niet te verhelpen, het geleidingsverlies vaak wel. 

Een triage audicien als jouw specialist

Bij de bovengenoemde soorten gehoorverlies is een bezoek aan een specialist gelukkig de oplossing. Wanneer iemand met gehoorproblemen bij bijvoorbeeld Van Boxtel hoorwinkels terecht komt, wordt diegene geholpen door triage audiciens. Deze audiciens hebben extra opleidingen gevolgd en hebben het keurmerk van Stichting Audicienregister. Deze extra onderscheidingen zorgen er dan voor dat de audiciens zonder verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum mag vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een hoortoestel. Zo kan er sneller actie ondernomen worden op de verschillende gehoorproblemen.

Verschillende problemen en verschillende oplossingen

Er is dus wel een degelijk verschil in de consequenties van problemen die vormen in verschillende delen van het oor. Dit leidt dus naar verschillende soorten gehoorverlies en leidt om die reden ook naar verschillende soorten zorg. Dit kan zorgen voor een wirwar aan bezoeken bij specialisten, artsen en audiciens. Om dit tegen te gaan zijn er gelukkig triage audiciens die klaar staan voor alle vragen. Deze extra opgeleide audiciens kunnen dan tevens sneller de juiste hoortoestellen voorschrijven waardoor ook de wirwar aan afspraken verdwijnt.